پاسخ کامل مراحل 1021 تا 1035 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 1021 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1022 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1023 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1024 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1025 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1026 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1027 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1028 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1029 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1030 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1031 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1032 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1033 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1034 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1035 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۱۰۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ باران یخی تگرگ
افقی ۱ یک مدل اقتصادی که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند عرضهوتقاضا
افقی ۲ دژخیم جلاد
افقی ۲ شهری در استان فارس جهرم
افقی ۲ برخی در خواب می‌کشند خرناس
افقی ۳ کمد اشکاف
افقی ۳ ویران یباب
افقی ۳ کراهت، بیزاری نفرت
افقی ۴ رودست خوردن رکب
افقی ۴ بخیل شح
افقی ۴ دیکته املا
افقی ۴ نیاکان ابا
افقی ۵ مرطوب تر
افقی ۵ مادر خودمانی مامان
افقی ۵ پرچم بیرق
افقی ۶ از عناصر شیمیایی فلزی باریم
افقی ۶ ایما و اشاره با پلک زدن چشمک
افقی ۶ با خورد آید زد
افقی ۷ غوغا، بلوا شورش
افقی ۷ از نان‌های سنتی ما تافتون
افقی ۷ سود حرام ربا
افقی ۸ سخن یا شعری که بدون اندیشه قبلی بیان شود بدیهه
افقی ۸ ساز ایرانی تار
افقی ۸ نام پسرانه یاشار
افقی ۹ موی گردن اسب یال
افقی ۹ اکسید آلومینیوم خاک الومین
افقی ۹ چگونگی انجام گرفتن یک کار روند
افقی ۱۰ ضربه سر هد
افقی ۱۰ آقا و رئیس سرور
افقی ۱۰ ژاندارمری سابق امنیه
افقی ۱۱ پیامبر صبور ایوب
افقی ۱۱ اساس و شالوده بنیان
افقی ۱۱ از حروف مقطعه قرآن کریم حم
افقی ۱۲ پخش و پلا ولو
افقی ۱۲ احتیاج نیاز
افقی ۱۲ شکوه‌گوی جدایی‌ها نی
افقی ۱۲ ماهی عرب سمک
افقی ۱۳ از نمازهای واجب ایات
افقی ۱۳ ورم اماس
افقی ۱۳ طرز عمل رفتار
افقی ۱۴ مرطوب نمناک
افقی ۱۴ شهری در استان لرستان ازنا
افقی ۱۴ نور کم سوسو
افقی ۱۵ جامی و آذر بیگدلی هر دو حکایت این دو دلداده را به نظم کشیده‌اند یوسفوزلیخا
افقی ۱۵ روستا قریه
عمودی ۱ بازرگانی و سوداگری تجارت
عمودی ۱ تعزیه شبیهخوانی
عمودی ۲ معجونی که از برگ گل گلاب و شکر درست می‌کنند گلشکر
عمودی ۲ دوستی و محبت وداد
عمودی ۲ از مرکبات لیمو
عمودی ۳ سوار راکب
عمودی ۳ خط نابینایان بریل
عمودی ۳ پیش‌پرداخت اوانس
عمودی ۴ بسیار فقیر گدا
عمودی ۴ عضو تفنگ ماشه
عمودی ۴ عدد ماه سی
عمودی ۴ بلندترین آبشار ایران تاف
عمودی ۵ سنگینی که بر جسم فرود می‌آید فشار
عمودی ۵ برادر حضرت موسی هارون
عمودی ۵ کجاست کو
عمودی ۶ مخفف عجل‌الله تعالی فرجه عج
عمودی ۶ غیرت حمیت
عمودی ۶ دانه سحرآمیز لوبیا
عمودی ۷ شاعر مسافر رهی
عمودی ۷ غیر حرفه‌ای اماتور
عمودی ۷ آرزوها امال
عمودی ۸ تپش قلب ضربان
عمودی ۸ پسوند رنگی فام
عمودی ۸ پارچه فروشی بزازی
عمودی ۹ مرد بخشنده همام
عمودی ۹ تیره‌ای از گیاهان چتریان
عمودی ۹ نوع، گونه سنخ
عمودی ۱۰ هرج و مرج بلبشو
عمودی ۱۰ شهری در استان اردبیل نمین
عمودی ۱۰ عدد ورزشی اا
عمودی ۱۱ تفاله کنجد تخ
عمودی ۱۱ مصونیت در برابر بیماری‌ها ایمنی
عمودی ۱۱ درخشان، نوردهنده نایر
عمودی ۱۲ سده قرن
عمودی ۱۲ صریح‌اللهجه رک
عمودی ۱۲ نام پسرانه ارین
عمودی ۱۲ مرادف فجور فسق
عمودی ۱۳ بخشش انفاق
عمودی ۱۳ پول زیرمیزی رشوه
عمودی ۱۳ چارپا ستور
عمودی ۱۴ زننده ضارب
عمودی ۱۴ عضو دهان زبان
عمودی ۱۴ سروده غرورآفرین حماسی
عمودی ۱۵ نشانه سلامت کالا استاندارد
عمودی ۱۵ ناپسند شرعی مکروه


جواب مرحله ۱۰۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جانور خاص کوهستان آند الپاکا
افقی ۱ کالسکه بزرگ دلیجان
افقی ۲ نوعی استخدام رسمی
افقی ۲ کشوری در غرب نیجریه بنین
افقی ۲ خرس زیبای چینی پاندا
افقی ۳ مکان مناسب در تابستان ییلاق
افقی ۳ نام قدیم تایلند سیام
افقی ۳ حکومت آلمان هیتلری رایش
افقی ۴ التهاب سیاسی و اجتماعی تنش
افقی ۴ در بازی می‌گیرند یار
افقی ۴ بدیمن نحس
افقی ۴ کشوری در جنوب شبه جزیره عربستان یمن
افقی ۵ راه میان‌بر ره
افقی ۵ از سنگ‌های قیمتی یاقوت
افقی ۵ زردآلوی خشک شده قیسی
افقی ۶ جاوید سرمد
افقی ۶ نوک مرغ و پرندگان منقار
افقی ۶ قومی که درخت می‌پرستیدند رس
افقی ۷ بالش متکا
افقی ۷ گرامی‌تر اکرم
افقی ۷ بسنده مکفی
افقی ۸ آهنگ غم‌انگیز نوا
افقی ۸ آبسه دمل
افقی ۸ مروارید غلتان اشک
افقی ۸ شک و شبهه ریب
افقی ۹ گیاه الیافی پنبه
افقی ۹ توان و قدرت یارا
افقی ۹ عزم جدی راسخ
افقی ۱۰ تکرارش درخت صدای الاغ است عر
افقی ۱۰ فاقد امنیت و آرامش ناامن
افقی ۱۰ زین و برگ اسب یراق
افقی ۱۱ واحد ورزش تکواندو راند
افقی ۱۱ وسیله اطلاع‌رسانی رسانه
افقی ۱۱ ویتامین جدولی کا
افقی ۱۲ اسلحه‌ای در شمشیربازی اپه
افقی ۱۲ از اشکال هندسی هرم
افقی ۱۲ عدد مجهول از سه تا نه اند
افقی ۱۲ از القاب فرنگی ارل
افقی ۱۳ مکث و تأخیر درنگ
افقی ۱۳ پرسش سوال
افقی ۱۳ برانگیختگی و التهاب درونی هیجان
افقی ۱۴ به هرجا بروید به همین رنگ است اسمان
افقی ۱۴ شیره چغندر ملاس
افقی ۱۴ ساده و بی‌آلایش خالص
افقی ۱۵ ارمغان سفر رهاورد
افقی ۱۵ شهر غلات در استان تهران ورامین
عمودی ۱ رئیس‌جمهور آمریکا که دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد هریترومن
