جواب مراحل 946 تا 960 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 946 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 947 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 948 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 949 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 950 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 951 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 952 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 953 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 954 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 955 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 956 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 957 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 958 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 959 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 960 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۹۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دریافتن و فهمیدن استدراک
افقی ۱ نوعی بالش نرم نازبالش
افقی ۲ نوعی اسباب بازی قدیمی یویو
افقی ۲ چشمداشت توقع
افقی ۲ رنگارنگ الوان
افقی ۳ آرام و بدون دغدغه ریلکس
افقی ۳ حرف مثلثی شکل یونانی دلتا
افقی ۳ رشوه دادن ارشا
افقی ۴ جمله قرآنی ایه
افقی ۴ ضد حمله پاتک
افقی ۴ هم بازی پت مت
افقی ۴ گزیدن مار نهس
افقی ۵ الفبای موسیقی نت
افقی ۵ هدیه دادن اهدا
افقی ۵ راهنمایی کردن ارشاد
افقی ۶ کج و مایل مورب
افقی ۶ امامت رهبری
افقی ۶ نوعی پیشوند فعل ماضی می
افقی ۷ پایین آمدن تنزل
افقی ۷ نوعی جنون ادواری
افقی ۷ نوعی آب‌نبات کشی
افقی ۸ رستنی گیاه
افقی ۸ بی‌حال کسل
افقی ۸ قدیمی کهنه
افقی ۹ سوره انجیر تین
افقی ۹ تحریک کردن انتریک
افقی ۹ اندک و کم ویدا
افقی ۱۰ نماد شیمیایی نیتروژن ان
افقی ۱۰ گریزان فراری
افقی ۱۰ آینده اتیه
افقی ۱۱ کاخ معروف هندوستان اشوکا
افقی ۱۱ درجه بندی شده مدرج
افقی ۱۱ خاشاک خس
افقی ۱۲ بخشی از اوستا یشت
افقی ۱۲ خم پارچه تا
افقی ۱۲ دستکاری روی عکس رتوش
افقی ۱۲ نمونه خروار است مشت
افقی ۱۳ منسوب به پیامبر نبوی
افقی ۱۳ شکسته شده مکسر
افقی ۱۳ حواری مسیحی یوحنا
افقی ۱۴ فصل بهار ابسال
افقی ۱۴ تبهکار فاجر
افقی ۱۴ اندازه‌ها حدود
افقی ۱۵ از عهده کاری برآمدن توانایی
افقی ۱۵ عنصری با عدد اتمی ۴۲ مولیبدن
عمودی ۱ لوله سیمانی ایرانیت
عمودی ۱ اداره آگاهی قدیم تامینات
عمودی ۲ آپارتمان کوچک و مجهز سوییت
عمودی ۲ خاتم نگین
عمودی ۲ گلی خوشبو شببو
عمودی ۳ مهره شیشه‌ای تیله
عمودی ۳ زینت داده شده مزین
عمودی ۳ نام دختر کورش کبیر اتوسا
عمودی ۴ وسیله نخ‌ریسی دوک
عمودی ۴ برتر اولا
عمودی ۴ کاکل اسب فش
عمودی ۴ هذیان بیمار یان
عمودی ۵ آسمان و فلک سپهر
عمودی ۵ از فرشتگان مغضوب هاروت
عمودی ۵ میان و وسط لا
عمودی ۶ گوشت ترکی ات
عمودی ۶ ادیبان ادبا
عمودی ۶ به آرزو نرسیده ناکام
عمودی ۷ براندازی حکومت کودتا
عمودی ۷ از مقاطع ارشدی تحصیلی دکترا
عمودی ۷ قسمتی از تریلی کفی
عمودی ۸ بانک خانگی قلک
عمودی ۸ از پوشاک زنانه روسری
عمودی ۸ صدای بلند و واضح رسا
عمودی ۹ ستایش نعت
عمودی ۹ ساکنین محله اهالی
عمودی ۹ ترجمه می‌کند مترجم
عمودی ۱۰ کسی که فرمان می‌برد امربر
عمودی ۱۰ هدیه و چشم روشنی کادو
عمودی ۱۰ مقابل زیر رو
عمودی ۱۱ به دنیا آوردن زا
عمودی ۱۱ شریک کردن تشریک
عمودی ۱۱ همراه غذا می‌خورند ترشی
عمودی ۱۲ مصیبت و آفت بلا
عمودی ۱۲ ویتامین جوانه گندم ای
عمودی ۱۲ خوراک خرگوش هویج
عمودی ۱۲ پیام آسمانی وحی
عمودی ۱۳ فر و شکوه اورند
عمودی ۱۳ لقب اشخاص کنیه
عمودی ۱۳ نوعی مدل عدسی یا آینه محدب
عمودی ۱۴ جسد و مردار لاشه
عمودی ۱۴ مرکز استان خراسان رضوی مشهد
عمودی ۱۴ راضی و شادمان خشنود
عمودی ۱۵ معرفت و علم شناسایی
عمودی ۱۵ توقف و درنگ کردن ایستادن


جواب مرحله ۹۴۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ملغی و کنسل لغو
افقی ۱ ورزشی رزمی که خاستگاه آن ژاپن است کاراته
افقی ۱ نوعی از قصیده مسمط
افقی ۲ واحد سطح ار
افقی ۲ مقام قهرمان اول
افقی ۲ قوم بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۲ انتها اخر
افقی ۳ کشور کوچک آفریقایی که با موزامبیک و آفریقای جنوبی هم مرز است سوازیلند
افقی ۳ غلاف شمشیر نیام
افقی ۴ شالوده رکن
افقی ۴ دهمین خلیفه اموی هشام
افقی ۴ حمام عمومی نمره
افقی ۵ نوک کوه راس
افقی ۵ تردید شک
افقی ۵ پایتخت بنگلادش داکا
افقی ۶ واحد پول مکزیک و شیلی پزو
افقی ۶ جزیره اداک
افقی ۶ پایتخت فلاسفه اتن
افقی ۶ شیرینی خامه‌ای تر
افقی ۷ شهر بادمجان بم
افقی ۷ شکیل اراسته
افقی ۷ خبرگزاری رسمی روسیه تاس
افقی ۸ کتاب جدولی امیل زولا نانا
افقی ۸ پشت سر ورا
افقی ۸ از یاران باوفای پیامبر اسلام یاسر
افقی ۹ خانه شعری بیت
افقی ۹ اتحادیه سندیکا
افقی ۹ زیر پا مانده له
افقی ۱۰ شهر بی‌دفاع اروپا رم
افقی ۱۰ مقابل حاشیه متن
افقی ۱۰ نابود شده زایل
افقی ۱۰ شهر علی اسفندیاری یوش
افقی ۱۱ جستجوی انگلیسی سرچ
افقی ۱۱ روز تازی یوم
افقی ۱۱ شهر آرزو امل
افقی ۱۲ تیر آخری که به زخمی می‌زنند خلاص
افقی ۱۲ ژرف عمیق
افقی ۱۲ دین و قرض وام
افقی ۱۳ پول چین یوان
افقی ۱۳ کشور ادویه هندوستان
افقی ۱۴ انتشار کاغذی چاپ
افقی ۱۴ بی‌شک لابد
افقی ۱۴ دست‌آموز رام
افقی ۱۴ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۱۵ تتانس کزاز
افقی ۱۵ گول زدن فریفتن
افقی ۱۵ دستگاه کارتخوان پوز
عمودی ۱ ابریشم پست لاس
عمودی ۱ تل بزرگ خاک تپه
عمودی ۱ شانه نرم برس
عمودی ۱ چارقد لچک
عمودی ۲ خودخواهی غرور
عمودی ۲ نمایی از نیمه چهره انسان نیمرخ
عمودی ۲ طمع از
عمودی ۳ بندبازی اکروبات
عمودی ۳ صلیب چلیپا
