پاسخ کامل مراحل 961 تا 975 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 961 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 962 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 963 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 964 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 965 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 966 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 967 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 968 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 969 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 970 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 971 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 972 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 973 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 974 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 975 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۹۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دوره تحصیلی ابتدایی دبستان
افقی ۱ گونه‌ای آسانسور هوایی معمولا در مناطق کوهستانی تلهکابین
افقی ۲ توگوشی سیلی
افقی ۲ مرسوم رایج
افقی ۲ صورت رخسار
افقی ۳ بازرگانی تجارت
افقی ۳ بلوا اشوب
افقی ۳ کسی که در معرض اتهام باشد متهم
افقی ۴ سقف خانه بام
افقی ۴ سمت و سو ور
افقی ۴ لقب شیطان رجیم
افقی ۴ گوارا نوش
افقی ۵ مخفف اگر ار
افقی ۵ تیزهوشی فراست
افقی ۵ ستاره دنباله‌دار هالی
افقی ۶ شهرت‌طلب نامجو
افقی ۶ وزنی در طلافروشی اونس
افقی ۶ شهر سوهان قم
افقی ۷ پیشرفت ترقی
افقی ۷ هاورکرافت هواناو
افقی ۷ واژه‌ای برای بیان درد یا شگفتی اوه
افقی ۸ آرام خودمانی اروم
افقی ۸ سرازیری شیب
افقی ۸ پیشوا رهبر
افقی ۹ بخش تیز چاقو لبه
افقی ۹ راهنمای مکتوب کالا بروشور
افقی ۹ ترسناک مهیب
افقی ۱۰ ضمیر بیگانه یو
افقی ۱۰ نوشته‌های اصلی متون
افقی ۱۰ صاف هموار
افقی ۱۱ شش عرب سادس
افقی ۱۱ زحل کیوان
افقی ۱۱ سوغات اصفهان گز
افقی ۱۲ پشت سر ورا
افقی ۱۲ حنا یرنا
افقی ۱۲ نگاه خیره زل
افقی ۱۲ زادگاه خلیل‌الله اور
افقی ۱۳ دوال چرمی تسمه
افقی ۱۳ توانایی یارا
افقی ۱۳ ماده رنگی جامدی برای نقاشی ابرنگ
افقی ۱۴ صندلی چرخدار کودک روروک
افقی ۱۴ ابزاری شبیه چکش تیشه
افقی ۱۴ کرم کدو تنیا
افقی ۱۵ نام فیلمی به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی با بازی پارسا پیروزفر شبانهروز
افقی ۱۵ رئوف مهربان
عمودی ۱ فرش گرانبها دستبافت
عمودی ۱ از مرکبات محصول میناب لیموترش
عمودی ۲ شهری در استان کردستان بیجار
عمودی ۲ گل همیشه بهار رابو
عمودی ۲ ته‌نشین مایعات رسوب
عمودی ۳ سلامتی می‌آورد سلام
عمودی ۳ جنس مدال دومی نقره
عمودی ۳ شهر مقدس عراق سامرا
عمودی ۴ ماه پرتاب کردنی تیر
عمودی ۴ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فایو
عمودی ۴ من و جنابعالی ما
عمودی ۴ قوم آتیلا هون
عمودی ۵ افزایش مداوم قیمت‌ها تورم
عمودی ۵ تازه‌کار مبتدی
عمودی ۵ کوچک که
عمودی ۶ متضاد ماده نر
عمودی ۶ لقب هندو راجه
عمودی ۶ پوشش زنانه روسری
عمودی ۷ یازده اا
عمودی ۷ اثر معروفی از سیمین دانشور سووشون
عمودی ۷ پیمان ناقلا ناتو
عمودی ۸ نوعی پیراهن آستین کوتاه تیشرت
عمودی ۸ زمین آماده کشت ایش
عمودی ۸ قنات کاریز
عمودی ۹ یکدنده لجوج
عمودی ۹ فراوانی انبوهی
عمودی ۹ غذای نذری اش
عمودی ۱۰ به طور ناگهانی بیهوا
عمودی ۱۰ اسرار رموز
عمودی ۱۰ غم هم
عمودی ۱۱ آواز گروهی کر
عمودی ۱۱ رزمایش مانور
عمودی ۱۱ بلندمرتبه والا
عمودی ۱۲ روترش کردن اخم
عمودی ۱۲ بی‌حس لس
عمودی ۱۲ اشاره به دور همان
عمودی ۱۲ مخفف بدتر بتر
عمودی ۱۳ نوعی دسر یخ‌زده بستنی
عمودی ۱۳ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۱۳ خرگوش ارنب
عمودی ۱۴ کلام درویش یاهو
عمودی ۱۴ ظرف دم کردن چای قوری
عمودی ۱۴ از وسایل هندسی گونیا
عمودی ۱۵ پرده داخلی مغز نرمشامه
عمودی ۱۵ تاجر، سوداگر بازرگان


جواب مرحله ۹۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تصفیه‌خانه پالایشگاه
افقی ۱ مرکز کردستان سنندج
افقی ۲ پادشاه عادل انوشیروان
افقی ۲ از شهرهای سوئد مالمو
افقی ۳ رایج و متداول معمول
افقی ۳ پسوند شباهت سا
افقی ۳ تقاضا برای برکنار شدن از کار استعفا
افقی ۴ سرگرد قدیمی یاور
افقی ۴ دایره دف
افقی ۴ از جهات اصلی شمال
افقی ۴ طریق کوتاه ره
افقی ۵ نرم فلک زده رمن
افقی ۵ آرایش دست و ناخن‌ها مانیکور
افقی ۵ پرنمک شور
افقی ۶ نخستین پولی که کاسب از خریدار می‌گیرد دشت
افقی ۶ منشی و نویسنده دبیر
افقی ۶ نوعی خودرو تیبا
افقی ۷ تردید شک
افقی ۷ عنوانی است اشرافی در انگلیس لرد
افقی ۷ دشنام سب
افقی ۷ سلاح عجول مسلسل
افقی ۸ نام بنایی تاریخی و قدیمی‌ترین بنای به جا مانده از شهر توس هارونیه
افقی ۸ فرشته موکل بر آب اناهیتا
افقی ۹ کاشتن اندیشه در ذهن دیگران الهام
افقی ۹ پایه و بنیاد ام
افقی ۹ وزیر خارجه آمریکا کری
افقی ۹ خطایی در پینگ پنگ نت
افقی ۱۰ درخت بدون میوه بیبر
افقی ۱۰ با نظم و ترتیب مرتب
افقی ۱۰ سبزی ضد سرطان کلم
افقی ۱۱ کندن زمین حفر
افقی ۱۱ ستاره سابق میلان و تیم ملی ایتالیا مالدینی
افقی ۱۱ شهری در آلمان ینا
افقی ۱۲ فرمانده بدن سر
افقی ۱۲ مقدم‌تر اقدم
افقی ۱۲ نفس دم
افقی ۱۲ فرمان کشتی سکان
افقی ۱۳ سپاه عثمانی ینیچری
افقی ۱۳ چاشنی گوجه‌ای سس
افقی ۱۳ فراخوان شده منادا
افقی ۱۴ ماه هفتم از ماه‌های سریانی نیسان
افقی ۱۴ اثری جذاب از الکساندر دوما سهتفنگدار
افقی ۱۵ کمک کننده یاررس
افقی ۱۵ لقب محمود خوارزمی پهلوان بنام قرن هفتم پوریایولی
عمودی ۱ فلاتی در آسیا پامیر
عمودی ۱ بازیگر مرد فیلم طعم شیرین خیال شهابحسینی
