جواب کامل مراحل 931 تا 945 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 931 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 932 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 933 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 934 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 935 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 936 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 937 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 938 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 939 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 940 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 941 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 942 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 943 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 944 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 945 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۹۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوم شخص جمع انها
افقی ۱ دستگاهی برای اندازه‌گیری جریان برق گالوانومتر
افقی ۲ محبوب زیبا نگار
افقی ۲ راهب ترسا
افقی ۲ مدرسه‌ها مدارس
افقی ۳ پیشامد حادثه
افقی ۳ مردد دودل
افقی ۳ فقرالدم انمی
افقی ۴ صاف، هموار نرم
افقی ۴ عین عبارت نص
افقی ۴ ضربه با نوک پنجه پا تیپا
افقی ۴ ثقل وزن
افقی ۵ حرف ندا ای
افقی ۵ اتومبیل خودرو
افقی ۵ بی‌پروایی، بی‌باکی تهور
افقی ۶ نوعی انگور رازقی
افقی ۶ پولدوست مادی
افقی ۶ عیب و نقص اک
افقی ۷ قلعه قهقه از بناهای تاریخی این شهر است راور
افقی ۷ حشره قطاری هزارپا
افقی ۷ اثر گوگول شنل
افقی ۸ حمله تهاجم
افقی ۸ خبر عرب نبا
افقی ۸ از نام‌های خانم‌ها فریبا
افقی ۹ سخنان بیمار یان
افقی ۹ عجیب و غریب اجقوجق
افقی ۹ کج و مایل مورب
افقی ۱۰ مذکر نر
افقی ۱۰ اثری از او گوبتی، شاعر و داستانسرای ایتالیایی پرسش
افقی ۱۰ آبادانی عمران
افقی ۱۱ پرچم رایت
افقی ۱۱ مرکز ایران تهران
افقی ۱۱ نشانه اسم مصدر ار
افقی ۱۲ کوه کرمانشاه پرو
افقی ۱۲ روان کردن اجرا
افقی ۱۲ از حروف مقطعه قرآن یس
افقی ۱۲ پاره و بخش جزو
افقی ۱۳ گروه ویژه اکیپ
افقی ۱۳ بصیر وارد
افقی ۱۳ عیب‌ها معایب
افقی ۱۴ نمایش تیاتر
افقی ۱۴ هیزم هیمه
افقی ۱۴ پایان دادن به زندگی یک جاندار کشتن
افقی ۱۵ اثری از «فرانسواز ساگان» یکنوعلبخند
افقی ۱۵ سیاهی شهر سواد
عمودی ۱ خمیدگی انحنا
عمودی ۱ به اختلالاتی که موجب آسیب به شبکیه چشم می‌شود گویند رتینوپاتی
عمودی ۲ بخشی از سیستم گوارش نشخوار کنندگان نگاری
عمودی ۲ مایع نشاسته اهار
عمودی ۲ سخن زشت رکیک
عمودی ۳ ویران کننده هادم
عمودی ۳ جاری روان
عمودی ۳ جنین رویان
عمودی ۴ ماترک ارث
عمودی ۴ بیرون خارج
عمودی ۴ مقیاس طول پا
عمودی ۴ نوعی روانداز برای خواب پتو
عمودی ۵ تاکنون هنوز
عمودی ۵ همسر پیامبر اکرم ماریا
عمودی ۵ رب‌النوع مصریان رع
عمودی ۶ بزرگ ناخراشیده گت
عمودی ۶ بلاگردان صدقه
عمودی ۶ گشتن جستجو
عمودی ۷ فرمان دادن ارد
عمودی ۷ کوچک اندام ریزنقش
عمودی ۷ پارسای دیرنشین راهب
عمودی ۸ کشوری در آفریقا لسوتو
عمودی ۸ نیلوفر آبی ابو
عمودی ۸ درست عبرت دهنده تاریخ
عمودی ۹ بیابان وادی
عمودی ۹ بازگشتن مراجعه
عمودی ۹ خاکروبه دمن
عمودی ۱۰ رایانه همراه لپتاپ
عمودی ۱۰ پرنده‌ای خاکی رنگ قمری
عمودی ۱۰ ضربه سر فوتبالیست هد
عمودی ۱۱ باران ریزه نم
عمودی ۱۱ نشانه‌ها و مقصدها اهداف
عمودی ۱۱ رسم کننده راسم
عمودی ۱۲ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۱۲ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۲ داستان رمان
عمودی ۱۲ تصویر ثبت شدنی لحظات عکس
عمودی ۱۳ عملیات جنگی آزمایشی مانور
عمودی ۱۳ گریه شیون
عمودی ۱۳ کارگر کشتی جاشو
عمودی ۱۴ ابزاری در خودرو ترمز
عمودی ۱۴ آتشگیر انبر
عمودی ۱۴ نام دخترانه ازیتا
عمودی ۱۵ تیم فوتبال معروفی در آرژانتین رسینگکلاب
عمودی ۱۵ ماسک روبند


جواب مرحله ۹۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مبتکر فیلم‌های کارتونی والتدیسنی
افقی ۱ جدا کننده حق و باطل فاروق
افقی ۲ نوعی کاغذ نامرغوب کاهی
افقی ۲ شهر و دریاچه‌ای در ترکیه وان
افقی ۲ جامه پشمی دستباف چوخا
افقی ۳ گونه برجسته لپ
افقی ۳ نقش تئاتری رل
افقی ۳ نوعی هواپیمای جنگنده رهگیر
افقی ۳ یک ترکی بیر
افقی ۴ پایتخت لتونی ریگا
افقی ۴ حرف دهن کجی یی
افقی ۴ برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌شود واکسن
افقی ۵ اسب چاپار یام
افقی ۵ کشور شمال آفریقا تونس
افقی ۵ حشره اجتماعی مور
افقی ۵ کشیش قس
افقی ۶ حرص و طمع از
افقی ۶ زمانه روزگار
افقی ۶ عدد سه رقمی ترتیبی صدم
افقی ۷ برکنار و غیر آلوده مبرا
افقی ۷ اهلی و دست‌آموز رام
افقی ۷ لنز عدسی
افقی ۸ تاکسی پرظرفیت ون
افقی ۸ بازی طاس و مهره منچ
افقی ۸ مزاحم اینترنتی هکر
افقی ۸ از مبطلات روزه قی
افقی ۹ از شهرهای استان کرمان بافت
افقی ۹ نگاه دزدانه سرک
افقی ۹ الگو اسوه
افقی ۱۰ حسادت رشک
افقی ۱۰ توجه کردن التفات
افقی ۱۰ مردن بر اثر غصه دق
افقی ۱۱ انکرالاصوات خر
افقی ۱۱ هر نوعی سبزی خوردنی تره
افقی ۱۱ خانه‌های ریز عکس ترام
افقی ۱۱ دارو دوا
افقی ۱۲ گیاه تریاک خشخاش
افقی ۱۲ اسب تبریزی ات
افقی ۱۲ سربار و مزاحم انگل
افقی ۱۳ طرف و جانب سوی
افقی ۱۳ ملکه جواهرات الماس
افقی ۱۳ نوعی حلوا لو
افقی ۱۳ دندان ناپایدار لق
افقی ۱۴ دیگ مسی بزرگ تیان
افقی ۱۴ گل خوشبو یاس
افقی ۱۴ از شهرهای استان کرمانشاه صحنه
افقی ۱۵ شاعر شیلیایی نرودا
افقی ۱۵ داستانی جذاب از الکساندر دومای فرانسوی سهتفنگدار
عمودی ۱ سنبل‌الطیب والریان
