پاسخ کامل مراحل 916 تا 930 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 916 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 917 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 918 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 919 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 920 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 921 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 922 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 923 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 924 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 925 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 926 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 927 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 928 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 929 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 930 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۹۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پیوند دهنده رابط
افقی ۱ گرد آمدن در یک جا تمرکز
افقی ۱ نویسنده کاتب
افقی ۲ بخشیدن اعطا
افقی ۲ اجبار و الزام وادار
افقی ۲ اشاره ایما
افقی ۳ گل بتونه مل
افقی ۳ جهت نماز گزاردن قبله
افقی ۳ از وسایل جانبی رایانه هدفن
افقی ۳ ریشه بن
افقی ۴ مراسم بزرگداشت یادبود
افقی ۴ پایتخت کشور اسکاتلند ادینبورگ
افقی ۵ مهره‌ای در شطرنج اسب
افقی ۵ گریستن بکا
افقی ۵ رقیب کارتونی تام جری
افقی ۶ نوعی نان فرانسوی باگت
افقی ۶ خبرگزاری رسمی ایران ایرنا
افقی ۶ مشک خالص ادمن
افقی ۷ عنصر سنگین اورانیوم
افقی ۷ خداوند ذو
افقی ۷ معلق اون
افقی ۸ نشانه مفعولی را
افقی ۸ نام قدیم کشور اتریش نمسه
افقی ۸ بیدار نیست خواب
افقی ۸ رنج و زحمت لگ
افقی ۹ خشک مزاج یبس
افقی ۹ ورزش مادر دو
افقی ۹ یک جفت غده درون ریز هستند که هر کدام بر روی کلیه‌ها قرار دارند فوقکلیوی
افقی ۱۰ جامه کهنه و پاره کراد
افقی ۱۰ انگشت شهادت سبابه
افقی ۱۰ جدید و تازه نوین
افقی ۱۱ از سوره‌های قرآن مجید علق
افقی ۱۱ فوری و زود انی
افقی ۱۱ کتاب مقدس هندوان ودا
افقی ۱۲ از بازیگران کشتی آنجلیکا مهدیفتحی
افقی ۱۲ شهری در آذربایجان شرقی عجبشیر
افقی ۱۳ دوستی ود
افقی ۱۳ از وسایل نظافت جارو
افقی ۱۳ فدراسیون جهانی بسکتبال فیبا
افقی ۱۳ رمزینه کد
افقی ۱۴ دختر مازندرانی کیجا
افقی ۱۴ راضی شدن ارتضا
افقی ۱۴ خواب کودکانه لالا
افقی ۱۵ ماه دوم زمستان بهمن
افقی ۱۵ از وسایل چاپخانه شابلن
افقی ۱۵ ورم اماس
عمودی ۱ تیرانداز رامی
عمودی ۱ کم‌عرض باریک
عمودی ۱ همراهان شخص صاحب نام موکب
عمودی ۲ بلند کردن اعلا
عمودی ۲ برابر فارسی آیفون اوابر
عمودی ۲ کادو هدیه
عمودی ۳ مرغابی بط
عمودی ۳ مخترع عکاسی داگر
عمودی ۳ قسمتی از دست ساعد
عمودی ۳ جام معروف جم
عمودی ۴ از آثار تاریخی کرمانشاه طاقبستان
عمودی ۴ یک کالسکه بزرگ دلیجان
عمودی ۵ فرش بوب
عمودی ۵ پارچه مالیدنی نمد
عمودی ۵ پشت سر قفا
عمودی ۶ زاییده شدن تولد
عمودی ۶ جنگ داریوش سوم و اسکندر مقدونی ایسوس
عمودی ۶ از وسایل دانش آموز تراش
عمودی ۷ قمر زمین ماه
عمودی ۷ زن شوهر مرده بیوه
عمودی ۷ گرمای سخت تابستان باحورا
عمودی ۸ اثر پا رد
عمودی ۸ گرامی‌تر اکرم
عمودی ۸ میرا فانی
عمودی ۸ حرارت بالای بدن تب
عمودی ۹ مقصد دزد ناشی کاهدان
عمودی ۹ نیکی خوبی
عمودی ۹ دانش فضل
عمودی ۱۰ بیماری یرقان زردی
عمودی ۱۰ توشه اذوقه
عمودی ۱۰ آشکار عیان
عمودی ۱۱ مار بی‌آزار فنج
عمودی ۱۱ پرنده‌ای از نوع مرغابی واک
عمودی ۱۱ اندازه دست وجب
عمودی ۱۲ پایتخت استرالیا کانبرا
عمودی ۱۲ رشید و بلندقد بلندبالا
عمودی ۱۳ ویتامین جوانه گندم ای
عمودی ۱۳ اندک و کم ویدا
عمودی ۱۳ آهسته و آرام یواش
عمودی ۱۳ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۱۴ بر روی پاکت نامه می‌چسبانند تمبر
عمودی ۱۴ صاحب غزلیات شمس مولوی
عمودی ۱۴ پارچه کم‌عرض یکلا
عمودی ۱۵ فریاد و صدای بلند بانگ
عمودی ۱۵ بدنام ننگین
عمودی ۱۵ مرد سنگ‌انداز رداس


جواب مرحله ۹۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از ترکیب رنگ قرمز با این رنگ، صورتی به دست می‌آید سفید
افقی ۱ فراهم اماده
افقی ۱ مقدار الکریسیته جاری شده در یک مدار امپر
افقی ۲ سمت و جهت ور
افقی ۲ درجه‌ها رتبات
افقی ۲ نهنگ وال
افقی ۲ دریا یم
افقی ۳ نویسنده موش و گربه زاکانی
افقی ۳ حکومت توسط اقلیت که مقابل دموکراسی قرار دارد الیگارشی
افقی ۴ وفق دادن خود با شرایط سازگاری
افقی ۴ مرغ می‌رود جا
افقی ۴ ابوالبشر ادم
افقی ۵ خالکوبی تتو
افقی ۵ درجه بالاتر از ستوان و پایین‌تر از سرگرد سروان
افقی ۵ نامی دخترانه هانا
افقی ۶ مدیریت بر یک سازمان یا شرکت ریاست
افقی ۶ سنگ خارا گرانیت
افقی ۶ دوست داشتن ود
افقی ۷ ابزار تهیه چای سماور
افقی ۷ حرف همراهی با
افقی ۷ رود مرزی میان ایران و ترکمنستان اترک
افقی ۸ یازده اا
افقی ۸ کتاب جلال آل احمد پنجداستان
افقی ۸ هنوز بیگانه یت
افقی ۹ مسیر مجرا
افقی ۹ گشاده وا
افقی ۹ ضمیر غائب او
افقی ۹ از آن سو، مادر ورزش‌هاست ود
افقی ۱۰ شمای انگلیسی یو
افقی ۱۰ مهمترین کتاب فردوسی بدون حرف آخر شاهنام
افقی ۱۰ شجاعت دلیری
افقی ۱۱ هیهات و افسوس دریغ
افقی ۱۱ نگهبان چماق به دست یساول
افقی ۱۱ معدن کان
افقی ۱۲ درخت همیشه سبز کاج
افقی ۱۲ بویایی شم
افقی ۱۲ سلامت تندرستی
افقی ۱۳ عزت نفس مناعتطبع
افقی ۱۳ تیر پیکان‌دار یب
افقی ۱۳ بزرگترین فیلسوف بعد از کانت هگل
افقی ۱۴ از ادات ندا ای
افقی ۱۴ سازی کوبه‌ای دهل
افقی ۱۴ کتابی ارزشمند به قلم فخرالدین عراقی لمعات
افقی ۱۴ مایع حیات اب
افقی ۱۵ جنگ در راه خدا جهاد
افقی ۱۵ عصای آهنین سر عکازه
افقی ۱۵ لولای بدن زانو