عمودی ۱ سوگوار و ماتم‌زده عزادار
عمودی ۲ مخزن‌الاسرار سینه
عمودی ۲ متضاد توخالی توپر
عمودی ۲ ولگردی پرسه
عمودی ۳ از شهرهای گیلان املش
عمودی ۳ فرمان کشتی سکان
عمودی ۳ هنرپیشه سریال چک برگشتی رهنما
عمودی ۴ همسر یعقوب پیامبر لیا
عمودی ۴ چین و شکن یرا
عمودی ۴ ساختمان و سازنده‌اش بنا
عمودی ۴ حیوانی که در تمدن‌های باستانی مظهر زندگی بوده است گاو
عمودی ۵ از ارکان نماز قیام
عمودی ۵ محل خروج آتشفشان دهانه
عمودی ۵ جفت ماده نر
عمودی ۶ حسرت کویر اب
عمودی ۶ قدم جلو نهادن اقدام
عمودی ۶ نشانی ادرس
عمودی ۷ غذای بسته‌بندی شده کنسرو
عمودی ۷ هم‌سخن کلیم
عمودی ۷ مظهر چسبندگی موم
عمودی ۸ خرس ترکی ایی
عمودی ۸ سوغات گجرات تمر
عمودی ۸ زشت‌تر انر
عمودی ۸ میوه تلفنی الو
عمودی ۹ نباید به نرخ روز خورد نان
عمودی ۹ اشاره و ایما نمار
عمودی ۹ فرمانده سالار
عمودی ۱۰ تحقیق کننده محقق
عمودی ۱۰ سزاوار شایان
عمودی ۱۰ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۱ برجسته زیر گونه لپ
عمودی ۱۱ فرزند کیومرث شاهنامه سیامک
عمودی ۱۱ وسیله‌ای در نجاری رنده
عمودی ۱۲ همدم یار
عمودی ۱۲ نگاه دزدانه سرک
عمودی ۱۲ وصل کننده مبدأ به مقصد راه
عمودی ۱۲ نوعی بستنی یخی
عمودی ۱۳ نوعی دادگاه جنایی
عمودی ۱۳ دوری یاران فراق
عمودی ۱۳ مأمور انتظامی شصت سال پیش اجان
عمودی ۱۴ چرم خالص ادیم
عمودی ۱۴ سرکرده یک گروه رییس
عمودی ۱۴ سریع‌ترین روش شنا کرال
عمودی ۱۵ گمنام ناشناس
عمودی ۱۵ پادشاه ستمگر بابل بختالنصر


جواب مرحله ۱۰۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مناسبت روز تولد ابن سینا روزپزشک
افقی ۱ دارای شور و شوق بسیار باحرارت
افقی ۲ گردهمایی همایش
افقی ۲ تهنیت تبریک
افقی ۳ جام معروف جم
افقی ۳ برآمدگی ته کفش اج
افقی ۳ شهری در آلمان ینا
افقی ۳ پر شدن معده امتلا
افقی ۴ جنگ و پیکار اورد
افقی ۴ رسم کردن کشیدن
افقی ۴ کلام پذیرفتن فرمان لبیک
افقی ۵ شهر مقدس عراق نجف
افقی ۵ پنج ترکی بش
افقی ۵ روش و اسلوب شیوه
افقی ۵ رها شد رست
افقی ۶ وحشی دد
افقی ۶ زینت کردن اراستن
افقی ۶ راز بی‌پایان را
افقی ۶ شمای بیگانه یو
افقی ۷ خشخاش کوکنار
افقی ۷ پادشاه مقدونی پسر فیلیپ اسکندر
افقی ۸ جماعت‌ها امم
افقی ۸ شبیه و نظیر دس
افقی ۸ مخترع تلفن بل
افقی ۸ فلز پرمصرف اهن
افقی ۹ ترسیده هراسان
افقی ۹ خط ریش پازلفی
افقی ۱۰ آخرین حرف انگلیسی زد
افقی ۱۰ شخص کس
افقی ۱۰ شاگردانه قدیم میلاوه
افقی ۱۰ پایه اس
افقی ۱۱ بلندترین رشته‌کوه اروپا الپ
افقی ۱۱ بی‌مانند بیتا
افقی ۱۱ شیره خرما مت
افقی ۱۱ جمع نکته نکت
افقی ۱۲ متداول رایج
افقی ۱۲ براندازی حکومت با استفاده از قوای نظامی کشور کودتا
افقی ۱۲ به سن بلوغ رسیده بالغ
افقی ۱۳ جمع منبع منابع
افقی ۱۳ شهر ترکی اهر
افقی ۱۳ حرف فاصله تا
افقی ۱۳ علامت جمع ها
افقی ۱۴ شهر استان یزد مهریز
افقی ۱۴ پرنده‌ای از راسته گنجشک‌شکلان کاکلی
افقی ۱۵ باریک‌بین خردهبین
افقی ۱۵ اثر حماسی فردوسی شاهنامه
عمودی ۱ آزرده‌خاطر کردن رنجاندن
عمودی ۱ کنایه از آسمان پرستاره هزارمیخ
عمودی ۲ ایجاد کننده موجد
عمودی ۲ نام مردانه اردلان
عمودی ۳ چله کمان زه
عمودی ۳ تاقچه بالا رف
عمودی ۳ اغما کما
عمودی ۳ عواقب کار پیامد
عمودی ۴ داروی مالیدنی پماد
عمودی ۴ شهری در روسیه اومسک
عمودی ۴ میدان جنگ جبهه
عمودی ۵ از اجسام معدنی بلوری شکل زاج
عمودی ۵ پارچه پشم شتر برک
عمودی ۵ مهره شطرنج اسب
عمودی ۵ قوم سفیدپوست سامی عرب
عمودی ۶ ضمیر مؤنث فرنگی شی
عمودی ۶ به زور حمل کردن کشاندن
عمودی ۶ پیشرو اعداد یک
عمودی ۶ تکرار حرف آخر یی
عمودی ۷ عابد مسیحی کشیش
عمودی ۷ حشره خونخوار ساس
عمودی ۷ هم‌وزن متوازن
عمودی ۸ آلت رگ‌زنی نیشتر
عمودی ۸ مهره شطرنج پیاده
عمودی ۹ دارویی ضد عفونی کننده برای پانسمان زخم‌ها و سوختگی‌ها بتادین
عمودی ۹ عضو پرواز بال
عمودی ۹ تیردان ترکش
عمودی ۱۰ مایع معروف اب
عمودی ۱۰ جدید نو
عمودی ۱۰ به ناچار، به اجبار الزاما
عمودی ۱۰ دو یار همقد اا
عمودی ۱۱ غار رسالت حرا
عمودی ۱۱ بریدن شاخه‌های اضافه درخت هرس
عمودی ۱۱ کویر مرکزی لوت
عمودی ۱۱ پاره‌ای از چیزی تکه
عمودی ۱۲ از وسایل آرایشی ریمل
عمودی ۱۲ کمیسیون اقتصادی کشورهای آسیا و خاور دور اکافه
عمودی ۱۲ نهنگ دریایی بالن
عمودی ۱۳ ماه دهم میلادی اکتبر
عمودی ۱۳ منع کردن نهی
عمودی ۱۳ پیشوند نفی نا
عمودی ۱۳ حرف انتخاب یا
عمودی ۱۴ زبان به چیزی مالیدن لیسیدن
عمودی ۱۴ بیماری جذام اکله
عمودی ۱۵ از ماشین‌آلات کشاورزی تراکتور
عمودی ۱۵ کمک طلبیدن استغاثه


جواب مرحله ۱۰۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چیزی را به عاریت خواست استعاره
افقی ۱ قهوه‌خانه مدرن کافیشاپ
افقی ۲ فلز گلوله سرب
افقی ۲ عضوی در سفارتخانه کاردار
افقی ۲ به هیچ وجه ابدا
افقی ۳ غذایی از تخم مرغ املت
افقی ۳ عادت و خصلت خوی
افقی ۳ پیامبر شوش دانیال
افقی ۴ آماده و مهیا مستعد
افقی ۴ درخشیدن لمع
افقی ۴ از بند رسته رها
افقی ۵ علامت مصدر جعلی یت
افقی ۵ کلاه مردمان مصری فینه
افقی ۵ مذاکره و گفت و گو بحث
افقی ۵ فکر و عقیده رای
افقی ۶ آسمان غرنبه تندر
افقی ۶ موجه سازی توجیه
افقی ۶ عدد نفس‌کش شش
افقی ۷ سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا
افقی ۷ بدرفتار و بدخلق نامردم
افقی ۷ مقابل کوچک بزرگ
افقی ۸ خوبی نکویی
افقی ۸ پیام آسمانی وحی
افقی ۸ صمغ مغناطیسی کهربا
افقی ۹ مقابل پایین بالا
افقی ۹ مرکز سیاسی کشور پایتخت
افقی ۹ قسمتی از زمان دهه
افقی ۱۰ نوعی جین لی
افقی ۱۰ آداب و رسوم مراسم
افقی ۱۰ نوعی خط باستانی میخی
افقی ۱۱ خوردن عرب اکل
افقی ۱۱ شهر نیروگاه شمالی نکا
افقی ۱۱ نوعی قرابت نسبی
افقی ۱۱ بی‌حس لس
افقی ۱۲ بلندترین نقطه اوج
افقی ۱۲ از حروف یونانی تتا
افقی ۱۲ از فرزندان آدم هابیل
