جواب کامل مراحل 1006 تا 1020 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 1006 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1007 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1008 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1009 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1010 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1011 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1012 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1013 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1014 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1015 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1016 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 1017 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 1018 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 1019 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 1020 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۱۰۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ راندمان کارکرد
افقی ۱ کشور تاشکند ازبکستان
افقی ۲ جلگه وسیع استپ
افقی ۲ کمک کردن یاری
افقی ۲ دانه سحرآمیز لوبیا
افقی ۳ نیرو و توان رمق
افقی ۳ فرار گریز
افقی ۳ کچل و بی‌مو تاس
افقی ۳ تن‌پرور لش
افقی ۴ حرف ندا ای
افقی ۴ کانون دایره مرکز
افقی ۴ شهری در استان فارس ارسنجان
افقی ۵ دعای زیر لب ورد
افقی ۵ پول هخامنشی دریک
افقی ۵ از حروف الفبای یونانی گاما
افقی ۶ پرنده نجار دارکوب
افقی ۶ کشوری بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا اریتره
افقی ۷ پیدا کن یاب
افقی ۷ شهری در استان همدان اسداباد
افقی ۷ سیلی لت
افقی ۸ آزرده و ناراحت دمق
افقی ۸ کلام تصدیق خودمان بلی
افقی ۸ پیامبر نبی
افقی ۸ قسمتی از سوره ایه
افقی ۹ زایش زا
افقی ۹ ماده مقوی خوراکی‌ها ویتامین
افقی ۹ خوردنی نامطبوع کتک
افقی ۱۰ از شاخه‌های رشته روانشناسی بالینی
افقی ۱۰ بلندترین کوه آتشفشانی خاورمیانه دماوند
افقی ۱۱ بی‌ریا و متحد یکدل
افقی ۱۱ مخترع تلگراف مورس
افقی ۱۱ گندم سوده ارد
افقی ۱۲ نمایشگر رایانه مانیتور
افقی ۱۲ غذایی از تخم‌مرغ املت
افقی ۱۲ ترک خفیف مو
افقی ۱۳ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۱۳ طلایی بور
افقی ۱۳ مکر و فریب حیله
افقی ۱۳ جد و پدربزرگ نیا
افقی ۱۴ کم و زیاد شدن مقدار نوسان
افقی ۱۴ تابع پیرو
افقی ۱۴ خودخواهی تکبر
افقی ۱۵ کشوری در بریتانیا انگلستان
افقی ۱۵ قافیه شعر سرواده
عمودی ۱ سودمند و مفید کارامد
عمودی ۱ از اقمار سیاره اورانوس دزدیمونا
عمودی ۲ نامدار و مشهور اسمی
عمودی ۲ اشاره ایما
عمودی ۲ مرکز عدسی کانون
عمودی ۳ دوختن و بستن رتق