عمودی ۴ شهر لرستان ازنا
عمودی ۴ ضمیر اول شخص مفرد من
عمودی ۴ ضمیر غائب او
عمودی ۵ محله و برزن کوی
عمودی ۵ پسوند شباهت سا
عمودی ۵ درماندگی استیصال
عمودی ۶ خدای قرآنی الله
عمودی ۶ بله روسی دا
عمودی ۶ گهواره ننو
عمودی ۶ گودی خفیف وسط شکم ناف
عمودی ۷ از توابع تنکابن در مازندران نشتارود
عمودی ۷ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۷ بیابان بر
عمودی ۸ نامی دخترانه ایدا
عمودی ۸ قنات کاریز
عمودی ۸ نامی پسرانه مهدی
عمودی ۹ آخر و انتها ته
عمودی ۹ رنگ موی فوری مش
عمودی ۹ قند مصنوعی ساکارین
عمودی ۱۰ قوم آتیلا هون
عمودی ۱۰ قطع سینمایی کات
عمودی ۱۰ کلام ندا ای
عمودی ۱۰ توان و یارا قدرت
عمودی ۱۱ کیش و مذهب دین
عمودی ۱۱ خالی تهی
عمودی ۱۱ میان چیزی لا
عمودی ۱۱ دریاچه بزرگ ترکیه وان
عمودی ۱۲ مقابل رفتن امدن
عمودی ۱۲ زائو ترسان ال
عمودی ۱۲ زمان و موقع موسم
عمودی ۱۳ شهری در عراق سامرا
عمودی ۱۳ خدمات بانک‌ها تسهیلات
عمودی ۱۴ مغز مخ
عمودی ۱۴ ده هزار متر مربع هکتار
عمودی ۱۴ شهری در استان آذربایجان غربی ماکو
عمودی ۱۵ راندن طرد
عمودی ۱۵ رود مرزی ارس
عمودی ۱۵ تکلیف خانه دانش‌آموز مشق
عمودی ۱۵ کرشمه ناز


جواب مرحله ۹۴۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سخنرانی در جمع کنفرانس
افقی ۱ آهوی بزرگ آفریقایی ایمپالا
افقی ۲ علامت مخصوص کارخانه ارم
افقی ۲ خجسته و مبارک همایون
افقی ۲ واحد پول چین یوان
افقی ۳ عضو دونده پا
افقی ۳ توان آخر نا
افقی ۳ زمان فعالیت روز
افقی ۳ تیراندازی رمایت
افقی ۴ قلاب کوهنوردی کارابن
افقی ۴ سبد بزرگ میوه کوار
افقی ۵ پدال زیر پای راننده ترمز
افقی ۵ نشانه مفعولی را
افقی ۵ کتاب مسلمانان قران
افقی ۵ نت چهارم موسیقی فا
افقی ۶ سرپیچی کردن ابا
افقی ۶ دلواپس نگران
افقی ۶ وسیله‌ای در ژیمناستیک خرک
افقی ۷ قلم درشت نی
افقی ۷ تله دام
افقی ۷ مخترع ماشین حساب پاسکال
افقی ۸ بلبل عندلیب
افقی ۸ کشوری در قاره سیاه رواندا
افقی ۹ مبارک و خجسته فرخنده
افقی ۹ بهره و فایده سود
افقی ۹ تصدیق انگلیسی یس
افقی ۱۰ دیر انجام دادن کار در زبان عامیانه لفت
افقی ۱۰ کاخی در پاریس فرانسه ورسای
افقی ۱۰ زبان مردم کشور تایلند تای
افقی ۱۱ بی‌پرده رک
افقی ۱۱ جوانمردی مروت
افقی ۱۱ کجاست کو
افقی ۱۱ متکبر برتن
افقی ۱۲ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۱۲ سیفون ابشویه
افقی ۱۳ ملک فرشته
افقی ۱۳ کلام پرسش ایا
افقی ۱۳ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۳ آواز دسته جمعی کر
افقی ۱۴ بخشی از اوستا یسنا
افقی ۱۴ دریچه قلب میترال
افقی ۱۴ رود مصر نیل
افقی ۱۵ بی سر و پا لاابالی
افقی ۱۵ طیاره هواپیما
عمودی ۱ سرگروه ورزشی کاپیتان
عمودی ۱ ماده سبز گیاه کلروفیل
عمودی ۲ دیوار کوتاه نرا
عمودی ۲ بهار ربیع
عمودی ۲ آرواره فک
عمودی ۲ سخن شیوا رسا
عمودی ۳ دهان عرب فم
عمودی ۳ فیلمی از آرش معیریان کما
عمودی ۳ طلای سیاه نفت
عمودی ۳ شناس اشنا
عمودی ۴ کرشمه و عشوه ناز
عمودی ۴ گردش کودکانه ددر
عمودی ۴ نور ماه مهتاب
عمودی ۵ لعاب نشاسته اهار
عمودی ۵ کهنسال سالخورده
عمودی ۶ اثر رطوبت نم
عمودی ۶ صد متر مربع ار
عمودی ۶ الهه دانش روم باستان مینروا
عمودی ۶ گل بتونه مل
عمودی ۷ شتردار ساربان
عمودی ۷ وجب بدست
عمودی ۷ خرس ترکی ایی
عمودی ۸ ذره باردار یون
عمودی ۸ صحبت خودمانی گپ
عمودی ۸ علامت جمع فارسی ها
عمودی ۸ نشانه ایت
عمودی ۹ صورت ترکی اوز
عمودی ۹ عهد و پیمان قرار
عمودی ۹ ناگهانی یکباره
عمودی ۱۰ پول ژاپن ین
عمودی ۱۰ سردار رومی کراسوس
عمودی ۱۰ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۰ وی او
عمودی ۱۱ پسیکانالیز روانکاوی
عمودی ۱۱ خانه کنار دریا ویلا
عمودی ۱۲ عهد پیمان
عمودی ۱۲ قطب مثبت جریان برق اند
عمودی ۱۲ درخت لرزان بید
عمودی ۱۳ سقف فروریخته اوار
عمودی ۱۳ ورود خلد
عمودی ۱۳ از سبزی‌ها تره
عمودی ۱۳ قلم درشت نی
عمودی ۱۴ گل جوی آب لای
عمودی ۱۴ اجاق سربسته فر
عمودی ۱۴ نشانه‌های الهی ایات
عمودی ۱۴ نوعی بستنی کیم
عمودی ۱۵ فاصله بین دو پرده نمایش انتراکت
عمودی ۱۵ فیلمی با شرکت پوپک گلدره سیندرلا


جواب مرحله ۹۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نشانی ادرس
افقی ۱ از آلات موسیقی قانون
افقی ۱ از پسران فریدون تورج
افقی ۲ از صیفی‌جات بادمجان
افقی ۲ پیامبر بت‌شکن ابراهیم
افقی ۳ نفس خسته هن
افقی ۳ شهر خرما
افقی ۳ خیزاب‌ها بم
افقی ۳ گاه از نهاد برآید امواج
افقی ۴ باران ریزه رش
افقی ۴ پیر شدن کهولت
افقی ۴ مخفف آتش تش
افقی ۴ میوه تلفنی الو
افقی ۵ نیرنگ مکر
افقی ۵ طینت سرشت
افقی ۵ آزرده، رنجیده دلگیر
افقی ۶ غم اندوه
افقی ۶ پرچم درفش
افقی ۶ از رنگ‌ها یاسی
افقی ۷ حتما به دنبالش خورد می‌آید زد
افقی ۷ حشره بی دست و پا کرم
افقی ۷ زهره ونوس
افقی ۷ پرده دریدن هتک
افقی ۸ از بازیگران «قلاده‌های طلا» کیانوشگرامی
افقی ۹ ضمیر اشاره به نزدیک این
افقی ۹ تالار سالن
افقی ۹ قدر و مرتبه ارج
افقی ۹ بزرگ بگ
افقی ۱۰ مرکز کشور آذربایجان باکو
افقی ۱۰ خدمتکار مرد نوکر
افقی ۱۰ نژاد روسی اسلاو
افقی ۱۱ جمع هدیه هدایا
افقی ۱۱ کاغذفروش وراق
افقی ۱۱ الگو مدل
افقی ۱۲ خوراک سفر توش
افقی ۱۲ زوبین مک
افقی ۱۲ مطلبی را با آب و تاب خواندن دکلمه
افقی ۱۲ سنگ آسیاب اس
افقی ۱۳ حرف مفعولی را
افقی ۱۳ کشور ما ایران
افقی ۱۳ تکبر نب
افقی ۱۳ کتف
افقی ۱۴ مسکن ارامبخش
افقی ۱۴ به کارهای نمایشی خطرناکی که شخص ورزیده‌ای در فیلم‌ها و نماهنگ‌ها به جای هنرپیشه اصلی انجام می‌دهد می‌گویند بدلکاری
افقی ۱۵ پوشیده، مخفی نهان
افقی ۱۵ واحدی در سطح هکتار
افقی ۱۵ مهیا و آماده شده مجهز
عمودی ۱ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۱ کنایه از اجنه ازمابهتران
عمودی ۲ عالم و بسیار دانا دانشمند
عمودی ۲ مراسم بزرگداشت یادواره