عمودی ۱ شدت سرما سوز
عمودی ۱ نخست‌وزیز انگلیس ترزامی
عمودی ۱ نان سنتی مازندران کماج
عمودی ۲ منتقد ثابت برنامه سینمایی هفت فراستی
عمودی ۲ از مناطق خوش آب و هوای تهران اجودانیه
عمودی ۳ از آن سو سازمان اطلاعاتی شاه است کاواس
عمودی ۳ امیدواری رجا
عمودی ۴ مطول دراز
عمودی ۴ برای مبارزه با حشرات و حیوانات موذی خانه و باغ‌ها انجام می‌گیرد سمپاشی
عمودی ۴ شماره عدد
عمودی ۵ شهرستانی در بوشهر تنگستان
عمودی ۵ آلوده به چیزی اغشته
عمودی ۶ گارگردان فیلم نفس ابیار
عمودی ۶ پول‌ها وجوه
عمودی ۶ انسان آگاه مطلع
عمودی ۷ ضمیر اول شخص جمع ما
عمودی ۷ اعراض روگردانی
عمودی ۸ نام ترکی به معنای یاور پدر اتایار
عمودی ۸ برتری طلبیدن استعلا
عمودی ۹ بلبشو و بی ساز و برگ نابسامان
عمودی ۹ طعم مز
عمودی ۱۰ از اجزای سوپ هویج
عمودی ۱۰ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
عمودی ۱۰ امانت ودیعه
عمودی ۱۱ شناخت اگاهی
عمودی ۱۱ معشوق دلربا
عمودی ۱۲ از ادات شرط الا
عمودی ۱۲ الکل میوه اتانول
عمودی ۱۲ پایان نامه تز
عمودی ۱۳ بخشی از پا ران
عمودی ۱۳ املا دیکته
عمودی ۱۴ قضاوت زود و بدون سنجش پیشداوری
عمودی ۱۴ مجانی رایگان
عمودی ۱۵ پوسیده رمیم
عمودی ۱۵ نظریه دکترین
عمودی ۱۵ چغندر پخته لبو


جواب مرحله ۹۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معبد پرستشگاه
افقی ۱ کشور نوشابه کانادا
افقی ۲ برد آن معروف است یمانی
افقی ۲ مسلک و آرمان مرام
افقی ۲ سرو کوهی ابهل
افقی ۳ الهه ماه سومریان نانا
افقی ۳ خاورشناس مستشرق
افقی ۳ زبان مردم تایلند تای
افقی ۴ زبان گنجشک ون
افقی ۴ برگ ورق
افقی ۴ بازی نفس‌گیر زو
افقی ۴ تخت اورنگ
افقی ۵ شادابی طراوت
افقی ۵ شهر تمدن قدیم بابل
افقی ۵ خدای درویش هو
افقی ۶ بیسواد امی
افقی ۶ دختر مازندرانی کیجا
افقی ۶ باشگاه کلوپ
افقی ۷ نوعی چاپ افست
افقی ۷ نوشته پژوهشی رساله
افقی ۷ شهر خروس جنگی لار
افقی ۸ از شهرهای کرمان زرند
افقی ۸ نسل پنجم نبیره
افقی ۸ اندازه لباس سایز
افقی ۹ سنگ سبز قیمتی یشم
افقی ۹ خیالات اوهام
افقی ۹ واحد فرکانس هرتز
افقی ۱۰ شب‌کور اعشی
افقی ۱۰ پایتخت آذربایجان باکو
افقی ۱۰ ابزار احتیاطی یدک
افقی ۱۱ نفس دم
افقی ۱۱ آزرده‌خاطر مکدر
افقی ۱۱ فراموشی نسیان
افقی ۱۲ پیدا و آشکار هویدا
افقی ۱۲ علوفه گاو ار
افقی ۱۲ اندازه دستی وجب
افقی ۱۲ واحد سطح ار
افقی ۱۳ شیوا رسا
افقی ۱۳ پندارهای علمی فرضیات
افقی ۱۳ دشت بیدا
افقی ۱۴ آشنا به کار وارد
افقی ۱۴ بهشت مینو
افقی ۱۴ چهارپایان بهایم
افقی ۱۵ دست خدا یدالله
افقی ۱۵ مخترع تلفن گراهامبل
عمودی ۱ آش کشک پینوبا
عمودی ۱ اسراف زیادهروی
عمودی ۲ داستان بلند رمان
عمودی ۲ آهنگ نظامی مارش
عمودی ۲ سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد
عمودی ۳ بازدید سپاه سان
عمودی ۳ اسپکتروسکوپ طیفنما
عمودی ۳ جرأت یارا
عمودی ۴ قوی جثه تناور
عمودی ۴ مانع سد
عمودی ۴ از روی قصد عمد
عمودی ۴ قلب دل
عمودی ۵ ضمیر مؤنث انگلیسی شی
عمودی ۵ وسیله تنیس راکت
عمودی ۵ کمد اشکاف
عمودی ۶ انرژی‌زا مقوی
عمودی ۶ بشارت نوید
عمودی ۶ گله گوسفند رمه
عمودی ۷ دیروز تازی امس
عمودی ۷ آروین تجربه
عمودی ۷ خشنود راضی
عمودی ۸ واحد امواج هرتز
عمودی ۸ طاحونه اسیاب
عمودی ۸ عرصه بوکس رینگ
عمودی ۹ فتنه اشوب
عمودی ۹ آرزوی بزرگ ارمان
عمودی ۹ زادگاه حضرت ابراهیم اور
عمودی ۱۰ میانه بدن کمر
عمودی ۱۰ جذام اکله
عمودی ۱۰ پوشش کسوت
عمودی ۱۱ ماما قابله
عمودی ۱۱ غذای خرگوش هویج
عمودی ۱۱ میوه نیکو به
عمودی ۱۲ توان آخر نا
عمودی ۱۲ پراکنده ولو
عمودی ۱۲ رأس سر
عمودی ۱۲ حق‌الشرب اببها
عمودی ۱۳ دم بریده ابتر
عمودی ۱۳ طلای سفید پلاتین
عمودی ۱۳ اسب چاپار یام
عمودی ۱۴ لگام اسب دهانه
عمودی ۱۴ خدا و پروردگار ایزد
عمودی ۱۴ نکته‌سنج و بافرهنگ ادیب
عمودی ۱۵ از شهرهای لرستان الیگودرز
عمودی ۱۵ قند سوخته کارامل


جواب مرحله ۹۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نویسنده ایتالیایی رمان «بی‌نظمی آرام» ساندروورونسی
افقی ۱ اثر ماتیسن پر
افقی ۲ وطن میهن
افقی ۲ نورانی باهر
افقی ۲ دلشوره تشویش
افقی ۳ پدر شهرستانی بوا
افقی ۳ رسم مغولی یاسا
افقی ۳ مخلوط ساختمانی ملات
افقی ۴ محصولات شیری لبنیات
افقی ۴ لباس بی‌آستر یکلا
افقی ۴ گله رمه
افقی ۵ شهری در پاکستان کراچی
افقی ۵ مهتر و پیشوا زعیم
افقی ۶ شهر اتومبیل دیترویت
افقی ۶ آسان ساده
افقی ۶ کاشف میکروب سل کخ
افقی ۷ توانایی یارا
افقی ۷ الکتروسکوپ برقنما
افقی ۷ نیروی وارد بر واحد سطح در اصطلاح فیزیک تنش
افقی ۸ فروغ روشنی
افقی ۸ خاطر یاد
افقی ۸ نگهبان مزرعه مترسک
افقی ۹ یار مشهدی یره
افقی ۹ سراپرده الاچیق
افقی ۹ جایگاه ماوا
افقی ۱۰ مظهر لاغری نی
افقی ۱۰ صفت بهشت برین
افقی ۱۰ از شرکت‌های تولید کننده بزرگ خودرو در سراسر جهان کرایسلر
افقی ۱۱ زور نیرو
افقی ۱۱ همیشگی و جاویدان دایمی
افقی ۱۲ فراموشی نسی
افقی ۱۲ لباس زنان هندی ساری
افقی ۱۲ دیدار مجدد بازدید
افقی ۱۳ فرشته‌ای در آئین زرتشت اراد
افقی ۱۳ جمع ناسک نساک
افقی ۱۳ آخرین حرف قافیه روی
افقی ۱۴ نظم و ترتیب درست و شایسته سامان
افقی ۱۴ گروه ویژه اکیپ
افقی ۱۴ لبخند ملیح تبسم
افقی ۱۵ تیر پیکان‌دار یب
افقی ۱۵ اثری از گی دو موپاسان مادموازلفیفی
عمودی ۱ نماد سمبل
عمودی ۱ پالئونتولوژی دیرینشناسی
عمودی ۲ پیامبر صبور ایوب
عمودی ۲ نصرت یاوری
عمودی ۲ رؤیای تشنه لب سراب
عمودی ۳ پوشیده نهان
عمودی ۳ همان گیاه ترشک است ترشه
عمودی ۳ غلاف شمشیر نیام
عمودی ۴ رود شولوخوف دن
عمودی ۴ اسب اصیل یکران
عمودی ۴ از ویتامین‌ها بی
عمودی ۴ فیلمی از جلال مهربان دام
عمودی ۵ ضد پشتک وارو
عمودی ۵ کمک کننده یاررس
عمودی ۵ رمق نا
عمودی ۶ شبکه رایانه‌ای وب
عمودی ۶ توبه کننده تایب
عمودی ۶ آبخوری لیوان
عمودی ۷ کلام تأسف وای
عمودی ۷ تیره‌ای از گیاهان چتریان