عمودی ۲ سوره‌ای در شرح حال پیامبران و فرزندانشان انعام
عمودی ۲ ایالتی در آمریکا کالیفرنیا
عمودی ۳ روزنامه پرتیراژ فرانسوی لوموند
عمودی ۳ پیشوا رهبر
عمودی ۳ دانه تسبیح یسر
عمودی ۴ نام سرزمینی قدیمی در بین‌النهرین اشور
عمودی ۴ همراه کت شلوار
عمودی ۴ از ابزار اچار
عمودی ۵ سال ترکی ییل
عمودی ۵ زمزمه کننده مترنم
عمودی ۵ گنبد یا ایوان گچ‌کاری شده مقرنس
عمودی ۶ بدی شر
عمودی ۶ مادر لر دا
عمودی ۶ ماه سرد دی
عمودی ۶ پول پرست مادی
عمودی ۷ از چهارپایان اهلی گوسفند
عمودی ۷ محله سیاهان نیویورک هارلم
عمودی ۷ نام بلاتر، رئیس سابق فیفا سپ
عمودی ۸ صد و یازده ااا
عمودی ۸ آدم جدی و سختگیر یبس
عمودی ۸ روش علمی متد
عمودی ۸ نوعی سجده سهو
عمودی ۹ نفس خسته هن
عمودی ۹ صبور شکیبا
عمودی ۹ پستانداری از راسته جوندگان بیدستر
عمودی ۱۰ کارها امور
عمودی ۱۰ منقار کوتاه نک
عمودی ۱۰ رطوبت خسیس نم
عمودی ۱۰ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۱ کهنه‌فروش سمسار
عمودی ۱۱ بین دوک و کنت مارکی
عمودی ۱۱ قربانگاه حاجیان منا
عمودی ۱۲ اولی بوی رطوبت و دومی تپه و پشته ناتل
عمودی ۱۲ آسان کردن تسهیل
عمودی ۱۲ مسجد شهر داراب سنگی
عمودی ۱۳ نعل شکسته نلع
عمودی ۱۳ کشوری در آمریکای جنوبی شیلی
عمودی ۱۳ لقب امپراتوران ژاپن میکادو
عمودی ۱۴ کنایه از خاموش شدن و کم حرف زدن دمفروبستن
عمودی ۱۴ تنیسور بنام اسپانیایی نادال
عمودی ۱۵ اشیای زینتی قدیمی جواهرالات
عمودی ۱۵ از رنگ‌ها اناری


جواب مرحله ۹۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ امام ششم شیعیان امامجعفرصادق
افقی ۱ آرواره فک
افقی ۲ نامی زنانه فایزه
افقی ۲ روانی روحی
افقی ۲ دیکته املا
افقی ۳ سلسله مردآویچ زیاریان
افقی ۳ نفرت داشتن از کسی یا چیزی، ناسازگاری تنافر
افقی ۴ برادر آبادانی کا
افقی ۴ شلوار خانگی تنبان
افقی ۴ تفسیر سخن به مقصود اولی تاویل
افقی ۵ خاک گور رمس
افقی ۵ حافظه یاد
افقی ۵ بله روسی دا
افقی ۵ نه غلیظ نع
افقی ۶ گرز آهنی دبوس
افقی ۶ کاپیتان و مربی سابق برزیل دونگا
افقی ۶ درخت انگور مو
افقی ۷ شرف، عفت ناموس
افقی ۷ از جنس پی وی سی پلیکا
افقی ۷ وسیله ماهیگیری تور
افقی ۸ تند و سریع مانند برق برقاسا
افقی ۸ عنوان نظامی سرلشکر
افقی ۹ لوله تنفسی نای
افقی ۹ تبریک گفتن تهنیت
افقی ۹ سختی‌ها شداید
افقی ۱۰ رود اروپا رن
افقی ۱۰ نوعی دلمه برگمو
افقی ۱۰ آماده و مهیا تیار
افقی ۱۱ باربر صبور خر
افقی ۱۱ عدد فوتبالی اا
افقی ۱۱ رود مرزی ارس
افقی ۱۱ بلافاصله انی
افقی ۱۲ نوعی رفتن میان راه رفتن و دویدن هروله
افقی ۱۲ از ابزار اندازه‌گیری کولیس
افقی ۱۲ علامت جمع ها
افقی ۱۳ مترسک هراسه
افقی ۱۳ برای روزنامه کار می‌کند خبرنگار
افقی ۱۴ کاهل تنبل
افقی ۱۴ کینه معروف شتری
افقی ۱۴ چوب دستی قلندر منتشا
افقی ۱۵ رمزینه کد
افقی ۱۵ از نام‌های خداوند به معنی مهربان‌ترین بخشندگان ارحمالراحمین
عمودی ۱ کاسته شدن مقدار افتکردن
عمودی ۱ قیمت و بها نرخ
عمودی ۱ بی‌حرمتی هتک
عمودی ۲ صدای گاو ما
عمودی ۲ پایتخت سوازیلند امبابان
عمودی ۲ شهری در شرق اصفهان هرند
عمودی ۳ نشانه و رد پا ایز
عمودی ۳ قوم سفید پوست باستانی ساکن بین‌النهرین سومری
عمودی ۳ ویران خراب
عمودی ۴ برتری مزیت
عمودی ۴ بازار سوق
عمودی ۴ عامل تب مالت بروسلا
عمودی ۵ بین‌المللی جهانی
عمودی ۵ پوشاننده ساتر
عمودی ۵ زیر پا مانده له
عمودی ۶ پایتخت مراکش رباط
عمودی ۶ از دستگاه‌های موسیقی ایرانی سهگاه
عمودی ۶ شرح تو خالی شح
عمودی ۷ غریو، بانگ فریاد
عمودی ۷ جوراب نازک پانما
عمودی ۷ هر بار دوره کردن قرآن ختم
عمودی ۸ جاری روان
عمودی ۸ قلب دل
عمودی ۸ شمای بیگانه یو
عمودی ۸ مار خطرناک کبرا
عمودی ۹ وسط حیاط صحن
عمودی ۹ دو برابر صد دویست
عمودی ۹ ماه چهارم میلادی اوریل
عمودی ۱۰ حرف ندا ای
عمودی ۱۰ ماشین حمل مایعات تانکر
عمودی ۱۰ شهری در آلمان برلن
عمودی ۱۱ لنگه تا
عمودی ۱۱ کفش لاستیکی گالش
عمودی ۱۱ از حروف یونانی سیگما
عمودی ۱۲ بر اساس مقررات قانونا
عمودی ۱۲ سختی شدت
عمودی ۱۲ رویداد سانح
عمودی ۱۳ از حالات ماده مایع
عمودی ۱۳ حسینیه‌ها تکایا
عمودی ۱۳ رشته و نخ رتم
عمودی ۱۴ چاشنی مظهر تندی فلفل
عمودی ۱۴ اثر موریس مترلینگ موریانه
عمودی ۱۴ ضمیر مؤنث فرنگی شی
عمودی ۱۵ حرفه کار
عمودی ۱۵ گردش دایره‌ای دور
عمودی ۱۵ سرلشکر نیروی دریایی دریابان


جواب مرحله ۹۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سریالی از محمد حسین لطفی صاحبدلان
افقی ۱ فیلمی از رضا گنجی حریفدل
افقی ۲ کسی که اشیاء را دو تا می‌بیند دوبین
افقی ۲ بالاتر، بلندتر برتر
افقی ۲ قلعه و حصار اورا
افقی ۳ از وسایل آزمایشگاه ارلن
افقی ۳ اختراعی از مورس تلگراف
افقی ۳ همکار صندلی میز
افقی ۴ یک خودمانی یه
افقی ۴ ضعف و سستی وهن
افقی ۴ کشنده بی‌صدا سم
افقی ۴ از ذرات بنیادی لاندا
افقی ۵ سرگذشت پیشینیان تاریخ
افقی ۵ پرداختنی شرعی زکات
افقی ۵ نفس خسته هن
افقی ۶ قسمتی از تریلی کفی
افقی ۶ نوعی صندلی تاشو
افقی ۶ فیلمی از نیکی کریمی یکشب
افقی ۷ شهری در استان فارس نیریز
افقی ۷ پاکیزگی نظافت
افقی ۷ نفقه جرا
افقی ۸ زمان بی‌انتها ابد
افقی ۸ سنگ‌های قیمتی جواهر
افقی ۸ فهرست غذا منو
افقی ۹ کیهان فضا
افقی ۹ مجسمه تندیس
افقی ۹ از بیماری‌های کودکان خروسک
افقی ۱۰ دوستان رفقا
افقی ۱۰ زیبا و دلفریب فتان
افقی ۱۰ از عناصر جدول تناوبی با عدد اتمی ۳۰ روی
افقی ۱۱ علامت جمع ها
افقی ۱۱ سران و بزرگان روسا
افقی ۱۱ شریک در غم و غصه همدرد
افقی ۱۲ از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان یراحی
افقی ۱۲ ام‌الخبائث می
افقی ۱۲ زبانه آتش لهب
افقی ۱۲ کجاست؟ کو
افقی ۱۳ مراسم سوگواری ختم
افقی ۱۳ اموری که برای شروع در امری لازم است مقدمات
افقی ۱۳ فیلمی به کارگردانی محمد درمنش هیام
افقی ۱۴ مقابل تأهل تجرد
افقی ۱۴ سال‌های عمر سنین