عمودی ۳ رفوزه رد
عمودی ۳ شماره رمز
عمودی ۳ مشورت کد
عمودی ۳ دو یار بلندقد کنکاش
عمودی ۴ زهر سم
عمودی ۴ آدرس ترسیمی کروکی
عمودی ۴ جانشین او وی
عمودی ۴ جای بی‌خطر امن
عمودی ۵ جامه گشاد جبه
عمودی ۵ وحشت هراس
عمودی ۵ از جانوران تک یاخته‌ای امیب
عمودی ۶ کتاب لغت قاموس
عمودی ۶ از صفات باریتعالی منان
عمودی ۶ سدی در استان خوزستان کرخه
عمودی ۷ لحظه ان
عمودی ۷ لقب اروپایی لرد
عمودی ۷ مارکی بر خودروهای سنگین ولوو
عمودی ۷ آب چشم اشک
عمودی ۸ کنایه از فتنه انگیختن اتشروشنکردن
عمودی ۹ بدهی وام
عمودی ۹ نوعی سلاح آتشی دستی تفنگ
عمودی ۹ گوسفند جنگی راک
عمودی ۹ حرف همراهی با
عمودی ۱۰ یکی از پنج اصل دین اسلام نبوت
عمودی ۱۰ مشورت شورا
عمودی ۱۰ درویش قلندر
عمودی ۱۱ راه راست یافته راشد
عمودی ۱۱ همسر ابراهیم نبی سارا
عمودی ۱۱ صندلی راحتی مبل
عمودی ۱۲ کلاه پادشاهی تاج
عمودی ۱۲ گام یک پا لی
عمودی ۱۲ تندیس مجسمه
عمودی ۱۲ اندک کم
عمودی ۱۳ کلمه شگفتی وه
عمودی ۱۳ اطلاع اگاهی
عمودی ۱۳ دشمن سخت لد
عمودی ۱۳ دندانه سوهان
عمودی ۱۴ واقع‌بین ریالیست
عمودی ۱۴ سرانجام بالاخره
عمودی ۱۵ کشوری در مرکز قاره آفریقا جمهوریکنگو
عمودی ۱۵ اندازه لباس سایز


جواب مرحله ۹۵۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یکی از سه پسر فریدون پادشاه پیشدادی تور
افقی ۱ کشوری در جنوب شرقی آسیا که پایتخت آن وین‌تیان است لایوس
افقی ۱ سرود و نغمه ترانه
افقی ۲ از ایالات مهم ایالات متحده کالیفرنیا
افقی ۲ اسب تندرو رهوار
افقی ۳ رود فرانسوی رن
افقی ۳ دوست خاموش کتاب
افقی ۳ متفکر و در خود فرو رفته تولب
افقی ۳ ویتامین ضد خونریزی کا
افقی ۴ هوس باردار ویار
افقی ۴ بزرگترین کویر کشور لوت
افقی ۴ چپاول کردن تاراج
افقی ۵ ضرب شمشیر یلمان
افقی ۵ بیست تازی عشرین
افقی ۵ از انواع تن صدا در موسیقی باس
افقی ۶ نویسنده دانمارکی که برنده نوبل ۱۹۴۴ شد ینسن
افقی ۶ نوعی گره کور
افقی ۶ کلمه تعلیل به معنی زیرا برای
افقی ۷ فنی در کشتی سگک
افقی ۷ مجلس قانونگذاری آمریکا کنگره
افقی ۷ واحد تولید صدا دسیبل
افقی ۸ رها و آزاد ول
افقی ۸ چشم‌پوشی اختیاری طلبکار از طلب خود ابرا
افقی ۸ بیزاری نفرت
افقی ۸ وی او
افقی ۹ گرسنه بامدادی ناشتا
افقی ۹ سگ معروف فضانورد لایکا
افقی ۹ تیره و مات کدر
افقی ۱۰ بشر و انسان ادمی
افقی ۱۰ صد سال قرن
افقی ۱۰ اصلاح‌طلب مذهبی آلمانی در قرون ۱۵ و ۱۶ که بانی مذهب پروتستان است لوتر
افقی ۱۱ فزونی حاصل در کشت و زرع ریع
افقی ۱۱ جنگل خاص مناطق سردسیری روسیه تایگا
افقی ۱۱ دسته دسته و گروه گروه رمارم
افقی ۱۲ هماهنگی میان نت‌ها در موسیقی اکورد
افقی ۱۲ فرشته و زمین ملک
افقی ۱۲ یکی از پدال‌های خودرو کلاج
افقی ۱۳ الفبای موسیقی نت
افقی ۱۳ آشنا و ماهر وارد
افقی ۱۳ صاحب کتاب مثنوی شمع و پروانه اهلی
افقی ۱۳ هنوز فرنگی یت
افقی ۱۴ سبزی معطر کوهی اویشن
افقی ۱۴ آهن با روکش روی که در صنعت کاربرد دارد گالوانیزه
افقی ۱۵ باغ، بوستان و بهشت فردوس
افقی ۱۵ زیبا و خوشگل ماهرخ
افقی ۱۵ رود مدرک سند
عمودی ۱ از عوامل از هم پاشیدگی گروه‌ها و جمعیت‌ها تکروی
عمودی ۱ رادار زیر دریایی سونار
عمودی ۱ جنین به وسیله آن تغذیه می‌کند ناف
عمودی ۲ گیاهی که از میوه‌اش برای طعم دادن به بستنی و شیرینی استفاده می‌شود وانیل
عمودی ۲ بردگان جنگجوی روم باستان گلادیاتور
عمودی ۳ فرمان خودرو رل
عمودی ۳ نوعی سلاح گرم قدیمی امیک
عمودی ۳ پیلوت شمعک
عمودی ۳ سلطه و نفوذ ید
عمودی ۴ اسب اصیل و نجیب یکران
عمودی ۴ آینده اتی
عمودی ۴ یکی از هنرهای رزمی چینی ووشو
عمودی ۵ طول دادن کاری لفت
عمودی ۵ آش عدس نسکبا
عمودی ۵ وسیله‌ای برای کنترل ولتاژ برق ترانس
عمودی ۶ دریاچه خوارزم ارال
عمودی ۶ لوس ننر
عمودی ۶ پرتوان قادر
عمودی ۷ چشمه ینبوع
عمودی ۷ نمایشگاه هنری گالری
عمودی ۷ جزم‌اندیش و بی‌انعطاف دگم
عمودی ۸ او وی
عمودی ۸ سپاسگزاری تشکر
عمودی ۸ صمغ درخت انگم
عمودی ۸ یک و یک اا
عمودی ۹ خوابیدن سات
عمودی ۹ فولاد یا آهن جوهردار روهنی
عمودی ۹ شقایق الاله
عمودی ۱۰ پوستین دوز وتیر
عمودی ۱۰ یقه پیراهن که به وسیله دکمه‌های پیراهن دوخته می‌شود فکل
عمودی ۱۰ درخت مقاوم کویری کهور
عمودی ۱۱ پرنده شهباز ترلان
عمودی ۱۱ نوعی کمد شامل چند کشو دراور
عمودی ۱۱ واحد شمارش مو لاخ
عمودی ۱۲ پیشوا و امام رهبر
عمودی ۱۲ همراه چفت بست
عمودی ۱۲ قبول کردن و پذیرفتن تمکین
عمودی ۱۳ نوعی گروه خونی او
عمودی ۱۳ آسمان آبستن باران ابری
عمودی ۱۳ سریع‌ترین روش شنا کرال
عمودی ۱۳ از حروف مقطعه قرآنی یس
عمودی ۱۴ آبادی بی‌نشان ناکجااباد
عمودی ۱۴ مشاور رایزن
عمودی ۱۵ نام باستانی کوه البرز هرا
عمودی ۱۵ نقره و سیم خارجی سیلور
عمودی ۱۵ عالمی که در علم فقه به درجه اجتهاد رسیده مجتهد


جواب مرحله ۹۵۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مناسبت ۱۷ مرداد روزخبرنگار
افقی ۱ خسته و عاجز و از تلاش به تنگ آمده ستوه
افقی ۲ واحد پول میانمار کیات
افقی ۲ خبرگزاری رسمی ایران ایرنا
افقی ۲ رنگ آسمان نیلی
افقی ۳ رها ول
افقی ۳ دیر پخته شود نپز
افقی ۳ حرف پیروزی وی
افقی ۳ خداحافظی بدرود
افقی ۴ از حبوب ریز و گرد دانه عدس
افقی ۴ خدا به زبان عبری یهوه
افقی ۴ زهری کشنده از گیاه بیش هلاهل
افقی ۵ کشاورز ورزکار
افقی ۵ یار منیژه بیژن
افقی ۵ نیز هم
افقی ۶ آفرین فرنگی براوو
افقی ۶ فهرست غذا منو
افقی ۶ سال ترکی ییل
افقی ۷ حرف ندا یا
افقی ۷ تنه درخت نرد
افقی ۷ خطرپذیری ریسک
افقی ۷ شهر آرزو امل
افقی ۸ کشور نایروبی کنیا
افقی ۸ هم رأی شدن اجماع
افقی ۸ بلایا افات
افقی ۹ جامه صاف کن اتو
افقی ۹ نسخه بردار نساخ
افقی ۹ زرد انگلیسی یلو
افقی ۹ سطح رو
افقی ۱۰ تکبر به نفس منی
افقی ۱۰ مقابل ضرر سود
افقی ۱۰ دفتر شاخص اندکس
افقی ۱۱ تکرار حرف آخر یی
افقی ۱۱ طایفه‌ای از تاتار ازبک