افقی ۱۳ بنای تاریخی سرپل ذهاب طاقگرا
افقی ۱۳ پایه اداری اشل
افقی ۱۳ بی‌نظیر بیتا
افقی ۱۴ سمت راست یمین
افقی ۱۴ انعکاس بازتاب
افقی ۱۴ نصف نیم
افقی ۱۵ جای لنگر انداختن کشتی بندرگاه
افقی ۱۵ ایستادگی و پایداری استقامت
عمودی ۱ نام‌ها اسامی
عمودی ۱ از گیاهان طبی معروف سنبلالطیب
عمودی ۲ خوشحال سرمست
عمودی ۲ دانه به دانه یکایک
عمودی ۲ بی‌خطر امن
عمودی ۳ رایانه لوحی تبلت
عمودی ۳ برآمدگی و تورم پوست تاول
عمودی ۳ بی‌بند و بار لاقید
عمودی ۴ بدبو شدن تعفن
عمودی ۴ اسب چاپار یام
عمودی ۴ زمین‌شناس آلمانی وگنر
عمودی ۵ صدمه و آسیب اک
عمودی ۵ تماشایی دیدنی
عمودی ۵ سرباز تکاور رنجر
عمودی ۶ اندوه و غم راخ
عمودی ۶ دیوار کوتاه نرا
عمودی ۶ تمیز پاک
عمودی ۶ سرپیچی کردن ابا
عمودی ۷ بین راه رفتن و دویدن هروله
عمودی ۷ در یاری و غمخواری همه را به یک نظر دیدن مواسات
عمودی ۷ نفس سوزناک اه
عمودی ۸ کشت به امید باران دیم
عمودی ۸ مراسم بزرگداشت ترحیم
عمودی ۸ امر از تازیدن تاز
عمودی ۹ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۹ بندگی در برابر حق عبودیت
عمودی ۹ صبحانه نخورده ناشتا
عمودی ۱۰ مورد نیاز خمیر نان ارد
عمودی ۱۰ مقداری از فضا حجم
عمودی ۱۰ پرداختنی شرعی خمس
عمودی ۱۰ ابریشم پست لاس
عمودی ۱۱ موروثی ارثی
عمودی ۱۱ لوح سنگی کتیبه
عمودی ۱۱ پرستیدنی مشرکان بت
عمودی ۱۲ تخم کتان یانه
عمودی ۱۲ بخشش هبه
عمودی ۱۲ سنگ آتشزنه خیاب
عمودی ۱۳ از گیاهان دارویی شبیار
عمودی ۱۳ بیماری یرقان زردی
عمودی ۱۳ بصیر بینا
عمودی ۱۴ شکلک ادا
عمودی ۱۴ نوشیدنی‌ها اشربه
عمودی ۱۴ عنصر شماره ۳ اتمی لیتیم
عمودی ۱۵ تصفیه‌خانه پالایشگاه
عمودی ۱۵ تندرستی سلامت


جواب مرحله ۱۰۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حساسیت الرژی
افقی ۱ ناپلئون شرق نادر
افقی ۱ معرفی کننده معرف
افقی ۲ نکوهش ذم
افقی ۲ تسمه و دوال رکاب
افقی ۲ آدم‌نمای بوتیک‌ها مانکن
افقی ۳ خداشناس عارف
افقی ۳ بانی شعر نو نیما
افقی ۳ مقابل رعیت ارباب
افقی ۴ الهه ماه و جنگل‌ها یانا
افقی ۴ میزان ترازو
افقی ۴ حرف گزینش یا
افقی ۵ کلام آهسته نوا
افقی ۵ بی‌اندازه و بی‌حساب بیمر
افقی ۵ خراب و ویران شده منهدم
افقی ۶ مرکز ایالت کلرادو دنور
افقی ۶ از انواع خودرو سواری
افقی ۶ نهنگ وال
افقی ۷ کجاست کو
افقی ۷ ابزار و وسایل ادات
افقی ۷ خواهش و خواسته ویندا
افقی ۸ هم‌نشین ندیم
افقی ۸ فردفرد یکایک
افقی ۸ پاره سنگ ترازو ورام
افقی ۹ نزدیکان اقارب
افقی ۹ اضافی زاید
افقی ۹ پسوند شباهت سا
افقی ۱۰ پارچه‌ای که لطیف نیست زبر
افقی ۱۰ حصیر بوریا
افقی ۱۰ از جزایر ایرانی خلیج فارس سیری
افقی ۱۱ قریه روستا
افقی ۱۱ سرنیزه سنان
افقی ۱۱ ناامیدی یاس
افقی ۱۲ مرگ از غصه دق
افقی ۱۲ نوعی جاروبرقی صنعتی مکنده
افقی ۱۲ بخش اول یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار واتس
افقی ۱۳ توجه کردن اعتنا
افقی ۱۳ طویل‌ترین رودخانه اروپا ولگا
افقی ۱۳ حیله‌گر مکار
افقی ۱۴ برادر موسی هارون
افقی ۱۴ پرنده‌ای با پا و گردن دراز درنا
افقی ۱۴ استفراغ قی
افقی ۱۵ رود مهم آلمان راین
افقی ۱۵ از شهرهای بزرگ هندوستان اگرا
افقی ۱۵ چهارمین خلیفه اموی مروان
عمودی ۱ اقرار و اعتراف اذعان
عمودی ۱ خدمتکار زن کنیز
عمودی ۱ قاضی ورزشی داور
عمودی ۲ در عربی، «هرگاه» معنی می‌دهد لما
عمودی ۲ از نام‌های باریتعالی ودود
عمودی ۲ روبند و نقاب زنانه برقع
عمودی ۳ تازه و شاداب ریان
عمودی ۳ فلانی یارو
عمودی ۳ پوچ و خالی تهی
عمودی ۴ عمق ژرفا
عمودی ۴ دلداده عذرا وامق
عمودی ۴ از استان‌ها سمنان
عمودی ۵ عدد اول یک
عمودی ۵ جنگ و پیکار نبرد
عمودی ۵ نوآوری ابتکار
عمودی ۶ انجمن معتادان گمنام انای
عمودی ۶ پایتخت ارمنستان ایروان
عمودی ۶ تعجب خانمانه وا
عمودی ۷ پیامبر نبی
عمودی ۷ استکبارگر مستکبر
عمودی ۷ واحد تقسیم ناظر بر کل ملک یا کوچک‌ترین جزء ملک دونگ
عمودی ۸ قطار زیرزمینی مترو
عمودی ۸ سهیل درهم یسهل
عمودی ۹ درآوردنی از روزگار دمار
عمودی ۹ معلق در هوا اویزان
عمودی ۹ سائل گدا
عمودی ۱۰ نشانه مفعول در جمله را
عمودی ۱۰ ایالات متحده امریکا
عمودی ۱۰ سقف فروریخته اوار
عمودی ۱۱ نامی دخترانه نازنین
عمودی ۱۱ جزئی از اوستا یسنا
عمودی ۱۱ خسیس پس می‌دهد نم
عمودی ۱۲ ناپسند مکروه
عمودی ۱۲ عینک آفتابی دودی
عمودی ۱۲ خرمافروش تمار
عمودی ۱۳ انگور عنب
عمودی ۱۳ گردنده دوار
عمودی ۱۳ خطر کردن ریسک
عمودی ۱۴ اشاره بدون صدا ایما
عمودی ۱۴ پهناورترین قاره اسیا
عمودی ۱۴ سید اقا
عمودی ۱۵ فدراسیون بین‌المللی بسکتبال فیبا
عمودی ۱۵ پایتخت پرو لیما
عمودی ۱۵ یک سم کشنده دست ساز انسان که رنگ، مزه یا بو ندارد سارین


جواب مرحله ۱۰۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مکانی برای ثبت اسناد و معاملات دفترخانه
افقی ۱ نوعی گل خاردار کاکتوس
افقی ۲ دروغ ترکی یالان
افقی ۲ رازیانه شمره
افقی ۲ خواب خوش رویا
افقی ۳ گشاینده فتاح
افقی ۳ نام یکی از پسران رستم فرامرز
افقی ۳ درخت آزاد سرو
افقی ۴ مرطوب تر
افقی ۴ راه ترکی یول
افقی ۴ بوی ماندگی نا
افقی ۴ قند سفید ابلوج
افقی ۵ حاکم مغول فاتح بغداد هلاکو
افقی ۵ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۵ دشنام سب
افقی ۶ کشور خوشبخت یمن
افقی ۶ از شهرهای استان فارس جهرم
افقی ۶ شکل و قیافه ریخت
افقی ۷ سیاهرگ ورید
افقی ۷ گنج دفینه
افقی ۷ از حروف یونانی بتا
افقی ۸ حیوان سربریده بسمل
افقی ۸ چپاول تاراج
افقی ۸ حسرت و اندوه دریغ
افقی ۹ کشور سعادتمند یمن
افقی ۹ رزمایش مانور
افقی ۹ سبو کوزه
افقی ۱۰ علم دانش
افقی ۱۰ عهده‌دار غرامت ضامن
افقی ۱۰ سیخ آهنی یوک
افقی ۱۱ نیز هم
افقی ۱۱ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۱۱ جاهل و بی‌خرد نادان
افقی ۱۲ نامی پسرانه سیروس
افقی ۱۲ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۱۲ محل تغذیه جنین ناف