افقی ۱۴ از مقاطع ارشد تحصیلی دکترا
افقی ۱۵ از کشورهای آمریکایی هاییتی
افقی ۱۵ فریضه بروز حوادث طبیعی نمازایات
عمودی ۱ آلبومی از علیرضا افتخاری صدایمکن
عمودی ۱ ادب آموخته فرهیخته
عمودی ۲ ماده‌ای در خون اوره
عمودی ۲ پربرکت فیاض
عمودی ۲ امیدواری ارتجا
عمودی ۳ ریسمان حبل
عمودی ۳ سلاح خودکار آتشین تیربار
عمودی ۳ جمله دستوری امری
عمودی ۴ تهیدست و فقیر بینوا
عمودی ۴ عنصر تیروئید ید
عمودی ۴ شادمانی و نشاط فرح
عمودی ۴ سی روز سرد زمستان دی
عمودی ۵ خم قیراندود دن
عمودی ۵ واحد فرکانس هرتز
عمودی ۵ گاهنامه تقویم
عمودی ۶ کرم کدو تنیا
عمودی ۶ آوردن دو یا چند کلمه که در لفظ یکی و در معنی مختلف باشند جناس
عمودی ۶ سخت و شدید قسی
عمودی ۷ شتر عرب ابل
عمودی ۷ راضی و شادمان خشنود
عمودی ۷ مقابل رفتن امدن
عمودی ۸ گلی خوشبو نرگس
عمودی ۸ جمع وظیفه وظایف
عمودی ۸ سمت راست یمین
عمودی ۹ پدالی زیر پای راننده ترمز
عمودی ۹ آرام و یواش اهسته
عمودی ۹ نمام‌تر و رسوا کننده‌تر انم
عمودی ۱۰ غار بعثت حرا
عمودی ۱۰ مکافات کیفر
عمودی ۱۰ غذایی از تخم مرغ املت
عمودی ۱۱ بدبختی فلاکت
عمودی ۱۱ بر هر درد بی درمان دواست خنده
عمودی ۱۱ سدی در استان خوزستان دز
عمودی ۱۲ حرف گزینش یا
عمودی ۱۲ از عناصر چهارگانه اتش
عمودی ۱۲ گذشتن بر چیزی مر
عمودی ۱۲ رمان جاودانه دافنه دوموریه ربهکا
عمودی ۱۳ شهری در استان گیلان فومن
عمودی ۱۳ مرکز استان خراسان شمالی بجنورد
عمودی ۱۳ غول برفی یتی
عمودی ۱۴ پاره شده دریده
عمودی ۱۴ پایتخت کشور دومینیکا روسو
عمودی ۱۴ مفید و مؤثر کارا
عمودی ۱۵ نوعی غذای ایتالیایی لازانیا
عمودی ۱۵ فیلمی از جمشید حیدری کیشومات


جواب مرحله ۹۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مشهور و معروف بنام
افقی ۱ خوبی‌ها مکارم
افقی ۱ ماه بعدی بهمن
افقی ۲ چرب زبان سالوس
افقی ۲ آسیاب خانگی دستاس
افقی ۲ عموی حضرت ابراهیم ازر
افقی ۳ قورباغه درختی وک
افقی ۳ سیاره سرخ مریخ
افقی ۳ در ریاضی، جابجایی نمایش ساده حرکت جسم را گویند بردار
افقی ۴ سپیدموی شاهنامه زال
افقی ۴ واحد شمارش آن فال است گردو
افقی ۴ جوراب پاپوش
افقی ۵ کلیم‌الله موسی
افقی ۵ ساده‌ترین هیدروکربن غیر اشباع اتیلن
افقی ۵ گلی خوشبو یاس
افقی ۶ احمق کانا
افقی ۶ علامت مفعول در جمله را
افقی ۶ نمره مردودی تک
افقی ۶ اول شخص جمع ما
افقی ۷ مزدور اجیر
افقی ۷ حیوان باوفا سگ
افقی ۷ غوزه پنبه وش
افقی ۷ بدگو لماز
افقی ۸ طلای قالبی شمش
افقی ۸ نام قدیم بابل بارفروش
افقی ۸ زیر و رو کردن زمین برای کاشت محصول شخم
افقی ۹ نغمه و نوا اهنگ
افقی ۹ آب تازی ما
افقی ۹ مساوی و برابر یر
افقی ۹ توان و جرأت یارا
افقی ۱۰ کجاست کو
افقی ۱۰ جواب سربالا نه
افقی ۱۰ بله بیگانه یس
افقی ۱۰ انسان غذادوست شکمو
افقی ۱۱ ته‌نشین مایعات لرد
افقی ۱۱ خودرو ماشین
افقی ۱۱ عنوان چند تن از پادشاهان انگلیس هنری
افقی ۱۲ نگهبان چماق به دست یساول
افقی ۱۲ نوعی تفنگ قدیمی برنو
افقی ۱۲ سگ بیمار هار
افقی ۱۳ فرد فرد یکایک
افقی ۱۳ عقیده حزبی مسلک
افقی ۱۳ پسوند شباهت سا
افقی ۱۴ نمایشنامه پیس
افقی ۱۴ گونه‌ای خارپشت راورا
افقی ۱۴ در شک و گمان انداختن تشکیک
افقی ۱۵ مسافر راهی
افقی ۱۵ نسل سلاله
افقی ۱۵ خوراکی مشتمل بر شیر، آرد و گلاب فرنی
عمودی ۱ امر به سوختن بسوز
عمودی ۱ داستان معروف صادق هدایت داشاکل
عمودی ۱ وسیله دفاعی جنگ‌های قدیم سپر
عمودی ۲ به آرزو نرسیده ناکام
عمودی ۲ رساله مهم افلاطون جمهوری
عمودی ۲ حرف گزینش یا
عمودی ۳ زائوترسان ال
عمودی ۳ مکان سینمایی لوکیشن
عمودی ۳ فتنه پنهانی دسیسه
عمودی ۴ تفاله عسل موم
عمودی ۴ پرنده آش سردکن سار
عمودی ۴ شکم‌بند طبی گن
عمودی ۴ صدمه و آسیب اک
عمودی ۵ فضله چارپایان سرگین
عمودی ۵ زمین صاف هموار
عمودی ۶ برابر یر
عمودی ۶ ایالتی در هندوستان اسام
عمودی ۶ پیامبر بعد از داوود الیاس
عمودی ۷ ریش سفید روستا کدخدا
عمودی ۷ تمایل گرایش
عمودی ۷ کتف و شانه کول
عمودی ۸ بنیان اس
عمودی ۸ بلندترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر
عمودی ۸ میوه خوشبو سیب
عمودی ۸ راه بی‌پایان را
عمودی ۹ درجات رتب
عمودی ۹ امداد یاوری
عمودی ۹ وضعیت مطلوب نرمال
عمودی ۱۰ معروفترین گاراگاه زن مارپل
عمودی ۱۰ اعتصاب دسته جمعی تهاجمی شورش
عمودی ۱۰ گرداگرد لب و دهان نس
عمودی ۱۱ پرده‌داری کردن سدانت
عمودی ۱۱ فرتوتی کهولت
عمودی ۱۲ بالای بیگانه اپ
عمودی ۱۲ بز کوهی کل
عمودی ۱۲ کشور خوشبخت یمن
عمودی ۱۲ پیدا کردن چیزی که موجود بوده اما شناخته نشده بود کشف
عمودی ۱۳ کاشف گردش خون هاروی
عمودی ۱۳ جلسه راهنمایی مشاوره
عمودی ۱۳ ناشنوا کر
عمودی ۱۴ طعم غذا مز
عمودی ۱۴ از آثار لئوناردو داوینچی شاماخر
عمودی ۱۴ قلب قرآن یاسین
عمودی ۱۵ قیمت و بها نرخ
عمودی ۱۵ تشکیلات سازمان
عمودی ۱۵ رشته کوهی در آمریکای شمالی راکی


جواب مرحله ۹۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خوشبخت سعادتمند
افقی ۱ بیعانه پیشبها
افقی ۲ دالان راهرو
افقی ۲ سیب ترکی الما
افقی ۲ جنبش حرکت
افقی ۳ اسباب اضافی و احتیاطی یدکی
افقی ۳ استوار مستحکم
افقی ۳ حق و ناقح وتو
افقی ۴ همراه آشغال ات
افقی ۴ سطل آبکشی دلو
افقی ۴ مادر عرب ام
افقی ۴ فرزندان یتیم ایتام
افقی ۵ پشه مالاریا انوفل
افقی ۵ علم و فضل دانش
افقی ۵ علامت مفعولی را
افقی ۶ کشور خوشبخت یمن
افقی ۶ سنگین وقار
افقی ۶ مشت‌زنی بوکس
افقی ۷ دیوار جدار
افقی ۷ باران تند و شدید رگبار
افقی ۷ آینده اتی
افقی ۸ رود مقدس آلمان راین
افقی ۸ لوچ دوبین
افقی ۸ معاشرت سلوک
افقی ۹ پیکان فلش
افقی ۹ چهره و صورت رخسار
افقی ۹ خاک تراب
افقی ۱۰ شاعر تبریزی همام
افقی ۱۰ مکار ریمن
افقی ۱۰ گزیدن مار نهس
افقی ۱۱ شامل همه می‌شود هر
افقی ۱۱ داروی ملین مسهل
افقی ۱۱ عاشق شیفته
افقی ۱۲ گزارش راپرت
افقی ۱۲ خاکستر خل