افقی ۱۱ موجودی افسانه‌ای و بزرگ ابردیو
افقی ۱۲ نویسنده انگلیسی حماقت آلمایر کنراد
افقی ۱۲ درختی با میوه مغزدار گردو
افقی ۱۲ عامل تیفوس شپش
افقی ۱۳ به صورت ناخوشایند، خیلی بد بدجور
افقی ۱۳ کجاست کو
افقی ۱۳ از سوره‌های طولانی نسا
افقی ۱۳ حرف تعجب وا
افقی ۱۴ قفل قدیمی و چوبی کلون
افقی ۱۴ کنایه از راحت طلب تناسا
افقی ۱۴ سخن گفتن تکلم
افقی ۱۵ نوعی دفتر سیمی
افقی ۱۵ مجموعه سیارات و ستارگان اجرامسماوی
عمودی ۱ از واجبات نماز رکوع
عمودی ۱ شغل و حرفه‌ای نداشتن بیکاری
عمودی ۱ واحدی برای هر جعبه سیگار بکس
عمودی ۲ نویسنده تاریخ تمدن ویلدورانت
عمودی ۲ صمیمیت، اتحاد یکدلی
عمودی ۳ به دنیا آوردن زا
عمودی ۳ خانه بزرگ سرا
عمودی ۳ روز یوم
عمودی ۳ ستاره شناسی نجوم
عمودی ۴ شهری در چین ختن
عمودی ۴ بیماری ویروسی پوستی زونا
عمودی ۴ فیلمی از ابراهیمی فر نارونی
عمودی ۵ چکش بادی پیکور
عمودی ۵ بیشه زار نی نیزار
عمودی ۶ اسرار رازها
عمودی ۶ وسیله درو داس
عمودی ۶ نامطبوع بد
عمودی ۶ حرف فاصله تا
عمودی ۷ از جدایی‌های شکایت می‌کند نی
عمودی ۷ باد کردگی ورم
عمودی ۷ از شهرهای استان هرمزگان جاسک
عمودی ۷ زاویه کنج
عمودی ۸ دسته و تیم گروه
عمودی ۸ خوش خلق و مهربان نرمخو
عمودی ۸ پسوند هضم کننده گوار
عمودی ۹ بلافاصله انی
عمودی ۹ معطر بویا
عمودی ۹ وسیله بافتن قالی دار
عمودی ۹ از ادات تشبیه سا
عمودی ۱۰ گراز بی سر و ته را
عمودی ۱۰ خطاب نزدیک هی
عمودی ۱۰ تلاش سعی
عمودی ۱۰ رسوا و بی آبرو بدنام
عمودی ۱۱ کشور «بروکسل» بلژیک
عمودی ۱۱ زبان شناس و دایره المعارف نویس فرانسوی لاروس
عمودی ۱۲ استخوانی در گوش سندانی
عمودی ۱۲ لوله گیاهی اوند
عمودی ۱۲ ذره تجزیه ناپذیر اتم
عمودی ۱۳ کدر و تار تیره
عمودی ۱۳ خودستایی لاف
عمودی ۱۳ دندان ترک دیش
عمودی ۱۳ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۱۴ سر و صدا ولوله
عمودی ۱۴ جهانگرد ونیزی مارکوپولو
عمودی ۱۵ شانه غله افشان برزگران هید
عمودی ۱۵ نظریه پرداز بزرگ اقتصاد انگلیسی مالتوس
عمودی ۱۵ نوعی کباب شامی


جواب مرحله ۹۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مردگان اهلقبور
افقی ۱ فرصت‌ها یا توانایی‌ها برای انجام کار امکانات
افقی ۲ نخ بافتنی کاموا
افقی ۲ از طبقات جهنم هاویه
افقی ۲ جیوه ابک
افقی ۳ حرف پیروزی وی
افقی ۳ سرگشته تیب
افقی ۳ نی میان تهی نال
افقی ۳ شهرنشینی تمدن
افقی ۴ آشتی سلم
افقی ۴ اصطلاحی در فوتبال سانتر
افقی ۴ هم عقیده همرای
افقی ۵ پهنه زمینی که به علت نداشتن راه زه‌کشی، رطوبت در آن اشباع شده است باتلاق
افقی ۵ جدید نو
افقی ۵ خو گرفتن انس
افقی ۶ بی نظیر و بی‌مانند یکتا
افقی ۶ تخت روان بیمار برانکارد
افقی ۷ بخیه درشت کوک
افقی ۷ نشانه مفعولی را
افقی ۷ خودرای و مغرور مستبد
افقی ۷ رودی در فرانسه رن
افقی ۸ مقابل سرپایین سربالا
افقی ۸ شیطان اهریمن
افقی ۹ میوه پاییزی به
افقی ۹ موسیقی موزیک
افقی ۹ تشک ماوس پد
افقی ۹ مرده میت
افقی ۱۰ یک کتاب ادبی از برتراند راسل ایندهبشر
افقی ۱۰ گل دندان نشین مینا
افقی ۱۱ لباس رخت
افقی ۱۱ رود آرام دن
افقی ۱۱ غربال اردبیز
افقی ۱۲ از نیروهای سه‌گانه نظامی هوایی
افقی ۱۲ نیکوکاران ابرار
افقی ۱۲ در مرتبه نخست یکم
افقی ۱۳ نمونه کوچکی از خانه یا ساختمان ماکت
افقی ۱۳ اردوگاه کمپ
افقی ۱۳ از اجسام معدنی بلوری شکل زاج
افقی ۱۳ میان و وسط لا
افقی ۱۴ گزیدن مار نهس
افقی ۱۴ مطلب درسی اموزه
افقی ۱۴ نگهبان در دربان
افقی ۱۵ سرلشکر نیروی دریایی دریابان
افقی ۱۵ از آبزیان شیرماهی
عمودی ۱ صوت شناسی اکوستیک
عمودی ۱ کامیاب و موفق بهرهمند
عمودی ۲ ترسناک هایل
عمودی ۲ از آبزیان خطرناک کوسه
عمودی ۲ همشیره خواهر
عمودی ۳ تکیه دادن لم
عمودی ۳ چیز تازه‌ای به وجود آورده مبتکر
عمودی ۳ بیماری مزمن سلسله اعصاب اتاکسی
عمودی ۴ نیرو قوت
عمودی ۴ یازده اا
عمودی ۴ نوعی پرتقال بمی
عمودی ۴ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۵ ضروری و لازم بایست
عمودی ۵ نویسنده نامدار قرن ششم و صاحب راحه‌الصدور راوندی
عمودی ۵ سرآغاز آبادانی اب
عمودی ۶ دچار دلهره و حرکات تشنج آمیز بودن بالبالزدن
عمودی ۶ بی‌هوشی کما
عمودی ۷ راه میانبر ره
عمودی ۷ آتش نار
عمودی ۷ جمله قرآنی ایه
عمودی ۷ نام خدای مصریان قدیم امون
عمودی ۸ کینه‌توزی انتقام
عمودی ۸ وسیله‌ای برای پخت و پز کبابپز
عمودی ۹ محصول زلزله اوار
عمودی ۹ سوره زنان نسا
عمودی ۹ جرقه آتش شرر
عمودی ۹ ترمز چارپا هش
عمودی ۱۰ رغبت و آرزو میل
عمودی ۱۰ تیزفهم و زیرک نکتهپرداز
عمودی ۱۱ کلمه تصغیر که
عمودی ۱۱ واحد نظامی پروازی هوابرد
عمودی ۱۱ داداش برادر
عمودی ۱۲ زمینه و موضوع تم
عمودی ۱۲ رفوزگی ردی
عمودی ۱۲ ام‌الخبائث می
عمودی ۱۲ گناه و بزه جرم
عمودی ۱۳ محروم نامراد
عمودی ۱۳ ارزیابی مالیاتی ممیزی
عمودی ۱۳ آش با
عمودی ۱۴ تالاب و آبگیر ابدان
عمودی ۱۴ پروتئین پنیر رنین
عمودی ۱۴ پوشاک سر کلاه
عمودی ۱۵ شخصی که در فن یا صنعتی دارای تخصص و تجربه علمی باشد تکنیسین
عمودی ۱۵ نام جزیره و ایالتی در جنوب شرق استرالیا تاسمانی


جواب مرحله ۹۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سردار رومی سرشناسی که در مقابله با سورنا شکست خورد کراسوس
افقی ۱ نمایش بدون دیالوگ و مونولوگ پانتومیم
افقی ۲ از آن سو، عنوان نخستین مسجد جهان اسلام است ابق
افقی ۲ بهت ناگهانی شوک
افقی ۲ نهنگ وال
افقی ۲ مجلس نمایندگان آمریکا سنا
افقی ۳ دردمندی تالم
افقی ۳ عنوان برخی از پادشاهان مصر رامسس
افقی ۳ سخن صریح رک
افقی ۴ مصرف خارج از عرف بیرویه
افقی ۴ ویزا روادید
افقی ۵ گروه دسته
افقی ۵ خاک صنعتی رس
افقی ۵ پرستار نرس
افقی ۶ پسوند شباهت سا
افقی ۶ حرف زیادی ور
افقی ۶ جهت و طرف سمت
افقی ۶ نقشه بیگانه مپ
افقی ۷ کل و همه تمام
افقی ۷ اولین سگ فضانورد لایکا
افقی ۷ عضوی در صورت لب