عمودی ۷ چهره‌پرداز رسام
عمودی ۸ نجات رهایی
عمودی ۸ برش هندوانه قاچ
عمودی ۸ سرسلسله مادها دیاکو
عمودی ۹ پل معروف راه‌آهن مازندران ورسک
عمودی ۹ اتحادیه سندیکا
عمودی ۹ سرحددار کیا
عمودی ۱۰ مجبور کردن الزام
عمودی ۱۰ نزدیک قریب
عمودی ۱۰ خودنمایی پز
عمودی ۱۱ واحد والیبال ست
عمودی ۱۱ حکمی که نفس را در سینه مجرم حبس می‌کند اعدام
عمودی ۱۱ فرصت امان
عمودی ۱۲ سنگی است شبیه عقیق یشم
عمودی ۱۲ همان یک است یه
عمودی ۱۲ جدا کردن تمییز
عمودی ۱۲ گرما تف
عمودی ۱۳ نه سرد و نه گرم ولرم
عمودی ۱۳ پیشخانه تراس
عمودی ۱۳ شهرآورد دربی
عمودی ۱۴ پیغام پیام
عمودی ۱۴ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه کنسول
عمودی ۱۴ پسر یعقوب نبی یوسف
عمودی ۱۵ از شیرینی‌های محلی گیلان رشتهوخشکار
عمودی ۱۵ کار نسنجیده دیمی


جواب مرحله ۹۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زبان علمی مقدس و باستانی هندوستان سانسکریت
افقی ۱ توپ برگشتی از سبد بسکتبال ریباند
افقی ۲ نوندار کردن کلمات تنوین
افقی ۲ از نوروز تا آخر اسفند سال
افقی ۲ آهنگساز عهد ساسانی نکیسا
افقی ۳ ماده بیهوش کننده اتر
افقی ۳ پول آلبانی لک
افقی ۳ تقویت کننده زمین زراعی کود
افقی ۳ سخت و استوار تمیم
افقی ۴ رود فرانسوی رن
افقی ۴ پاداش کار خوب ثواب
افقی ۴ توخالی پوک
افقی ۴ پایه و بنیاد ام
افقی ۵ پرنده‌ای کوچک جثه فنچ
افقی ۵ برگ برنده اس
افقی ۵ بالشت روی مبل کوسن
افقی ۶ پایتخت بنگلادش داکا
افقی ۶ تن‌پوش لباس
افقی ۶ رخسار رو
افقی ۶ طریق کوتاه ره
افقی ۷ درست شدن کارها در تداول عامه رله
افقی ۷ مادر لر دا
افقی ۷ محکم و سفت قرص
افقی ۷ لاستیک خودرو تایر
افقی ۸ نه ته پیاز نه سر پیاز یا
افقی ۸ از اختراعات ادیسون لامپ
افقی ۸ انسان و بشر ادمی
افقی ۸ هنرپیشه می‌گیرد حس
افقی ۹ کفش پاشنه بلند روسی ارسی
افقی ۹ تصویر عکس
افقی ۹ بچه می‌کشد قد
افقی ۹ قطع سینمایی کات
افقی ۱۰ دریای عرب یم
افقی ۱۰ سرای مهر دل
افقی ۱۰ آجر شکسته‌ای که استاد بنا از آن استفاده می‌کند نیمه
افقی ۱۰ تعظیم کردن کرنش
افقی ۱۱ مهره مقتدر شطرنج وزیر
افقی ۱۱ تکنیک فن
افقی ۱۱ از اعمال حج رمی
افقی ۱۲ مکان و مأوا جا
افقی ۱۲ ضربان ناشی از جریان خون نبض
افقی ۱۲ خطا در رایانه ارور
افقی ۱۲ پایتخت آلمان غربی سابق بن
افقی ۱۳ میدان جنگ جبهه
افقی ۱۳ قیمت نرخ
افقی ۱۳ واحدی برای انسان تن
افقی ۱۳ راندن و دور کردن طرد
افقی ۱۴ پست و بی‌غیرت نامرد
افقی ۱۴ تند و تیز برا
افقی ۱۴ شهری در عراق اربیل
افقی ۱۵ رنجیده‌خاطر گلهمند
افقی ۱۵ سردار و فرمانده سپاه قدیمی سپهسالار
عمودی ۱ جانور دریایی با پنج بازوی شعاعی ستارهدریایی
عمودی ۱ از روزنامه‌های معروف پاکستان جنگ
عمودی ۲ کنایه از جاسوس و خبرچین است انتن
عمودی ۲ آژیر الارم
عمودی ۲ کوه‌ها جبال
عمودی ۳ شهر نورانی مازندران نور
عمودی ۳ از مناطق جنگی جنوب فکه
عمودی ۳ هراس واهمه
عمودی ۴ آخرین نت سی
عمودی ۴ مدح و ستایش ثنا
عمودی ۴ تیم فوتبالی در انگلیس لیدز
عمودی ۴ از اشکال هندسی هرم
عمودی ۵ کارگردان فیلم شانزده سالگی شیرین کنلوچ
عمودی ۵ تصدیق روسی دا
عمودی ۵ نرم و لطیف لین
عمودی ۵ رود آرام دن
عمودی ۶ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۶ درخشان لامع
عمودی ۶ خاخام ربن
عمودی ۷ از سور مکی یس
عمودی ۷ واحد شمارش مغازه و خانه باب
عمودی ۷ پایتخت چین پکن
عمودی ۷ سکه زدن ضرب
عمودی ۸ درخت و نهال رز تاک
عمودی ۸ از مچ تا زانوی پا ساق
عمودی ۸ شمشیر سیف
عمودی ۸ یک مو از آن کندن غنیمت است خرس
عمودی ۹ ضربه‌ای در تنیس لوپ
عمودی ۹ خانه سرا
عمودی ۹ قربانگاه حاجیان منا
عمودی ۹ بالای فرنگی اپ
عمودی ۱۰ ابزار نخ تابی دوک
عمودی ۱۰ دفع بلا می‌کند صدقه
عمودی ۱۰ لخت رت
عمودی ۱۱ پول ژاپن ین
عمودی ۱۱ نوعی گره کور
عمودی ۱۱ کلاه الف مد
عمودی ۱۱ گیاه رنگرزی روناس
عمودی ۱۲ داستان‌نویس ایرلندی صاحب اثر در انتظار گودو بکت
عمودی ۱۲ اشتباه لفظی یا رفتاری سوتی
عمودی ۱۲ فنی در کشتی کمر
عمودی ۱۲ علامت مفعول را
عمودی ۱۳ باور قلبی ایمان
عمودی ۱۳ وزیر خارجه دولت اوباما کری
عمودی ۱۳ از آلات موسیقی ضربی طبل
عمودی ۱۴ باد خنک نسیم
عمودی ۱۴ آرامش دهنده اعصاب ریحان
عمودی ۱۴ جلاد استالین بریا
عمودی ۱۵ تله صیاد دام
عمودی ۱۵ فیلم استیون اسپیلبرگ فهرستشیندلر


جواب مرحله ۹۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تهدید مدرن سلامتی انسان‌ها الودگیهوا
افقی ۱ بخشی در بیمارستان‌ها پذیرش
افقی ۲ ماست و اسفناج بورانی
افقی ۲ قطار شهری تراموا
افقی ۳ پیشوند نفی نا
افقی ۳ نوعی پارچه نخی نازک کدری
افقی ۳ پرسش سوال
افقی ۳ شهر توت کن
افقی ۴ عدد پیشتاز یک
افقی ۴ ضمیر غایب او
افقی ۴ میسر و شدنی ممکن
افقی ۴ از پرندگان شکاری باز
افقی ۵ اعتقاد قلبی ایمان
افقی ۵ میدانگاهی پشت در ورودی هشتی
افقی ۵ حافظه جانبی رایانه هارد
افقی ۶ بانوان زنان
افقی ۶ آلوده و کثیف چرک
افقی ۶ پرتو باریک و پرقدرت نور که در پزشکی و صنعت کاربرد فراوان دارد لیزر
افقی ۷ ساکن محله اهل
افقی ۷ چیزهای عجیب غرایب
افقی ۷ غذای سلامتی ماهی
افقی ۸ اثر پا رد
افقی ۸ شهری در خراسان رضوی سرخس
افقی ۸ گرفتار اسیر
افقی ۸ برآمدگی ته کفش اج
افقی ۹ نوعی کبوتر قمری
افقی ۹ صحرا هامون
افقی ۹ از جشن‌های باستانی سده
افقی ۱۰ از سازهای بادی توبا
افقی ۱۰ درج کردن ثبت
افقی ۱۰ فکر و خیال سودا
افقی ۱۱ زره ساز زراد
افقی ۱۱ پرنده خوشبختی همای
افقی ۱۱ نگارگر اصفهانی بهزاد
افقی ۱۲ پسوند مراقبت بان
افقی ۱۲ عدد سوم ثلاث
افقی ۱۲ چله کمان زه
افقی ۱۲ چوب خوشبو ند
افقی ۱۳ مخفف هستم ام
افقی ۱۳ از احشای درون بدن روده
افقی ۱۳ اختر و کوکب تارا
افقی ۱۳ کلام معتبر نص
افقی ۱۴ لاقید، سهل‌انگار بیخیال
افقی ۱۴ سرگشتگی حیرانی
افقی ۱۵ مساوی بودن دو نسبت تناسب
افقی ۱۵ استعمار کننده استعمارگر