عمودی ۳ ورق فروش وراق
عمودی ۳ تن و جسم بدن
عمودی ۳ حیوان باوفا سگ
عمودی ۴ اندرون دهان کپ
عمودی ۴ جوهر مرکب
عمودی ۴ ورزش توپ و تور والیبال
عمودی ۵ جوز گردو
عمودی ۵ یار کلنگ بیل
عمودی ۵ از کشورهای آفریقایی تونس
عمودی ۶ ستون خیمه دیرک
عمودی ۶ بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی ایالت مریلند در کشور آمریکا بالتیمور
عمودی ۷ خدا و پروردگار ایزد
عمودی ۷ زهر کشنده سیانور
عمودی ۷ ستون بدن پا
عمودی ۸ پول خارجی ارز
عمودی ۸ جوانمرد راد
عمودی ۸ آقا و سید میر
عمودی ۸ وقت و هنگام حین
عمودی ۹ زندگی کن زی
عمودی ۹ هم‌وطن خودمان ایرانی
عمودی ۹ دیگر و باقی سایر
عمودی ۱۰ نوعی سبک شعر ترکیببند
عمودی ۱۰ قشنگ و زیبا ملوس
عمودی ۱۱ اتاق درس کلاس
عمودی ۱۱ زبان مردم تایلند تای
عمودی ۱۱ از وسایل بنایی ماله
عمودی ۱۲ شهری است در شهرستان دشت آزادگان که در استان خوزستان قرار گرفته است سوسنگرد
عمودی ۱۲ مقوای نازک کارت
عمودی ۱۲ ضمیر دوم شخص مفرد تو
عمودی ۱۳ حرارت بالای بدن تب
عمودی ۱۳ شأن و مقام جاه
عمودی ۱۳ مداد نوکی اتود
عمودی ۱۳ شهر نیروگاه شمالی نکا
عمودی ۱۴ استان مرزی ایلام
عمودی ۱۴ شاید لیکن
عمودی ۱۴ از شهرهای استان یزد میبد
عمودی ۱۵ غریبه و گمنام ناشناخته
عمودی ۱۵ جداره دیواره


جواب مرحله ۱۰۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ... سیه کردی هزاران رخنه در دینم مژگان
افقی ۱ شهرت اوازه
افقی ۱ نام واقعی مجنون قیس
افقی ۲ میوه پاییزی انار
افقی ۲ پایتخت بحرین منامه
افقی ۲ پایتخت پرو لیما
افقی ۳ میوه گندیده فاسد
افقی ۳ سقا میراب
افقی ۳ نه از شاعرانه نز
افقی ۴ زائوترسان ال
افقی ۴ رخت لباس
افقی ۴ از توابع کاشان راوند
افقی ۵ زینت ناخن لاک
افقی ۵ دیدار
افقی ۵ سگ فضانورد لقا
افقی ۶ از حالات ماده مایع
افقی ۶ از ماکیان اردک
افقی ۶ بوی ماندگی نا
افقی ۷ خدای هندو راما
افقی ۷ صحرای مصر سینا
افقی ۷ برهنه رت
افقی ۸ راندن مزاحم دک
افقی ۸ گردنکش مارد
افقی ۸ هدیه کادو
افقی ۸ لجاجت نق
افقی ۹ شکوه فر
افقی ۹ واحد پول عربستان ریال
افقی ۹ رود مهم آلمان راین
افقی ۱۰ صفحه اینترنت وب
افقی ۱۰ ناراست اریب
افقی ۱۰ قتل سیاسی ترور
افقی ۱۱ نفس دعوت کننده به گناه اماره
افقی ۱۱ حسادت
افقی ۱۱ فرزند دریا رشک
افقی ۱۲ از حبوبات لوبیا
افقی ۱۲ تر و تازه و شاداب ریان
افقی ۱۲ حرف گزینش یا
افقی ۱۳ سوغات نصف جهان گز
افقی ۱۳ لجام و افسار دهانه
افقی ۱۳ حاکم خونخوار روم نرون
افقی ۱۴ آسوده راحت
افقی ۱۴ مادر والده
افقی ۱۴ از بخش‌های اوستا یسنا
افقی ۱۵ حقه‌بازی دغل
افقی ۱۵ استان کویری کرمان
افقی ۱۵ نبض زندگی ضربان
عمودی ۱ شهری در استان گیلان ماسال
عمودی ۱ آخرین حرف الفبای انگلیسی زد
عمودی ۱ معادل فارسی هلیکوپتر بالگرد
عمودی ۲ عامل وراثت ژن