افقی ۸ رفیق یار
افقی ۸ دلجویی کردن استمالت
افقی ۸ کتاب شاتوبریان رنه
افقی ۹ حائل اتاق‌های یک خانه دیوار
افقی ۹ شهر هرت بیقانون
افقی ۱۰ بنیاد اس
افقی ۱۰ ناز آشفته ارن
افقی ۱۰ از آن سو زنگ کاروان است سرج
افقی ۱۰ آب عرب ما
افقی ۱۱ آسمان فلک
افقی ۱۱ جرس زنگ
افقی ۱۱ دریای سریانی یما
افقی ۱۲ خالق بابا گوریو بالزاک
افقی ۱۲ سوبسید یارانه
افقی ۱۳ بندگی رق
افقی ۱۳ صحرای بی آب و علف برهوت
افقی ۱۳ کسوت لباس
افقی ۱۴ صفت سرو سهی
افقی ۱۴ شاعر سایه عمر رهی
افقی ۱۴ اصلاح درخت هرس
افقی ۱۴ فوری انی
افقی ۱۵ طبرستان امروزی مازندران
افقی ۱۵ میدان نبرد کارزار
عمودی ۱ قطع سینمایی کات
عمودی ۱ تجدید و از سر گرفتن استیناف
عمودی ۱ سوگند قسم
عمودی ۲ از آلات موسیقی رباب
عمودی ۲ از ادات شرط اما
عمودی ۲ ممنوعیت سلب
عمودی ۲ از نشانه‌های جمع فارسی ها
عمودی ۳ شهر فارس اقلید
عمودی ۳ گندم سوده ارد
عمودی ۳ قنات کاریز
عمودی ۴ رایج مرسوم
عمودی ۴ حرف گزینش یا
عمودی ۴ دندان شل لق
عمودی ۵ غوزه پنبه وش
عمودی ۵ بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر
عمودی ۵ نخستین ایرانی فاتح اورست اوراز
عمودی ۵ جای پا رد
عمودی ۶ کشور جنگ زده خاور میانه سوریه
عمودی ۶ زبان لسان
عمودی ۶ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۷ علوفه خشک کاه
عمودی ۷ پوشاننده ساتر
عمودی ۷ پدر حضرت یحیی زکریا
عمودی ۸ پوسیده رمیم
عمودی ۸ شکم‌بند طبی گن
عمودی ۹ شهری در فرانسه اوسر
عمودی ۹ شهری در استان آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۹ نوعی پاپوش تابستانی روستایی گیوه
عمودی ۱۰ زخم آبکشیده ناسور
عمودی ۱۰ مسافر سرزمین عجایب الیس
عمودی ۱۰ رود مرزی ایران و ترکمنستان اترک
عمودی ۱۱ کوه خاک تل
عمودی ۱۱ نام اسم
عمودی ۱۱ نگارش تقریر
عمودی ۱۱ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۲ قبول نشده رد
عمودی ۱۲ قنطره پل
عمودی ۱۲ خلاصه اجمال
عمودی ۱۳ مستمند مسکین
عمودی ۱۳ پایتخت سوئیس برن
عمودی ۱۳ شریک انباز
عمودی ۱۴ پول ژاپن ین
عمودی ۱۴ برداشت محصول درو
عمودی ۱۴ خواب تازی نوم
عمودی ۱۴ نامی دخترانه هانا
عمودی ۱۵ خزنده گزنده مار
عمودی ۱۵ نامی پسرانه بهنام
عمودی ۱۵ بدبوی پرخاصیت سیر


جواب مرحله ۹۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حکومت مردم بر مردم دموکراسی
افقی ۱ دور هم گرد آمدن اجتماع
افقی ۲ از حواریون حضرت عیسی یوحنا
افقی ۲ شیره چغندر ملاس
افقی ۲ کوتاه و نارسا ناقص
افقی ۳ از دست رفته فقید
افقی ۳ محل تولد و موطن زادگاه
افقی ۳ جای بازگشت ماب
افقی ۴ مرطوب تر
افقی ۴ طناب رسن
افقی ۴ علوفه گاو ار
افقی ۴ فراغ و سکون ارامش
افقی ۵ اعمال حسنه خیرات
افقی ۵ سخن به رمز و اشاره ایما
افقی ۵ ماهی کنسرو تن
افقی ۶ امروز تازی یوم
افقی ۶ آزادگی حریت
افقی ۶ بالش کوچک کوسن
افقی ۷ فراوان و بسیار زیاد
افقی ۷ درخشان تابان
افقی ۷ دیروز تازی امس
افقی ۸ شهر صنعتی ایران اراک
افقی ۸ مهریه کابین
افقی ۸ بیماری واگیردار مسری
افقی ۹ سخن ناگفتنی راز
افقی ۹ از کوه‌های مهم کشور جوپار
افقی ۹ هدهد پوپک
افقی ۱۰ فرق سر هباک
افقی ۱۰ مژده نوید
افقی ۱۰ مقابل ازا
افقی ۱۱ شهر جشنواره کن
افقی ۱۱ الگو اسوه
افقی ۱۱ به کمال رسیدن تکامل
افقی ۱۲ جاده عبور حیوانات مالرو
افقی ۱۲ عضو صورت لب
افقی ۱۲ خرید ترکی الش
افقی ۱۲ شیره خرما مت
افقی ۱۳ زود و فوری انی
افقی ۱۳ تیم اصفهانی سپاهان
افقی ۱۳ تابع و پیرو تالی
افقی ۱۴ خوش قد و قامت هوتن
افقی ۱۴ ابزار الات
افقی ۱۴ زنگ کلیسا ناقوس
افقی ۱۵ ناصر یاریگر
افقی ۱۵ از اثرهای معروف امیر حسین چهلتن روضهقاسم
عمودی ۱ بیماری خفقان دیفتری
عمودی ۱ از انواع ماهی اردکماهی
عمودی ۲ باوقار موقر
عمودی ۲ هیأت دولت را تشکیل می‌دهند وزرا
عمودی ۲ خباز نانوا
عمودی ۳ پیام الهی وحی
عمودی ۳ دهان دره خمیازه
عمودی ۳ واحد مایعات لیتر
عمودی ۴ وزیر طغرل کندری
عمودی ۴ صدمه و آسیب اک
عمودی ۴ ثمره درخت بار
عمودی ۴ قلم درشت نی
عمودی ۵ نشانه مفعولی را
عمودی ۵ مرز کشورها سرحد
عمودی ۵ خبرچین جاسوس
عمودی ۶ کمربند مسیحی زنار
عمودی ۶ فاخته کوکو
عمودی ۶ سال گذشته پار
عمودی ۷ آسمان سما
عمودی ۷ از انواع کیک‌های خوردنی کودکان تیتاپ
عمودی ۷ ماه نو هلال
عمودی ۸ شب دراز یلدا
عمودی ۸ درخشان تابان
عمودی ۸ از شهرهای همدان بهار
عمودی ۹ آش آرد اگرا
عمودی ۹ پایتخت لبنان بیروت
عمودی ۹ گزک اتو
عمودی ۱۰ پسوند شباهت اسا
عمودی ۱۰ آحاد یکان
عمودی ۱۰ رقم سمت راست عدد طبیعی یکان
عمودی ۱۱ دشت و صحرا هامون
عمودی ۱۱ زیر پای راننده پدال
عمودی ۱۱ عدد منفی نه
عمودی ۱۲ بدن تن
عمودی ۱۲ واحد احشام راس
عمودی ۱۲ زینت رو مو
عمودی ۱۲ مایل مشتاق
عمودی ۱۳ قابله ماما
عمودی ۱۳ پوست انار ناسپال
عمودی ۱۳ کلمه احترام برای مردان اقا
عمودی ۱۴ در جایی ماندن اقامت
عمودی ۱۴ کانون دایره مرکز
عمودی ۱۴ قشنگ و زیبا ملوس
عمودی ۱۵ نورولوژی عصبشناسی
عمودی ۱۵ در خود ماندگی اوتیسم


جواب مرحله ۹۵۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بلندمرتبه والا
افقی ۱ آئین‌های سنتی مراسم
افقی ۱ فساد کننده مفسد
افقی ۲ تیره‌ای از پستانداران دریایی اببازان
افقی ۲ پایتخت بنین پرتونوو
افقی ۳ سماق لش
افقی ۳ خوب نیست
افقی ۳ زارع بد
افقی ۳ آتش مازنی برزگر
افقی ۴ پول کشور آفتاب تابان ین
افقی ۴ تخته ستبر الوار
افقی ۴ خواندن گوسفند هر
افقی ۴ جواب های هوی
افقی ۵ قبیله‌ای در کنار خزرج اوس
افقی ۵ معرب نرگس نرجس
افقی ۵ ماده قندی میوه‌ها گلوکز
افقی ۶ گندم خردکن بادی اسیاب
افقی ۶ بزن بزن دعوا
افقی ۶ پاپوش سنتی گیوه
افقی ۷ حرف نداری بی
افقی ۷ جد نیا
افقی ۷ نوعی شتر لاما
افقی ۷ زنگ چارپا درا
افقی ۸ اثری از خواند میر در ذکر احوال وزرای اسلام تا عهد مؤلف دستورالوزرا
افقی ۹ نیاکان ابا
افقی ۹ اشاره ایما
افقی ۹ نوعی خودرو فرانسوی رنو