افقی ۱۲ نت پنجم سو
افقی ۱۳ حق ناحق سازمان ملل وتو
افقی ۱۳ آبشش برانشی
افقی ۱۳ راه رفتن کودکانه تاتی
افقی ۱۴ بندگاه میان ساعد و بازو ارنج
افقی ۱۴ فرمانده و حاکم امیر
افقی ۱۴ سیاره زهره ناهید
افقی ۱۵ عنصر کمیاب رادیوم
افقی ۱۵ سردار ایرانیان باستان اریوبرزن
عمودی ۱ بیماری خفقان دیفتری
عمودی ۱ از شهرهای اردبیل بیلهسوار
عمودی ۲ سست و بی‌حال فاتر
عمودی ۲ وقت و زمان چیزی موسم
عمودی ۲ فرشته مهر و محبت میترا
عمودی ۳ خروس مازندرانی تلا
عمودی ۳ فنان هنرمند
عمودی ۳ روش و طریقه روند
عمودی ۴ همسر یعقوب راحیل
عمودی ۴ پهلوان یل
عمودی ۴ جامه صاف می‌کند اتو
عمودی ۴ اصفهان قدیم جی
عمودی ۵ انبار کشتی خن
عمودی ۵ دارنده واجد
عمودی ۵ درخور و شایسته مناسب
عمودی ۶ قطعه زمین دایره مانند فلکه
عمودی ۶ مایه ماست تاشک
عمودی ۶ اهلی رام
عمودی ۷ پراکنده کردن نشر
عمودی ۷ زگیل وردان
عمودی ۷ رهبر امام
عمودی ۸ اشاره تأکیدی همان
عمودی ۸ فرض شده مفروض
عمودی ۸ فیلمی با شرکت هدیه تهرانی دنیا
عمودی ۹ داستان بلند رمان
عمودی ۹ دوستان یاران
عمودی ۹ جرقه آتش شرر
عمودی ۱۰ اسب قهوه‌ای رنگ کهر
عمودی ۱۰ بخش میانی دست ارنج
عمودی ۱۰ نقاش ارژنگ مانی
عمودی ۱۱ فضای بین دو خط متقاطع زاویه
عمودی ۱۱ عاقل کندا
عمودی ۱۱ دل‌آزار کهنه نو
عمودی ۱۲ آب پاک کر
عمودی ۱۲ ریشه بیخ
عمودی ۱۲ عدد دونده دو
عمودی ۱۲ شید افتاب
عمودی ۱۳ از دعاهای معروف توسل
عمودی ۱۳ سلاح درویش تبرزین
عمودی ۱۳ از شهرهای آذربایجان شرقی اهر
عمودی ۱۴ عامل بیماری‌زا ویروس
عمودی ۱۴ پرنده شبیه کبک تیهو
عمودی ۱۴ جنگ و جدال ستیز
عمودی ۱۵ از شهرهای تهران ساوجبلاغ
عمودی ۱۵ جستجو کردن کاویدن


جواب مرحله ۱۰۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تسمه ستبر دوال
افقی ۱ اثری از آلفونس دو لامارتین ترانههایدل
افقی ۲ کریستال بلور
افقی ۲ آسوده فارغ
افقی ۲ موسیقی موزیک
افقی ۳ ماه میلادی اوریل
افقی ۳ جای امن مامن
افقی ۳ جنگ و کشمکش جدال
افقی ۴ خانواده گندم و جو غله
افقی ۴ ادات تشبیه سا
افقی ۴ فراهم مهیا
افقی ۴ طناب تاب ارک
افقی ۵ یک عامیانه یه
افقی ۵ مزد پاداش
افقی ۵ آشکار کننده مبین
افقی ۶ ضد ملیح بینمک
افقی ۶ امپراتور دیوانه نرون
افقی ۶ آش با
افقی ۷ زیبا جمیل
افقی ۷ ماشین بارکشی کامیون
افقی ۷ سده قرن
افقی ۸ زیبایی و محبوبیت وجاهت
افقی ۸ آخرین طبقه دوزخ درک
افقی ۸ پیشکش‌ها هدایا
افقی ۹ قسمتی از پا ران
افقی ۹ کاشف پنی‌سیلین فلمینگ
افقی ۹ دندانساز مسنن
افقی ۱۰ دنبه برشته جز
افقی ۱۰ اقامت گزیدن سکنی
افقی ۱۰ از شهرهای غربی و مراکز استانی ایران ایلام
افقی ۱۱ ساز و برگ جنگ بسیج
افقی ۱۱ گذران زندگی امرار
افقی ۱۱ زوبین مک
افقی ۱۲ بخش حفاظتی خودرو سپر
افقی ۱۲ کفران کننده کافر
افقی ۱۲ خواندن گوسفند هر
افقی ۱۲ شهری در استان فارس لار
افقی ۱۳ آئینه مرات
افقی ۱۳ وجود ندارد نیست
افقی ۱۳ سستی کاهلی
افقی ۱۴ کمک یاوری
افقی ۱۴ سرباز نیروی دریایی ناوی
افقی ۱۴ پدر شعر نو نیما
افقی ۱۵ پایتخت هندوراس تگوسیگالپا
افقی ۱۵ پوسته گندم یا برنج سبوس
عمودی ۱ پیراستن پوست دباغی
عمودی ۱ برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۹ جورجاسمیت
عمودی ۲ بانگ و فریاد کردن ولوله
عمودی ۲ اجازه داده شده مجاز
عمودی ۲ مرکز کشور چک پراگ
عمودی ۳ مواد زائد خون اوره
عمودی ۳ شرح بیان
عمودی ۳ مرحبا براوو
عمودی ۴ گویش ایرانی لری
عمودی ۴ پرده کرم ابریشم پیله
عمودی ۴ چاشنی ادویه‌دار سس
عمودی ۴ هراس ترس
عمودی ۵ زبان عرب لسان
عمودی ۵ گرفتن سند جداگانه برای بخشی از یک ساختمان تفکیک
عمودی ۵ حرف تمسخر یی
عمودی ۶ بخار و حرارت تف
عمودی ۶ مترسک ادمک
عمودی ۶ شهری در اصفهان لنجان
عمودی ۷ اهلی رام
عمودی ۷ فرهنگستان اکادمی
عمودی ۷ فدراسیون جهانی شنا فینا
عمودی ۸ فراغت ارامش
عمودی ۸ لوله گوارشی مری
عمودی ۸ فرستادن ارسال
عمودی ۹ ترانه نغمه
عمودی ۹ معروف به خوبی نیکنام
عمودی ۹ وسیله بازی و ورزش توپ
عمودی ۱۰ خوراکی از تخم‌مرغ نیمرو
عمودی ۱۰ انبر کوچک گیره
عمودی ۱۰ حرف ربط یا
عمودی ۱۱ کوشش هم
عمودی ۱۱ مشترک مجله ابونه
عمودی ۱۱ جزیره‌ای در کشورمان لارک
عمودی ۱۲ می‌گیرند تا پرواز کنند اوج
عمودی ۱۲ پسوند نسبت ین
عمودی ۱۲ هلاک و نیستی دمار
عمودی ۱۲ مردم انس
عمودی ۱۳ پروردگار یزدان
عمودی ۱۳ قسمت کننده قاسم
عمودی ۱۳ شعله لهیب
عمودی ۱۴ سرزمین دیار
عمودی ۱۴ صفت بهشت برین
عمودی ۱۴ شهر پرجمعیت و زیبای سوئد مالمو
عمودی ۱۵ راسته‌ای از پرندگان لکلکسانان
عمودی ۱۵ آستانه خانه کریاس


جواب مرحله ۱۰۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سرحدات مرز
افقی ۱ حساب به دینار، ... به خروار بخشش
افقی ۱ رفت و آمد امدوشد
افقی ۲ با حالت ناز و کرشمه و تکبر دامنکشان
افقی ۲ شمشیربازی اسکریم
افقی ۳ رود آرام دن
افقی ۳ شهری نزدیک کاشان اران
افقی ۳ از فروع دین زکات
افقی ۳ به دنیا آوردن زا
افقی ۴ درخت سدر کنار
افقی ۴ سمت چپ یسار
افقی ۴ پایتخت لهستان ورشو
افقی ۵ ادوارد به هم ریخته اددورا
افقی ۵ جمع قدیم قدما
افقی ۵ واحد شمارش شتر نفر
افقی ۶ شاعر معاصر رهی
افقی ۶ واحد شمارش کالا برابر دوازده دوجین قراص
افقی ۶ فراری و پنهان شده متواری
افقی ۷ کارزار مرا
افقی ۷ همتایی ندارد بیتا
افقی ۷ هوو وسنی
افقی ۸ ناپیدا گم
افقی ۸ سرخرمن آن در قدیم معروف بود وعده
افقی ۸ گازی است بی‌رنگ و بی‌بو متان
افقی ۸ تصدیق انگلیسی یس
افقی ۹ بالایی و فوقانی رویی
افقی ۹ مرد بی‌زن ارمل
افقی ۹ ماه کامل بدر
افقی ۱۰ قطع کننده یکدیگر متقاطع
افقی ۱۰ نگارگر نقاش
افقی ۱۰ سرشب مسا
افقی ۱۱ کوچه کوی
افقی ۱۱ در فرهنگ لغت به معنی خبر خوش آمده است وشاق
افقی ۱۱ همه‌چیزی ششدانگ
افقی ۱۲ لغو کردن انگلیسی کنسل
افقی ۱۲ بلدرچین سلوی
افقی ۱۲ مربی آرسنال ونگر