عمودی ۱ قیام و بلند شدن برخاستن
عمودی ۲ ریشه مو پیاز
عمودی ۲ بین پیچ و مهره واشر
عمودی ۲ هوش و حافظه ویر
عمودی ۳ طایفه کریم‌خان لک
عمودی ۳ ناپیدا گم
عمودی ۳ جدا منفک
عمودی ۳ نام قدیم مشکین‌شهر خیاو
عمودی ۴ ستاره تارا
عمودی ۴ ترشی انار رب
عمودی ۴ آتش روستایی تش
عمودی ۴ عود ند
عمودی ۵ آوازش از دور خوش است دهل
عمودی ۵ افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها تورم
عمودی ۵ سست گردانیدن ارخا
عمودی ۶ تکرار حرف آخر یی
عمودی ۶ فروش اعتباری مدت‌دار یوزانس
عمودی ۶ ستاره دنباله‌دار هالی
عمودی ۷ طوقه فولادی چرخ خودرو رینگ
عمودی ۷ علف خوردن حیوان چرا
عمودی ۷ خادم کلیسا شماس
عمودی ۸ فرزندزاده نوه
عمودی ۸ نوعی پرنده سار
عمودی ۸ سلاح کمری کلت
عمودی ۸ مهره گردن اسه
عمودی ۹ مرد خائن نمایش اتللو یاگو
عمودی ۹ مسیر راه
عمودی ۹ بهارخواب تراس
عمودی ۱۰ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۱۰ کیفر مکافات
عمودی ۱۰ از سوره‌های قرآن صف
عمودی ۱۱ از ارکان نماز رکوع
عمودی ۱۱ اسمی پسرانه و نوعی تیر جنگی رسام
عمودی ۱۱ آهنگ کلام لحن
عمودی ۱۲ از حروف انگلیسی اچ
عمودی ۱۲ فرمانده بدن سر
عمودی ۱۲ پوستین وت
عمودی ۱۲ پاندول ساعت اونگ
عمودی ۱۳ ستاره هلندی بایرن مونیخ روبن
عمودی ۱۳ دفع بلا می‌کند صدقه
عمودی ۱۳ رود آرام دن
عمودی ۱۳ ضربه سر در فوتبال هد
عمودی ۱۴ وخیم نشده وخی
عمودی ۱۴ ملکوتی قدسی
عمودی ۱۴ بنیانگذار فرانسه نوین دوگل
عمودی ۱۵ از فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور قارچسمی
عمودی ۱۵ کنایه از کار سخت و غیر ممکن شقالقمر


جواب مرحله ۹۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نامی برای کشتی باستانی ورزشزورخانهای
افقی ۲ به جهت برای
افقی ۲ زینت داده شده مزین
افقی ۲ گل و لای ته حوض لجن
افقی ۳ سنگریزه شن
افقی ۳ علم و پرچم بیرق
افقی ۳ جستجوگر جویا
افقی ۳ غذای ساده اش
افقی ۴ گاومیش تبتی یاک
افقی ۴ شبکه حمل و نقل ریلی راهاهن
افقی ۴ کاوشگر روباتیک ناسا که به دنبال آب در مشتری بود جونو
افقی ۵ خنده‌رو بشاش
افقی ۵ به رشته تحریر در آورد نوشت
افقی ۵ دارای پنج قسمت هم شکل پنجپر
افقی ۶ بایگانی ارشیو
افقی ۶ ضربه سر هد
افقی ۶ دستگاهی در موسیقی ایرانی ماهور
افقی ۷ نوعی زغال سنگ تورب
افقی ۷ ساز سیمی که ۴۶ سیم دارد هارپ
افقی ۷ مدل کفش ساق بلند بوت
افقی ۸ تهوع قی
افقی ۸ آزاد فکر ازاداندیش
افقی ۸ بنده زرخرید رق
افقی ۹ در مرتبه نخست یکم
افقی ۹ اینک کنون
افقی ۹ نهال نازک نورس
افقی ۱۰ دندان شوی مسواک
افقی ۱۰ واحد بدمینتون ست
افقی ۱۰ گیاهی نباتی
افقی ۱۱ ایالتی در هندوستان بیهار
افقی ۱۱ ابزار نقاشی فوتک
افقی ۱۱ ظرف سفالی کوچک شبیه کاسه تغار
افقی ۱۲ همیشگی ازلی
افقی ۱۲ از ابزار فنی فازمتر
افقی ۱۲ شهری در همدان رزن
افقی ۱۳ بله روسی دا
افقی ۱۳ روییدن رستن
افقی ۱۳ گروهی تحقیقاتی با مأموریت معین هیات
افقی ۱۳ علامت جمع ها
افقی ۱۴ الفت انس
افقی ۱۴ داستان کوتاه نوول
افقی ۱۴ به طور رسمی رسما
افقی ۱۵ از جاذبه‌های گردشگری استان یزد درختسروابرکوه
عمودی ۱ شاعر قرن دهم سراینده منظومه ناتمان شیرین و فرهاد وحشیبافقی
عمودی ۱ عضو آجیل بادام
عمودی ۲ نشر کننده ناشر
عمودی ۲ یکنواخت یکمیزان
عمودی ۳ رایگان زب
عمودی ۳ از مراحل کشاورزی کاشت
عمودی ۳ داروی ملین مسهل
عمودی ۳ خطای فوتبالی سد
عمودی ۴ آشامیدن شرب
عمودی ۴ نامی دخترانه شیوا
عمودی ۴ سیم برق وایر
عمودی ۵ زیارت کننده زایر
عمودی ۵ کشاورز ورزکار
عمودی ۵ نوع سنخ
عمودی ۶ خراب ویران
عمودی ۶ از مؤسسات مالی بانک
عمودی ۶ جوانمردی فتوت
عمودی ۷ از نوشیدنی‌های تسکین دهنده قهوه
عمودی ۷ عدد ورزشی دو
عمودی ۷ جاچراقی فانوس
عمودی ۸ منحنی و خمیده خم
عمودی ۸ کنایه از هر چیز مورد دلخواه اشدهانسوز
عمودی ۸ طایفه غرب ایران لر
عمودی ۹ از بابت، در مورد ازجهت
عمودی ۹ از خواهران برونته ان
عمودی ۹ باقیمانده تتمه
عمودی ۱۰ گاز مهتابی نیون
عمودی ۱۰ از دنیا رفتن مردن
عمودی ۱۰ محصول گیاه گون کتیرا
عمودی ۱۱ گوارا هنی
عمودی ۱۱ از فیلم‌های معروف استیو مک کویین پاپیون
عمودی ۱۱ رسوب شونده راسب
عمودی ۱۲ جن‌ها اجنه
عمودی ۱۲ نوشیدنی مهمانی‌ها شربت
عمودی ۱۲ سوغات کجرات تمر
عمودی ۱۳ پهلوان یل
عمودی ۱۳ لازم بودن وجوب
عمودی ۱۳ پیاله ساغر
عمودی ۱۳ آسیب اک
عمودی ۱۴ دولت ... است صحبت آموزگار، خلوت بی مدعی سفره بی انتظار جانپرور
عمودی ۱۴ بی سابقه و نو تازه
عمودی ۱۵ نور را تجزیه می‌کند منشور
عمودی ۱۵ در آن از فرد، گروه یا سازمانی قدردانی می‌شود تقدیرنامه


جواب مرحله ۹۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شاداب و تازه ابدار
افقی ۱ مقابل بیگانه اشنا
افقی ۱ شتر تندرو هیون
افقی ۲ نرمی و لطافت نازکی
افقی ۲ کله‌پز رواس
افقی ۲ فلانی یارو
افقی ۳ مورد نیاز خمیر نان ارد
افقی ۳ بزرگتر اکبر
افقی ۳ استاد و زبردست ماهر
افقی ۴ توبه کننده هاید
افقی ۴ انکار کردن حاشا
افقی ۴ مثل و شبیه مانند
افقی ۵ واحد پول ژاپن ین
افقی ۵ رویای تشنه لب سراب
افقی ۵ دسته‌ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه‌های برخی از آنها را آرد کنند غلات
افقی ۵ یازده اا
افقی ۶ فلز فرنگی متال
افقی ۶ متداول و مرسوم رایج
افقی ۶ تله ماهی‌گیر تور
افقی ۷ سقز فرنگی ادامس
افقی ۷ قسمتی از پا قوزک
افقی ۷ از کشورهای آفریقایی توگو
افقی ۸ لقب کشور پرو سرزمیناینکاها
افقی ۹ رشک برنده حاسد
افقی ۹ قانونگذار مقنن
افقی ۹ چهره‌نما ایینه
افقی ۱۰ سنگ انداختن رمی
افقی ۱۰ گل سرخ سوری
افقی ۱۰ از وسایل آزمایشگاه ارلن
افقی ۱۱ صفحه اینترنتی وب
افقی ۱۱ لکنت زبان تاتا
افقی ۱۱ شیون و ناله فغان
افقی ۱۱ آزاده حر
افقی ۱۲ بهشت فردوس
افقی ۱۲ خودسر تکرو