عمودی ۲ شیشه آزمایشگاه لام
عمودی ۲ محصول آب و صابون کف
عمودی ۲ گونه‌ای کلاغ جوان زاغ
عمودی ۳ سوتی دادن گاف
عمودی ۳ حرفه و شغل کار
عمودی ۳ قاعده روال
عمودی ۳ فرآیند آب شدن شکر در چای حل
عمودی ۴ دریاچه خوارزم ارال
عمودی ۴ اسب چاپار یام
عمودی ۴ سرما برودت
عمودی ۵ دشنام سب
عمودی ۵ از یاران امام علی عمار
عمودی ۵ بخشش هبه
عمودی ۶ نشان ورزشی مدال
عمودی ۶ نژاد ایرانی اریا
عمودی ۶ کمک کننده یاور
عمودی ۷ لحظه کوتاه ان
عمودی ۷ آب رسان سقا
عمودی ۷ درخت اعدام دار
عمودی ۷ مخلوقات انام
عمودی ۸ قرض و دین وام
عمودی ۸ رود مرزی ارس
عمودی ۸ پول ایتالیا لیر
عمودی ۸ واژه‌ای به معنای آگاه باش هلا
عمودی ۹ حکمران امیر
عمودی ۹ خروس دیک
عمودی ۹ آدمی بشر
عمودی ۹ رود شولوخوف دن
عمودی ۱۰ درخشنده زهرا
عمودی ۱۰ پهلو و جانب کنار
عمودی ۱۰ خصومت شدید قلبی کینه
عمودی ۱۱ مقام قهرمان اول
عمودی ۱۱ وسائل ادات
عمودی ۱۱ واحد سطح ار
عمودی ۱۲ تنها کشور خاور میانه که بیابان ندارد لبنان
عمودی ۱۲ هوش و ذکاوت ویر
عمودی ۱۲ دروازه‌بان بسیار خوب این سال‌های تیم ملی فوتبال آلمان نویر
عمودی ۱۳ استفراغ قی
عمودی ۱۳ سرزمین دیار
عمودی ۱۳ سوره روشنایی نور
عمودی ۱۳ خویشاوند نسب
عمودی ۱۴ کشور خوشبختی که جنگزده است یمن
عمودی ۱۴ هزار کیلو تن
عمودی ۱۴ فلز چهره روی
عمودی ۱۴ انسان بی‌رمق ندارد نا
عمودی ۱۵ متناسب سازگار
عمودی ۱۵ قامت و اندازه قد
عمودی ۱۵ دهلیز دالان


جواب مرحله ۱۰۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فرد باتجربه دنیادیده
افقی ۱ ورام پارسنگ
افقی ۲ حر ازاده
افقی ۲ آجر لعابدار ساده کاشی
افقی ۲ نادان و کم‌خرد جاهل
افقی ۳ ثروتمند دارا
افقی ۳ فیلمی با شرکت شهاب حسینی زهرعسل
افقی ۳ عقیده و نظر رای
افقی ۴ زمین ترکی یر
افقی ۴ سوره زنان نسا
افقی ۴ گرفتنی از هوا بل
افقی ۴ عطرمایه اسانس
افقی ۵ عکس پرسنلی نیمرخ
افقی ۵ صدای خنده آزار دهنده هرهر
افقی ۵ حرف دهان کجی یی
افقی ۶ فکر و اندیشه رای
افقی ۶ خوشگذران عیاش
افقی ۶ جانور حمام سوسک
افقی ۷ توت سه‌گل تمشک
افقی ۷ کوهی در آذربایجان تورات
افقی ۷ بیسواد امی
افقی ۸ هدیه کادو
افقی ۸ هم‌قدم همگام
افقی ۸ وطن میهن
افقی ۹ مادر ترک انا
افقی ۹ خیالات اوهام
افقی ۹ شتر تندرو هیون
افقی ۱۰ بی‌آبرو رسوا
افقی ۱۰ باد خنک نسیم
افقی ۱۰ فلز مرکب از آهن و زغال چدن
افقی ۱۱ لحظه کوتاه ان
افقی ۱۱ مبارزه نبرد
افقی ۱۱ کثرت آمد و شد روارو
افقی ۱۲ از حروف یونانی لاندا
افقی ۱۲ شالوده اس
افقی ۱۲ اشاره به نزدیک این
افقی ۱۲ از رودهای مهم ایران دز
افقی ۱۳ مقیاس اندازه‌گیری یکا
افقی ۱۳ ساربان شتربان
افقی ۱۳ گیتی جهان
افقی ۱۴ لابه زاری
افقی ۱۴ نقل کننده ناقل
افقی ۱۴ ساخت و پاخت تبانی
افقی ۱۵ مدام همواره
افقی ۱۵ مرتفع‌ترین آبشار اروپا در نروژ تیسترنگن