افقی ۹ زیاده‌جویی از
افقی ۱۰ سالک رهرو
افقی ۱۰ گریه و زاری ناله
افقی ۱۰ نفس سرکش اماره
افقی ۱۱ صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد شود درینگ
افقی ۱۱ کمیابی ندرت
افقی ۱۱ گروه‌های مردم امم
افقی ۱۲ گرو رهن
افقی ۱۲ پنهان کردن دس
افقی ۱۲ قراول یساول
افقی ۱۲ غذای نذری اش
افقی ۱۳ شامه‌نواز بو
افقی ۱۳ دوستان یاران
افقی ۱۳ همسر اسکارلت رت
افقی ۱۳ مساوی
افقی ۱۴ از آثار دیدنی و باستانی کازرون نرگسزار
افقی ۱۴ از غذاهای محلی گیلان سیرابیج
افقی ۱۵ سرزمین دیار
افقی ۱۵ سازی که با لب نواخته شود نیلبک
افقی ۱۵ کوچولو نقلی
عمودی ۱ استاندار قدیم والی
عمودی ۱ از آثار دیدنی و باستانی استان کرمانشاه ابشاردربند
عمودی ۲ هیدرولوژی ابشناسی
عمودی ۲ مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت بهرهوری
عمودی ۳ اطراف دهان لب
عمودی ۳ کلمه‌ای به نشانه تعجب و حیرت
عمودی ۳ دنیا و آخرت وی
عمودی ۳ مخفف گاه دارین
عمودی ۴ عدد ورزشی اا
عمودی ۴ عطرمایه اسانس
عمودی ۴ جنگل درخت ون
عمودی ۴ سهولت یسر
عمودی ۵ زرنگ، زیرک زبل
عمودی ۵ یگانه بیتا
عمودی ۵ با سوز آید گداز
عمودی ۶ زیردست مادون
عمودی ۶ تفرجگاه تهران اوین
عمودی ۶ بزرگان سران
عمودی ۷ تیم فوتبال فرانسوی رن
عمودی ۷ گندم سوده ارد
عمودی ۷ نوعی داستان رمان
عمودی ۷ پاسخ مثبت اری
عمودی ۸ اثر تاریخی ورامین برجعلاالدین
عمودی ۹ وسیله دفاع در جنگ قدیم سپر
عمودی ۹ پرسش سوال
عمودی ۹ بریدن شاخه‌های هرز هرس
عمودی ۹ دشنام سب
عمودی ۱۰ سبزی معطر مرزه
عمودی ۱۰ رود کارها امور
عمودی ۱۰ فاقد روشنایی تاریک
عمودی ۱۱ یخچه تگرگ
عمودی ۱۱ شهری در استان لرستان ازنا
عمودی ۱۱ چله کمان وتر
عمودی ۱۲ حشره پرکار مور
عمودی ۱۲ رنج و محنت لگ
عمودی ۱۲ هوله رومال
عمودی ۱۲ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۳ قاعده و روش فن
عمودی ۱۳ آشکار هویدا
عمودی ۱۳ مایه ام
عمودی ۱۳ پشه
عمودی ۱۴ خالی از سر و صدا سوتوکور
عمودی ۱۴ آشپز ضحاک ارماییل
عمودی ۱۵ اثری از آرتور شنیتسلر دوشیزهالزه
عمودی ۱۵ آب و هوای مرطوب شرجی


جواب مرحله ۹۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سانسور بازکاوی
افقی ۱ زاده انسان ادمیزاد
افقی ۲ بی‌جنبشی و بی‌حرکتی رکود
افقی ۲ موی گردن شیر یال
افقی ۲ پایتخت مالی باماکو
افقی ۳ زرتشتی گبر
افقی ۳ همسایه آلمان و سوئیس اتریش
افقی ۳ دشت و چمنزار راغ
افقی ۴ پسوند شباهت سا
افقی ۴ سوره چهارم نسا
افقی ۴ پر و لبریز لمالم
افقی ۴ صفحه نمایش سن
افقی ۵ باقی‌مانده حساب تتمه
افقی ۵ ترش و شیرین مز
افقی ۵ نوعی زمین برای مسابقات تنیس رسی
افقی ۵ واحد خانه و مغازه باب
افقی ۶ نهنگ وال
افقی ۶ عضو شامه بینی
افقی ۶ گفت و گو مکالمه
افقی ۷ ضمیر اشاره ان
افقی ۷ گسترده و فراخ پهن
افقی ۷ انجام دادن کاری کنش
افقی ۷ هوش و حافظه ویر
افقی ۸ درس خوانده ملا
افقی ۸ طناب محکم مسد
افقی ۸ هنر فرنگی ارت
افقی ۹ برکت سفره نان
افقی ۹ کرکس نسر
افقی ۹ از حشرات مزاحم پشه
افقی ۹ شهر حضرت عبدالعظیم ری
افقی ۱۰ محکمه دادگاه
افقی ۱۰ مردن بر اثر حادثه هلاک
افقی ۱۰ بذله‌گو شوخ
افقی ۱۱ از گویش‌های ایرانی لری
افقی ۱۱ چین و شکن یرا
افقی ۱۱ رود آرام دن
افقی ۱۱ مسیحی ترسا
افقی ۱۲ برگ برنده اس
افقی ۱۲ تیرگی روابط کدورت
افقی ۱۲ فنی در کشتی کمر
افقی ۱۲ پول ژاپن ین
افقی ۱۳ نگهبان کودک داه
افقی ۱۳ شهر مقدس برهماییان بنارس
افقی ۱۳ تله صیاد دام
افقی ۱۴ لگدکوب پایمال
افقی ۱۴ پرنده سعادت هما
افقی ۱۴ تفریق منها
افقی ۱۵ فیبر سفید یونولیت
افقی ۱۵ از شهرهای استان خراسان شمالی اسفراین
عمودی ۱ زره و جوشن ویژه پوشش اسب برگستوان
عمودی ۱ ورزشگاه تیم یوونتوس ایتالیا دلالپی
عمودی ۲ پایتخت مادها اکباتان
عمودی ۲ میوه کال نارس
عمودی ۲ از گروه‌های خونی او
عمودی ۳ قدرت و نیرو زور
عمودی ۳ صابون خیاطی مل
عمودی ۳ پول‌پرست مادی
عمودی ۳ مذهب دین
عمودی ۴ عدد رمزی کد
عمودی ۴ جوبا مأیوس‌کننده نه
عمودی ۴ از گربه‌سانان پلنگ
عمودی ۴ نویسنده فرانسوی طاعون کامو
عمودی ۵ پایه و اساس اس
عمودی ۵ قیمت بها
عمودی ۵ کمال مطلوب ایدهال
عمودی ۶ ماده مفید میوه‌ها و خوراکی‌ها ویتامین
عمودی ۶ از نخست‌وزیران هند نهرو
عمودی ۶ قدم یکپا لی
عمودی ۷ دوست و رفیق یار
عمودی ۷ شریک مرد زن
عمودی ۷ فلز رسانا مس
عمودی ۷ امید و آرزو ارب
عمودی ۸ شهر شب فرانسه لیل
عمودی ۸ به صورت مستقیم و بدون توقف یکسره
عمودی ۸ در فوتبال می‌زنند تنه
عمودی ۹ قاتل امام حسین شمر
عمودی ۹ عود ند
عمودی ۹ دشمن سخت لد
عمودی ۹ لکن اما
عمودی ۱۰ خرس آسمانی دب
عمودی ۱۰ ضربه‌ای در بدمینتون اسمش
عمودی ۱۰ لوزالمعده پانکراس
عمودی ۱۱ تپه تاریخی رودبار مارلیک
عمودی ۱۱ مروارید چشم اشک
عمودی ۱۱ تیم فوتبال در کرمان مس
عمودی ۱۲ کبوتر صحرایی یمام
عمودی ۱۲ از مواد موجود در خون اوره
عمودی ۱۲ نوعی شیرینی تر
عمودی ۱۲ تلخ مر
عمودی ۱۳ آبی سیر زاغ
عمودی ۱۳ مجوز ورود به سینما بلیت
عمودی ۱۳ بدی شر
عمودی ۱۳ از قله‌های زاگرس دنا
عمودی ۱۴ صدمه و آسیب اک
عمودی ۱۴ قصه‌گو سامر
عمودی ۱۴ زمستان که رفت به زغال می‌ماند روسیاهی
عمودی ۱۵ پایتخت تاجیکستان دوشنبه
عمودی ۱۵ آواره و سرگردان بیخانمان


جواب مرحله ۹۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چهره رخسار
افقی ۱ لقب شاپور دوم ساسانی ذوالاکتاف
افقی ۲ ویژگی کارمند خارق العاده وجدانکاری
افقی ۲ سلاح انفجاری بمب
افقی ۳ کافی بس
افقی ۳ استخوانی در بدن، شانه و دوش کتف
افقی ۳ شاعر قصیده سرای عهد قاجاریه مؤلف «پریشان» قاانی
افقی ۳ درخت انگور مو
افقی ۴ رتبه‌ها رتب
افقی ۴ خزینه زر و سیم گنج
افقی ۴ وحشت رعب
افقی ۴ دروازه‌بان گلر
افقی ۵ پایتخت ایران تهران
افقی ۵ قورباغه درختی وک
افقی ۵ اسب دو رگه ماخچی
افقی ۶ ضربه سر هد
افقی ۶ گیشه بلیط فروشی باجه