افقی ۱۳ لیز خوردن سر
افقی ۱۳ دوچرخه‌سوار می‌زند رکاب
افقی ۱۳ از تیم‌های فوتبال آلمانی هرتا
افقی ۱۳ مخفف هستم ام
افقی ۱۴ کنایه از کاسب و فروشنده بازاری
افقی ۱۴ مسابقات ورزشی بین قاره‌ای جامملتها
افقی ۱۵ سبکی در هنرهای تزئینی به صورت گل و بوته‌های پیچ در پیچ اسلیمی
افقی ۱۵ اصل و نسب تبار
افقی ۱۵ سنت‌ها سنن
عمودی ۱ کمک کننده مددکار
عمودی ۱ میوه‌ای شبیه طالبی گرمک
عمودی ۱ نام قدیم یمن سبا
عمودی ۲ شوفر راننده
عمودی ۲ نوعی مسابقه موتورسیکلت‌رانی در مسیرهای خاکی موتوکراس
عمودی ۳ تکرارش نام چشمه‌ای است زم
عمودی ۳ چرم خوشبو ادیم
عمودی ۳ باور قلبی یقین
عمودی ۳ نگاه خیره زل
عمودی ۴ زدنی نارفیق نارو
عمودی ۴ خواب را لذت‌بخش می‌کند رویا
عمودی ۴ خانه با عرصه مشجر سرای
عمودی ۵ دست نخورده بکر
عمودی ۵ نوعی خط خوش‌نویسی رقاع
عمودی ۵ از شهرهای فلسطین طولکرم
عمودی ۶ پسر داریوش خشایار
عمودی ۶ از گروه‌های تندرو اسلامی داعش
عمودی ۶ خرس ترکی ایی
عمودی ۷ اقبال شانس
عمودی ۷ شهری در استان زنجان ابهر
عمودی ۷ مهره‌ای در شطرنج اسب
عمودی ۸ ماسه شن
عمودی ۸ مسجدی در بیت‌المقدس اقصی
عمودی ۸ وسیله‌ای برای کباب کردن منقل
عمودی ۸ هواپیمای فشفشه‌ای جت
عمودی ۹ رنگ تنفر زرد
عمودی ۹ چاپلوسی تملق
عمودی ۹ بخشنده وهاب
عمودی ۱۰ تیم فوتبالی در یونان ااک
عمودی ۱۰ زمان مرگ ممات
عمودی ۱۰ کشتی سنتی آذربایجانی‌ها اشیرما
عمودی ۱۱ برابری مساوات
عمودی ۱۱ برانشی ابشش
عمودی ۱۱ سوغات گجرات تمر
عمودی ۱۲ پزشک دکتر
عمودی ۱۲ روان‌شناس و فیزیولوژیست آلمانی که نخستین آزمایشگاه روان‌شناسی را در لایپزیک تأسیس کرد ووند
عمودی ۱۲ کیسه چرمی دوال
عمودی ۱۳ پرحرفی ور
عمودی ۱۳ آشنا شناس
عمودی ۱۳ داستان ادبی رمان
عمودی ۱۳ تپانچه تس
عمودی ۱۴ جنون جوانی شیزوفرنی
عمودی ۱۴ یکی از فراوان‌ترین عناصر فلزی موجود در زمین است سنگاهن
عمودی ۱۵ اندازه گرمی و سردی هوا دما
عمودی ۱۵ سردسته رییس
عمودی ۱۵ موافقت دولتی با سفارت شخصی از طرف دولت دیگر اگرمان


جواب مرحله ۱۰۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معروف‌ترین ورزشکار معلول ایرانی قهرمان وزنه‌برداری جهان سیامندرحمان
افقی ۱ عمق زورخانه گود
افقی ۲ از فرزندان چنگیز جوجی
افقی ۲ نوعی شکلات کاکایو
افقی ۳ ضربه سر هد
افقی ۳ زرداب سفرا
افقی ۳ نه بهشت نه جهنم برزخ
افقی ۳ ضمیر غایب او
افقی ۴ آب شفاف و خوشگوار زلال
افقی ۴ کشور عدن یمن
افقی ۴ به اندازه مک
افقی ۴ خرس فلکی دب
افقی ۵ پسوند آورنده اور
افقی ۵ دندان‌های نیش انیاب
افقی ۵ حواری خائن یهودا
افقی ۶ عدل داد
افقی ۶ پوست پیرا دباغ
افقی ۶ احتیاج نیاز
افقی ۷ از عناصر شیمیایی با عدد اتمی ۷۳ تانتال
افقی ۷ فیلمی از مسعود کیمیایی رییس
افقی ۷ عدسی لنز
افقی ۸ نوعی کاغذ وب
افقی ۸ فیلمی از پوران درخشنده شمعیدرباد
افقی ۸ مادر عرب ام
افقی ۹ مخترع تلگراف مرس
افقی ۹ رنگ زغال سیاه
افقی ۹ ملیت افلاطون یونانی
افقی ۱۰ ایالتی در هند اسام
افقی ۱۰ سایبان چشم ابرو
افقی ۱۰ عشق بیگانه لاو
افقی ۱۱ در حال شیون نالان
افقی ۱۱ وسیله‌ای در آهنگری سندان
افقی ۱۱ گروهی از مردم امت
افقی ۱۲ تکرار حرف خوردنی نن
افقی ۱۲ نیا جد
افقی ۱۲ کاپ ورزشی جام
افقی ۱۲ جمع وزیر وزرا
افقی ۱۳ شهر زیارتی ری
افقی ۱۳ خورجین بزرگ کاله
افقی ۱۳ درمان علاج
افقی ۱۳ نفس دم
افقی ۱۴ نوعی چسب در کارهای الکتریکی چسببرق
افقی ۱۴ سرمشق عالی اسوه
افقی ۱۵ ضربه ناگهانی شوک
افقی ۱۵ تغییر یا جا‌به‌جایی وزیران در هیئت دولت ترمیمکابینه
عمودی ۱ هر روز هزار تومان بعد از یک ماه سیهزارتومان
عمودی ۱ اسب رستم رخش
عمودی ۲ سطل آبکشی دلو
عمودی ۲ بهترین روش برای مهار خشکی ابرسانی
عمودی ۳ برآمدگی ته کفش اج
عمودی ۳ کشور امان اردن
عمودی ۳ اتاق پذیرایی سالن
عمودی ۳ گلر سابق چلسی چک
عمودی ۴ شهری در عراق موسل
عمودی ۴ از عناصر اربعه اتش
عمودی ۴ صدای گاو ما
عمودی ۴ مزه اول خرمالو کس
عمودی ۵ شهر مقدس عراق نجف
عمودی ۵ سقز ادامس
عمودی ۵ پاکدامنی و عفاف نجابت
عمودی ۶ کهنه و قدیمی دیرین
عمودی ۶ نام زنانه لعیا
عمودی ۶ جانان و محبوب دلبر
عمودی ۷ آرزو امید
عمودی ۷ خشک یابس
عمودی ۷ از احجام هندسی هرم
عمودی ۸ کنده‌کاری روی چوب حک
عمودی ۸ ... گنج میسر نمی‌شود نابردهرنج
عمودی ۸ تهوع قی
عمودی ۹ از پساوند ماب
عمودی ۹ زمین لم‌یزرع بایر
عمودی ۹ بدرود وداع
عمودی ۱۰ نام زنانه اکرم
عمودی ۱۰ مربوط به عالم ناپیدا غیبی
عمودی ۱۰ زمین‌های ملکی املاک
عمودی ۱۱ ظرافت و باریکی نازکی
عمودی ۱۱ داروی ضد عفونی ساولن
عمودی ۱۱ پسوند شباهت اسا
عمودی ۱۲ آب منجمد یخ
عمودی ۱۲ نفس خسته هن
عمودی ۱۲ قله زاگراس دنا
عمودی ۱۲ لازم بودن وجوب
عمودی ۱۳ امر به گفتن گو
عمودی ۱۳ جنگ تن به تن دویل
عمودی ۱۳ سرود اواز
عمودی ۱۳ خطاب نزدیک هی
عمودی ۱۴ شهری در ایلام ابدانان
عمودی ۱۴ همسر زن مرد
عمودی ۱۵ چیدن محصول درو
عمودی ۱۵ داستانی از ژول ورن اززمینتاماه


جواب مرحله ۱۰۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خط مخصوص خوشنویسی نستعلیق
افقی ۱ تختخوابی که کودک را روی آن می‌خوابانند و تکان می‌دهند گاهواره
افقی ۲ آهستگی ارامی
افقی ۲ دریا بحر
افقی ۲ شاگرد مغازه میلاو
افقی ۳ خوش اندام شکیل
افقی ۳ قفسه‌ای در آشپزخانه کابینت
افقی ۳ شکلک ادا
افقی ۴ اطفال کودکان
افقی ۴ شکست خوردن دشمن هزم
افقی ۴ نفوذ و رخنه رسوخ
افقی ۵ تیر پیکاندار یب
افقی ۵ عمل ریختن ریزش
افقی ۵ ترس و بیم پروا
افقی ۵ دل‌آزار کهنه نو
افقی ۶ بابا پدر
افقی ۶ از بیماری‌های واگیردار وبا
افقی ۶ اشتباه سهو
افقی ۷ دومین مهره گردن اسه
افقی ۷ قلعه و حصار اورا
افقی ۷ دو نفر که با هم بازی می‌کنند همبازی
افقی ۸ حرص و علاقه شدید به چیزی ولع
افقی ۸ عنکبوت تارتن
افقی ۸ دزد کامپیوتری هکر
افقی ۹ دعوا بگومگو
افقی ۹ سمت راست یمین