عمودی ۱ اشاره نزدیک این
عمودی ۱ رنج و عذاب ازار
عمودی ۱ درباره، در خصوص ازبابت
عمودی ۲ کنایه از شخص بسیار عبوس ایینهدق
عمودی ۲ نام پسرانه رامین
عمودی ۳ نوعی کاغذ وب
عمودی ۳ آراستگی صفات کمال
عمودی ۳ گاز مرداب متان
عمودی ۳ دوش و کتف خا
عمودی ۴ وسیله نخ‌ریسی دوک
عمودی ۴ اشاره بعید ان
عمودی ۴ ترانه و نغمه سرود
عمودی ۴ نخ تابیده ریس
عمودی ۵ از تقسیمات ارتش گردان
عمودی ۵ دور از وطن غریب
عمودی ۵ پاداش کار نیک در آخرت ثواب
عمودی ۶ فلانی یارو
عمودی ۶ لاستیک خودرو چرخ
عمودی ۶ صاحب دل اهلدل
عمودی ۷ گوارا هنی
عمودی ۷ مترسک هراسه
عمودی ۷ قمر زمین ماه
عمودی ۸ حرف پیروزی وی
عمودی ۸ سیاه مشکی
عمودی ۸ وسایل زندگی اثاث
عمودی ۸ درک عاطفی حس
عمودی ۹ طرف سمت
عمودی ۹ آهوی کارتونی بامبی
عمودی ۹ مخترع آمریکایی بمب تیت
عمودی ۱۰ وکیل گرفتن برای انجام کارهای حقوقی توکیل
عمودی ۱۰ وسیله داوری سوت
عمودی ۱۰ کشاورز زارع
عمودی ۱۱ پرواز کننده، پرنده پران
عمودی ۱۱ سمت راست یمین
عمودی ۱۱ سیاره مریخ بهرام
عمودی ۱۲ حرف یازدهم ذال
عمودی ۱۲ عدد بلبل هزار
عمودی ۱۲ عدد کار خراب کن سه
عمودی ۱۲ کتابی از دافنه دو موریه انا
عمودی ۱۳ دریا یم
عمودی ۱۳ دفعه و مرتبه باره
عمودی ۱۳ وسیله دوخت و دوز سوزن
عمودی ۱۳ شیر سر بریده یر
عمودی ۱۴ نمای ساختمان روکار
عمودی ۱۴ آموزش و تعلیم یاددادن
عمودی ۱۵ عدد زوج دو رقمی شانزده
عمودی ۱۵ پیکار در راه خدا جهاد
عمودی ۱۵ بردباری صبر


جواب مرحله ۹۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هم‌دست شدن شراکت
افقی ۱ اثری از جواد افهمی تاکسیسمند
افقی ۲ نسبت دادن کلمه‌ای به یک مفهوم خاص اطلاق
افقی ۲ از آثار تاریخی شهر ارومیه مسجدسردار
افقی ۳ مشت‌زن بوکسور
افقی ۳ تظاهر به نیکی ریا
افقی ۳ از غذاهای ایرانی کوکو
افقی ۴ سرآغاز آبادانی اب
افقی ۴ الهه شکار یونان قدیم دیانا
افقی ۴ چوب خوشبو ند
افقی ۴ امیدواری رجا
افقی ۵ از آفات مزرعه شته
افقی ۵ حشره مزاحم تابستانی مگس
افقی ۵ از مصالح ساختمانی بتون
افقی ۵ نشانه مفعولی با واسطه از
افقی ۶ نقش هنرپیشه رل
افقی ۶ ایشان انها
افقی ۶ نارسا و کم ارتفاع کوتاه
افقی ۷ مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
افقی ۷ پسوند اسم مصدر ار
افقی ۷ به دنیا آوردن زا
افقی ۷ شیر لبن
افقی ۸ همگی کل
افقی ۸ رفتگر کناس
افقی ۸ کدر و مات تیره
افقی ۸ نفس سوزناک اه
افقی ۹ از حیوانات درنده ببر
افقی ۹ شکم‌بند طبی گن
افقی ۹ نوعی رنگ مو مش
افقی ۹ لحظه به لحظه دمادم
افقی ۱۰ شهر بندری اوکراین اودسا
افقی ۱۰ آبگیر برکه
افقی ۱۰ رئیس جیمز باند ام
افقی ۱۱ گریز آهو رم
افقی ۱۱ چرخنده دوار
افقی ۱۱ خشک مزاج یبس
افقی ۱۱ آگاه باش هان
افقی ۱۲ روش و شیوه متد
افقی ۱۲ مهره‌ای در شطرنج رخ
افقی ۱۲ پارچه پنبه‌ای سفید چلوار
افقی ۱۲ حرفی در مقام تردید یا
افقی ۱۳ خاموشی و سکوت صمات
افقی ۱۳ نفرین لعن
افقی ۱۳ نوعی هوا طوفانی
افقی ۱۴ لباس خانه ربدوشامبر
افقی ۱۴ آمریکایی را گویند یانکی
افقی ۱۵ شهری در آلمان فرانکفورت
افقی ۱۵ رحم زهدان
عمودی ۱ پولی که بر سر عروس و داماد می‌ریزند شاباش
عمودی ۱ نوعی ظرف یکبارمصرف
عمودی ۲ تر شدن رطوبت
عمودی ۲ فیلمی از کیومرث پوراحمد البومتمبر
عمودی ۳ غربال الک
عمودی ۳ بریدن شاخه‌های اضافه درخت هرس
عمودی ۳ اثر پا رد
عمودی ۳ خدمتکار پیر دادا
عمودی ۴ بی‌رونق کاسد
عمودی ۴ شتر قوی هیکل لوک
عمودی ۴ آب بند سد
عمودی ۴ آتشدان حمام تون
عمودی ۵ گاهنامه تقویم
عمودی ۵ مبارز جنگاور
عمودی ۵ تردید شک
عمودی ۶ نام کهن شهر ری راگا
عمودی ۶ نماد شیمیایی نیتروژن ان
عمودی ۶ جانشینان اخلاف
عمودی ۷ زمینه و موضوع تم
عمودی ۷ میمون آدم نما نسناس
عمودی ۷ آغوش بر
عمودی ۷ برادر پدر عمو
عمودی ۸ گرفتاران اسرا
عمودی ۸ همه را شامل می‌شود هر
عمودی ۸ گذشتن بر چیزی مر
عمودی ۸ حلقه چنبر
عمودی ۹ ناراستی کجی
عمودی ۹ آش با
عمودی ۹ سازمان دادن تشکیل
عمودی ۹ برهنه رت
عمودی ۱۰ پرده‌داری خانه کعبه سدانت
عمودی ۱۰ زندگی‌کن زی
عمودی ۱۰ فرود آمدن هبوط
عمودی ۱۱ بله انگلیسی یس
عمودی ۱۱ قیچی پشم زنی دوکارد
عمودی ۱۱ خوش خلق ساویز
عمودی ۱۲ نگاه دزدکانه سرک
عمودی ۱۲ جدید نو
عمودی ۱۲ پرنده سعادت هما
عمودی ۱۲ آسایش رفاه
عمودی ۱۳ دایره مانند مدور
عمودی ۱۳ پشته خاک تل
عمودی ۱۳ کنیز امه
عمودی ۱۳ قطب مثبت اند
عمودی ۱۴ کنایه از محلی مجهول و دور افتاده ناکجااباد
عمودی ۱۴ نژاد مردم پرو اینکا
عمودی ۱۵ فیلمی از رومن پولانسکی دروازهنهم
عمودی ۱۵ از شهرهای استان اصفهان نایین


جواب مرحله ۹۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چرخ چوبی با ریسمان و دلو که به وسیله آن از چاه آب می‌کشند دولاب
افقی ۱ شوم نحس
افقی ۱ ترکیب دو یا چند چیز با یکدیگر ادغام
افقی ۲ وبا کلرا
افقی ۲ اتحادیه سندیکا
افقی ۳ از آن سو، آب بند معنی می‌دهد دس
افقی ۳ دام و طنابی که در جنگ، بر گردن دشمن یا در شکار بر گردن حیوان می‌انداختند و او را به جانب خود می‌کشیدند کمند
افقی ۳ چشم دیده
افقی ۳ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۴ دستور امر
افقی ۴ پرده‌در هتاک
افقی ۴ رود و سد مهم خوزستان دز
افقی ۴ پسوند شباهت وار
افقی ۵ کله پز رواس
افقی ۵ خدمتکار زن ندیمه
افقی ۵ مهمترین فیلسوف بعد از دکارت و قبل از هگل کانت
افقی ۶ چیزی که باعث تکمیل و تمام شدن چیز دیگر باشد متمم
افقی ۶ ابزاری برای ماهیگیری اور
افقی ۶ درس نوشتنی املا
افقی ۷ از مهمترین فیلم‌های داریوش مهرجویی با بازی زنده یاد خسرو شکیبایی و بیتا فرهی بانو
افقی ۷ یرقان زردی
افقی ۸ تکیه به پشتی لم
افقی ۸ پسر سوم چنگیزخان قاان
افقی ۸ از وسایل گرمایشی قدیمی کرسی
افقی ۸ بی‌مو کل
افقی ۹ وسمه حنا
افقی ۹ مخترع تلفن بل
افقی ۹ بله روسی دا
افقی ۹ حیثیت شرف