افقی ۶ شیفته و مدهوش تیب
افقی ۷ دوستی ود
افقی ۷ رود و ایالتی در آمریکا الاباما
افقی ۷ شهری در کرمان زرند
افقی ۸ کرانه هر قلمرو سیاسی مرز
افقی ۸ به رخ کشیدن نیکی‌ها منت
افقی ۸ مقابل گرسنه سیر
افقی ۸ واحد معیار یکا
افقی ۹ حیا ازرم
افقی ۹ کنایه از آدم عزیز و برگزیده گلسرسبد
افقی ۹ غوزه پنبه وش
افقی ۱۰ اثری که روی چیزی بماند نقش
افقی ۱۰ شادی خوشی
افقی ۱۰ مادر عرب ام
افقی ۱۱ اسب لگام ناپذیر بدرام
افقی ۱۱ رمزینه کد
افقی ۱۱ گیاه رنگرزی روناس
افقی ۱۲ بله اری
افقی ۱۲ بی حرمتی هتک
افقی ۱۲ رشد کردن نمو
افقی ۱۲ نابود و زایل کردن محو
افقی ۱۳ سقف دهان سق
افقی ۱۳ تحقیق و پژوهش درباره موضوعی بررسی
افقی ۱۳ قلمه درخت نشا
افقی ۱۳ از ادات تشبیه سا
افقی ۱۴ مکر و حیله ریو
افقی ۱۴ اختراع جیمز وات ماشینبخار
افقی ۱۵ آب حیات ابزندگانی
افقی ۱۵ از گیاهان دارویی کاسنی
عمودی ۱ از آهنگسازان آلمانی که «سمفونی بهار» از آثار اوست روبرتشومان
عمودی ۱ قاره پهناور اسیا
عمودی ۲ میمون و مبارک خجسته
عمودی ۲ شکاف درز
عمودی ۲ نیروی الکتریسیته برق
عمودی ۳ خطای فوتبالی سد
عمودی ۳ نوزاد گوسفند بره
عمودی ۳ اهل زرند کرمان زرندی
عمودی ۳ گل سرخ رز
عمودی ۴ تیم فوتبال یونانی ااک
عمودی ۴ شکلک ادا
عمودی ۴ قرارگاه مقر
عمودی ۴ وسط بین
عمودی ۵ کاشف آلمانی اشعه ایکس رنتگن
عمودی ۵ تکیه دادن لم
عمودی ۵ شهری در استان سمنان شاهرود
عمودی ۶ آخرین لباس کفن
عمودی ۶ فریاد بانگ
عمودی ۶ مقیاس طول متر
عمودی ۷ پیشوند مالک ذا
عمودی ۷ پاسخ منفی و آمیخته با خشونت جوابتلخ
عمودی ۷ بخش صومعه سرا کسما
عمودی ۸ برگ ورق
عمودی ۸ پرسش از مکان کجا
عمودی ۸ خار سیخک خوشه گندم سوک
عمودی ۸ هذیان یان
عمودی ۹ ماه سریانی برابر با خرداد ماه ایار
عمودی ۹ برابر شدن همسرشدن
عمودی ۹ ضمیر مؤنث فرنگی شی
عمودی ۱۰ عمومی‌تر اعم
عمودی ۱۰ مدار مجتمع ایسی
عمودی ۱۰ خودبینی منی
عمودی ۱۱ شیرینی کودکان ابنبات
عمودی ۱۱ خداوند رب
عمودی ۱۱ نام دخترانه روشنک
عمودی ۱۲ مقابل کیفی کمی
عمودی ۱۲ جهش خیز
عمودی ۱۲ نوبت بازی داو
عمودی ۱۲ خودداری ابا
عمودی ۱۳ همراه لرز تب
عمودی ۱۳ نقش و نگار روی دیوار گچبری
عمودی ۱۳ تکیه کلام خودخواه منم
عمودی ۱۳ خاشاک خس
عمودی ۱۴ مردمی ملی
عمودی ۱۴ خوب نکو
عمودی ۱۴ نیکی و بخشش احسان
عمودی ۱۵ اندیشمند فکور
عمودی ۱۵ اولین بانوی المپیکی ایران نداشهسواری


جواب مرحله ۹۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فالگیری رمالی
افقی ۱ گوشی پزشکی استتوسکوپ
افقی ۲ چاه گودال
افقی ۲ گوشت گیاهی سویا
افقی ۲ تاج و دیهیم افسر
افقی ۳ کافی بس
افقی ۳ گوش ماهی ودع
افقی ۳ شریک انباز
افقی ۳ سایه‌گاه نش
افقی ۴ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۴ بزرگتر اکبر
افقی ۴ ارجمندی عز
افقی ۴ امر به آمدن بیا
افقی ۵ روغن صنعتی گریس
افقی ۵ غافل ساهی
افقی ۵ رود مرزی کشورمان تجن
افقی ۶ دیو شاهنامه اکوان
افقی ۶ پنبه پاک نشده وش
افقی ۶ خاموش و بی‌صدا ساکت
افقی ۷ قلم تخته سیاه گچ
افقی ۷ چاه جهنم ویل
افقی ۷ اثری از ماکسیم گورکی یکاعتراف
افقی ۸ رنگ لون
افقی ۸ نوعی پلو زعفرانی
افقی ۸ جدا سوا
افقی ۹ پایان کاری اختتامیه
افقی ۹ خورشید عالمتاب هور
افقی ۹ خدای مصری رع
افقی ۱۰ عضوی در صورت دهان
افقی ۱۰ اثر چربی لک
افقی ۱۰ شب نزول قرآن کریم شبقدر
افقی ۱۱ به تنهایی یکی
افقی ۱۱ بخشی از بدن که بین گردن و شکم محدود شده است سینه
افقی ۱۱ ورزشی روی چمن هاکی
افقی ۱۲ بلندترین نقطه اوج
افقی ۱۲ تعداد آیات سوره کوثر سه
افقی ۱۲ فرمان توقف ایست
افقی ۱۲ پشیمانی ندم
افقی ۱۳ خم پارچه تا
افقی ۱۳ کشور صنعتی اروپا المان
افقی ۱۳ خرد و کوچک ریز
افقی ۱۳ حرف آخر الفبای فارسی یا
افقی ۱۴ پایتخت لهستان ورشو
افقی ۱۴ هیکل و اندام پیکر
افقی ۱۴ قرض‌دار و بدهکار مدیون
افقی ۱۵ لقب جبرئیل روحالامین
افقی ۱۵ آقایی و ریاست مهتری
عمودی ۱ هر یک از دسته‌های آوندی در یک برگ رگبرگ
عمودی ۱ دسته‌ای از بردگان و جنگجویان حرفه‌ای در روم باستان گلادیاتور
عمودی ۲ سیر کوهی موسیر
عمودی ۲ نام سبکی از کشتی محلی در ایران چوخه
عمودی ۲ یار پشتی در ژیمناستیک وارو
عمودی ۳ نام ترکی اد
عمودی ۳ از کلمات سؤالی ایا
عمودی ۳ پیامدها نتایج
عمودی ۳ خسیس شح
عمودی ۴ عشق بیگانه لاو
عمودی ۴ محل استقرار موشک سکو
عمودی ۴ کم پشت تنک
عمودی ۴ نغمه و بانگ اوا
عمودی ۵ شب بلند سال یلدا
عمودی ۵ روادید ویزا
عمودی ۵ جناح لشکر یسل
عمودی ۶ واکنش عکسالعمل
عمودی ۶ همگام همپا
عمودی ۷ شالوده اس
عمودی ۷ پسوند مراقبت بان
عمودی ۷ ثابت و محکم فیکس
عمودی ۷ زن شوهر مرده ایم
عمودی ۸ بی خبر از پیاده سواره
عمودی ۸ یار مشهدی یره
عمودی ۸ آمریکایی را گویند یانکی
عمودی ۹ سوره انجیر تین
عمودی ۹ درختچه آپارتمانی یوکا
عمودی ۹ نوعی ساعت قدیمی شنی
عمودی ۹ رودی در فرانسه رن
عمودی ۱۰ پیرو تابع
عمودی ۱۰ هدهد شانهبهسر
عمودی ۱۱ نیتروژن ازت
عمودی ۱۱ ستاره‌ای سرخ رنگ عیوق
عمودی ۱۱ بدل وضو تیمم
عمودی ۱۲ هر یک از آلات موسیقی که برای نواختن نغمه‌های موسیقی به کار می‌رود ساز
عمودی ۱۲ پرش جست
عمودی ۱۲ صف و ردیف رده
عمودی ۱۲ پارچه معیوب زده
عمودی ۱۳ محصول آب و صابون کف
عمودی ۱۳ شهر مقدس هندوان بنارس
عمودی ۱۳ قسمتی از پا ران
عمودی ۱۳ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۴ هوو وسنی
عمودی ۱۴ روکش کاور
عمودی ۱۴ کشاورز کدیور
عمودی ۱۵ از رشته‌های ورزش دو و میدانی پرشارتفاع
عمودی ۱۵ برد آن معروف است یمانی


جواب مرحله ۹۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی به کارگردانی «محمد مهدی عسگرپور» با بازی «حسین یاری» اقلیما
افقی ۱ پدر مرده یتیم
افقی ۱ پسر گودرز و پدر بیژن گیو
افقی ۲ کوزه سفالین ابریق
افقی ۲ نوعی آبگوشت یخنی
افقی ۲ برجستگی ته گیوه اج
افقی ۳ همه دارند اسم