افقی ۱۲ پایداری دوام
افقی ۱۳ ترک وطن هجرت
افقی ۱۳ قطاع‌الطریق رهزن
افقی ۱۳ برس اسب قشو
افقی ۱۴ آبگوشت ساده یخنی
افقی ۱۴ سران و بزرگان روسا
افقی ۱۴ پدر فریدون در شاهنامه ابتین
افقی ۱۵ خرید غیر نقدی نسیه
افقی ۱۵ سخت و محکم شدید
افقی ۱۵ آشکار و واضح بدیهی
عمودی ۱ فرشته موکل بر آب اناهیتا
عمودی ۱ از کارکنان چاپخانه حروفچین
عمودی ۲ از نزولات جوی باران
عمودی ۲ ماه دوازدهم سال میلادی دسامبر
عمودی ۲ خاشاک خس
عمودی ۳ سرقت دزدی
عمودی ۳ شهر و بندری در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۳ نوعی ساز دهنی
عمودی ۴ صدمه و آسیب اک
عمودی ۴ حق‌الزحمه دستمزد
عمودی ۴ موجه سازی توجیه
عمودی ۵ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۵ رسم کننده راسم
عمودی ۵ قلم نی ساسر
عمودی ۶ چشم پزشک کحال
عمودی ۶ قوم ترکمنی یموت
عمودی ۶ از مزه‌ها ترش
عمودی ۷ رئیس و مالک روستا در قدیم ارباب
عمودی ۷ قومی از مغول قنقرات
عمودی ۷ دوستی ود
عمودی ۸ آشوب و بلوا شورش
عمودی ۸ دیوانه روانی
عمودی ۸ پدربزرگ بخاری کرسی
عمودی ۹ رمق آخر نا
عمودی ۹ ابتدایی اغازین
عمودی ۹ دلداده شیرین فرهاد
عمودی ۱۰ بیماری تنگی نفس اسم
عمودی ۱۰ اما لیکن
عمودی ۱۰ شیر اول پس از زایمان اغوز
عمودی ۱۱ هدف تیر اماج
عمودی ۱۱ مفید و مؤثر کارا
عمودی ۱۱ خالص ناب
عمودی ۱۲ دریغا هیهات
عمودی ۱۲ کشوری در قاره کهن تایلند
عمودی ۱۲ مقابل خوب بد
عمودی ۱۳ پایتخت نائورو یارن
عمودی ۱۳ اهانت کردن توهین
عمودی ۱۳ هنگامی و زمانی وقتی
عمودی ۱۴ زدنی پرچانه‌ها ور
عمودی ۱۴ کشتی‌های جنگی ناوگان
عمودی ۱۴ کناره چیزی حاشیه
عمودی ۱۵ بعد از مرگ سهراب چه سود نوشدارو
عمودی ۱۵ هماهنگی هارمونی


جواب مرحله ۹۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از اجزای آجیل بادام
افقی ۱ خاتم انگشتری نگین
افقی ۱ بیماری دا
افقی ۲ زیر پا مانده له
افقی ۲ الک غربال
افقی ۲ پدر ندارد یتیم
افقی ۳ هفت بار چرخیدن دور خانه خدا طواف
افقی ۳ زیرکی همراه با تدبیر درایت
افقی ۳ ویرگول کاما
افقی ۴ نحیف است نزار
افقی ۴ مبهوت مات
افقی ۴ جلوگیری سلب
افقی ۵ سبکی در ادبیات کلاسیک
افقی ۵ صاف و مستقیم راست
افقی ۶ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۶ پراکندگی شت
افقی ۶ ظرف سرکه کپ
افقی ۶ انسانی که روی مسأله‌ای خیلی اصرار می‌کند
افقی ۷ سست کرخت
افقی ۷ واحد سطح ار
افقی ۷ حیوان اهلی رام
افقی ۷ نشانه قرآنی ایت
افقی ۸ شهر ترک نشین ابهر
افقی ۸ مانور رزمایش
افقی ۸ طرز بیان لحن
افقی ۹ قصد و انگیزه نیت
افقی ۹ روزگار دهر
افقی ۹ مظهر زیبایی در طبیعت گل
افقی ۹ از میوه‌ها کیوی
افقی ۱۰ ابریشم پست لاس
افقی ۱۰ حرف زیادی
افقی ۱۰ عدد فوتبال ور
افقی ۱۰ چاقویی که تیز نیست اا
افقی ۱۱ کاشف الکل رازی
افقی ۱۱ شغل بسیاری از روستائیان دامدار
افقی ۱۲ شهر صنعتی آلمان ینا
افقی ۱۲ لطیف نرم
افقی ۱۲ انسان شکاک بددل
افقی ۱۳ رئیس مدیر
افقی ۱۳ سیر کوهی موسیر
افقی ۱۳ مشهور و پرآوازه بنام
افقی ۱۴ توان نیرو
افقی ۱۴ اولین سگ فضانورد لایکا
افقی ۱۴ فرمان اتومبیل رل
افقی ۱۵ استفراغ قی
افقی ۱۵ اندام هیکل
افقی ۱۵ نوعی خارپشت بزرگ راورا
عمودی ۱ نادرست غلط
عمودی ۱ وجود امکان
عمودی ۱ سرشیر قیماق
عمودی ۲ قوم آتیلا هون
عمودی ۲ استانی در عراق اربیل
عمودی ۲ چوب خوشبو ند
عمودی ۳ از فیلم‌های حاتمی کیا ازکرخهتاراین
عمودی ۴ فریفتن اغفال
عمودی ۴ خیس و مرطوب تر
عمودی ۴ پسوند شباهت سا
عمودی ۴ شش ریه
عمودی ۵ مروارید در
عمودی ۵ از درختان جنگل‌های شمال ایران راش
عمودی ۵ همسر مرد
عمودی ۵ از شهرهای اطراف تهران زن
عمودی ۶ تا همیشه ابد
عمودی ۶ تارا ستاره
عمودی ۶ جنگی شش روزه بین مسلمانان و امپراتوری روم شرقی یرموک
عمودی ۷ شهری در فرانسه مارسی
عمودی ۷ از قبل جا گرفتن رزرو
عمودی ۷ زینت رو مو
عمودی ۸ میان چیزی لا
عمودی ۸ زغالسنگ کک
عمودی ۸ قبول نشده رد
عمودی ۸ بیماری رابرت کخ سل
عمودی ۹ دریا یم
عمودی ۹ پایتخت جمهوری چک پراگ
عمودی ۹ دیگران اغیار
عمودی ۱۰ از سازهای زهی گیتار
عمودی ۱۰ از استان‌های جنگلی ایران ایلام
عمودی ۱۰ تزویر ریا
عمودی ۱۱ هنوز بیگانه یت
عمودی ۱۱ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ رنگ موی فوری مش
عمودی ۱۱ نزاکت ادب
عمودی ۱۱ کجاست کو
عمودی ۱۲ کار پسندیده نیک
عمودی ۱۲ چاشنی غذا سس
عمودی ۱۲ تیره روی
عمودی ۱۳ کنایه از کاری است که با سهل‌انگاری و سرهم بندی انجام دهند ماستمالیکردن
عمودی ۱۴ شراب شاعرانه مل
عمودی ۱۴ آمودریا جیحون
عمودی ۱۴ از شهرهای استان فارس لار
عمودی ۱۵ مدرسه بزرگسالان اکابر
عمودی ۱۵ درهم بافتن تنیدن
عمودی ۱۵ درس خوانده ملا


جواب مرحله ۹۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ درمنه علفجارو
افقی ۱ بندباز اکروبات
افقی ۲ عمق قعر
افقی ۲ ریاست مدیریت
افقی ۲ قشون لشکر
افقی ۳ عضو صورت لب
افقی ۳ پوشاک چهارپایان جل
افقی ۳ فارسی‌زبان تات
افقی ۳ کاسه کوچک پیاله
افقی ۴ گفت و گو کردن در امری مذاکره
افقی ۴ حاشیه کتاب هامش
افقی ۵ فتنه و غوغا اشوب
افقی ۵ پسر رشتی ری
افقی ۵ ظل سایه
افقی ۵ نت سوم می
افقی ۶ بااهمیت مهم
افقی ۶ خباز نانوا
افقی ۶ میوه گرمسیری موز
افقی ۷ علامت جمع فارسی ها
افقی ۷ جشن و مهمانی سور
افقی ۷ متخصص فنی مکانیک
افقی ۸ از شهرهای خوزستان بهبهان
افقی ۸ بیعانه پیشبها
افقی ۹ نام یکی از سرداران بزرگ کوروش ابرداد
افقی ۹ گل نومیدی یاس
افقی ۹ ناپسند بد
افقی ۱۰ درخت کنار سدر
افقی ۱۰ کربلای قدیم نینوا
افقی ۱۰ دور کردن نفی
افقی ۱۱ درون تو
افقی ۱۱ پناهگاه ماوا
افقی ۱۱ چاشنی سالاد سس
افقی ۱۱ جلگه وسیع استپ
افقی ۱۲ بدل وضو تیمم
افقی ۱۲ پشت سر هم متوالی
افقی ۱۳ دادگاه محکمه
افقی ۱۳ گرفتگی راه بینی سدت
افقی ۱۳ کرب غم