افقی ۱۰ دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان نویر
افقی ۱۰ خانه شعری بیت
افقی ۱۰ انبه انگلیسی منگو
افقی ۱۱ ملاط اژند
افقی ۱۱ فشردگی تراکم
افقی ۱۱ زانوی در لولا
افقی ۱۲ درخت لرزان بید
افقی ۱۲ روی موضوعی احاطه دارد مسلط
افقی ۱۲ قورباغه درختی وگ
افقی ۱۲ عضوی در بدن ناف
افقی ۱۳ «هنوز» بیگانه یت
افقی ۱۳ نوعی ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل ارلن
افقی ۱۳ دندانساز مسنن
افقی ۱۳ قومی کهن در ایران لر
افقی ۱۴ کتابی به قلم دکتر شریعتی هبوط
افقی ۱۴ شهری در استان خراسان رضوی تایباد
افقی ۱۵ دنائت رذالت
افقی ۱۵ گاوآهن خیش
افقی ۱۵ علاج بیماری درمان
عمودی ۱ از نام‌های پروردگار دادار
عمودی ۱ نمک ملح
عمودی ۱ کارگردان فیلم «نفس» ابیار
عمودی ۲ آفات سموم
عمودی ۲ سرسام مننژیت
عمودی ۳ اثر چربی روی پارچه لک
عمودی ۳ جیره و مستمری راتب
عمودی ۳ لوله تغذیه گیاه اوند
عمودی ۳ نشانه جمع ها
عمودی ۴ غربال الک
عمودی ۴ روی کباب می‌ریزند سماق
عمودی ۴ عنصر نمک ید
عمودی ۴ شتر ابل
عمودی ۵ میانمار دیروز برمه
عمودی ۵ محل‌های نشستن برای سخنرانی در مساجد منابر
عمودی ۵ مردانگی مروت
عمودی ۶ گیرنده امواج انتن
عمودی ۶ نهنگ وال
عمودی ۶ اشراف تسلط
عمودی ۷ برادر دادا
عمودی ۷ با همین املا هم پایتخت آلمان معنی می‌دهد برلن
عمودی ۸ مرحله پیش از درک حس
عمودی ۸ بیشترین میزان ویتامین سی، در این میوه یافت می‌شود کیوی
عمودی ۸ درزی خیاط
عمودی ۸ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۹ مدرک سند
عمودی ۹ تلخ تازی مر
عمودی ۹ نمره مردودی تک
عمودی ۹ از حبوبات ماش
عمودی ۱۰ چشم دیده
عمودی ۱۰ رنگ جدایی زرد
عمودی ۱۰ پیامبر شکافنده دریا موسی
عمودی ۱۱ طولانی‌ترین دوره نهفتگی، مربوط به این بیماری است ایدز
عمودی ۱۱ پسر داریوش ارسام
عمودی ۱۱ شهری در استان گلستان گنبد
عمودی ۱۲ آلونک کوچک برای فروش چیزی دکه
عمودی ۱۲ ژانر طنازی سینما کمدی
عمودی ۱۲ کاراکتری کارتونی نل
عمودی ۱۲ آتش نار
عمودی ۱۳ نیمه غالب غا
عمودی ۱۳ حکمران والی
عمودی ۱۳ میمنت شگون
عمودی ۱۳ برخی حیوانات دارند دم
عمودی ۱۴ احمق کانا
عمودی ۱۴ نه می‌شنود و نه می‌تواند حرف بزند کرولال
عمودی ۱۵ فرد حاذق دارد مهارت
عمودی ۱۵ خیلی لوس و بی‌مزه جلف
عمودی ۱۵ مرحبا افرین


جواب مرحله ۹۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ منتخب برگزیده
افقی ۱ نام قدیم شهر همدان اکباتان
افقی ۲ از آلات موسیقی طبل
افقی ۲ فیلمی ساخته صباغ‌زاده سناتور
افقی ۲ خدای هندوان راما
افقی ۳ نت ششم لا
افقی ۳ حرف فاصله تا
افقی ۳ مخترع دیگ بخار وات
افقی ۳ از آلات هندسی گونیا
افقی ۴ جنگ و پیکار کارزار
افقی ۴ روزنامه ارامنه ایران الیک
افقی ۵ قمارباز یسیر
افقی ۵ هرگز نه عرب لن
افقی ۵ آراسته شده مزین
افقی ۵ ماه زمستان دی
افقی ۶ دوستی و محبت ولا
افقی ۶ سقز جویدنی ادامس
افقی ۶ هستی و وجود بود
افقی ۷ شماره ماه سی
افقی ۷ سرزمین بلقیس سبا
افقی ۷ ظاهر و آشکار نمایان
افقی ۸ نگهبانی مراقبت
افقی ۸ پایتخت ارمنستان ایروان
افقی ۹ نابودی انهدام
افقی ۹ از انواع ماهی شیر
افقی ۹ مادر عرب ام
افقی ۱۰ دندان تیز حیوانات یشک
افقی ۱۰ عارف مجنون بهلول
افقی ۱۰ محلی در مکه منا
افقی ۱۱ درازگوش خر
افقی ۱۱ ویتنام قدیم انام
افقی ۱۱ یازده اا
افقی ۱۱ رنگ مشکی سیاه
افقی ۱۲ از دنیا رفتن مردن
افقی ۱۲ پایتخت پرتغال لیسبون
افقی ۱۳ عروسک آمریکایی باربی
افقی ۱۳ گوش اذن
افقی ۱۳ موسیقی مرثیه اد
افقی ۱۳ بیماری دا
افقی ۱۴ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۱۴ آزمایش و تجربه امتحان
افقی ۱۴ پول قدیمی درم
افقی ۱۵ آکروباسی بندبازی
افقی ۱۵ کاشف اکسیژن لاوازیه
عمودی ۱ منجم و جغرافی‌دان یونانی بطلمیوس
عمودی ۱ بابزن سیخکباب
عمودی ۲ سود حرام ربا
عمودی ۲ پسر فریدون سلیم
عمودی ۲ شمشاد شر
عمودی ۲ تهم اهن
عمودی ۳ در بازی می‌زنند گل
عمودی ۳ مرزبان کیا
عمودی ۳ قوچ راک
عمودی ۳ دودل مردد
عمودی ۴ رشته مو تار
عمودی ۴ بازدید سپاه سان
عمودی ۴ صاحب و مالک ارباب
عمودی ۵ طرف چپ یسار
عمودی ۵ کلاسمان طبقهبندی
عمودی ۶ رود آرام دن
عمودی ۶ لغزیدن پا زل
عمودی ۶ خیو ابدهان
عمودی ۶ حرص از
عمودی ۷ پایتخت کوبا هاوانا
عمودی ۷ دردمندی تالم
عمودی ۷ بی‌سواد قدیمی امی
عمودی ۸ تیره تار
عمودی ۸ رود آرام دن
عمودی ۸ درخت انگور مو
عمودی ۸ خوشی بردن لذت
عمودی ۹ ماه خارج اوت
عمودی ۹ قابله ماما
عمودی ۹ حل نشدنی لاینحل
عمودی ۱۰ از رودهای مهم ایران کر
عمودی ۱۰ تجربه و امتحان ازمایش
عمودی ۱۰ برگ برنده اس
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ ماده صابون گلیسیرین
عمودی ۱۱ خانم بانو
عمودی ۱۲ تجربه اروین
عمودی ۱۲ زادگاه حضرت ابراهیم اور
عمودی ۱۲ بهره سود
عمودی ۱۳ خودروی جنگی تانک
عمودی ۱۳ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۱۳ سلاح کاشتنی مین
عمودی ۱۳ از رودهای مهم ایران دز
عمودی ۱۴ بی‌سواد امی
عمودی ۱۴ اولین نت دو
عمودی ۱۴ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۱۴ نوعی زبان فارسی دری
عمودی ۱۵ یاس ناامیدی
عمودی ۱۵ نشریه سی روزه ماهنامه


جواب مرحله ۹۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرکز فرماندهی ستاد
افقی ۱ منظومه‌ای حماسی از مختاری غزنوی شهریارنامه
افقی ۲ تازه و نو نوین
افقی ۲ نشان، رونق نمود
افقی ۲ کشور یا سرزمین اقلیم
افقی ۳ استوار کردن تحکیم
افقی ۳ شهر استان آذربایجان شرقی اسکو
افقی ۳ مرتاض هندی یوگی
افقی ۴ معشوقه رامین ویس
افقی ۴ راندن مزاحم دک
افقی ۴ ماده‌ای در برگ چای تیین
افقی ۴ شب گذشته دوش
افقی ۵ رفوزگی رد
افقی ۵ گول زننده فریبا
افقی ۵ ضد تاریک روشن
افقی ۶ رزمایش مانور
افقی ۶ نوعی نان لواش
افقی ۶ خرس فلکی دب
افقی ۷ سنت و خلق و خو سیرت
افقی ۷ صندوق کودکان ملل متحد یونیسف
افقی ۷ کلمه تصدیق بله