افقی ۱۲ آماس ورم
افقی ۱۲ پیش‌شماره کد
افقی ۱۳ حمام کاشان فین
افقی ۱۳ بیدار شدن انتباه
افقی ۱۳ ستاره دنباله‌دار هالی
افقی ۱۴ زیاد سخن گفتن تزید
افقی ۱۴ زمام و افسار مهار
افقی ۱۴ نامی پسرانه سیروس
افقی ۱۵ فنان هنرمند
افقی ۱۵ التیام بهبودزخم
عمودی ۱ از انواع خط سریانی
عمودی ۱ تدریجی رفتهرفته
عمودی ۲ خو، داب عادت
عمودی ۲ فرصت مجال
عمودی ۲ مشاور رایزن
عمودی ۳ از مصالح ساختمانی اهک
عمودی ۳ فکر اندیشه
عمودی ۳ جین پنیر
عمودی ۴ پاره کردن دریدن
عمودی ۴ لحظه کوتاه ان
عمودی ۴ گذرگاه ممر
عمودی ۴ نفس دم
عمودی ۵ درون تو
عمودی ۵ موزه پاریس لوور
عمودی ۵ امتداد فیزیکی راستا
عمودی ۶ کامروا و بهره‌مند موفق
عمودی ۶ خانه زیرزمینی دخمه
عمودی ۶ موکت دستی نمد
عمودی ۷ مردم قرآنی ناس
عمودی ۷ فرهنگ لغت فرانسوی لاروس
عمودی ۷ خون منعقد لخته
عمودی ۸ از حروف یونانی دلتا
عمودی ۸ باران تند رگبار
عمودی ۸ نمدمال لباب
عمودی ۹ نام پیامبر اسلام محمد
عمودی ۹ امرد بیریش
عمودی ۹ ابزار نجاری اره
عمودی ۱۰ تمیز پاک
عمودی ۱۰ ماه پاییزی ابان
عمودی ۱۰ ثمره درخت میوه
عمودی ۱۱ رزمایش مانور
عمودی ۱۱ بیزار بودن تنفر
عمودی ۱۱ جهت سو
عمودی ۱۲ خسیس شح
عمودی ۱۲ دندان تیز حیوانات یشک
عمودی ۱۲ حرف نگفتنی سر
عمودی ۱۲ مقدمه‌چینی تمهید
عمودی ۱۳ سبیل بروت
عمودی ۱۳ هر دوازده ماه یکبار سالانه
عمودی ۱۳ پول خارجی ارز
عمودی ۱۴ واحد زمین هکتار
عمودی ۱۴ انابت توبه
عمودی ۱۴ گل خشک کلوخ
عمودی ۱۵ خودکار اتوماتیک
عمودی ۱۵ جنون مردم آزاری سادیسم


جواب مرحله ۹۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوشته یا گفتاری که برای حمایت از ادعا یا رد ادعای مدعی به کار می‌رود دفاعیه
افقی ۱ از سنگ‌های نیمه قیمتی تورمالین
افقی ۲ قسمت ملودیک اپرا اریا
افقی ۲ جایگاه ماوا
افقی ۲ از حواریون خائن یهودا
افقی ۳ لاک‌پشت کارتونی نینجا
افقی ۳ روز آینده فردا
افقی ۳ رنگ قرمز قالیچه لاکی
افقی ۴ شاخص‌ترین محصول صنایع دستی استان بوشهر گبه
افقی ۴ جامد دج
افقی ۴ اشعه مجهول ایکس
افقی ۴ حیوان درنده شیر
افقی ۵ حرف هجدهم الفبای ابجد فا
افقی ۵ استان شمالی گیلان
افقی ۵ عابد ناسک
افقی ۶ نوعی ساز سنتور
افقی ۶ کوچکترین کشور شمال آفریقا تونس
افقی ۶ تیر پیکاندار یب
افقی ۷ وسیع و پهن گشاد
افقی ۷ مرکز کوبا هاوانا
افقی ۷ نام بتی عزی
افقی ۸ شهری در استان گیلان فومن
افقی ۸ دیدنی از رژه سان
افقی ۸ مجروح زخمی
افقی ۹ چربی مخلوط پیه
افقی ۹ قفسه شیشه‌ای ویترین
افقی ۹ شش عرب سادس
افقی ۱۰ سفید ترکی اق
افقی ۱۰ عموی دلیر پیامبر حمزه
افقی ۱۰ شهری سیاحتی در ۲۵ کیلومتری اردبیل سرعین
افقی ۱۱ یار قفل کلید
افقی ۱۱ ستاره مشتری برجیس
افقی ۱۱ همسر اسکارلت رت
افقی ۱۲ نانجیب انر
افقی ۱۲ فهمیده دانا
افقی ۱۲ ادات تشبیه سا
افقی ۱۲ پول زور باج
افقی ۱۳ شماره بین‌المللی کتاب شابک
افقی ۱۳ شیون ناله
افقی ۱۳ نوعی شترمرغ ناندو
افقی ۱۴ آواره ویلان
افقی ۱۴ سرود و نغمه خنیا
افقی ۱۴ لم‌یزرع بایر
افقی ۱۵ خطای حمل توپ در بسکتبال تراولینگ
افقی ۱۵ حومه بوشهر خورموج
عمودی ۱ شرکت خودروسازی چینی دانگفنگ
عمودی ۱ چتر نجات پاراشوت
عمودی ۲ گول زننده فریبا
عمودی ۲ مهربان شفیق
عمودی ۲ روشن و درخشان نایر
عمودی ۳ دل عارف اینه
عمودی ۳ سدی در استان مرکزی ساوه
عمودی ۳ از شهرهای عراق کربلا
عمودی ۴ شکارچیان برایش سر و دست می‌شکنند عاج
عمودی ۴ از غلات گندم
عمودی ۴ مخلوط کردن حل
عمودی ۴ پسوند جست و جو کاو
عمودی ۵ ویرایش ادیت
عمودی ۵ مأیوس نومید
عمودی ۵ برج کج نل
عمودی ۶ سعی هم
عمودی ۶ نمایش و نمود جلوه
عمودی ۶ پروردگار یزدان
عمودی ۷ حرف نفرت اف
عمودی ۷ دارای نظم و ترتیبی خوشایند اراسته
عمودی ۷ استخوان سر انگشت ناخن
عمودی ۸ سرزمین افراسیاب توران
عمودی ۸ مانند وار
عمودی ۸ ترنج بالنگ
عمودی ۹ بیابان وادی
عمودی ۹ شهری در هند تانیسر
عمودی ۹ کلمه اخطار هی
عمودی ۱۰ حالا اکنون
عمودی ۱۰ نرگس عرب نرجس
عمودی ۱۰ صدای درد اخ
عمودی ۱۱ نت سوم می
عمودی ۱۱ نام دخترانه ساناز
عمودی ۱۱ آشکار عیان
عمودی ۱۲ ساکنان خانه اهل
عمودی ۱۲ چاشنی ادویه‌دار سس
عمودی ۱۲ از آثار ژان باتیست مولیر فرانسوی خسیس
عمودی ۱۲ عامل باران ابر
عمودی ۱۳ افشرده آلو لواشک
عمودی ۱۳ کشوری در قاره کهن عمان
عمودی ۱۳ اسمی بنام
عمودی ۱۴ زاپاس خودرو یدکی
عمودی ۱۴ پسر معاویه یزید
عمودی ۱۴ از رسانه‌ها رادیو
عمودی ۱۵ پایتخت کنیا نایروبی
عمودی ۱۵ مرکز کشور گرانادا سنتجورج


جواب مرحله ۹۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی کشت ابی
افقی ۱ نوعی بیماری که میکروب از راه زخم وارد بدن می‌شود کزاز
افقی ۱ دیدن و رؤیت کردن مشاهده
افقی ۲ فیلمی از مجید مجیدی بیدمجنون
افقی ۲ هر جانور همجنس قورباغه که دوران نوزادی را در آب سپری می‌کند دوزیست
افقی ۳ تصدیق آلمانی یا
افقی ۳ عاشق و شیفته شیدا
افقی ۳ جدید مدرن
افقی ۳ تنها تک
افقی ۴ شهری در استان قزوین ابیک
افقی ۴ شرم و حیا ازرم
افقی ۴ سرد و خنک بارد
افقی ۵ نوعی ابراز ناراحتی از درد نالیدن
افقی ۵ گشاد و عریض فراخ
افقی ۵ لطیف نرم
افقی ۶ کشور هفتاد و دو ملت هند
افقی ۶ پایتخت سرزمین اینکاها لیما
افقی ۶ از دست‌اندرکاران صنعت گردشگری هتلدار
افقی ۷ محل تلاقی زمین و آسمان افق
افقی ۷ پاسخ مثبت گیلانی‌ها اهان
افقی ۷ روادید ویزا
افقی ۸ نیلوفر فل
افقی ۸ گرفتگی زبان لکنت
افقی ۸ قطعه نشانه‌گیری روی لوله تفنگ مگسک
افقی ۸ دریای عرب یم
افقی ۹ پایتخت لتونی ریگا
افقی ۹ زیبایی جمال
افقی ۹ آهن کردی اسن
افقی ۱۰ منظره و چشم‌انداز دورنما
افقی ۱۰ صلح و آشتی سازش
افقی ۱۰ خمیدگی و انحنا خمش
افقی ۱۱ طولانی‌ترین رشته کوه دنیا اند
افقی ۱۱ پیشرفت ترقی
افقی ۱۱ آزاد و رها از قیود مادی و دنیوی وارسته
افقی ۱۲ نارنگی ژاپنی انشو
افقی ۱۲ پاک و تمیز طاهر
افقی ۱۲ سستی فتور