افقی ۱۳ صدای کلفت بم
افقی ۱۴ سهل اسان
افقی ۱۴ پایتخت هندوستان دهلینو
افقی ۱۴ مادر ترک انا
افقی ۱۵ کاری هنرمندانه بر روی چوب منبتکار
افقی ۱۵ ماهی عنبر کاشالوت
عمودی ۱ از اثرهای معروف سنایی غزنوی عقلنامه
عمودی ۱ بو کشیدن استشمام
عمودی ۲ بازی لعب
عمودی ۲ ستاره دنباله‌دار شهاب
عمودی ۲ مادر ورزش‌ها دو
عمودی ۲ امام دوم شیعیان حسن
عمودی ۳ موی مجعد فر
عمودی ۳ مظهر نرمی موم
عمودی ۳ سگ بیمار هار
عمودی ۳ از شهرهای آذربایجان غربی تکاب
عمودی ۴ مکش جذب
عمودی ۴ علت و جهت سبب
عمودی ۴ مبارکی میمنت
عمودی ۵ درس نوشتنی املا
عمودی ۵ از اثرهای معروف خواجوی کرمانی گوهرنامه
عمودی ۶ اثر پا رد
عمودی ۶ آواز دسته جمعی کر
عمودی ۶ عنصر کمیاب رادیوم
عمودی ۶ مادر لر دا
عمودی ۷ قفسه شیشه‌ای ویترین
عمودی ۷ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۷ گاو سرخ سهر
عمودی ۸ محل گذر راه
عمودی ۸ مادر عرب ام
عمودی ۸ نت اول دو
عمودی ۸ نمونه و الگو مدل
عمودی ۹ نشانه الهی ایت
عمودی ۹ توقف ناگهانی قلب سنکپ
عمودی ۹ زیبایی‌شناسی استتیک
عمودی ۱۰ همراه شلوار کت
عمودی ۱۰ ایالت جزیره‌ای آمریکا هاوایی
عمودی ۱۰ نت پنجم سو
عمودی ۱۰ توان آخر نا
عمودی ۱۱ تابلوی گران‌قیمت رنوار پایانشام
عمودی ۱۱ بغل اغوش
عمودی ۱۲ طعام عروس ولیمه
عمودی ۱۲ خشک شدن یبس
عمودی ۱۲ درد الم
عمودی ۱۳ خنده‌رو بشاش
عمودی ۱۳ از شهرهای عربستان مکه
عمودی ۱۳ فراموشی نسی
عمودی ۱۳ سرخ کمرنگ ال
عمودی ۱۴ پرخور اکل
عمودی ۱۴ کچل ندارد مو
عمودی ۱۴ جامه خشن ابفت
عمودی ۱۴ خرمن بنو
عمودی ۱۵ شاهی ترهتیزک
عمودی ۱۵ سیاستمدار دیپلمات


جواب مرحله ۹۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تنوره دودکش
افقی ۱ گونه‌ای داستان علمیتخیلی
افقی ۲ کلبه چوبی الونک
افقی ۲ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۲ پیشکش‌ها هدایا
افقی ۳ بوی مخصوص غذای مانده نا
افقی ۳ ایالت آفتابی فلوریدا
افقی ۳ ایدئولوژی مسلک
افقی ۴ مرشد شیخ
افقی ۴ پایه اس
افقی ۴ ناقص نیست کامل
افقی ۴ آقا و سید میر
افقی ۵ ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات
افقی ۵ بزرگراه اتوبان
افقی ۵ برکت سفره نان
افقی ۶ مأمور تقسیم آب ابیار
افقی ۶ همسر حضرت ابراهیم هاجر
افقی ۶ دریا یم
افقی ۷ مابین پیچ و مهره واشر
افقی ۷ بخش حفاظتی خودرو سپر
افقی ۷ علف خشک خاشاک
افقی ۸ محصول رودبار زیتون
افقی ۸ معلق اون
افقی ۸ باربر شهری نیسان
افقی ۹ عرصه نبرد میدان
افقی ۹ چین و چروک پوست یرا
افقی ۹ نام دخترانه تینا
افقی ۱۰ قهوه بن
افقی ۱۰ دم بریده ابتر
افقی ۱۰ نوآور مبتکر
افقی ۱۱ از ماکیان مرغ
افقی ۱۱ موجودات کاینات
افقی ۱۱ پوشش پرنده پر
افقی ۱۲ پراکنده کردن دشمن هزم
افقی ۱۲ نسبت زن و شوهر به هم همسر
افقی ۱۲ شمار مر
افقی ۱۲ نپخته خام
افقی ۱۳ ظرفی در آشپزخانه کاسه
افقی ۱۳ صبحانه ناشتایی
افقی ۱۳ مخفف گاه گا
افقی ۱۴ جمع غنی اغنیا
افقی ۱۴ نصف نیم
افقی ۱۴ بی‌بی، بانو خاتون
افقی ۱۵ مسئول اجرایی کشور رییسجمهور
افقی ۱۵ برد معروف یمانی
عمودی ۱ محصل دانشاموز
عمودی ۱ مقروض، وامدار بدهکار
عمودی ۲ شهرستان ولایت
عمودی ۲ در پناه ایمن
عمودی ۲ پرنده‌ای از گنجشک‌سانان زاغی
عمودی ۳ ورزش مادر دو
عمودی ۳ ضد قهر اشتی
عمودی ۳ شهری در استان فارس ممسنی
عمودی ۴ خیط شده کنف
عمودی ۴ دارای شرف و اعتبار ابرودار
عمودی ۴ دستور سکوت هیس
عمودی ۵ رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری شکلاتی
عمودی ۵ باهوش نابغه
عمودی ۵ برجستگی ته گیوه اج
عمودی ۶ دقت غیر عادی وسواس
عمودی ۶ یادداشت نت
عمودی ۶ خودم من
عمودی ۷ مدت زندگی عمر
عمودی ۷ ایستاده و قائم برپا
عمودی ۷ همسر اسکندر رکسانه
عمودی ۸ سگ فضانورد لایکا
عمودی ۸ فلز چهره روی
عمودی ۸ بایگانی ارشیو
عمودی ۹ درخور آقایان مردانه
عمودی ۹ ملاطفت نرمی
عمودی ۹ سوغاتی از گجرات تمر
عمودی ۱۰ مادر عرب ام
عمودی ۱۰ صدای درد اخ
عمودی ۱۰ حوض، فواره ابنما
عمودی ۱۱ پائین و قعر ته
عمودی ۱۱ شهری در استان اصفهان لنجان
عمودی ۱۱ کهن و قدیمی تاریخی
عمودی ۱۲ جمع خادم خدم
عمودی ۱۲ مهندس ساختمان ارشیتکت
عمودی ۱۲ اسب چاپار یام
عمودی ۱۳ نام گلی خوشبو یاسمن
عمودی ۱۳ در بند است اسیر
عمودی ۱۳ لنگه بار تا
عمودی ۱۴ یار مجنون لیلی
عمودی ۱۴ آحاد یکان
عمودی ۱۴ سردوشی پاگون
عمودی ۱۵ از پرنده‌ها یاکریم
عمودی ۱۵ سرکشی، تمرد نافرمانی


جواب مرحله ۹۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنوان بندی فیلم تیتراژ
افقی ۱ از غذاهای پرطرفدار و خوشمزه ماکارونی
افقی ۲ وزیر فرعون در عصر حضرت موسی هامان
افقی ۲ بلای بنیان‌کن سیل
افقی ۲ جهانگرد مشهور ونیزی مارکو
افقی ۳ ضمیر غایب او
افقی ۳ سرمایه اولیه و اندک دستمایه
افقی ۳ زینت زیور
افقی ۴ کشک سیاه ترف
افقی ۴ نظرات ارا
افقی ۴ مزاحم پیگیر سمج
افقی ۴ از معیارهای ساده و مفید سنجش توزیع درآمد دهک
افقی ۵ ضرباهنگ ریتم
افقی ۵ خطی در دایره قطر
افقی ۵ همراه دشت دمن
افقی ۵ ریه شش
افقی ۶ زمین هموار میان دو کوه وادی
افقی ۶ از خواهران نویسنده انگلیسی شارلوت
افقی ۷ چشم به راه داشتن یرمر
افقی ۷ سرد بارد
افقی ۷ نوعی قایق کرجی
افقی ۸ مرد بی زن ایم
افقی ۸ زیراندازی از پشم نمد
افقی ۸ بشقاب بزرگ دیس
افقی ۸ جوش‌های ریز بدن ایر
افقی ۹ مباح حلال
افقی ۹ شیوه و روش روال
افقی ۹ زمزمه کردن ترنم
افقی ۱۰ میوه مناطق گرمسیری نارگیل
افقی ۱۰ اخبار انگلیسی نیوز
افقی ۱۱ تیر پیکاندار یب
افقی ۱۱ چین و شکن کیس
افقی ۱۱ از ادات استفهام کجا
افقی ۱۱ چهره تلویزیونی سیما
افقی ۱۲ مقام و ارزش ارج
افقی ۱۲ دور افتاده پرت
افقی ۱۲ شهر شیشه‌گران آلمان ینا
افقی ۱۲ حرکتی در فوتبال برای تصاحب توپ تکل
افقی ۱۳ از فروع دین جهاد
افقی ۱۳ مجموعه خویشاوندان یک شخص خانواده