افقی ۸ بی‌شرمی و گستاخی وقاحت
افقی ۸ هراس بیم
افقی ۸ سگ فضانورد لایکا
افقی ۹ معجزه، حجت و دلیل ایت
افقی ۹ ویراستار ادیتور
افقی ۹ مشرق خاور
افقی ۱۰ از خانم‌ها هرگز مپرسید سن
افقی ۱۰ گوش دهنده شنوا
افقی ۱۰ پیدا کردن یافتن
افقی ۱۱ روکش بالش متیل
افقی ۱۱ نام دخترانه ایلار
افقی ۱۱ کشیش قس
افقی ۱۲ فانوس دریایی فار
افقی ۱۲ شش عرب سادس
افقی ۱۲ عدد پیشتاز یک
افقی ۱۲ رژه جنگی سان
افقی ۱۳ در آن مکان انجا
افقی ۱۳ تنها و غریب بیکس
افقی ۱۳ مقامی در ارتش سرهنگ
افقی ۱۴ عداوت دشمنی
افقی ۱۴ آبزی مفید و لذیذ ماهی
افقی ۱۴ بلیغ شیوا
افقی ۱۵ نوعی ورزش گروهی بین دو تیم ۱۱ نفره هاکیرویچمن
افقی ۱۵ سرهنگ خارجی کلنل
عمودی ۱ نوعی ساز سنتور
عمودی ۱ بهره‌برداری از موقعیتی، چیزی، حرفی یا کسی برای نیل به غرض‌های شخصی سواستفاده
عمودی ۲ مهمترین اصل اعتقادی اسلام توحید
عمودی ۲ ایمان قلبی یقین
عمودی ۲ درس موضوعی انشا
عمودی ۳ اشعه مجهول ایکس
عمودی ۳ آئینه مرات
عمودی ۳ عدس مرجمک
عمودی ۴ ناکس دنی
عمودی ۴ پیروز فاتح
عمودی ۴ برس شت
عمودی ۴ فوری انی
عمودی ۵ امروزی مدرن
عمودی ۵ الفت دادن تانیس
عمودی ۵ زمین ترکی یر
عمودی ۶ سنگریزه شن
عمودی ۶ میوه کرکدار کیوی
عمودی ۶ چرخ چاه دولاب
عمودی ۷ پرنده سعادت هما
عمودی ۷ رفت و آمد بروبیا
عمودی ۷ کار نسنجیده دیمی
عمودی ۸ آبادی روستا
عمودی ۸ قصد، آهنگ نیت
عمودی ۸ نام تجارتی قطعه‌های پشم شیشه که برای ظرفشویی به کار می‌رود اسکاچ
عمودی ۹ زاپاس خودرو یدکی
عمودی ۹ رنگ زرد روشن لیمویی
عمودی ۹ بهره، حصه سهم
عمودی ۱۰ عامل بیماری ویروس
عمودی ۱۰ مسابقه اتومبیلرانی رالی
عمودی ۱۰ پول ژاپن ین
عمودی ۱۱ حرف مفعولی را
عمودی ۱۱ جمع نافله به معنی نمازهای مستحبی نوافل
عمودی ۱۱ نمابر فاکس
عمودی ۱۲ پاک، پاکیزه نقی
عمودی ۱۲ ریه شش
عمودی ۱۲ ستاره اختر
عمودی ۱۲ حسد رشک
عمودی ۱۳ پاکیزگی چیزی را از بین بردن الودن
عمودی ۱۳ شرح بیان
عمودی ۱۳ ستاره معروف سهیل
عمودی ۱۴ ملخ دریایی میگو
عمودی ۱۴ دستگاه توزیع برق خودرو دلکو
عمودی ۱۴ همه در برابر آن مساوی‌اند قانون
عمودی ۱۵ گل چهار فصل همیشهبهار
عمودی ۱۵ کشوری در قاره سیاه سنگال


جواب مرحله ۹۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی ماشین چاپ رتاتیو
افقی ۱ کشور دارالسلام تانزانیا
افقی ۲ از وسایل نقشه‌کشی گونیا
افقی ۲ از اعیاد مسیحیان پاک
افقی ۲ بجا و شایسته مناسب
افقی ۳ فنی در کشتی خم
افقی ۳ شهر پسته رفسنجان
افقی ۳ پول استرالیا دلار
افقی ۴ واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریسیته وات
افقی ۴ شیمی کربن الی
افقی ۴ پول کامبوج ریل
افقی ۴ وسنی هوو
افقی ۵ محصول ساوه انار
افقی ۵ مهار شتر ورس
افقی ۵ عبرت درس
افقی ۵ دشمن سخت لد
افقی ۶ فالگیری تفال
افقی ۶ هر چیزی دارای نقطه‌های رنگی خالدار
افقی ۷ دیوانگی جنون
افقی ۷ دختر مازندرانی کیجا
افقی ۷ رود بزرگ فرانسه لوار
افقی ۸ دایه و پرستار زن داه
افقی ۸ انعکاس صدا اکو
افقی ۸ عدد مجهول سه تا نه اند
افقی ۸ گسترده ترین رنگ در عرصه گیتی ابی
افقی ۹ لاغر و ضعیف نزار
افقی ۹ دستگاه عکسبرداری از بدن اسکن
افقی ۹ یک دور مسابقه تکواندو راند
افقی ۱۰ درجه نظامی رضاخان میرپنج
افقی ۱۰ قوای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۱۱ غذای سنتی اش
افقی ۱۱ باج و خراج ساو
افقی ۱۱ زمان مرگ اجل
افقی ۱۱ موزیک نظامی مارش
افقی ۱۲ شهر نیروگاه مازندران نکا
افقی ۱۲ نی کلک
افقی ۱۲ بازیکن هم‌تیمی یار
افقی ۱۲ آلت نخ‌ریسی دوک
افقی ۱۳ پیامبری ملقب به کلیم‌الله موسی
افقی ۱۳ رئیس جمهوری ترکیه اردوغان
افقی ۱۳ ضمیر اشاره ان
افقی ۱۴ تریاک افیون
افقی ۱۴ سال سنه
افقی ۱۴ قدیمی‌ترین بخش اوستا گاتها
افقی ۱۵ ارشاد و هدایت راهنمایی
افقی ۱۵ یکی از برنامه‌های اصلی کشتی‌گیران و وزنه‌برداران پیش از مسابقه وزنکشی
عمودی ۱ نقطه ضعف رگخواب
عمودی ۱ از فیلم‌های مسعود کیمیایی دندانمار
عمودی ۲ واحد غیر رسمی پول ایران تومان
عمودی ۲ موسیقی سیاهان جاز
عمودی ۲ شکفته شده شکوفا
عمودی ۳ از خواهران نویسنده انگلیسی ان
عمودی ۳ تیم فوتبالی در انگلیس تاتنهام
عمودی ۳ زن فرعون عصر حضرت موسی اسیه
عمودی ۴ ماه پرتابی تیر
عمودی ۴ وصله هنری رفو
عمودی ۴ ریسمان ریس
عمودی ۴ ذره باردار یون
عمودی ۵ از مرکبات یافا
عمودی ۵ مادر ترکی انا
عمودی ۵ قوچ راک
عمودی ۵ رطوبت نم
عمودی ۶ یاخته سلول
عمودی ۶ از مشهورترین کارگردانان هالیوودی که او را بیشتر به خاطر ساخت سه‌گانه پدرخوانده می‌شناسند کاپولا
عمودی ۷ از مواد لبنی پنیر
عمودی ۷ بالش روی مبل کوسن
عمودی ۷ احزاب برای به دست آوردن آن در مجلس می‌کوشند کرسی
عمودی ۸ کلاه شاهانه تاج
عمودی ۸ بخشنده سخی
عمودی ۸ از کلمات استفهام کجا
عمودی ۸ نام آلوز، مدافع برزیلی دنی
عمودی ۹ کشاورز اکار
عمودی ۹ پاسبان قدیمی اجان
عمودی ۹ فلزی که با دمای دست هم ذوب می‌شود جیوه
عمودی ۱۰ کابوس نیدلان
عمودی ۱۰ چهارپای بارکش الاغ
عمودی ۱۱ تکرارش چشمه معروفی است زم
عمودی ۱۱ از القاب فرنگی لرد
عمودی ۱۱ مرواریدها درر
عمودی ۱۱ گازر فلک‌زده راگز
عمودی ۱۲ طولانی‌ترین رشته کوه دنیا اند
عمودی ۱۲ مدت زمان گردش زمین به دور خورشید سال
عمودی ۱۲ جزء مولکول اتم
عمودی ۱۲ برکت سفره نان
عمودی ۱۳ فریاد و فغان ناله
عمودی ۱۳ عنوانی احترام‌آمیز برای فرد درگذشته روانشاد
عمودی ۱۳ حمله نظامی تک
عمودی ۱۴ سرباز امور تشریفاتی درباری یساول
عمودی ۱۴ حبس طویل‌المدت ابد
عمودی ۱۴ رگ‌های بازو رواهش
عمودی ۱۵ نگهداشتن حیثیت ابروداری
عمودی ۱۵ حنجره خشکنای


جواب مرحله ۹۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جمله قرآنی ایه
افقی ۱ شاعر ایرانی مجموعه شعر «دستور زبان عشق» قیصرامینپور
افقی ۲ آقا و سرور مولا
افقی ۲ موجودی که در آب زندگی می‌کند ابزی
افقی ۲ بجا آوردن پیمان وفا