افقی ۹ جای قرار و آرام مقر
افقی ۱۰ موی گردن شیر یال
افقی ۱۰ گوسفند جنگی تکل
افقی ۱۰ دشت دمن
افقی ۱۱ واحد بازی تنیس ست
افقی ۱۱ گل دندان‌نشین مینا
افقی ۱۱ رفتگر کناس
افقی ۱۱ بخیه درشت کن
افقی ۱۲ عضو پیچ در پیچ شکم روده
افقی ۱۲ طمع حرص
افقی ۱۲ میوه‌ای شبیه هلو و کوچک‌تر از آن شفتالو
افقی ۱۳ پسوند شباهت وار
افقی ۱۳ کپی رونوشت
افقی ۱۳ قابل مشاهده مریی
افقی ۱۴ واحد پول سابق اسپانیا پزوتا
افقی ۱۴ از اناجیل معتبر متا
افقی ۱۴ بخش زیرین در کریاس
افقی ۱۵ فرشته موکل بر آب اناهیتا
افقی ۱۵ با هم زندگی کردن همزیستی
عمودی ۱ بی‌حوصله ناشکیبا
عمودی ۱ لات بیسروپا
عمودی ۲ سرزنش و طعنه سرکوب
عمودی ۲ عزا و ماتم سوگ
عمودی ۲ هم‌وزن شدن توازن
عمودی ۳ پودر رختشویی تاید
عمودی ۳ از خط‌های باستانی پهلوی
عمودی ۳ حاجت دروا
عمودی ۴ نتیجه و میزان کار عملکرد
عمودی ۴ سرپیچ عمامه
عمودی ۴ پایان ته
عمودی ۵ نوعی جین لی
عمودی ۵ از کلمات ادبی تعلیل ایرا
عمودی ۵ نوعی ماهی گلی
عمودی ۵ فکر و عقیده رای
عمودی ۶ گنج کنز
عمودی ۶ حق ناحق سازمان ملل متحد وتو
عمودی ۶ مانند نحو
عمودی ۷ نوعی لباس مردانه بلند قبا
عمودی ۷ کنکاش شورا
عمودی ۷ وب‌سایت تارنما
عمودی ۸ واحد شمارش قند خرد شده حبه
عمودی ۸ کم‌عرض باریک
عمودی ۸ بانگ و آواز صوت
عمودی ۹ فراری گریزپا
عمودی ۹ صاحب شدن تملک
عمودی ۹ سلطان شاه
عمودی ۱۰ پلنگ تازی نمر
عمودی ۱۰ گوارا هنی
عمودی ۱۰ تراوش نشت
عمودی ۱۱ اراده قوی همت
عمودی ۱۱ داغ و نشان وسم
عمودی ۱۱ پنبه‌زن نداف
عمودی ۱۱ بوی پشم سوخته کز
عمودی ۱۲ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۲ زن دیرنشین راهبه
عمودی ۱۲ جیره و مقرری مستمری
عمودی ۱۳ زغال الاس
عمودی ۱۳ پخش صوتی قابل حمل واکمن
عمودی ۱۳ از سیارات کوتوله اریس
عمودی ۱۴ عنصر شماره ۸۶ رادون
عمودی ۱۴ دورنگی زرق
عمودی ۱۴ مجموعه آثار یک شاعر کلیات
عمودی ۱۵ تفریح و گردش هواخوری
عمودی ۱۵ نسخه برداشتن رونویسی


جواب مرحله ۱۰۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از توابع گلپایگان اصفهان که ارگ معروفی دارد گوگد
افقی ۱ تیرگی و انقباض سیاسی خفقان
افقی ۱ غذای فرانسوی معروف که متشکل از گوشت، هویج، سیب‌زمینی و فلفل دلمه‌ای است راگو
افقی ۲ سرپرست ولی
افقی ۲ شاهکار توماس هابز لویاتان
افقی ۲ پیش‌درآمد مهندسی فنی
افقی ۳ ستاره تارا
افقی ۳ بی‌لیاقت است و فاقد شایستگی نالایق
افقی ۴ ضرورت نیاز
افقی ۴ خروج از حدود شریعت فسوق
افقی ۴ حرکت خاصی که جهت‌دهی می‌کند جریان
افقی ۵ یکی از دو جنس نر
افقی ۵ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۵ نپخته خام
افقی ۵ میان چیزی لا
افقی ۶ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۶ سیما صورت
افقی ۶ آب‌بند سد
افقی ۶ طاقچه بالا رف
افقی ۷ فلافلش معروف است ابادان
افقی ۷ سلام درود
افقی ۷ جوی خون رگ
افقی ۸ شرکت اتومبیل‌سازی معروف ژاپن نیسان
افقی ۸ شیشه آزمایشگاهی لام
افقی ۸ کثرت آمد و شد روارو
افقی ۹ نیمه عابد عا
افقی ۹ عضو کمانی صورت ابرو
افقی ۹ تازه‌کار اماتور
افقی ۱۰ اول شخص جمع ما
افقی ۱۰ عنصر موجود در نمک ید
افقی ۱۰ فرصت دادن مجال
افقی ۱۰ ناپیدا گم
افقی ۱۱ خاک صنعتی رس
افقی ۱۱ نی میان تهی نال
افقی ۱۱ پشته خاک تل
افقی ۱۱ عدد فوتبالی اا
افقی ۱۲ حاشا انکار
افقی ۱۲ بانی موسس
افقی ۱۲ خواهش زیاد تمنا
افقی ۱۳ میزان‌الحراره دماسنج
افقی ۱۳ موذی و پرحیله مکار
افقی ۱۴ آزاد رها
افقی ۱۴ عروس گیلان لاهیجان
افقی ۱۴ پرنده‌ای شبیه به تیهو اما کوچکتر از آن وشم
افقی ۱۵ نگرانی یرمر
افقی ۱۵ هویت ماهیت
افقی ۱۵ هم‌اکنون وقت خود را روی آن گذاشته‌اید جدول
عمودی ۱ پستاندار شاخداری که شامه‌ای بسیار قوی دارد گوزن
عمودی ۱ معدن کان
عمودی ۱ امتحان هماهنگ کشوری سراسری
عمودی ۲ رها ول
عمودی ۲ چشمه‌های تازی ینابیع
عمودی ۲ آفت مزرعه سن
عمودی ۲ شامل همه هر
عمودی ۳ از سازهای زهی گیتار
عمودی ۳ ایالت مهم هند اسام
عمودی ۳ در مقام گزینش پرسیده می‌شود کدام
عمودی ۴ طمع از
عمودی ۴ صوت صدا
عمودی ۴ مخلوقات انام
عمودی ۵ از نژادهای کشورمان لر
عمودی ۵ قدرتمند است و از صفات پروردگار توانا
عمودی ۵ دریاچه خوارزم ارال
عمودی ۶ شهری در خراسان رضوی خواف
عمودی ۶ رود فرانسه رن
عمودی ۶ ابزار کشاورز بیل
عمودی ۶ پسر نریمان و پدر زال سام
عمودی ۷ قیمت بازاری فی
عمودی ۷ ابزار کار داور سوت
عمودی ۷ ته‌نشین مایعات لرد
عمودی ۷ عمل تفریق منها
عمودی ۸ مقررات قانون
عمودی ۸ نوبت بازی داو
عمودی ۸ قانع شدن توجیه
عمودی ۹ هر خانه‌ای دارد اتاق
عمودی ۹ غذای تزریقی سرم
عمودی ۹ ترش و شیرین ملس
عمودی ۹ اصفهان قدیم جی
عمودی ۱۰ از آن سو، خانه پرنده است نال
عمودی ۱۰ آب دهان خدو
عمودی ۱۰ دندانه لاستیک اج
عمودی ۱۰ دعایی از امام باقر سمات
عمودی ۱۱ پلیس ایران ناجا
عمودی ۱۱ بهبود بیماری درمان
عمودی ۱۱ بخیه درشت کن
عمودی ۱۲ انتظار یرمر
عمودی ۱۲ نهنگ وال
عمودی ۱۲ حرف فاصله تا
عمودی ۱۳ از جهات جدول افقی
عمودی ۱۳ رود مهم عراق فرات
عمودی ۱۳ گلابی امرود
عمودی ۱۴ شکم‌بند طبی گن
عمودی ۱۴ زائوترسان ال
عمودی ۱۴ فردی که در درگیری و سرقت، اسیر فرد دیگر می‌شود تا او به امیال و خواسته‌های خود دست یابد گروگان
عمودی ۱۴ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۱۵ کشوری در جنوب شرقی آسیا با مرکزیت هانوی ویتنام
عمودی ۱۵ آماس ورم
عمودی ۱۵ مرد مجرد ارمل


جواب مرحله ۱۰۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از کوه‌های مهم کشور پنجهعلی
افقی ۱ شیر خدا اسدالله
افقی ۲ جایز و شایسته روا
افقی ۲ مشایعت نظامی اسکورت
افقی ۲ سرانگشتان بنان
افقی ۳ کلمه تحسین وه
افقی ۳ برآمدگی ته لاستیک اج
افقی ۳ دستگاه فشار پرس
افقی ۳ ماده کبریت گوگرد
افقی ۴ ژله لرزانک
افقی ۴ دیوار گلی چینه
افقی ۵ فیلمی از محسن مخملباف سکوت