افقی ۱۳ حرف انتخاب یا
افقی ۱۴ از نعمت‌های پنهان خدادای امنیت
افقی ۱۴ وصل کننده مبدأ به مقصد راه
افقی ۱۴ کشور فلاسفه یونان
افقی ۱۵ قدرت و نیرو تابوتوان
افقی ۱۵ رد و بدل کردن مبادله
عمودی ۱ معامله پایاپای تهاتری
عمودی ۱ نیازمندی‌ها احتیاجات
عمودی ۲ از مربیان با سابقه فوتبال کشور یاوری
عمودی ۲ سال ترکی ییل
عمودی ۲ خدای بزرگ هندوها برهما
عمودی ۳ مضمون تم
عمودی ۳ داستان تصویری فتورمان
عمودی ۳ سمت و جهت جانب
عمودی ۴ جوانمرد راد
عمودی ۴ مادر وطن مام
عمودی ۴ بر پشت حیوانی سوار است لاک
عمودی ۴ دشمن فرشته دیو
عمودی ۵ خبرگزاری ایتالیا انسا
عمودی ۵ وسیله‌ای برای خارج کردن ترشحات محل زخم درن
عمودی ۵ صدای موتور نامیزان ریپ
عمودی ۵ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۶ پیشرفت ترقی
عمودی ۶ کنایه از شهادت مرگسرخ
عمودی ۷ سفره سماط
عمودی ۷ صحرانشین بدوی
عمودی ۷ ستاره تارا
عمودی ۸ نهی شاعرانه از آمدن میا
عمودی ۸ ریسمان رشا
عمودی ۸ سرند الک
عمودی ۸ قوت لایموت نان
عمودی ۹ دختر سرزمین عجایب الیس
عمودی ۹ از شهرهای چهارمحال و بختیاری اردل
عمودی ۹ فلزی که با دمای کف دست ذوب می‌شود جیوه
عمودی ۱۰ همدلی و ترحم همدردی
عمودی ۱۰ اثر امیل زولا نانا
عمودی ۱۱ مخفف هستم ام
عمودی ۱۱ جنگ شتر جمل
عمودی ۱۱ آهن ستی
عمودی ۱۱ ادب‌دان ادیب
عمودی ۱۲ امر پنهان راز
عمودی ۱۲ منقار پرنده نوک
عمودی ۱۲ نژاد پوتین روس
عمودی ۱۲ گاز تنفسی هوا
عمودی ۱۳ سیاهرگ ورید
عمودی ۱۳ عبور کالا از مرز بدون پرداخت گمرکی ترانزیت
عمودی ۱۳ عود ند
عمودی ۱۴ شماتت نکوهش
عمودی ۱۴ حرف فراری جیم
عمودی ۱۴ پیمانه مکیال
عمودی ۱۵ از شهرهای انگلیس یورکشایر
عمودی ۱۵ هر دوازده ماه یکبار سالانه


جواب مرحله ۹۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مظفردین شاه آن را صادر کرد فرمانمشروطیت
افقی ۱ نوعی رنگ مو مش
افقی ۲ پاداش عمل سزا
افقی ۲ فرومایه دون
افقی ۲ ماه شب اول، هلال ماهنو
افقی ۳ پوستین وت
افقی ۳ اداره آتش نشانی اطفاییه
افقی ۳ مادر حضرت عیسی مریم
افقی ۴ دو رویی ریا
افقی ۴ نیرومند قوی
افقی ۴ روزگار و زمانه زمن
افقی ۴ سه انگلیسی تری
افقی ۵ غذای مجردی املت
افقی ۵ شهری در لهستان لدز
افقی ۵ آشکار بارز
افقی ۶ شهر معبد شیوا در هند سومنات
افقی ۶ مکان‌ها اماکن
افقی ۶ تکرار حرف گرد هه
افقی ۷ حرف شرط ار
افقی ۷ زمینه تم
افقی ۷ آشکار شدن بروز
افقی ۷ گستاخ جری
افقی ۸ پهلوان وسط گود میاندار
افقی ۸ از اقمار پنجگانه اورانوس میراندا
افقی ۹ خودداری ابا
افقی ۹ سخن گفتن بیان
افقی ۹ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۹ تکرار حرف دوازدهم رر
افقی ۱۰ هزار کیلو تن
افقی ۱۰ الگو نمونه
افقی ۱۰ کشف مادام کوری رادیوم
افقی ۱۱ از سوره‌های قرآن بینه
افقی ۱۱ پندار وهم
افقی ۱۱ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۲ از شهرهای آلمان اسن
افقی ۱۲ اشتیاق شوق
افقی ۱۲ گوسفند ماده میش
افقی ۱۲ خاکسپاری دفن
افقی ۱۳ صدای تیراندازی شلیک
افقی ۱۳ دستگاه خنک کننده آب آشامیدنی ابسردکن
افقی ۱۳ باران اندک رش
افقی ۱۴ کشور فلاسفه یونان
افقی ۱۴ نوع و مانند طرز
افقی ۱۴ چپ چشم لوچ
افقی ۱۵ گشودن معما حل
افقی ۱۵ خالق «رومئو و ژولیت» ویلیامشکسپیر
عمودی ۱ کارگردان سریال راز پنهان با بازی داریوش ارجمند فلوراسام
عمودی ۱ نوعی همخوانی آهنگین قرآن تواشیح
عمودی ۲ سلسله تیمور گورکانی تیموریان
عمودی ۲ کوچکترین واحد موجود زنده سلول
عمودی ۳ فلز سرخ مس
عمودی ۳ درد و رنج الم
عمودی ۳ الفبای عمران اب
عمودی ۳ کشور آفریقایی با پایتخت پرتونوو بنین
عمودی ۴ در برابر ازا
عمودی ۴ نوعی حلوا تنتنانی
عمودی ۴ آینه مقعر کاو
عمودی ۵ نطق کننده ناطق
عمودی ۵ همراه رفت امد
عمودی ۵ شیوه رفتار منش
عمودی ۵ گیاه تو خالی نی
عمودی ۶ مخترع کنتور برق فولت
عمودی ۶ شرایط اقلیمی ابوهوا
عمودی ۷ سختی‌ها شداید
عمودی ۷ صفت بهشت برین
عمودی ۷ قوم فرعون قبطی
عمودی ۸ صورت روی
عمودی ۸ گریه بلند زار
عمودی ۸ غزال اهو
عمودی ۸ خانه بزرگ سرا
عمودی ۹ شهری روی آب ونیز
عمودی ۹ با ایمان مومن
عمودی ۹ در یک جبهه می‌جنگند همرزم
عمودی ۱۰ دو نفر که با هم بازی می‌کنند همبازی
عمودی ۱۰ رم کرد رمید
عمودی ۱۱ دریا یم
عمودی ۱۱ پسوند آلودگی ناک
عمودی ۱۱ جایز روا
عمودی ۱۱ دهان کجی شکلک
عمودی ۱۲ از انواع جناس تام
عمودی ۱۲ آزرده خاطر کردن رنجاندن
عمودی ۱۲ رنگین کمان، قوس قزح نوس
عمودی ۱۳ واحد بسامد برابر یک سیکل هرتز
عمودی ۱۳ رود اروپا رن
عمودی ۱۳ خاطر و حافظه یاد
عمودی ۱۳ راست نیست چپ
عمودی ۱۴ تابناک منیر
عمودی ۱۴ مجموعه آبهای سطحی روی زمین هیدروسفر
عمودی ۱۵ بخاری دیواری شومینه
عمودی ۱۵ مدینه فاضله ارمانشهر


جواب مرحله ۹۴۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بندگی و عبادت پرستش
افقی ۱ نوعی ترشی ترشیبندری
افقی ۲ ادب کردن تادیب
افقی ۲ آدم آهنی ربات
افقی ۲ حرف ۲۴ یونانی امگا
افقی ۳ رودی در فرانسه رن
افقی ۳ عمل ریختن ریزش
افقی ۳ از الیاف مصنوعی ریون
افقی ۳ بغل و کنار بر
افقی ۴ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۴ دوست صمیمی و یکدل همدل
افقی ۴ حرف همراهی عرب مع
افقی ۴ از کلمات سؤالی ایا
افقی ۵ پایتخت انگلیس لندن
افقی ۵ خبرها انبا
افقی ۵ بسیار گرم و سوزان داغ
افقی ۶ شرح دادن بیان
افقی ۶ روشنایی نور
افقی ۶ قدرت و توانایی بنیه
افقی ۷ نمایندگی وکالت
افقی ۷ به احوال پرسی بیمار رفتن عیادت
افقی ۷ سرخ کمرنگ ال
افقی ۸ روییدنی سر مو
افقی ۸ دوست صمیمی یکدل
افقی ۸ بی آن فطیر است مایه
افقی ۸ عضو صورت لب
افقی ۹ درون دهان کب
افقی ۹ پایان‌ها اواخر
افقی ۹ برادران مخترع سینما لومیر
افقی ۱۰ عضو پیچ در پیچ شکم روده
افقی ۱۰ چاه جهنم ویل