افقی ۳ گونه‌ای سوسیس کراکف
افقی ۳ شهادت خواستن از کسی گواهی
افقی ۴ زیر پا مانده له
افقی ۴ از اصطلاحات علم ریاضی سینوس
افقی ۴ خدای تورات یهوه
افقی ۵ تلاش و کوشش اهتمام
افقی ۵ از ملزومات طبخ چای سماور
افقی ۶ جیحون امو
افقی ۶ تلاش هم
افقی ۶ رایحه بو
افقی ۶ به اندازه کافی مک
افقی ۷ سنگدل شقی
افقی ۷ خاک صنعتی رس
افقی ۷ شهری در عراق فلوجه
افقی ۷ رطوبت اندک نم
افقی ۸ اقل کمتر
افقی ۸ بی‌چیزی و نداری افلاس
افقی ۸ بچه چارپایان نتاج
افقی ۹ چه زمان کی
افقی ۹ فعال فرنگی اکتیو
افقی ۹ قصد و اراده هم
افقی ۹ دوخت پارگی‌ها و سوراخ‌های پارچه و جامه رفو
افقی ۱۰ اولین سه رقمی صد
افقی ۱۰ عامل پیشرفت بعضی‌ها رو
افقی ۱۰ قلیل کم
افقی ۱۰ جمع نوبه نوب
افقی ۱۱ خجسته مبارک
افقی ۱۱ ه.ا.سایه ابتهاج
افقی ۱۲ حمار الاغ
افقی ۱۲ صحرایی در آمریکا نوادا
افقی ۱۲ پول آذربایجان منات
افقی ۱۳ پرنده طیران
افقی ۱۳ از توابع کاشان نیاسر
افقی ۱۳ سوغات گجرات تمر
افقی ۱۴ ریشه بن
افقی ۱۴ گریه و شیون زاری
افقی ۱۴ ایالتی در ینگه دنیا میامی
افقی ۱۵ محل اقامت مسافران هتل
افقی ۱۵ درون خشاب فشنگ
افقی ۱۵ باشگاه فوتبال اسپانیایی لوانته
عمودی ۱ دریاچه خوارزم ارال
عمودی ۱ در گمان افتاده مشکک
عمودی ۱ همه و تمام مردم قاطبه
عمودی ۲ ستاره درخشان سها
عمودی ۲ پیراهنی که جنسش پنبه باشد قمیص
عمودی ۲ نرمی لینت
عمودی ۳ از حروف الفبا لام
عمودی ۳ شرکت بین‌المللی هتل‌داری آمریکایی هایت
عمودی ۳ از روزگار در می‌آورند دمار
عمودی ۴ تیر پیکان‌دار یب
عمودی ۴ کوچکترین جزء از یک عنصر که دارای خواص آن عنصر است اتم
عمودی ۴ نشانه مفعول را
عمودی ۴ تنگه بغاز
عمودی ۵ از آن سو، رنگی فرعی است مرک
عمودی ۵ حیوان بی‌آزار مور
عمودی ۵ اجاره خانه کرا
عمودی ۵ از اجزای شکم ناف
عمودی ۶ زنبق سفید ایرسا
عمودی ۶ سیاره کیوان ساتورن
عمودی ۶ باران اندک رش
عمودی ۷ زاویه راست قایمه
عمودی ۷ قیمت بازاری فی
عمودی ۷ دنیا و آخرت کونین
عمودی ۸ بخیه بزرگ کن
عمودی ۸ بی‌چیز و عاجز مفلوک
عمودی ۸ حرف ندا ای
عمودی ۹ از امراض عفونی خطرناک تیفوس
عمودی ۹ میان چیزی لا
عمودی ۹ تا زمانی که مادام
عمودی ۱۰ آب منجمد یخ
عمودی ۱۰ از فست فودهای جنوبی سمبوسه
عمودی ۱۰ باکتری دراز اندام و کشیده باسیل
عمودی ۱۱ گیج و مدهوش منگ
عمودی ۱۱ فراز اوج
عمودی ۱۱ خوبی همراه با تکرار منت
عمودی ۱۱ از آن سو پسوند شباهت است راو
عمودی ۱۲ از وسائل بازی کودکان یویو
عمودی ۱۲ مرغ بیگانه هن
عمودی ۱۲ خیال و گمان وهم
عمودی ۱۲ اول شخص جمع ما
عمودی ۱۳ وسیله جابجایی اجسام سنگین اهرم
عمودی ۱۳ صمغی است که از درختان کاج گرفته می‌شود تربانتین
عمودی ۱۴ ذکر درویش یاهو
عمودی ۱۴ برای تزئین روی دیوار کاذب می‌بندند کناف
عمودی ۱۴ کاپ قهرمانی جام
عمودی ۱۵ نامی دخترانه وجیهه
عمودی ۱۵ زرتشتی مجوس
عمودی ۱۵ آبراهه و کانال ترعه


جواب مرحله ۹۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تقویم و سالنامه روزشمار
افقی ۱ ماشین کشاورزی تراکتور
افقی ۲ ماه مدرسه مهر
افقی ۲ بندگی خدا عبودیت
افقی ۲ برقرار اباد
افقی ۳ مایع حیات اب
افقی ۳ حرف فاصله تا
افقی ۳ گرم و سوزان حار
افقی ۳ آمار متوسط به ازای هر نفر سرانه
افقی ۴ تف ابدهان
افقی ۴ گردنکش و ستمکار جابر
افقی ۵ دنبره تنور
افقی ۵ درخت جدول ون
افقی ۵ خیانتکار خاین
افقی ۵ رود آرام دن
افقی ۶ موی گردن اسب یال
افقی ۶ معده یمینه
افقی ۶ ضمیر مشترک خود
افقی ۷ از رودهای مهم ایران کر
افقی ۷ خاطر و اندیشه یاد
افقی ۷ اداره دادگستری دادسرا
افقی ۸ رو به پایین سرازیر
افقی ۸ کامپیوتر رایانه
افقی ۹ بسیار و کثیر فراوان
افقی ۹ موسیقی مهیج راک
افقی ۹ عدد قهرمان یک
افقی ۱۰ از اثرهای معروف ابن سینا شفا
افقی ۱۰ گوشت کبابی راسته
افقی ۱۰ عقب و پشت سر ورا
افقی ۱۱ ماهی کنسرو تن
افقی ۱۱ سرگشته شدن حیرت
افقی ۱۱ ضمیر وزنی من
افقی ۱۱ مته دریل
افقی ۱۲ شک کننده شکاک
افقی ۱۲ خاورشناس مستشرق
افقی ۱۳ آبگیر و برکه تالاب
افقی ۱۳ پاداش نیکی یا بدی جزا
افقی ۱۳ او وی
افقی ۱۳ شهر توت کن
افقی ۱۴ روزنامه ارامنه ایران الیک
افقی ۱۴ معاون دادستان دادیار
افقی ۱۴ اهلی و دست آموز رام
افقی ۱۵ واحد پول ونزوئلا بولیوار
افقی ۱۵ طیاره هواپیما
عمودی ۱ سبک ادبی قرن ۱۹‍ رمانتیک
عمودی ۱ از اثرهای معروف سهراب سپهری هشتکتاب
عمودی ۲ جد مادری حضرت محمد وهب
عمودی ۲ میوه کال نارس
عمودی ۲ تکنیک فن
عمودی ۲ زردش هم میوه است الو
عمودی ۳ ذهب زر
عمودی ۳ نخست اول
عمودی ۳ رفوگر رفا
عمودی ۳ از میوه‌های تابستانی شلیل
عمودی ۴ درخت‌انداز تبر
عمودی ۴ رفیق یار
عمودی ۴ نقش‌اندازی حکاکی
عمودی ۵ از اصول دین معاد
عمودی ۵ ویزیتور بازاریاب
عمودی ۶ مایع حیات اب
عمودی ۶ خدای درویش هو
عمودی ۶ پارتیشن دیوارک
عمودی ۶ بیماری دا
عمودی ۷ پیشوای مذهبی روحانی
عمودی ۷ سخن درست و برحق راست
عمودی ۷ چلچراغ جار
عمودی ۸ رتبه‌بندی کاراته دان
عمودی ۸ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۸ الفبای موسیقی نت
عمودی ۸ پاداش و اجرت مزد
عمودی ۹ ماه پرتابی تیر
عمودی ۹ میوه سبز خیار
عمودی ۹ از خویشاوند نزدیک‌تر است همسایه
عمودی ۱۰ لخت و برهنه رت
عمودی ۱۰ صاحب زندگی جاندار
عمودی ۱۰ یادداشت نت
عمودی ۱۰ آب روستایی او
عمودی ۱۱ از اثرهای معروف امیر عشیری سایهسیاه
عمودی ۱۱ جلسه شورا
عمودی ۱۲ کاغذ کپی کاربن
عمودی ۱۲ گوسفند جنگی راک
عمودی ۱۲ فارسی قدیم دری
عمودی ۱۳ اصل و نژاد تبار
عمودی ۱۳ شیار داخل لوله تفنگ خان
عمودی ۱۳ برگ ورق
عمودی ۱۳ از شهرهای تهران ری
عمودی ۱۴ عدد حمام وان
عمودی ۱۴ اولین نت دو
عمودی ۱۴ گل شب‌بو هیری
عمودی ۱۴ دهان کام
عمودی ۱۵ طبقه‌بندی جانوران ردهبندی
عمودی ۱۵ ویترین کالانماگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 286 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.