افقی ۵ ردیف قالی رج
افقی ۵ انبان کیسه
افقی ۵ راندن مزاحم دک
افقی ۶ واحد فشار الکتریکی ولت
افقی ۶ درخور و شایسته مناسب
افقی ۶ میوه تلفنی الو
افقی ۷ علامت مفعولی را
افقی ۷ از حروف الفبا میم
افقی ۷ خیابان فرنگی استریت
افقی ۸ همایش علمی سمینار
افقی ۸ تحریم سیاسی بایکوت
افقی ۹ حقه‌های سینمایی تروکاژ
افقی ۹ صدا زدن ندا
افقی ۹ وی او
افقی ۱۰ کودکی که از پا متولد شود یتن
افقی ۱۰ سخن بیمار بیدلا
افقی ۱۰ پایه و ستون رکن
افقی ۱۱ انبار کشتی خن
افقی ۱۱ ساده و سهل اسان
افقی ۱۱ عدد نخست یک
افقی ۱۱ مقابل خراب اباد
افقی ۱۲ حلال رنگ استن
افقی ۱۲ پرسپکتیو دورنما
افقی ۱۳ غله پاک کن بوجار
افقی ۱۳ ظاهر ساختمان نما
افقی ۱۳ شالوده اس
افقی ۱۳ نام ترکی اد
افقی ۱۴ دردناک الیم
افقی ۱۴ مثل یکدیگر همانند
افقی ۱۴ بیماری خطرناک وبا
افقی ۱۵ سینمای هند بالیوود
افقی ۱۵ پست گل زن تیم فوروارد
عمودی ۱ فوق دکترا پروفسور
عمودی ۱ بابزن سیخکباب
عمودی ۲ فرزندزاده نوه
عمودی ۲ اتاق درس کلاس
عمودی ۲ هزار کیلو تن
عمودی ۲ دوستی و محبت ولا
عمودی ۳ مکان جا
عمودی ۳ کویر برهنه لوت
عمودی ۳ مقابل حاشیه متن
عمودی ۳ خوردنی نوروزی اجیل
عمودی ۴ هنر انگلیسی ارت
عمودی ۴ آقا میر
عمودی ۴ نام‌ها اسامی
عمودی ۵ درمانده عاجز
عمودی ۵ خالق کتاب بابالنگ‌دراز جینوبستر
عمودی ۶ سست و بی‌حال لس
عمودی ۶ واحد سطح ار
عمودی ۶ مرغان خانگی ماکیان
عمودی ۶ خدای درویش هو
عمودی ۷ خمس یکپنجم
عمودی ۷ زعفران رادن
عمودی ۷ پارچه مالیدنی نمد
عمودی ۸ خار بیابان ورک
عمودی ۸ بوی ماندگی نا
عمودی ۸ روغن مو ژل
عمودی ۸ درجه حرارت دما
عمودی ۹ رود مرزی ایران ارس
عمودی ۹ حبیب خدا کاسب
عمودی ۹ اثر چخوف ایوانف
عمودی ۱۰ واحد تنیس ست
عمودی ۱۰ معما چیستان
عمودی ۱۰ آب پاک کر
عمودی ۱۰ دل‌آزار کهنه نو
عمودی ۱۱ فیلمی از جمشید حیدری با بازی گلشیفته فراهانی گیسبریده
عمودی ۱۱ کمیاب نادر
عمودی ۱۲ مشترک روزنامه و مجله ابونه
عمودی ۱۲ مقیاس اندازه‌گیری یکا
عمودی ۱۲ دیروز امس
عمودی ۱۳ یکتای کفش لنگه
عمودی ۱۳ جامه صاف می‌کند اتو
عمودی ۱۳ سود حرام ربا
عمودی ۱۳ گشاده وا
عمودی ۱۴ سد تهران لار
عمودی ۱۴ مخزن اسرار دل
عمودی ۱۴ واحد پول بنگلادش تاکا
عمودی ۱۴ توده بخار متراکم ابر
عمودی ۱۵ رشته‌کوهی در افغانستان هندوکوش
عمودی ۱۵ بخشی از اوستا وندیداد


جواب مرحله ۱۰۳۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از گذشته می‌گیرند درس
افقی ۱ رویدادی ورزشی که در آن صرف‌نظر از نتیجه مسابقات و برای آماده‌سازی تیم‌های ورزشی برگزار می‌شود بازیدوستانه
افقی ۲ منحنی درجه دوم ریاضی سهمی
افقی ۲ ماهی خطرناک کوسه
افقی ۲ مانند هم همسان
افقی ۳ جعبه حمل جنازه تابوت
افقی ۳ عاقل دانا
افقی ۳ بستن رتق
افقی ۴ یار کلنگ بیل
افقی ۴ خودآرایی دش
افقی ۴ اول هر چیز وهله
افقی ۴ جاودانگی خلد
افقی ۵ کلام چوپان هی
افقی ۵ آهو مارال
افقی ۵ فراوانی وفور
افقی ۶ اسرافکار ولخرج
افقی ۶ یار و رفیق همدل
افقی ۶ عدد قرن صد
افقی ۷ نمایش دنباله‌دار سریال
افقی ۷ حرف یا کلمه آخر هر بیت قافیه
افقی ۷ برش هندوانه قاچ
افقی ۸ به هم سوده شدن تماس
افقی ۸ بیانیه رسمی بولتن
افقی ۸ قوم وحشی بربر
افقی ۹ بهترین و سالمترین منبع درآمد خانواده کار
افقی ۹ ستاره مشتری برجیس
افقی ۹ خوشمزه گوارا
افقی ۱۰ تیم فوتبال فرانسوی رن
افقی ۱۰ تشویق کننده مشوق
افقی ۱۰ محل سکونت نشیمن
افقی ۱۱ پائیز خزان
افقی ۱۱ مقدار جرم موجود در واحد حجم ماده چگالی
افقی ۱۱ چهره شطرنجی رخ
افقی ۱۲ نوردهنده نیر
افقی ۱۲ نام دخترانه شیما
افقی ۱۲ من و جنابعالی ما
افقی ۱۲ نوبت بازی داو
افقی ۱۳ بی‌مو کچل
افقی ۱۳ فلانی یارو
افقی ۱۳ کل، همگی سراسر
افقی ۱۴ عملیات جنگی آزمایشی مانور
افقی ۱۴ سفره طعام خوان
افقی ۱۴ از دین برگشته مرتد
افقی ۱۵ نوعی بازی دونفره سنگکاغذقیچی
افقی ۱۵ فلز مادر اهن
عمودی ۱ تعلل و سهل‌انگاری دستبهدستکردن
عمودی ۱ فلز سرچشمه مس
عمودی ۲ نجات رهایی
عمودی ۲ داستان رمان
عمودی ۲ آحاد در ریاضی یکان
عمودی ۳ نماد سمبل
عمودی ۳ میل خانم‌های باردار به برخی خوراکی‌ها ویار
عمودی ۳ سخت‌پوست آبزی خرچنگ
عمودی ۴ ضمیر بیگانه یو
عمودی ۴ شیره چغندر قند ملاس
عمودی ۴ ترش و شیرین مز
عمودی ۴ شتر بارکش لوک
عمودی ۵ در هم قاطی شدن تداخل
عمودی ۵ خنده‌رو بشاش
عمودی ۵ علامت مفعول بی‌واسطه را
عمودی ۶ صدمه اک
عمودی ۶ جرقه آتش شرر
عمودی ۶ کشوری در جنوب شرقی آسیا با پایتخت سری بگاوان برونیی
عمودی ۷ فوری زود
عمودی ۷ عجیب و غریب اجقوجق
عمودی ۷ منبع و سرچشمه ماخذ
عمودی ۸ نگهبان چماقدار یساول
عمودی ۸ شیمی کربنی الی
عمودی ۸ کفش چرمی چاروق
عمودی ۹ واحد دکان دهنه
عمودی ۹ نوعی بازی بومی ایرانی هفتسنگ
عمودی ۹ صدای افسوس وای
عمودی ۱۰ اکسید آلومینیوم موجود در بیشتر کانی‌ها الومین
عمودی ۱۰ غذای شب شام
عمودی ۱۰ آوایی به معنی نه نچ
عمودی ۱۱ عدد خیطی سه
عمودی ۱۱ عدد دورقمی هفده
عمودی ۱۱ از میوه‌های تابستانی گیلاس
عمودی ۱۲ سوغاتی گجرات تمر
عمودی ۱۲ رها، سرخود ول
عمودی ۱۲ اهل محل بومی
عمودی ۱۲ فرار حیوان رم
عمودی ۱۳ حوض آبتنی استخر
عمودی ۱۳ کتاب آسمانی قران
عمودی ۱۳ ثروتمند دارا
عمودی ۱۴ روایت کننده ناقل
عمودی ۱۴ شکیبا صابر
عمودی ۱۴ گوشت کبابی راسته
عمودی ۱۵ نفس خسته هن
عمودی ۱۵ برای تحصیل علم رنج و زحمت کشیدن دودچراغخوردن


جواب مرحله ۱۰۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یکای اطلاعات و ذخیره‌سازی در رایانه مگابایت
افقی ۱ ویژگی‌ها و صفات خصوصیات
افقی ۲ حدود ۶۰ درصد بدن انسان را تشکیل می‌دهد اب
افقی ۲ گروه و جماعت دسته
افقی ۲ دایر و برقرار اباد
افقی ۲ نقشه انگلیسی مپ
افقی ۳ واحد شمارش قاشق دست
افقی ۳ حرف زمین‌شوی تی
افقی ۳ خاک کوزه‌گری رس
افقی ۳ یک دوره ۳۶۵ روزه سال
افقی ۴ از فروع دین تبرا