افقی ۱۳ پرحرفی ور
افقی ۱۳ دیرنشین راهب
افقی ۱۳ غذای ساده املت
افقی ۱۳ ویتامین ضد سرطان ای
افقی ۱۴ دارای حکومت متشکل از دولت‌های خودگردان ایالتی فدرالی
افقی ۱۴ از کشورهای جدا شده از پیکره یوگوسلاوی سابق مونتنگرو
افقی ۱۵ وسیله عکاسی و فیلمبرداری دوربین
افقی ۱۵ درمان دردهاست خنده
افقی ۱۵ صدای نازک زیر
عمودی ۱ روستای تاریخی نزدیک نطنز ابیانه
عمودی ۱ روز امیدواری فردا
عمودی ۱ هیأت اعزامی وفد
عمودی ۲ صحرا بیابان
عمودی ۲ نام داوینچی، نقاش بنام ایتالیایی لیوناردو
عمودی ۳ عنصر شیمیایی ید
عمودی ۳ درازترین شب سال یلدا
عمودی ۳ بین سر و تنه گردن
عمودی ۳ تکرار حرفی رر
عمودی ۴ سیاه مشکی
عمودی ۴ کلمه اشاره به شخص نامعلوم فلان
عمودی ۴ می شراب
عمودی ۵ ناراستی کجی
عمودی ۵ عضوی در سیرک دلقک
عمودی ۵ پی در پی متوالی
عمودی ۶ دربند زندانی
عمودی ۶ درودگر نجار
عمودی ۶ سیل و سیلاب هین
عمودی ۷ نغمه و آهنگ اواز
عمودی ۷ سوگ و عزا ماتم
عمودی ۷ دو ناحیه سرد شمال و جنوب کره زمین قطب
عمودی ۸ محور خانواده زن
عمودی ۸ آسایش و راحتی رفاه
عمودی ۸ از قاره‌ها اسیا
عمودی ۸ مغز سر مخ
عمودی ۹ محل عبور و تأمین معیشت ممر
عمودی ۹ دیکته املا
عمودی ۹ وسیله در آب کوبیدن هاون
عمودی ۱۰ کمک و مساعدت مدد
عمودی ۱۰ موسیقی بدون کلام اهنگ
عمودی ۱۰ قوی و پرتوان زورمند
عمودی ۱۱ تیره‌روز شوربخت
عمودی ۱۱ اثری از نکراسف، نویسنده سده نوزدهم روسیه ساشا
عمودی ۱۱ پارچه کهنه لته
عمودی ۱۲ از توابع لرستان ازنا
عمودی ۱۲ تجملی لوکس
عمودی ۱۲ عزیمت رفتن
عمودی ۱۳ بانگ نهیب هی
عمودی ۱۳ زرنگی و فرصت‌طلبی رندی
عمودی ۱۳ اول و یکم نخست
عمودی ۱۳ رهاورد اصفهان گز
عمودی ۱۴ تعدی و تجاوز دستدرازی
عمودی ۱۴ فراری پنهان شده متواری
عمودی ۱۵ پرده‌دری هتک
عمودی ۱۵ مسلک و هدف سیاسی مرام
عمودی ۱۵ ششمین ماه خورشیدی شهریور


جواب مرحله ۹۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهری زیارتی در عراق کاظمین
افقی ۱ از کشورهای آفریقایی همسایه تانزانیا و زیمباوه موزامبیک
افقی ۲ ایالتی در آمریکا نوادا
افقی ۲ محبوب و دلبر جانان
افقی ۳ منقار کوتاه نک
افقی ۳ درجات مراتب
افقی ۳ دیگر، سایر غیر
افقی ۳ صحنه نمایش سن
افقی ۴ گربه‌سانی سنگین وزن ببر
افقی ۴ محله‌ای در تهران امیریه
افقی ۴ ویرگول کاما
افقی ۵ واحد مشت‌زنی راند
افقی ۵ یکی یکی تکتک
افقی ۵ شهری در فارس داراب
افقی ۶ رنگ‌ها الوان
افقی ۶ خم پارچه یا کاغذ تا
افقی ۶ شکوه فر
افقی ۶ تجویز پزشک دوا
افقی ۷ ادا کردن، پرداخت کردن تادیه
افقی ۷ درخت انار ناربن
افقی ۷ پهلوان یل
افقی ۸ رئیس‌جمهور شهید کشورمان رجایی
افقی ۸ پرده‌داری خانه کعبه سدانت
افقی ۹ اسب ترکی ات
افقی ۹ دقت بیمارگونه وسواس
افقی ۹ گازی بی رنگ و بی‌بو ارگون
افقی ۱۰ نمک ملح
افقی ۱۰ صدای زنبور وز
افقی ۱۰ پیشوند نفی نا
افقی ۱۰ بشیر هیراد
افقی ۱۱ ترجمه یا تفسیر اوستا پازند
افقی ۱۱ اسب سرکش توسن
افقی ۱۱ بر سر انگشتان ناخن
افقی ۱۲ پزشکان اطبا
افقی ۱۲ جمع مفتاح مفاتیح
افقی ۱۲ عیب و عار ننگ
افقی ۱۳ خیسی اندک نم
افقی ۱۳ تیر انداختن رمی
افقی ۱۳ نامه بلند با امضاهای بسیار تومار
افقی ۱۳ برادر آبادانی کا
افقی ۱۴ سریالی از مهدی فخیم‌زاده حسسوم
افقی ۱۴ فعال پرکار
افقی ۱۵ نویسنده آلمانی گرگ بیابان هرمانهسه
افقی ۱۵ دهان دره خمیازه
عمودی ۱ پایتخت استرالیا کانبرا
عمودی ۱ نوعی میمون شامپانزه
عمودی ۲ از عناصر فلزی کبالت
عمودی ۲ حرکت شدید امواج دریا تلاطم
عمودی ۳ گمان ظن
عمودی ۳ نقاش فرانسوی تابلو دسته گل بهاری رنوار
عمودی ۳ گروه سیاسی حزب
عمودی ۳ حمد بی پایان حم
عمودی ۴ ماده ساخت شمع موم
عمودی ۴ جوینده عدالت دادجو
عمودی ۴ کوتاه و ناقص نارسا
عمودی ۵ قدرت یارا
عمودی ۵ حسود هرگز ... نیاسود
عمودی ۵ سالخورده مسن
عمودی ۶ پشیمانی ندامت
عمودی ۶ شاعر آمریکایی شکسپیر در هارلم هیوز
عمودی ۶ بار درخت میوه
عمودی ۷ ورقه معرف مشخصات کالا اتیکت
عمودی ۷ تصدیق ژرمن‌ها یا
عمودی ۷ حرارت دادن تف
عمودی ۷ فلز سرخ مس
عمودی ۸ مخترع هلیکوپتر برتان
عمودی ۸ سال‌ها سنوات
عمودی ۹ درختی جنگلی از تیره نارون‌ها وج
عمودی ۹ طلیعه اعداد یک
عمودی ۹ حرف نازی‌ها اس
عمودی ۹ ایست خارجی استوپ
عمودی ۱۰ انبار مهمات زاغه
عمودی ۱۰ روز آینده فردا
عمودی ۱۰ عکس نصف صورت نیمرخ
عمودی ۱۱ بلافاصله انی
عمودی ۱۱ راجع به درباره
عمودی ۱۱ فرمانده حاکم
عمودی ۱۲ روزنامه ورزشی اسپانیایی مارکا
عمودی ۱۲ بدنام ننگین
عمودی ۱۲ عقیده رای
عمودی ۱۳ شهر آلمان بن
عمودی ۱۳ گندم کوبیده ارد
عمودی ۱۳ سرزمین افراسیاب توران
عمودی ۱۳ نشان مفعولی را
عمودی ۱۴ آسمانی سماوی
عمودی ۱۴ مقداری اندک از چیزی را مخفیانه خوردن ناخنک
عمودی ۱۵ رشته کوه مالزی در شمال استان سباه کینابالو
عمودی ۱۵ نام دیگر قندیل دنگاله


جواب مرحله ۹۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گریز فرار
افقی ۱ تئاتر نمایش
افقی ۱ قبیح‌تر و زشت‌تر اقبح
افقی ۲ از وسایل سفره غذا قاشق
افقی ۲ ائتلاف کارتل
افقی ۲ پوست بزغاله شورو
افقی ۳ رودی در فرانسه رن
افقی ۳ چهره صورت
افقی ۳ تکیه کلام درویش یاهو
افقی ۳ بیماری دا
افقی ۴ از غذاها اشرشته
افقی ۴ ماشین حمل بیمار امبولانس
افقی ۵ با دریا جیحون شود امو
افقی ۵ چسبنده و لزج نوچ
افقی ۵ غذای شب شام
افقی ۶ فرآیند ساییدن سایش
افقی ۶ فرمانده سپاه فیل ابرهه
افقی ۶ نوشیدنی حرام شراب
افقی ۷ شکارگاه نخجیرگاه
افقی ۷ سوره ۷۲ قرآن جن
افقی ۷ آزرده و دلخور دمغ
افقی ۸ حرف پیروزی وی
افقی ۸ سستی رخوت
افقی ۸ از سازهای بادی سرنا
افقی ۸ زدنی پرچانه‌ها ور
افقی ۹ رقیق‌تر ارق
افقی ۹ سیلی تس
افقی ۹ خانه چند طبقه اپارتمان
افقی ۱۰ پدر حضرت ابراهیم تارخ
افقی ۱۰ پرنور و درخشان تابان
افقی ۱۰ نتیجه دهنده منتج
افقی ۱۱ فرش بوب
افقی ۱۱ واحد شمارش گاو راس
افقی ۱۱ جوابش هوی است های