افقی ۳ بزرگواری کرامت
افقی ۳ مکار حیلهگر
افقی ۳ محل جا
افقی ۴ گاز اعتصابات عمومی اشکاور
افقی ۴ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۴ همسر زن مرد
افقی ۵ محلول دارویی که حلال آن الکل است تنتور
افقی ۵ شیره انگور مت
افقی ۵ وقت چیزی یا کاری نوبت
افقی ۶ معبر رودخانه پل
افقی ۶ از صورت‌های فلکی نیمکره جنوبی تکشاخ
افقی ۶ پیامبری مشهور به زیبایی یوسف
افقی ۷ فطری ذاتی
افقی ۷ از جنس نی نیین
افقی ۷ شب نزول قرآن شبقدر
افقی ۸ شهری در آلمان ینا
افقی ۸ دشمن فرشته دیو
افقی ۸ جماعت‌ها امم
افقی ۸ بانگ درندگان هرا
افقی ۹ ترسا رهبان
افقی ۹ ناگزیر لابد
افقی ۹ لاستیک آشکار بارز
افقی ۱۰ نرگس عرب نرجس
افقی ۱۰ صلیب و خاج چلیپا
افقی ۱۰ قورباغه درختی وک
افقی ۱۱ پاک، منزه مقدس
افقی ۱۱ حرف شرط ار
افقی ۱۱ واحسرتا دریغا
افقی ۱۲ سلطان شاه
افقی ۱۲ دانه‌های نباتات حبوب
افقی ۱۲ کنایه از آدم لجوج یکدنده
افقی ۱۳ همراه لرز تب
افقی ۱۳ دارای ارزش ثبت شدن در تاریخ تاریخی
افقی ۱۳ نمایشنامه‌نویس فرانسوی مؤلف ایفی ژنی راسین
افقی ۱۴ تربت خاک
افقی ۱۴ سپاسگزاری تشکر
افقی ۱۴ گل همیشه بهار رابو
افقی ۱۵ دستگاهی در وسایل نقلیه کیلومترشمار
افقی ۱۵ میوه آتشین نار
عمودی ۱ ممکن و شدنی امکانپذیر
عمودی ۱ آبونه مشترک
عمودی ۲ حمله یورش
عمودی ۲ آشیانه لانه
عمودی ۲ چارچوب عکس قاب
عمودی ۳ مرگ در حادثه هلاکت
عمودی ۳ درخشان تابنده
عمودی ۳ نیمه دیوانه خل
عمودی ۴ به ودیعه سپرده امانتی
عمودی ۴ رود مرزی ارس
عمودی ۴ طاقت تاو
عمودی ۵ نی لبک توتک
عمودی ۵ گوشه خلوت دنج
عمودی ۵ فرمانده حاکم
عمودی ۶ حرف انتخاب یا
عمودی ۶ نور روشنی
عمودی ۶ رشته‌ای در شمشیربازی سابر
عمودی ۷ آغاز بامداد صبح
عمودی ۷ گلزن سابق رئال مادرید رایول
عمودی ۷ از خبرگزاری‌ها رویتر
عمودی ۸ نوعی چسب صنعتی رزین
عمودی ۸ همان خیک است خی
عمودی ۸ حرف هشتم لاتین اچ
عمودی ۸ عفو بخشش
عمودی ۹ استان غربی ایلام
عمودی ۹ ناشی نابلد
عمودی ۹ در مرتبه نخست یکم
عمودی ۱۰ وجود هستی
عمودی ۱۰ گارگردان سریال «در حاشیه» مدیری
عمودی ۱۰ علامت مفعولی را
عمودی ۱۱ ورزش تمرکز ذهن یوگا
عمودی ۱۱ نام دیگر بلدرچین وشم
عمودی ۱۱ هیکل پیکر
عمودی ۱۲ واحد شمارش شتر نفر
عمودی ۱۲ خویشاوندی نسب
عمودی ۱۲ با فروش میوه‌های باغ کسب درآمد می‌کند باغدار
عمودی ۱۳ عضو دونده پا
عمودی ۱۳ از مسئولیت فرار نمی‌کند موفقها
عمودی ۱۳ اشرف مخلوقات انسان
عمودی ۱۴ بیماری پوستی جرب
عمودی ۱۴ جایی که بتوان از آن بیرون رفت دررو
عمودی ۱۴ پارچه ابریشمی دیبا
عمودی ۱۵ شجاعت رشادت
عمودی ۱۵ اثری از آگاتا کریستی بانوی جنایی نویس انگلیسی رازکوهنور


جواب مرحله ۹۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خشک یابس
افقی ۱ از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت بود صوراسرافیل
افقی ۲ طلایی زرین
افقی ۲ ذکری که حاجیان در مراسم حج تکرار می‌کنند لبیک
افقی ۲ نوعی ماهی کوچک خوراکی کیلکا
افقی ۳ ناسزا دشنام
افقی ۳ روییدن گیاه رویش
افقی ۳ سوگ و عزا ماتم
افقی ۴ از کلمات سؤالی ایا
افقی ۴ تکیه دادن لم
افقی ۴ رسوم و سنن اداب
افقی ۴ جام ورزشی کاپ
افقی ۵ جدید نو
افقی ۵ بنا نهادن تاسیس
افقی ۵ نمره عالی بیست
افقی ۶ گیاهی است که از اجتماع قارچ و جلبک بر روی سنگ‌ها به وجود می‌آید گلسنگ
افقی ۶ وادار شده ملزم
افقی ۶ رمق آخر نا
افقی ۷ بزرگوار شریف
افقی ۷ روشندل نابینا
افقی ۷ بند و زنجیر قید
افقی ۸ از وسایل نقاشی ابرنگ
افقی ۸ نغمه نوا
افقی ۸ کوه‌های بلند و پابرجا رواسی
افقی ۹ بدون آن زندگی میسر نیست هوا
افقی ۹ پرسه ولگردی
افقی ۹ پایتخت اکوادور کیتو
افقی ۱۰ صحنه نمایش سن
افقی ۱۰ فوتبال آمریکایی رگبی
افقی ۱۰ سوره قلب قرآن کریم یاسین
افقی ۱۱ الفبای تلگراف مورس
افقی ۱۱ شیوه و روش منوال
افقی ۱۱ آهار پت
افقی ۱۲ بی‌خطر امن
افقی ۱۲ تسمه و رکاب دوال
افقی ۱۲ همه را شامل می‌شود هر
افقی ۱۲ پرهیزگاری ورع
افقی ۱۳ کوچ کننده راحل
افقی ۱۳ وقت و هنگام زمان
افقی ۱۳ کل و همه سراسر
افقی ۱۴ روشنایی‌ها انوار
افقی ۱۴ گردآلود اغبر
افقی ۱۴ چرم براق ورنی
افقی ۱۵ کنایه از موهوم و خیالی نیستدرجهان
افقی ۱۵ تألیف کننده مولف
عمودی ۱ پروردگار یزدان
عمودی ۱ از کوه‌های کرمان شاهسواران
عمودی ۲ بایگانی ارشیو
عمودی ۲ بیعانه ربون
عمودی ۲ نقاش مدعی پیامبری مانی
عمودی ۳ بصیر بینا
عمودی ۳ جذاب گیرا
عمودی ۳ شوم منحوس
عمودی ۴ مجلس شیوخ سنا
عمودی ۴ اختراعی از الکساندر گراهام‌بل تلفن
عمودی ۴ چهره رو
عمودی ۴ بی‌سر و پا لات
عمودی ۵ شیره چغندر ملاس
عمودی ۵ عنصر کبریت گوگرد
عمودی ۵ اثر پا رد
عمودی ۶ روغن مار صل
عمودی ۶ دندانساز مسنن
عمودی ۶ نوعی چای لبسوز
عمودی ۷ پشم شتر وبر
عمودی ۷ احدیت یگانگی
عمودی ۷ هدف تیر اماج
عمودی ۸ سبزی خورشتی ریواس
عمودی ۸ رنگ طلایی بور
عمودی ۸ قاشق دسته بلند بزرگ مسین که از دیگ بدان آش کشند ملاغه
عمودی ۹ محکم و استوار اکید
عمودی ۹ میدان‌ها میادین
عمودی ۹ سوره ۷۸ نبا
عمودی ۱۰ از وسایل چاپخانه شابلن
عمودی ۱۰ بیهوده و بی‌معنی یاوه
عمودی ۱۰ رودی در فرانسه رن
عمودی ۱۱ کلام صریح رک
عمودی ۱۱ متنفر بیزار
عمودی ۱۱ بیماری چینی سارس
عمودی ۱۲ زن شوهر مرده ایم
عمودی ۱۲ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۱۲ نماینده حقوقی وکیل
عمودی ۱۲ سوره ۳۰ روم
عمودی ۱۳ بدبختی فلاکت
عمودی ۱۳ شهر زعفران قاین
عمودی ۱۳ همراه پشتک در ژیمناستیک وارو
عمودی ۱۴ بی‌نظیر و بی‌مانند یکتا
عمودی ۱۴ وجود ندارد نیست
عمودی ۱۴ مجموعه کارمندان یک اداره پرسنل
عمودی ۱۵ اختراعی از لانگ تور لامپرادیو
عمودی ۱۵ حقیقت امری یا مطلبی را برای کسی بیان کردن تعریف


جواب مرحله ۹۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بی‌فایده و پوچ بیهوده
افقی ۱ از معجزات این پیامبر آن بود که روی هر زمین خشکی که می‌نشست، زمین، سبز و خرم می‌گشت خضر