افقی ۱۰ دانا و آگاه فهیم
افقی ۱۱ شکلک ادا
افقی ۱۱ قوم کهن مکزیک مایا
افقی ۱۱ از وسایل آشپزخانه هاون
افقی ۱۲ آگاه باش هان
افقی ۱۲ چهره و سیما خد
افقی ۱۲ رک و بی‌پرده صریح
افقی ۱۲ حرکت غیر ارادی عصبی تیک
افقی ۱۳ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
افقی ۱۳ به هیچ وجه اصلا
افقی ۱۳ استواری و استحکام قوام
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۴ نشان افتخار مدال
افقی ۱۴ نام‌ها اسما
افقی ۱۴ روشن کردن تنویر
افقی ۱۵ بیهوش شدن ازخودرفتن
افقی ۱۵ انگشت شمار معدود
عمودی ۱ نفت پترولیوم
عمودی ۱ هدایت‌گر راهنما
عمودی ۲ طرد کردن راندن
عمودی ۲ از غذاهای ایرانی کوکو
عمودی ۲ بیماری قرن ایدز
عمودی ۳ آب‌بند سد
عمودی ۳ ادیبان ادبا
عمودی ۳ اشرار بدان
عمودی ۳ صدای درد اخ
عمودی ۴ ماه اول تابستان تیر
عمودی ۴ کبود رنگ نیلی
عمودی ۴ ضربه سر در فوتبال هد
عمودی ۴ سلام تلفنی الو
عمودی ۵ مثل و مانند شبیه
عمودی ۵ تکیه کردن اتکا
عمودی ۵ ویژه‌تر اخص
عمودی ۶ وقت و هنگام زمان
عمودی ۶ خودرویی کره‌ای دوو
عمودی ۶ واحد پول آمریکا دلار
عمودی ۷ خیس شدن ترشدن
عمودی ۷ نشانه‌ها علایم
عمودی ۷ حسرت اسف
عمودی ۸ گوجه فرنگی پخته شده رب
عمودی ۸ فرآورده‌های شیر لبنی
عمودی ۸ رهایی و رستگاری خلاص
عمودی ۸ هم بازی پت مت
عمودی ۹ بنای مرتفع شار
عمودی ۹ دستورات اوامر
عمودی ۹ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۰ پدر از دست داده یتیم
عمودی ۱۰ بالاپوش بلند قدیمی ردا
عمودی ۱۰ سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد فایو
عمودی ۱۱ نوید دادن وعد
عمودی ۱۱ مهره شیشه‌ای تیله
عمودی ۱۱ بخشنده حاتم
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۲ سرآغاز آبادانی اب
عمودی ۱۲ ابزار لحیم‌کاری هویه
عمودی ۱۲ بازداشتن منع
عمودی ۱۳ لبه شمشیر دم
عمودی ۱۳ بی‌نیاز کردن اغنا
عمودی ۱۳ زمان مرگ ممات
عمودی ۱۳ دوستی ود
عمودی ۱۴ فوتبال آمریکایی رگبی
عمودی ۱۴ وقت تلف کردن یللی
عمودی ۱۴ وسیله پخش فیلم ویدیو
عمودی ۱۵ سوبسید یارانه
عمودی ۱۵ تخت روان بیمار برانکارد


جواب مرحله ۹۴۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زخم آبکشیده ناسور
افقی ۱ معجزه پیامبر اسلام شقالقمر
افقی ۲ اولویت ارجحیت
افقی ۲ کشور آفریقایی با مرکزیت نواکشوت موریتانی
افقی ۳ از طیور بز
افقی ۳ شهری در استان بوشهر دلوار
افقی ۳ سی و نهمین سوره قرآن زمر
افقی ۳ قلیل کم
افقی ۴ سیلی لت
افقی ۴ هرگز نه تازی لن
افقی ۴ باران اندک رش
افقی ۴ رها ول
افقی ۵ معدن کان
افقی ۵ کوتاه‌ترین گونه شعری که مبدع آن ژاپنی‌ها هستند هایکو
افقی ۵ پیش قبل
افقی ۶ طمع از
افقی ۶ آب ترکی سو
افقی ۶ زندان تاریخی فرانسه باستیل
افقی ۶ از ادات ندا ای
افقی ۷ عنوان فارسی ایمیل رایانامه
افقی ۷ از گیاهان زینتی که به آن، «خرزهره هندی» نیز می‌گویند ازالیا
افقی ۸ دخان دود
افقی ۸ اثر چربی روی پارچه لک
افقی ۸ کلام درد ای
افقی ۸ صورت غذای رستوران منو
افقی ۹ بعد از تریاس و ژوراسیک، سومین دوره از دوران میانه‌زیستی است کرتاسه
افقی ۹ از جزایر زیبا و خلوت ایران هندورابی
افقی ۱۰ نشانه مفعولی را
افقی ۱۰ شهری در استان خراسان رضوی تایباد
افقی ۱۰ دشمن سرسخت لد
افقی ۱۰ ضمیر غائب او
افقی ۱۱ ناگهان خودمانی یهو
افقی ۱۱ سوغاتی لاهیجان کلوچه
افقی ۱۱ رنگ طبیعت سبز
افقی ۱۲ عریان رت
افقی ۱۲ عید ویتنامی‌ها تت
افقی ۱۲ نشانه مفعول در جمله را
افقی ۱۲ نگاه خیره زل
افقی ۱۳ دویدن تگ
افقی ۱۳ خدعه مکر
افقی ۱۳ از توابع فریدن اصفهان داران
افقی ۱۳ قلب دل
افقی ۱۴ والی امروزی استاندار
افقی ۱۴ مقررات قوانین
افقی ۱۵ یکی از سه فرقه مسیحیت ارتدوکس
افقی ۱۵ شریان سرخرگ
عمودی ۱ دغل و شارلاتان نابهکار
عمودی ۱ دی متامفتامین هیدروکلرید کریستال
عمودی ۲ پول خارجی ارز
عمودی ۲ اتوبان ازادراه
عمودی ۲ طعم خرمالو گس
عمودی ۳ نیمه «سجیل» سج
عمودی ۳ هرگز نه لن
عمودی ۳ مرگامرگی ستور یوت
عمودی ۳ حرف زیادی ور
عمودی ۳ حرف فاصله تا
عمودی ۴ یکپارچگی وحدت
عمودی ۴ خاندان پیامبر سادات
عمودی ۴ خرمافروش تمار
عمودی ۵ جاده آهنی ریل
عمودی ۵ قوم آتیلا هون
عمودی ۵ رژه سان
عمودی ۵ از القاب اشرافی اروپا کنت
عمودی ۶ دوست داشتن خدا، پیامبر و امامان تولا
عمودی ۶ پروردگارا الهی
عمودی ۶ رفت و آمد تردد
عمودی ۷ از آن سو، به فردی اطلاق می‌شود که دایره دید بدی دارد انیبمک
عمودی ۷ خالق «در انتظار گودو» بکت
عمودی ۷ آب روستایی او
عمودی ۸ ماه قمر
عمودی ۸ مظهر سبکی کاه
عمودی ۸ سرسرا هال
عمودی ۸ قوه فهم درک
عمودی ۹ ضمیر غائب او
عمودی ۹ نژاد سفید روس
عمودی ۹ کشوری اروپایی با مرکزیت لاولا اندورا
عمودی ۱۰ تکانه لرزش
عمودی ۱۰ شوینده شیمیایی لباس تاید
عمودی ۱۰ روسری چارق
عمودی ۱۱ سرپرست قیم
عمودی ۱۱ خرد و کوچک ریز
عمودی ۱۱ میان پرده تلویزیونی وله
عمودی ۱۱ از قبایل صدر اسلام اوس
عمودی ۱۲ قطار زیر زمینی مترو
عمودی ۱۲ شهری در استان فارس لامرد
عمودی ۱۲ کمربند ترسایان زنار
عمودی ۱۳ هنوز رام نشده را
عمودی ۱۳ دندان شل لق
عمودی ۱۳ رود روسیه لنا
عمودی ۱۳ کلید موسیقی سل
عمودی ۱۳ رشته نازک نخ
عمودی ۱۴ منقار پرنده نک
عمودی ۱۴ درخت آدانسونیا که در دشت‌های آفریقا، استرالیا، ماداگاسکار، هند و عمدتا در اطراف خط استوا یافت می‌شود بایوباب
عمودی ۱۴ صومعه دیر
عمودی ۱۵ بام دنیا هیمالیا
عمودی ۱۵ سریع‌ترین حیوان در دوندگی یوزپلنگ


جواب مرحله ۹۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قسمتی از یک اداره دبیرخانه
افقی ۱ دیه خونبها
افقی ۲ فرهنگ لغت فرانسوی لاروس
افقی ۲ زبان مردم پاکستان اردو
افقی ۲ قمارباز یسیر
افقی ۳ علامت تفریق منها
افقی ۳ پارچه زری استبرق
افقی ۳ سرحد کشورها مرز