افقی ۱۲ رده‌ای از جانوران مهره‌دار خون‌گرم پستاندار
افقی ۱۲ سلاح مردم استرالیا بومرنگ
افقی ۱۳ منقار کوتاه نک
افقی ۱۳ گریزنده هارب
افقی ۱۳ از پیامبران صالح
افقی ۱۳ اجاق کیک پزی فر
افقی ۱۴ جستجوگر جویا
افقی ۱۴ حس شنوایی سامعه
افقی ۱۴ مقابل کلی جزیی
افقی ۱۵ پروتئین پنیر رنین
افقی ۱۵ مربی شاهزادگان اتابک
افقی ۱۵ لبخند ملیح تبسم
عمودی ۱ مستمندان فقرا
عمودی ۱ سال‌ها سنوات
عمودی ۱ قفس پنجر
عمودی ۲ حرکت و جابه‌جایی رانش
عمودی ۲ به تازگی اخیرا
عمودی ۲ آرام گرفتن سکون
عمودی ۳ از غذاهای ایرانی اش
عمودی ۳ متداول و مرسوم رایج
عمودی ۳ نزدیکی قربت
عمودی ۳ حرف دهن کجی یی
عمودی ۴ رقص اصیل سیستانی رقصشمشیر
عمودی ۴ خواستار و مشتاق خواهان
عمودی ۵ حق ناحق سازمان ملل متحد وتو
عمودی ۵ لباس رخت
عمودی ۵ سازنده ساختمان بنا
عمودی ۶ ناشناخته نکره
عمودی ۶ هشتمین ماه سال میلادی اگوست
عمودی ۶ همچون مروارید درسا
عمودی ۷ پایان بازی شطرنج مات
عمودی ۷ شیرینی شاخه‌ای نبات
عمودی ۷ از سرداران داریوش سوم ارابات
عمودی ۸ پسوند اسم مصدر ار
عمودی ۸ ماده‌ای در خون اوره
عمودی ۸ چاه‌ها ابار
عمودی ۸ من و شما ما
عمودی ۹ غذایی از بادمجان یتیمچه
عمودی ۹ شکر و ستایش سپاس
عمودی ۹ دشوار صعب
عمودی ۱۰ باران سخت شلاب
عمودی ۱۰ دوری و فراق هجران
عمودی ۱۰ مردمک باهک
عمودی ۱۱ عقل و خرد هوش
عمودی ۱۱ لوس و از خود راضی ننر
عمودی ۱۱ ترس و بیم هول
عمودی ۱۲ متلاشی شده اشولاش
عمودی ۱۲ اولتیماتوم اتمامحجت
عمودی ۱۳ پرنده دریاچه قو
عمودی ۱۳ مرد بی‌ریش امرد
عمودی ۱۳ تابناک و نور دهنده منیر
عمودی ۱۳ رایگان زب
عمودی ۱۴ پیروز شدن بردن
عمودی ۱۴ اهل قبور اموات
عمودی ۱۴ گرانبها و ارزشمند نفیس
عمودی ۱۵ جمع حس حواس
عمودی ۱۵ کار دشوار بغرنج
عمودی ۱۵ چهره‌آرایی در فیلم گریم


جواب مرحله ۹۷۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نام قدیم آلمان پروس
افقی ۱ پایتخت فلاسفه اتن
افقی ۱ میوه گرمسیری گران اناناس
افقی ۲ یله رها
افقی ۲ سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا
افقی ۲ نیروی پلیس ایران انتظامی
افقی ۳ حکمران والی
افقی ۳ از توابع استان گیلان اسالم
افقی ۳ با نظم مرتب
افقی ۴ استانی کویری سمنان
افقی ۴ برهانی فلسفی که تایید می‌کند علت از معلول سرچشمه می‌گیرد علییت
افقی ۴ سپیده صبح سحر
افقی ۵ مرز سرحد
افقی ۵ به پشتی می‌دهند لم
افقی ۵ ناشنوا صم
افقی ۵ از ادات ندا ای
افقی ۶ چیز شی
افقی ۶ آبادی کوچک در صحرا واحه
افقی ۶ شهری در استان آذربایجان غربی بوکان
افقی ۷ محل زندگی درندگان کنام
افقی ۷ نوعی حلوا لو
افقی ۷ از توابع شهرستان نور رویان
افقی ۸ میان چیزی رل
افقی ۸ عدد اول یک
افقی ۸ شیمی کربن الی
افقی ۸ کافی بس
افقی ۸ بز کوهی کل
افقی ۹ از مراکز دینی مهم هندوان بنارس
افقی ۹ شکم بند طبی گن
افقی ۹ درخشان براق
افقی ۱۰ لوله دودکش کارخانه و کشتی تنوره
افقی ۱۰ شن روان ماسه
افقی ۱۰ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۱ مرطوب تر
افقی ۱۱ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۱۱ رود ناشنوا کر
افقی ۱۱ تریا کافه
افقی ۱۲ از آن طرف به معنی آب دهان است ودخ
افقی ۱۲ از پیامبران بنی اسرائیل زکریا
افقی ۱۲ ورزش نابینایان گلبال
افقی ۱۳ آرزوها امال
افقی ۱۳ اولین سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۳ شریک شدن سهیم
افقی ۱۴ خودروی رسمی تشریفاتی لیموزین
افقی ۱۴ اسب رستم رخش
افقی ۱۴ دوم شخص جمع شما
افقی ۱۵ از اختراعات مهم گالیله تلسکوپ
افقی ۱۵ ننگ عار
افقی ۱۵ گازی گلخانه‌ای که به عنوان سوخت به کار می‌رود متان
عمودی ۱ سلسله مراتب انجام یک کار پروسه
عمودی ۱ از اقوام ایرانی کرد
عمودی ۱ دبیلیو سی توالت
عمودی ۲ پسر گودرز رهام
عمودی ۲ کتاب نیکلای گوگول شنل
عمودی ۲ وسیله‌ای برای سوزاندن کالری تردمیل
عمودی ۳ گونه‌ای پرتغال پرطرفدار والنسیا
عمودی ۳ پایتخت قبلی آلمان بن
عمودی ۳ نام کوچک رودریگز فوتبالیست کلمبیایی خامس
عمودی ۴ رفیق یار
عمودی ۴ پیش‌نویس مینوت
عمودی ۴ شتر قوی هیکل لوک
عمودی ۵ علم جمله شناسی نحو
عمودی ۵ قنات کاریز
عمودی ۵ باغ وحش فرنگی زو
عمودی ۶ از ادات پرسش ایا
عمودی ۶ عقاب سیاه دال
عمودی ۶ راه شاعرانه ره
عمودی ۶ موزیک ویدئو کلیپ
عمودی ۷ نهم تازی تاسع
عمودی ۷ قوای پنجگانه بدن حواس
عمودی ۷ ساحل دریا کران
عمودی ۸ خدای قرآنی الله
عمودی ۸ قابل مشاهده مریی
عمودی ۹ دردناک الیم
عمودی ۹ پایتخت لتونی ریگا
عمودی ۹ پایتخت غنا اکرا
عمودی ۱۰ بیماری کم‌خونی انمی
عمودی ۱۰ رایحه بو
عمودی ۱۰ هر یک از بخش‌های اوستا نسک
عمودی ۱۰ انتها اخر
عمودی ۱۱ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۱ مورد موافقت قرار گرفتن طرحی در مجلس تصویب
عمودی ۱۱ دانه نهانزا هاگ
عمودی ۱۲ ناظم ابتر اظم
عمودی ۱۲ کتاب مهم شیخ مرتضی انصاری مکاسب
عمودی ۱۲ پولک ماهی فلس
عمودی ۱۳ میوه کال نارس
عمودی ۱۳ ضمیر اشاره به دور ان
عمودی ۱۳ فیلم تاریخی مهدی صباغ زاده راهبهشت
عمودی ۱۴ آزمون امتحان
عمودی ۱۴ معدن کان
عمودی ۱۴ اشاره کردن ایما
عمودی ۱۵ از نواحی فدرالی روسیه سیبری
عمودی ۱۵ صد و سیزدهمین سوره قرآن فلق
عمودی ۱۵ یار فارسی پیامبر اسلام سلمان


جواب مرحله ۹۷۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فرشته آبها اناهیتا
افقی ۱ میوه عزادار بادمجان
افقی ۲ خوراک گربه موش
افقی ۲ نام قدیم شهر بندر عباس گمبرون
افقی ۲ اسباب اضافی و احتیاطی یدکی
افقی ۳ حرف تعجب وا
افقی ۳ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۳ جد و پدربزرگ نیا
افقی ۳ پایتخت کانادا اتاوا
افقی ۴ نوبتی متناوب
افقی ۴ مخلوط آب و آرد خمیر
افقی ۵ قاضی داور
افقی ۵ ذهب زر
افقی ۵ صفت ابرو کمون
افقی ۵ تکیه لم
افقی ۶ غذای تزریقی سرم
افقی ۶ شواهد دلایل
افقی ۶ قسمتی از پا ران