افقی ۱ نام کاراکتر شهاب حسینی در سریال شهرزاد قباد
افقی ۲ خاکریز جنگی سنگر
افقی ۲ ضمیر اشاره به دور ان
افقی ۲ ابر میغ
افقی ۲ پوست درخت خرما لیف
افقی ۳ «بیل» آشفته یبل
افقی ۳ پرده‌در هتاک
افقی ۳ روسری و چارقد برقع
افقی ۴ از حبوبات جو
افقی ۴ گسستگی انفصال
افقی ۴ خوب نیست بد
افقی ۴ اتاق کشتی خن
افقی ۵ نصیب عاید
افقی ۵ قالب شعری خیام رباعی
افقی ۵ حشره‌ای که نماد چسبندگی است کنه
افقی ۶ شهری در بلژیک اموا
افقی ۶ تکه پارچه کهنه لته
افقی ۶ ترس و بیم باک
افقی ۷ دندان شل لق
افقی ۷ شتر ماده ناقه
افقی ۷ تیره روزی ادبار
افقی ۸ هوش و ذکاوت ویر
افقی ۸ الفبای موسیقی نت
افقی ۸ از خوردنی‌های صبحانه مربا
افقی ۸ آسانی یسر
افقی ۹ ویران شده منهدم
افقی ۹ شهر مهم آریزونا یوما
افقی ۹ هنوز بیگانه یت
افقی ۱۰ قوم هود عاد
افقی ۱۰ قصر تاریخی ارک
افقی ۱۰ پیشینه تاریخی قدمت
افقی ۱۱ میان چیزی بین
افقی ۱۱ عملیات فروغ جاویدان مرصاد
افقی ۱۱ علی اسفندیاری نیما
افقی ۱۲ غذای رقیق اش
افقی ۱۲ گرما و حرارت تف
افقی ۱۲ به زودی عنقریب
افقی ۱۲ دریا یم
افقی ۱۳ ایالتی در هند اسام
افقی ۱۳ از پیغمبران بنی‌اسرائیل ایسا
افقی ۱۳ کوزه سبو
افقی ۱۴ بیابان تیه
افقی ۱۴ فرومایه دنی
افقی ۱۴ پرنده‌ای زیبا قو
افقی ۱۴ سبیل آقایان شارب
افقی ۱۵ احمق ابله
افقی ۱۵ اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد علق
افقی ۱۵ سلطان العارفین بایزید
عمودی ۱ نیروی مخلص بسیج
عمودی ۱ سنگ درشت کلوخ
عمودی ۱ اسکار انگلستان بافتا
عمودی ۲ چشمه تازی ینبوع
عمودی ۲ استفراغ قی
عمودی ۲ خوشی عیش
عمودی ۲ تیر پیکاندار یب
عمودی ۳ بزرگترین فیلسوف بعد از کانت هگل
عمودی ۳ دو یار همقد اا
عمودی ۳ داستان بلند رمان
عمودی ۳ شایسته اهل
عمودی ۴ حرف زیادی ور
عمودی ۴ جای امن ایمن
عمودی ۴ چوب خوشبو ند
عمودی ۴ خدو تس
عمودی ۵ از میوه‌های تابستانی هندوانه
عمودی ۵ درونمایه یک پیمان مفاد
عمودی ۶ آواز دهنده هاتف
عمودی ۶ صلابت و تحکیم اقتدار
عمودی ۶ بازداشتن منع
عمودی ۷ کمک کننده ناصر
عمودی ۷ آنچه که در آن جواهر نشانده باشند مرصع
عمودی ۷ پهلوان یل
عمودی ۸ پایتخت افغانستان کابل
عمودی ۸ انسان احمق کانا
عمودی ۹ جمع کردن ضم
عمودی ۹ بخت آزمایی لاتاری
عمودی ۹ با دقت است دقیق
عمودی ۱۰ شک و گمان ریب
عمودی ۱۰ کنایه از دوران بسیار قدیم و ابتدایی است عهدبوق
عمودی ۱۰ ته نشین شدن رسوب
عمودی ۱۱ منسوب به یکی از جهات اصلی غربی
عمودی ۱۱ لقب تبت بامدنیا
عمودی ۱۲ قامت و اندازه قد
عمودی ۱۲ در فارسی نشانه همراهی است با
عمودی ۱۲ جانور تک سلولی امیب
عمودی ۱۲ چیز شی
عمودی ۱۳ فرو بردن غذا بلع
عمودی ۱۳ فعال است کاری
عمودی ۱۳ زمینه تم
عمودی ۱۳ آلت موسیقی ساز
عمودی ۱۴ حرف ندا ای
عمودی ۱۴ سرد است خنک
عمودی ۱۴ عدد ماه سی
عمودی ۱۴ مجموع دو کشور اسپانیا و پرتغال ایبری
عمودی ۱۵ گنج دفینه
عمودی ۱۵ بچه لجباز سرتق
عمودی ۱۵ روحانی زرتشتی موبد


جواب مرحله ۹۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کارگاه نقاشی نگارستان
افقی ۱ رئیس جمهور امریکا در زمان جنگ‌های داخلی این کشور که موفق به لغو قانون برده‌داری گردید لینکلن
افقی ۲ دفتر عکس البوم
افقی ۲ گسترش یافتن رواج
افقی ۲ قلعه و حصار اورا
افقی ۳ نوعی خاک سرخ اخرا
افقی ۳ چپه وارونه
افقی ۳ مروارید کویر یزد
افقی ۴ ضمیر وزنی من
افقی ۴ فلز چهره روی
افقی ۴ مانع سد
افقی ۴ گذراندن وقت امرار
افقی ۵ چاله بزرگ گودال
افقی ۵ سیب ترکی الما
افقی ۵ توان آخر نا
افقی ۶ کورک دمل
افقی ۶ ریشه درخت اروم
افقی ۶ خدای هندوان راما
افقی ۷ تکبر و خودستایی نخود
افقی ۷ بوکسور مشتزن
افقی ۷ ظاهر عمارت نما
افقی ۸ زورگو جبار
افقی ۸ دعا و مناجات نیایش
افقی ۸ شب زنده‌داری تهجد
افقی ۹ کودکی که از پا متولد شود یتن
افقی ۹ امس دیروز
افقی ۹ کمیاب نادر
افقی ۱۰ یورش هجوم
افقی ۱۰ نویسنده راقم
افقی ۱۰ نماز در وقت ادا
افقی ۱۱ کلام تعجب خانم‌ها وا
افقی ۱۱ معیار ملاک
افقی ۱۱ لوز بادام
افقی ۱۲ سخن بیمار بیدلا
افقی ۱۲ غذای بیمار اش
افقی ۱۲ سینمای سوخته رکس
افقی ۱۲ آخرین توان نا
افقی ۱۳ منزل سرا
افقی ۱۳ کما بیهوشی
افقی ۱۳ بازار بی‌رونق کساد
افقی ۱۴ کرم روده‌ای تنیا
افقی ۱۴ نور دهنده منیر
افقی ۱۴ رگ گردن شاهرگ
افقی ۱۵ چنگ‌نواز خسروپرویز رامتین
افقی ۱۵ حکومت مردم بر مردم دموکراسی
عمودی ۱ مأیوس ناامید
عمودی ۱ خالق کتاب بابالنگ‌دراز جینوبستر
عمودی ۲ آتش‌گاه حمام‌های قدیمی گلخن
عمودی ۲ هنر کنده‌کاری منبت
عمودی ۲ خبرگزاری ایران ایرنا
عمودی ۳ توده بخار متراکم ابر
عمودی ۳ پاسیو گلخانه
عمودی ۳ مستمر دایم
عمودی ۴ کثرت آمد و شد روارو
عمودی ۴ سخن یاوه ور
عمودی ۴ جنگ شتر جمل
عمودی ۴ همراه آشغال ات
عمودی ۵ کشنده بی‌صدا سم
عمودی ۵ دوست داشتن وداد
عمودی ۵ چرخ چاه دولاب
عمودی ۶ هوس باردار ویار
عمودی ۶ پدر شعر نو نیما
عمودی ۶ کشور خوشبخت یمن
عمودی ۷ عقاید ارا
عمودی ۷ مخترع دوربین سینما لومیر
عمودی ۷ غیب‌گو کاهن
عمودی ۸ نهال نازک نورس
عمودی ۸ رایزن مشاور
عمودی ۸ از سبزیجات خوردنی شوید
عمودی ۹ دوستداران اودا
عمودی ۹ جوهر شوره تیزاب
عمودی ۹ حیا شرم
عمودی ۱۰ گل ته حوض لجن
عمودی ۱۰ تکان و جنبش لرزش
عمودی ۱۰ قرآن خوان قاری
عمودی ۱۱ وزیر فرعون هامان
عمودی ۱۱ موکت نمدک
عمودی ۱۱ دودلی شک
عمودی ۱۲ بوی ماندگی نا
عمودی ۱۲ مادر وطن مام
عمودی ۱۲ حرف فاصله تا
عمودی ۱۲ جایزه سینمایی اسکار
عمودی ۱۳ بیابان کویر
عمودی ۱۳ نابودی انهدام
عمودی ۱۳ ستاره بنات‌النعش سها
عمودی ۱۴ مرتعش لرزان
عمودی ۱۴ غیر متأهل مجرد
عمودی ۱۴ میوه کال نارس
عمودی ۱۵ نام قدیم قندهار نادراباد
عمودی ۱۵ حریت ازادگیگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 2,430 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.