افقی ۴ بی‌پرده رک
افقی ۴ یافتنی در معدن رگه
افقی ۴ تولد زا
افقی ۴ نژاد اروپایی اسلاو
افقی ۵ کشور فلاسفه یونان
افقی ۵ دور از وطن غربت
افقی ۵ گاز دم
افقی ۶ رب‌النوع زمین هرا
افقی ۶ شهر صنعتی ایران اراک
افقی ۶ سیب ترکی الما
افقی ۷ ورم پای دندان ابسه
افقی ۷ الگو نمونه
افقی ۷ صاعقه رعد
افقی ۸ از اثرهای معروف محمد حجازی اهنگ
افقی ۸ اراذل اوباش
افقی ۸ طایفه بیابان‌گرد کولی
افقی ۹ دروازه بسکتبال سبد
افقی ۹ کسی که اهل و عیال دارد متاهل
افقی ۹ گلابی اربو
افقی ۱۰ شتر تندرو هیون
افقی ۱۰ نشانی ادرس
افقی ۱۰ ظاهر ساختمان نما
افقی ۱۱ حرف صریح رک
افقی ۱۱ درخشان لیان
افقی ۱۱ پیشوای دینی در آیین زرتشتی هیربد
افقی ۱۲ میوه خوشه‌ای انگور
افقی ۱۲ مرغ می‌رود جا
افقی ۱۲ قمر زمین ماه
افقی ۱۲ حرف خط‌کش تی
افقی ۱۳ ماه کامل بدر
افقی ۱۳ مرتهن گروگان
افقی ۱۳ جرأت یارا
افقی ۱۴ کفگیر اردن
افقی ۱۴ فلانی یارو
افقی ۱۴ روستای آجیل و تخمه تهران جابان
افقی ۱۵ عقل از دست داده دیوانه
افقی ۱۵ درآمد اندک ابباریکه
عمودی ۱ افسرده و دلتنگ دلمرده
عمودی ۱ نام قدیم شهر گرگان استراباد
عمودی ۲ انبار پول بانک
عمودی ۲ صومعه‌نشین راهب
عمودی ۲ وزیر طغرل کندری
عمودی ۳ یار مشهدی یره
عمودی ۳ عاقبت جوینده یابنده
عمودی ۳ جوز گردو
عمودی ۴ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۴ حیوان باوفا سگ
عمودی ۴ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۴ توان آخر نا
عمودی ۵ خار و خاشاک خس
عمودی ۵ بزه و جرم گناه
عمودی ۵ رگ ریز بدن مویرگ
عمودی ۶ لعاب نشاسته اهار
عمودی ۶ رب‌النوع یونانی اتنا
عمودی ۶ جگر سفید ریه
عمودی ۷ مردم ناس
عمودی ۷ خباز نانوا
عمودی ۷ سخن آهسته نجوا
عمودی ۸ واحد فرکانس هرتز
عمودی ۸ ارزان کمبها
عمودی ۸ آش آرد اگرا
عمودی ۹ پوست پیرا دباغ
عمودی ۹ مادر گرامی والده
عمودی ۹ رودی در روسیه اوب
عمودی ۱۰ خورشید خور
عمودی ۱۰ حرکت زمین رانش
عمودی ۱۰ مکار ریمن
عمودی ۱۱ ماما قابله
عمودی ۱۱ زندانیان اسرا
عمودی ۱۱ مکان جا
عمودی ۱۲ قلم درشت نی
عمودی ۱۲ جور ستم
عمودی ۱۲ آواز دهنده جمعی کر
عمودی ۱۲ کمک پرستار بهیار
عمودی ۱۳ حیوان سربریده بسمل
عمودی ۱۳ شکسته‌بند اروبند
عمودی ۱۳ رنگ دریا ابی
عمودی ۱۴ خوشرو هیراد
عمودی ۱۴ دانش‌ها علوم
عمودی ۱۴ پارچه تبلیغاتی تراک
عمودی ۱۵ شوق ارزومندی
عمودی ۱۵ خانه اشیانه


جواب مرحله ۹۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زیرزمینی در عمق زیاد سرداب
افقی ۱ اثری از آگاتا کریستی رازکوهنور
افقی ۲ نصف صورت نیمرخ
افقی ۲ گاز تنفسی هوا
افقی ۲ آواره زاورا
افقی ۳ نظریه تز
افقی ۳ نوعی تفنگ اشنایدر
افقی ۳ فیلمی از شهروز شکورزاده لانه
افقی ۴ موشواره موس
افقی ۴ عدد ورزشی اا
افقی ۴ گلی خوشبو شببو
افقی ۴ حرکت به جلو خیز
افقی ۵ خادم قوم ام
افقی ۵ لباس زنان ژاپنی کیمونو
افقی ۵ نوشتن قانونی ثبت
افقی ۶ از توابع شهرستان ورامین پیشوا
افقی ۶ راه و جاده مسیر
افقی ۶ افزونی ری
افقی ۷ هجوم یورش
افقی ۷ اشتباه سهو
افقی ۷ اندازه مقیاس
افقی ۸ زخم چرکینی که آب به آن نفوذ کرده باشد ناسور
افقی ۸ مخفف بدتر بتر
افقی ۸ گاز موجود در سطح خورشید هلیوم
افقی ۹ حبیب خدا مهمان
افقی ۹ ذوق، شوق وجد
افقی ۹ سمت چپ یسار
افقی ۱۰ نشانه فعل مضارع می
افقی ۱۰ فرمانروایان امرا
افقی ۱۰ سنگ زینتی یاقوت
افقی ۱۱ از عناصر اربعه اتش
افقی ۱۱ بدسرشت نامردم
افقی ۱۱ حرف ربط یا
افقی ۱۲ درخت تسبیح یسر
افقی ۱۲ هندی هندو
افقی ۱۲ علوفه‌ای مخصوص گاو ار
افقی ۱۲ چه خوب زهی
افقی ۱۳ شهری در آذربایجان شرقی بناب
افقی ۱۳ دارویی که سبب تسکین دردهای جسمی یا روانی شود ارامبخش
افقی ۱۳ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۱۴ آوردن اتیان
افقی ۱۴ اجسام دارند وزن
افقی ۱۴ اختیاری ارادی
افقی ۱۵ سریالی از سعید آقاخانی خوشنشینها
افقی ۱۵ مرطوب نمناک
عمودی ۱ پایتخت سان مارینو سنتمارین
عمودی ۱ نوعی خودروی لوکس مایباخ
عمودی ۲ ساقه زیرزمینی ریزوم
عمودی ۲ مقروض وامی
عمودی ۲ سازمان پیمان مرکزی سنتو
عمودی ۳ عمل نفس کشیدن دم
عمودی ۳ ولگردی پرسه
عمودی ۳ زینت دادن ارایش
عمودی ۴ اندیشه‌ها ارا
عمودی ۴ فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی جمشید حیدری کیشومات
عمودی ۴ درخت هندی بان
عمودی ۵ از گناه و جرم و تقصیر کسی گذشتن بخشایش
عمودی ۵ شهری در استان اصفهان رامشه
عمودی ۵ سایه نش
عمودی ۶ آبرو ناموس
عمودی ۶ مذکر نر
عمودی ۶ بوی ماندگی نا
عمودی ۷ بی‌قید و بند رها
عمودی ۷ بخشنده واهب
عمودی ۷ داخل اندرون
عمودی ۸ گیاهی از تیره نعناعیان اویشن
عمودی ۸ حق ناحق وتو
عمودی ۸ اشتهار اوازه
عمودی ۹ محل تولد زادبوم
عمودی ۹ لقب شیطان رجیم
عمودی ۹ قربانگاه مکه منا
عمودی ۱۰ آفتاب پرست رب
عمودی ۱۰ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۱۰ شهری در استان فارس داراب
عمودی ۱۱ مخفف و از وز
عمودی ۱۱ سند ضامن وثیقه
عمودی ۱۱ لقب شاه چین قدرخان
عمودی ۱۲ سرسرا هال
عمودی ۱۲ عنصر فلزی کمیاب بریلیوم
عمودی ۱۲ خجالت شرم
عمودی ۱۳ نوازش نواخت
عمودی ۱۳ فرمان توقف ایست
عمودی ۱۳ پسوند دال بر زمان ان
عمودی ۱۴ روغن جلا ورنی
عمودی ۱۴ انگشت نمای خلق رسوا
عمودی ۱۴ حواری خائن یهودا
عمودی ۱۵ غارت کردن دارایی مسافران با زور و تهدید راهزنی
عمودی ۱۵ نام لحنی از سی لحن باربد مرواینیک


جواب مرحله ۹۴۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیتروژن ازت
افقی ۱ سربازی خدمت
افقی ۱ مدارا کردن مماشات
افقی ۲ از مقاطع تحصیلی کارشناسی
افقی ۲ تطبیق و سنجش مقایسه
افقی ۳ اسم ترکی اد
افقی ۳ ماه کامل بدر
افقی ۳ از کار افتاده بر اثر ضربه یا زخم ناکار
افقی ۳ مضمون تم
افقی ۴ بریدن سر گاو یا گوسفند ذبح
افقی ۴ ماه خارج اوت