افقی ۷ ساز شاکی نی
افقی ۷ قطار ترن
افقی ۷ از ترکیبات خون پلاسما
افقی ۸ فیلمی با بازی حسین یاری اقلیما
افقی ۸ رب‌النوع مصری ازیریس
افقی ۹ محل کار شاطر ناوایی
افقی ۹ هواکش بالای اجاق گاز هود
افقی ۹ بله انگلیسی یس
افقی ۱۰ آفتاب شید
افقی ۱۰ منحرف بیراه
افقی ۱۰ درخت آزاد سرو
افقی ۱۱ پیش شماره کد
افقی ۱۱ چراغ سراج
افقی ۱۱ یازده اا
افقی ۱۱ بزرگان شیوخ
افقی ۱۲ یکی از غلات ارزن
افقی ۱۲ خیر مقدم خوشامد
افقی ۱۳ دور کردن از پیش خود راندن
افقی ۱۳ حرف استثنا الا
افقی ۱۳ دست مالیدن مس
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۴ شکسته شده مکسر
افقی ۱۴ مضرات زیانها
افقی ۱۴ ترس بیم
افقی ۱۵ کاخی در ایران اپادانا
افقی ۱۵ پایتخت چاد انجامنا
عمودی ۱ کاشف نروژی قطب جنوب اموندسن
عمودی ۱ فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی اشکسرما
عمودی ۲ آواز نوا
عمودی ۲ نژاد ما اریا
عمودی ۲ دست عرب ید
عمودی ۲ دور دهان اکپ
عمودی ۳ با اش
عمودی ۳ تفاله عسل موم
عمودی ۳ گلوسید قند
عمودی ۳ از یاد بردن انسا
عمودی ۴ زه کمان وتر
عمودی ۴ خروس مازندرانی تلا
عمودی ۴ صداع سردرد
عمودی ۵ واحد نظامی یگان
عمودی ۵ سردار نامی ایرانی اریوبرزن
عمودی ۶ زمینه تم
عمودی ۶ حرص از
عمودی ۶ ظاهر و آشکار نمایان
عمودی ۶ همسر مرد زن
عمودی ۷ غواص ابنورد
عمودی ۷ از پسران فریدون ایرج
عمودی ۷ کلام پرسش ایا
عمودی ۸ شک و شبهه ریب
عمودی ۸ گونه برجسته لپ
عمودی ۸ حرف آخر یا
عمودی ۸ جای بی‌هوا خلا
عمودی ۹ مار عظیم‌الجثه بوا
عمودی ۹ متاع کالا
عمودی ۹ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۱۰ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۰ دهن‌دره خمیازه
عمودی ۱۰ غذای بیمار اش
عمودی ۱۰ نفس خسته هن
عمودی ۱۱ لایه حساس عکاسی امولسیون
عمودی ۱۱ نشانه تیر اماج
عمودی ۱۲ کلنگ میتین
عمودی ۱۲ از اثرهای معروف محمود دولت آبادی مرد
عمودی ۱۲ خورشید شمس
عمودی ۱۳ دیوار جدار
عمودی ۱۳ عقیده و نظر رای
عمودی ۱۳ میر سید
عمودی ۱۳ از شهرهای کرمان بم
عمودی ۱۴ بازگشت صدا اکو
عمودی ۱۴ نت ششم لا
عمودی ۱۴ کرم گندم سیرو
عمودی ۱۴ آیین دین
عمودی ۱۵ محتاج نیازمند
عمودی ۱۵ کاربراتور سوختاما


جواب مرحله ۹۷۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دشوار مشکل
افقی ۱ تنظیم مقررات و کارها برای انجام یک پروژه برنامهریزی
افقی ۲ جای روشنایی منار
افقی ۲ کشور قذافی لیبی
افقی ۲ بندری در کشور سوئد مالمو
افقی ۳ کاندیدا نامزد
افقی ۳ ویران کننده هادم
افقی ۳ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۴ حرکت کرم وول
افقی ۴ مرکز فراری رم
افقی ۴ دریغ خوردن تاسف
افقی ۴ کلمه کار خراب کن اما
افقی ۵ گریه پرصدا عر
افقی ۵ بیگانه اجنبی
افقی ۵ منطقه تفریحی تهران اوین
افقی ۶ جویبارها انهار
افقی ۶ بزرگ داشته شده مکرم
افقی ۶ ممسک شح
افقی ۷ دارا بودن صفتی که مردم به آن احترام نهند جذبه
افقی ۷ جهل نادانی
افقی ۷ دستور سکوت هیس
افقی ۸ جمع لقب القاب
افقی ۸ یار مشهدی یره
افقی ۸ دارای آهنگ یکسان همنوا
افقی ۹ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۹ نوعی شیرینی که از شکر درست می‌کنند و می‌مکند ابنبات
افقی ۹ مراسم اداب
افقی ۱۰ آزاد و رها ول
افقی ۱۰ سیاهرگ ورید
افقی ۱۰ شترمرغ جدولی ناندو
افقی ۱۱ الماس خالص‌ترین نوع آن است کربن
افقی ۱۱ جیره مقرر سهمیه
افقی ۱۱ بی‌ریا، تنها تک
افقی ۱۲ قوت لایموت نان
افقی ۱۲ رفیق شفیق دوست
افقی ۱۲ تکیه به پشتی لم
افقی ۱۲ خونابه تزریقی سرم
افقی ۱۳ نشستن برای گفت‌و‌گو و رسیدگی جلسه
افقی ۱۳ آرام خودمانی اروم
افقی ۱۳ سکه طلای قرن یازده اشرفی
افقی ۱۴ دیو شاهنامه اکوان
افقی ۱۴ سخندان و شاعر ادیب
افقی ۱۴ بارکش شهری وانت
افقی ۱۵ نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی لیلیومجنون
افقی ۱۵ تنه درخت کنده
عمودی ۱ منع شده ممنوع
عمودی ۱ آشوب و ازدحام جاروجنجال
عمودی ۲ وسیله نقلیه آبی شناور
عمودی ۲ خوار، حقیر ذلیل
عمودی ۲ کار عبث و بیهوده الکی
عمودی ۳ ناقص نیست کامل
عمودی ۳ باقی گذاشتن ابقا
عمودی ۳ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه کنسول
عمودی ۴ همراه تب آید لرز
عمودی ۴ سوم شخص جمع انها
عمودی ۴ پرحرفی ور
عمودی ۴ با هوی آید های
عمودی ۵ پله و رتبه درجه
عمودی ۵ خنیاگر معروف باربد
عمودی ۵ دل‌آزار کهنه نو
عمودی ۶ مخترع تلفن بل
عمودی ۶ از صفات باریتعالی منان
عمودی ۶ تهیدست بینوا
عمودی ۷ عضو تنفس ریه
عمودی ۷ حاصل و نتیجه عمل برایند
عمودی ۷ زین‌ساز سراج
عمودی ۸ گیاهی نباتی
عمودی ۸ دروازه درب
عمودی ۸ ستایش کردن ستودن
عمودی ۹ نام دخترانه ایدا
عمودی ۹ هر سی روز یک بار ماهانه
عمودی ۹ صدای گربه میو
عمودی ۱۰ خانه‌ها مساکن
عمودی ۱۰ آینده‌نگری تامل
عمودی ۱۰ ریشه بن
عمودی ۱۱ نیز هم
عمودی ۱۱ ماه دوم میلادی فوریه
عمودی ۱۱ پدر شعر نو نیما
عمودی ۱۲ اندیشه، نظر رای
عمودی ۱۲ دریا یم
عمودی ۱۲ یکی از دو جنس ماده
عمودی ۱۲ ضربه ناگهانی شوک
عمودی ۱۳ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۱۳ هندی هندو
عمودی ۱۳ بزرگان سران
عمودی ۱۴ دهانه، مهار زمام
عمودی ۱۴ نام دخترانه شیوا
عمودی ۱۴ نیرنگ زیرکانه ترفند
عمودی ۱۵ روز قیامت یومالحساب
عمودی ۱۵ انجمن خصوصی کمیته


جواب مرحله ۹۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قدیمی‌ترین دانشگاه ایران جندیشاپور
افقی ۱ قرمز و سفید موجود در خون گلبول
افقی ۲ یکی از اخلاط چهارگانه بدن بلغم
افقی ۲ شک و گمان ریب
افقی ۲ کاپیتان سابق بارسلونا ژاوی
افقی ۳ خاموش فرنگی اف
افقی ۳ صابون خیاطی مل
افقی ۳ دیکتاتور شیلی النده
افقی ۳ خوب و زیبا نلم
افقی ۴ جماعت کاسب از چنین معامله‌ای بیزار است نسیه
افقی ۴ رود بزرگ چین وو
افقی ۴ تذکر گوشزد
افقی ۵ رود رنگی نیل
افقی ۵ پادشاه حاکم