افقی ۴ نام قدیم سوریه شام
افقی ۴ نوعی پارچه ضخیم و خشن پلاس
افقی ۵ از صورت‌های فلکی حمل
افقی ۵ عدد یک رقمی هفت
افقی ۵ جنگلی در شاهرود ابر
افقی ۶ کاخ قصر
افقی ۶ بازیکن هم‌تیمی یار
افقی ۶ آلونک و کومه کپر
افقی ۶ خلق و خو داب
افقی ۷ کارگاه بافندگی هف
افقی ۷ خودخواهی منیت
افقی ۷ از وسایل بازی بچه‌ها یویو
افقی ۷ فلز رسانا مس
افقی ۸ پوشاک چهارپایان جل
افقی ۸ پهلوان
افقی ۹ آرواره فک
افقی ۹ وسیله‌ای در آشپزخانه ابکش
افقی ۹ شاه مغولی قاان
افقی ۹ نو و باز نشده اک
افقی ۱۰ بیماری دیابت قند
افقی ۱۰ آن سوی سقف بام
افقی ۱۰ از حبوبات عدس
افقی ۱۰ چرخ تانک شنی
افقی ۱۱ سلاح روباه مکر
افقی ۱۱ غزال اهو
افقی ۱۱ ساز تیره تار
افقی ۱۲ شهر تخت سلیمان بناب
افقی ۱۲ عنوان اشرافی در انگلستان لرد
افقی ۱۲ از گناهان کبیره غیبت
افقی ۱۳ مسیر راه
افقی ۱۳ از سوره‌های مکی یس
افقی ۱۳ حرف توخالی حف
افقی ۱۳ نام قدیم فردوس تون
افقی ۱۴ منقار کوتاه نک
افقی ۱۴ حرکات ورزشی رزمی نمایشی کاتا
افقی ۱۴ مردان بزرگ رجال
افقی ۱۴ ضمیر غایب او
افقی ۱۵ نام فارسی اسید کلریدریک جوهرنمک
افقی ۱۵ واحد مسافت مترمربع
عمودی ۱ اولین سلسله ایرانی ماد
عمودی ۱ علم شناخت احکام شرع فقه
عمودی ۱ مسکنت فقر
عمودی ۱ بی‌آن گنج میسر نمی‌شود رنج
عمودی ۲ هندوانه ابوجهل گبست
عمودی ۲ شصت و یکمین سوره قرآن صف
عمودی ۲ بخیه درشت کن
عمودی ۲ پایتخت جمهوری آذربایجان باکو
عمودی ۳ چیره دستی تبحر
عمودی ۳ یار کلیله دمنه
عمودی ۴ بهتر از بدتر بد
عمودی ۴ فرار حیوان رم
عمودی ۴ درس‌خوانده ملا
عمودی ۴ ویتامین جدولی کا
عمودی ۴ رود ناشنوا کر
عمودی ۵ رهبر دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق استالین
عمودی ۵ لباس رزم رستم ببربیان
عمودی ۶ غول یخی یتی
عمودی ۶ نژاد مردم‌پرور
عمودی ۶ جور اینکا
عمودی ۷ انتها ته
عمودی ۷ نام‌آوری شهرت
عمودی ۷ از جهات اصلی شمال
عمودی ۷ نو و باز نشده اک
عمودی ۸ فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی یاف
عمودی ۸ توده هوای گرم روان
عمودی ۹ کتف خا
عمودی ۹ وزیر خارجه اسبق ایران متکی
عمودی ۹ نشستن قعود
عمودی ۹ پایتخت ایتالیا رم
عمودی ۱۰ حلم صبر
عمودی ۱۰ دیوی در شاهنامه که در مازندران بود
عمودی ۱۰ دلیل و برهان پولاد
عمودی ۱۱ همان لیزینگ است واسپاری
عمودی ۱۱ طلب مغفرت استغفار
عمودی ۱۲ سرسلسله اعداد سه رقمی صد
عمودی ۱۲ عضو صورت لب
عمودی ۱۲ پایتخت اتریش وین
عمودی ۱۲ حرف خطاب ای
عمودی ۱۲ فن و شگرد لم
عمودی ۱۳ پایتخت کشور لیدیه در آسیای صغیر سارد
عمودی ۱۳ داروی نوشیدنی شربت
عمودی ۱۴ ورم اماس
عمودی ۱۴ مادر تازی ام
عمودی ۱۴ ضمیر اشاره ان
عمودی ۱۴ توبه پذیرنده تواب
عمودی ۱۵ چاق و فربه تپل
عمودی ۱۵ گلشن سابق طبس
عمودی ۱۵ پیمانه کیل
عمودی ۱۵ قسم و گونه نوع


جواب مرحله ۱۰۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از القاب ثامن‌الائمه ضامناهو
افقی ۱ گوناگونی افکار و نظرها تشتتارا
افقی ۲ متوجه و معطوف شدن به یک موضوع تمرکز
افقی ۲ ریختن پول به حساب واریز
افقی ۳ مرده ریگ میراث
افقی ۳ پایتخت ایتالیا رم
افقی ۳ عاشورا دهم
افقی ۳ سلیقه مد
افقی ۴ تصویرگر راسم
افقی ۴ آن سوی جایی ماورا
افقی ۴ روز یوم
افقی ۵ غربال الک
افقی ۵ علامت مفعولی را
افقی ۵ گوارا مهنا
افقی ۵ ذره تجزیه‌ناپذیر اتم
افقی ۶ یادداشت نت
افقی ۶ مسلمانان مسلمین
افقی ۶ کسی که در علمی اطلاعات بسیار دارد متبحر
افقی ۷ کاخ تخت جمشید اپادانا
افقی ۷ ترمومتر دماسنج
افقی ۸ درهم پیچیدن لف
افقی ۸ پوستین وت
افقی ۸ خط‌کش رسم تی
افقی ۸ پارچه کهنه لت
افقی ۹ متناوب تناوبی
افقی ۹ از آثار «او هنری»، نویسنده آمریکایی اوازشهر
افقی ۱۰ بالا رفتن، ترقی کردن ارتقا
افقی ۱۰ اردک مرغابی
افقی ۱۰ نوعی رنگ مو مش
افقی ۱۱ مقابل کیفی کمی
افقی ۱۱ پارسای دیرنشین راهب
افقی ۱۱ همگی کل
افقی ۱۱ اهلی رام
افقی ۱۲ بینی انف
افقی ۱۲ از آلات موسیقی شبیه میز پیانو
افقی ۱۲ نوعی بشقاب دوری
افقی ۱۳ شبنم طل
افقی ۱۳ وسیله داوری سوت
افقی ۱۳ کیف انگلیسی بگ
افقی ۱۳ دستور زبان اروپایی گرامر
افقی ۱۴ دانه سحرآمیز لوبیا
افقی ۱۴ از عناصر شیمیایی رادون
افقی ۱۵ شهری در قبرس لارناکا
افقی ۱۵ بیم داشتن هراسیدن
عمودی ۱ سبزی‌های خوشبو ضیمران
عمودی ۱ حمله و هجوم اتاک
عمودی ۱ کودک طفل
عمودی ۲ کنفرانس تاریخی پس از جنگ جهانی دوم یالتا
عمودی ۲ طبیعی نرمال
عمودی ۳ لولوی سر خرمن مترسک
عمودی ۳ طلای سفید پلاتین
عمودی ۳ طایفه غرب ایران لر
عمودی ۴ سخن‌چین نمام
عمودی ۴ مقاب بالاتر مافوق
عمودی ۴ سحر و جادو فسون
عمودی ۵ ماترک ارث
عمودی ۵ یگان نظامی برابر سه جوخه رسد
عمودی ۵ دفعه بار
عمودی ۵ بیماری مهلک وبا
عمودی ۶ ورود غیر قانونی به کامپیوتر هک
عمودی ۶ کشوری آفریقایی با پایتخت «لینلنگوه» مالاوی
عمودی ۶ نور‌شناسی اپتیک
عمودی ۷ جمع وزیر وزرا
عمودی ۷ به رخ کشیدن نیکی‌ها منت
عمودی ۷ بزرگی مهی
عمودی ۷ دو یار همقد اا
عمودی ۸ دارویی سیاه برای حفظ اجساد مردگان مومیا
عمودی ۸ رئیس و مالک روستا در قدیم ارباب
عمودی ۹ داخل تو
عمودی ۹ گرو گذاشتن رهن
عمودی ۹ گیاهی علفی و خودرو از خانواده کاسنی توغ
عمودی ۹ نظریه نگره
عمودی ۱۰ مسرور شادان
عمودی ۱۰ نخستین شاه ایران از سلسله ماد دیااکو
عمودی ۱۰ امر آوردن ار
عمودی ۱۱ سبزی خرد کردنی تره
عمودی ۱۱ جماعت‌ها امم
عمودی ۱۱ زرنگ زبل
عمودی ۱۱ دریوزه گدا
عمودی ۱۲ گروهی تیمی
عمودی ۱۲ گویشی در گیلان تالشی
عمودی ۱۲ جمع درس دروس
عمودی ۱۳ حرص از
عمودی ۱۳ غیر مستقل وابسته
عمودی ۱۳ روحی روانی
عمودی ۱۴ امتحان کننده ممتحن
عمودی ۱۴ گروه گروه رمارم
عمودی ۱۵ از غزوات احد
عمودی ۱۵ محل رجوع مرجع
عمودی ۱۵ از توابع تهران شمیرانگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 2,829 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.