افقی ۴ لیست غذای رستوران منو
افقی ۴ لخت رت
افقی ۵ کشور فلاسفه یونان
افقی ۵ پایتخت سوئیس برن
افقی ۵ سپاسگزار ممنون
افقی ۶ کوسه بمبک
افقی ۶ تیری که با کمان انداخته می‌شود پیکان
افقی ۶ بانی موسس
افقی ۷ آفتابه سفالی لولیین
افقی ۷ طایفه ساکن در غرب کشور کرد
افقی ۷ کاشف باسیل سل کخ
افقی ۸ از اجزای پوند پنی
افقی ۸ تست و امتحان رون
افقی ۸ یار صندلی میز
افقی ۸ فوتبالیست پرتغالی پپه
افقی ۹ نت میانی لا
افقی ۹ چاقوی کفاشی گزن
افقی ۹ حیوان خزنده سوسمار
افقی ۱۰ اشاره ایما
افقی ۱۰ الهه‌ای در روم باستان دیانا
افقی ۱۰ ساز کوبی تنبک
افقی ۱۱ نازا سترون
افقی ۱۱ کمانگیر معروف ارش
افقی ۱۱ پایتخت لسوتو ماسرو
افقی ۱۲ تصدیق فرنگی یس
افقی ۱۲ بازیکن هم تیمی یار
افقی ۱۲ شهر نیروگاه مازندران نکا
افقی ۱۲ از میوه‌ها سیب
افقی ۱۳ رود فرانسوی رن
افقی ۱۳ خط فرضی زمین استوا
افقی ۱۳ مادر ترک انا
افقی ۱۳ حرف خطاب ای
افقی ۱۴ رضایت و موافقت کردن با پذیرش سفیر اگرمان
افقی ۱۴ پایتخت هائیتی پرتوپرنس
افقی ۱۵ آرایشگاه سلمانی
افقی ۱۵ میوه نورسیده نوبر
افقی ۱۵ بطن شکم
عمودی ۱ سخنان دروغ اکاذیب
عمودی ۱ نوعی پارچه ضخیم و خشن پلاس
عمودی ۱ هر مثلثی دارد راس
عمودی ۲ محل تولد زادبوم
عمودی ۲ اولین پرستار جهانی نایتینگل
عمودی ۳ خیس تر
عمودی ۳ یکی از چهار مذهب اهل سنت حنبلی
عمودی ۳ الفبای تلگراف مرس
عمودی ۳ فرار حیوان رم
عمودی ۴ نیمه تاریک زمین شب
عمودی ۴ انعکاس صدا اکو
عمودی ۴ حیوان مفید اهلی گاو
عمودی ۴ کلمه شرط اما
عمودی ۵ نوعی پسته خندان
عمودی ۵ همراه تب لرز
عمودی ۵ ماه چهارم سال شمسی برخی کشورهای عربی نیسان
عمودی ۶ دوا دارو
عمودی ۶ اتصال و پیوستگی پیوند
عمودی ۶ اهل پایتخت یونان اتنی
عمودی ۷ تیم فوتبالی در کرمان مس
عمودی ۷ توضیح و تفسیر تبیین
عمودی ۷ فلانی یارو
عمودی ۸ انجیر عرب تین
عمودی ۸ پایه و ستون رکن
عمودی ۸ نوعی پرنده سار
عمودی ۸ نوعی آشپزخانه اپن
عمودی ۹ هیئت مورد اعتماد همه امنا
عمودی ۹ تیم فوتبال گلادباخ آلمان مونشن
عمودی ۹ هر یک از دو سطح سکه رو
عمودی ۱۰ شدنی و میسر ممکن
عمودی ۱۰ موسیقیدان عصر خسروپرویز نکیسا
عمودی ۱۰ نویسنده کاتب
عمودی ۱۱ ایستادگی کننده مقاوم
عمودی ۱۱ جنگ و نبرد رزم
عمودی ۱۱ رزمایش مانور
عمودی ۱۲ رود بزرگ سوئیس اار
عمودی ۱۲ کمک کننده ممد
عمودی ۱۲ گروه جدایی طلبان باسک اسپانیا اتا
عمودی ۱۲ بالای فرنگی اپ
عمودی ۱۳ ضمیر انگلیسی شی
عمودی ۱۳ نوعی خودرو رنو
عمودی ۱۳ ملکه پرنسس
عمودی ۱۳ بارانی اندک رش
عمودی ۱۴ گوشی پزشکی استتوسکپ
عمودی ۱۴ از محلات تهران بریانک
عمودی ۱۵ پهلوان تهم
عمودی ۱۵ مجوز پزشک برای مصرف دارو نسخه
عمودی ۱۵ از سبک‌های نقاشی کوبیسم


جواب مرحله ۹۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوشیدنی‌های پرطرفدار چایوقهوه
افقی ۱ از رشته‌های اسکی مارپیج
افقی ۲ محلی در مکه بر سر راه عرفات منا
افقی ۲ وقت فعالیت روز
افقی ۲ مشهور نامور
افقی ۳ روایت کننده راوی
افقی ۳ خبر افشاگرانه لو
افقی ۳ راز بی‌پایان را
افقی ۳ کشیدن جر
افقی ۴ بخشی از الموت قزوین کلایه
افقی ۴ سلاح آرش کمان
افقی ۴ رنگ پرسپولیسی قرمز
افقی ۵ جمع امین امنا
افقی ۵ سبک نقاشی پیکاسو کوبیسم
افقی ۵ عیب عار
افقی ۶ جاده راه
افقی ۶ ماده پاک کننده مخصوص شست و شوی بدن تنشوی
افقی ۶ پشت سر هم بودن توالی
افقی ۷ پهلوان یل
افقی ۷ ورزش تمرکز فکر یوگا
افقی ۷ بافندگی نساجی
افقی ۸ رایزن مشاور
افقی ۸ درها
افقی ۹ سهل‌انگاری تساهل
افقی ۹ تاریخ مقرر موعد
افقی ۹ ماه سرد دی
افقی ۱۰ ژنرال انگلیسی جنرال
افقی ۱۰ بدون دلیل بیعلت
افقی ۱۰ بخشندگی سخا
افقی ۱۱ زبانه آتش لهب
افقی ۱۱ شاعر بلژیکی با نام امیل ورهارن
افقی ۱۱ به سن بلوغ رسیده بالغ
افقی ۱۲ استاد و زبردست ماهر
افقی ۱۲ هم رأی و متحد متفق
افقی ۱۲ شاعر ایرانی قرن چهارم دقیقی
افقی ۱۳ تکرارش نام درختی است عر
افقی ۱۳ مجازات شرعی حد
افقی ۱۳ هنوز انگلیسی یت
افقی ۱۳ تشنه فریب سراب
افقی ۱۴ پرنده‌ای افسانه‌ای سیمرغ
افقی ۱۴ درخت آبنوس ساج
افقی ۱۴ سحاب ابر
افقی ۱۵ ورزشکار پیروز قهرمان
افقی ۱۵ تخصیص مایحتاج عمومی و کالاهای کمیاب به نسبت‌های معین در میان افراد جیرهبندی
عمودی ۱ کاشتن و تزئین جایی با چمن چمنکاری
عمودی ۱ مرگ ناگهانی اجلمعلق
عمودی ۲ اشاره بعید ان
عمودی ۲ لبریز و مملو لمالم
عمودی ۲ مقابل لیل نهار
عمودی ۳ سوبسید یارانه
عمودی ۳ گاو کتاب کلیله و دمنه شتربه
عمودی ۳ راز سر
عمودی ۴ کلمه پرسشی ایا
عمودی ۴ قانون مغولی یاسا
عمودی ۴ نامی مردانه رحیم
عمودی ۵ شهری در کردستان قروه
عمودی ۵ کشور اقیانوس آرام با مرکز «فونافوتی» تووالو
عمودی ۵ درجه حرارت دما
عمودی ۶ جواب «های» هوی
عمودی ۶ همایش علمی کنگره
عمودی ۶ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۶ رود اروپا رن
عمودی ۷ صدای زنبور وز
عمودی ۷ پرتلاش کوشا
عمودی ۷ کتابی از سامرست موآم نویسنده انگلیسی لبهتیغ
عمودی ۸ چیز فشرده شده لمبو
عمودی ۸ پیدا کرد
عمودی ۹ نو پدید آمده نوایین
عمودی ۹ نوعی کاشی معرق
عمودی ۹ نت آخر سی
عمودی ۱۰ صدای گاو ما
عمودی ۱۰ نصف نسیم نس
عمودی ۱۰ داروی ضد عفونی ساولن
عمودی ۱۰ پرنده آش سرد کن سار
عمودی ۱۱ دستور امر
عمودی ۱۱ پیروی کردن متابعت
عمودی ۱۱ واحد سنجش زاویه درجه
عمودی ۱۲ پیشگاه ساختمان رواق
عمودی ۱۲ هستی وجود
عمودی ۱۲ زندگانی بقا
عمودی ۱۳ آکنده پر
عمودی ۱۳ جمع رعیت رعایا
عمودی ۱۳ چتر مانند سایبان
عمودی ۱۴ زیبایی جمال
عمودی ۱۴ بد اخلاق، تندخو و عصبی بدخلق
عمودی ۱۴ نامطبوع بد
عمودی ۱۵ کنایه از آفتاب جترزرین
عمودی ۱۵ سرکشی و نافرمانی یاغیگریگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 586 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.