افقی ۵ نارس کال
افقی ۵ رساله علمی تز
افقی ۶ گرد بتونه مل
افقی ۶ قالب شعری باباطاهر همدانی دوبیتی
افقی ۶ مونث جن پری
افقی ۷ بی‌تناسب قناس
افقی ۷ دارو دوا
افقی ۷ واضح روشن
افقی ۸ انتها ته
افقی ۸ پوشش و حجاب ستر
افقی ۸ زمستان شتا
افقی ۸ حرف دهن‌کجی یی
افقی ۹ درخت چوب‌پنبه بلوط
افقی ۹ کشور عجایب هند
افقی ۹ دارای ارزش و اعتبار وزین
افقی ۱۰ خبرگزاری اسپانیا افه
افقی ۱۰ یقه گریبان
افقی ۱۰ حرف انتخاب یا
افقی ۱۱ رود فرانسوی رن
افقی ۱۱ الفبای تلگراف مرس
افقی ۱۱ سیاهی شهر از دور سواد
افقی ۱۱ پاره‌ای از یک چیز شقه
افقی ۱۲ خبری بی‌اساس که در جامعه رواج پیدا می‌کند شایعه
افقی ۱۲ تیم فوتبالی در فرانسه رن
افقی ۱۲ پیامبری که در کودکی به نبوت رسید یحیی
افقی ۱۳ دانه تسبیح یسر
افقی ۱۳ جمع خدمت خدمات
افقی ۱۳ پیچش زلف خم
افقی ۱۳ درون دهان نج
افقی ۱۴ عملی در زراعت کاشت
افقی ۱۴ اسب چاپار یام
افقی ۱۴ پایگاه اینترنتی سایت
افقی ۱۵ منشی سکرتر
افقی ۱۵ از بناهای دیدنی اصفهان که طراح آن شیخ بهایی بود منارجنبان
عمودی ۱ اطلس جغرافیایی جهاننما
عمودی ۱ اسبابی در ژیمناستیک بارفیکس
عمودی ۲ سنگواره فسیل
عمودی ۲ اختراع گراهام‌بل تلفن
عمودی ۲ کیف مسافرتی ساک
عمودی ۳ خرس آسمانی دب
عمودی ۳ پهلوان یل
عمودی ۳ از صادرات مهم برزیل قهوه
عمودی ۳ صدای ریزش آب شرشر
عمودی ۴ جامه بلند یلمه
عمودی ۴ رود آرام دن
عمودی ۴ آب تازی ما
عمودی ۴ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۵ کار و پیشه شغل
عمودی ۵ پنجگانه بدن حواس
عمودی ۵ سیاره سرخ مریخ
عمودی ۶ مخفف هستم ام
عمودی ۶ غیر مستقل وابسته
عمودی ۶ صاحب بوستان و گلستان سعدی
عمودی ۷ بسیار خوب خارجی اوکی
عمودی ۷ از ملزومات نقاشی رنگ
عمودی ۷ مرد بلند حمت همام
عمودی ۸ جانوری زهردار شبیه سوسمار ورل
عمودی ۸ روش علمی متد
عمودی ۸ عبرت درس
عمودی ۸ ایمن امن
عمودی ۹ زمین ورزش مشتزنی رینگ
عمودی ۹ زادگاه نیما یوش
عمودی ۹ اتاق یا خانه ترکی یورت
عمودی ۱۰ فیلم مجید مجیدی بدوک
عمودی ۱۰ بزرگراه اتوبان
عمودی ۱۰ فرمانده بدن سر
عمودی ۱۱ خلیفه عباسی زمان امام باقر هشام
عمودی ۱۱ از ماهی‌های خوش‌خوراک ازاد
عمودی ۱۱ صلیب خاج
عمودی ۱۲ جای ویژه در تماشاخانه لژ
عمودی ۱۲ نگاه خیره زل
عمودی ۱۲ پول ژاپن ین
عمودی ۱۲ سمت راست یمین
عمودی ۱۳ جاده فرودگاه باند
عمودی ۱۳ امتیاز ورزشی پوین
عمودی ۱۳ خسیس شح
عمودی ۱۳ علامت بیماری تب
عمودی ۱۴ حرکت کرم گونه وول
عمودی ۱۴ غذای اسیدی ترشی
عمودی ۱۴ آخرین حالت در نزد زاهدان یقین
عمودی ۱۵ خودروی تشریفاتی لیموزین
عمودی ۱۵ شهر چای و کلوچه لاهیجان


جواب مرحله ۹۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ همه‌پرسی رفراندوم
افقی ۱ میوه‌ای که از درخت بچینند و در سبد بگذارند سبدچین
افقی ۲ از ورزش‌های گروهی هندبال
افقی ۲ کشف رازی الکل
افقی ۳ حرف انتخاب یا
افقی ۳ دیگر سایر
افقی ۳ متهم ظنین
افقی ۳ نوعی رنگ مو مش
افقی ۴ زن شوهر مرده ایم
افقی ۴ درختچه گرمسیری مر
افقی ۴ آسوده و آسان راحت
افقی ۴ چرخ تانک شنی
افقی ۵ رعایت ادب نزاکت
افقی ۵ خواهر مادر خاله
افقی ۵ ستیزه‌کار عنود
افقی ۶ شهری در آلمان زادگاه انیشتین اولم
افقی ۶ حرف ندا ای
افقی ۶ زیور زیب
افقی ۷ ابزار سوراخ کردن مته
افقی ۷ متدین به دین اسلام مسلم
افقی ۷ آماده فراهم
افقی ۸ خدای درویش هو
افقی ۸ بر پا کردن ترتیبدادن
افقی ۸ شمای بیگانه یو
افقی ۹ رهبر پیشوا
افقی ۹ صفحات داخلی روزنامه لایی
افقی ۹ نوشیدنی مطبوع چای
افقی ۱۰ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۱۰ برج کج داستانی نل
افقی ۱۰ دوزخ جهنم
افقی ۱۱ سرپیچی تمرد
افقی ۱۱ وحشیگری توحش
افقی ۱۱ ستارگان کواکب
افقی ۱۲ وزیدن وزش
افقی ۱۲ مقر حکومت مارشال پتن ویشی
افقی ۱۲ ضمیر غایب او
افقی ۱۲ واحد شمارش کاغذ رول
افقی ۱۳ نفس بلند اه
افقی ۱۳ واحد پول نروژ پیش از یورو کرون
افقی ۱۳ مورد افترا متهم
افقی ۱۳ نامطبوع بد
افقی ۱۴ دانه‌هایی مانند عدس بنشن
افقی ۱۴ دوران نوزایی اروپا رنسانس
افقی ۱۵ سرپرست هنرپیشگان در تئاتر رژیسور
افقی ۱۵ استان ساری مازندران
عمودی ۱ ایمیل رایانامه
عمودی ۱ پی در پی متواتر
عمودی ۲ هر یک از اتم‌های مختلف یک عنصر با خواص شیمیایی مشابه ولی جرم اتمی متفاوت ایزوتوپ
عمودی ۲ طعم مزه
عمودی ۳ راه میانبر ره
عمودی ۳ وسیله بنایی ماله
عمودی ۳ حمله یورش
عمودی ۳ حرف دوم انگلیسی بی
عمودی ۴ الفت انس
عمودی ۴ قلیل کم
عمودی ۴ تندی و خشونت تشدد
عمودی ۴ خسیس کنس
عمودی ۵ پشیمانی ندامت
عمودی ۵ فال نیک مروا
عمودی ۵ پایتخت فلزی ورشو
عمودی ۶ معلم مقطع متوسطه دبیر
عمودی ۶ مخفف استاد استا
عمودی ۶ پیچ یا دکمه‌ای برای گرفتن ایستگاه یا موج مورد نظر تیونر
عمودی ۷ پسوند مانند کردن وار
عمودی ۷ بسیار زیاد خیلی
عمودی ۷ جامه دفاعی جنگجو جوشن
عمودی ۸ صابون خیاطی مل
عمودی ۸ نیمه راحت را
عمودی ۸ صندلی راحتی مبل
عمودی ۸ زنده حی
عمودی ۸ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۹ ستمگر ظالم
عمودی ۹ علم و فرهنگ دانش
عمودی ۹ بر سر راه عرفات منا
عمودی ۱۰ حادثه سانحه
عمودی ۱۰ پرونده رایانه‌ای فایل
عمودی ۱۰ شاه ماوراءالنهر از سلسله خوارزمشاهیان اتسز
عمودی ۱۱ برگه کوچک بهادار برای ورود به جایی بلیت
عمودی ۱۱ یرقان زردی
عمودی ۱۱ برآمدگی شتر کوهان
عمودی ۱۲ شبه جزیره هند دکن
عمودی ۱۲ آشکار عیان
عمودی ۱۲ از غلات جو
عمودی ۱۲ پساوند ملکی مند
عمودی ۱۳ مخفف چهل چل
عمودی ۱۳ اولین روز هفته شنبه
عمودی ۱۳ عدد زوج یکرقمی چهار
عمودی ۱۳ عضو بالانشین سر
عمودی ۱۴ فهرست غذا منو
عمودی ۱۴ فنی در کشتی میانکوب
عمودی ۱۵ خوردن آب یا مایعات نوشیدن
عمودی ۱۵ از جام‌های معتبر تنیس ویمبلدونگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 370 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.