عمودی ۱ معاون دادستان دادیار
عمودی ۱ شبکه‌بندی کانالیزه
عمودی ۲ لاغر نزار
عمودی ۲ خر ماده اتان
عمودی ۲ محروم ناکام
عمودی ۳ رفیق یار
عمودی ۳ لباس کار کرده نیمدار
عمودی ۳ حقه و فریب نارو
عمودی ۴ خویشان و بستگان ادانی
عمودی ۴ نمایش تلویزیونی شو
عمودی ۴ مدرک سند
عمودی ۴ حرف آخر یا
عمودی ۵ عدد روستا ده
عمودی ۵ وسیله کمکی شنیدن سمعک
عمودی ۵ اراذل اوباش
عمودی ۶ گریه و شیون زاری
عمودی ۶ فریاد بلند هوار
عمودی ۶ کالبد تنه
عمودی ۷ مغازه کوچک دکه
عمودی ۷ پایان کاری خاتمه
عمودی ۷ نامی که یونانیان به داریوش شاه ایران داده بودند دارا
عمودی ۸ گریزنده هارب
عمودی ۸ فرمانده سامورایی‌ها شوگان
عمودی ۸ پیشی گرفتن سبقت
عمودی ۹ زبانه آتش شعله
عمودی ۹ از شهرهای مازندران رامسر
عمودی ۹ نوعی شیمی الی
عمودی ۱۰ نمایش‌نامه پیس
عمودی ۱۰ نقشه‌کش رسام
عمودی ۱۰ پول چین یوان
عمودی ۱۱ عالم الهی لاهوت
عمودی ۱۱ علی ای ... رحمت همای
عمودی ۱۱ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۱۲ رده و دسته رج
عمودی ۱۲ مرد عقیم سرس
عمودی ۱۲ شراب می
عمودی ۱۲ کارگر رنجبر
عمودی ۱۳ از همسران ابراهیم سارا
عمودی ۱۳ ماده‌ای که از گونه‌ای درخت انجیر استرالیایی می‌گیرند کایوچو
عمودی ۱۳ کلمه‌ای در مقام تنبیه هان
عمودی ۱۴ پنهانی نهانی
عمودی ۱۴ شمشیر هندی مهند
عمودی ۱۴ یک ششم دانگ
عمودی ۱۵ ماده صابون گلیسیرین
عمودی ۱۵ خوش اندام و دلربا نازنین


جواب مرحله ۱۰۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مایه حیات اب
افقی ۱ از تخصص‌های پزشکی که با اصلاح یا ترمیم شکل و کارکرد سر و کار دارد جراحیپلاستیک
افقی ۲ ویران خراب
افقی ۲ سخت نیست اسان
افقی ۲ زحل کیوان
افقی ۳ شهری در استان فارس لامرد
افقی ۳ بسیار خندان بسام
افقی ۳ اول، آغاز بدو
افقی ۴ امر به آوردن اور
افقی ۴ حرف ندا ای
افقی ۴ نام دخترانه مهوش
افقی ۴ قلعه مستحکم ارگ
افقی ۵ پرنده وفادار قو
افقی ۵ پیشگاه اتاق ایوان
افقی ۵ بدکار شریر
افقی ۶ مکر و حیله نیرنگ
افقی ۶ خودداری از پرداخت وجه چک یا برات نکول
افقی ۶ جاده خون رگ
افقی ۷ کفن لفافه
افقی ۷ جمع نوع انواع
افقی ۷ چارچوب عکس قاب
افقی ۸ شهری در استان چهارمحال و بختیاری اردل
افقی ۸ نشانه‌ها و مقصدها اهداف
افقی ۸ آماده و فراهم مهیا
افقی ۹ نحس شوم
افقی ۹ دست به کاری زدن اقدام
افقی ۹ پیشکار مباشر
افقی ۱۰ باران کم رش
افقی ۱۰ پرسش سوال
افقی ۱۰ شهری تاریخی در استان مازندران بهشهر
افقی ۱۱ چاشنی کباب سماق
افقی ۱۱ آماده کردن فراهم
افقی ۱۱ رودی در فرانسه رن
افقی ۱۲ فلز مرتجع فنر
افقی ۱۲ زینت زیور
افقی ۱۲ فاش کردن لو
افقی ۱۲ جوانمرد، بخشنده راد
افقی ۱۳ سگرمه اخم
افقی ۱۳ مقیاس طول اینچ
افقی ۱۳ جاویدان دایمی
افقی ۱۴ فهمیدن اندیشه‌های یکدیگر که در زندگی مشترک نقش عمده‌ای دارد تفاهم
افقی ۱۴ زیادی، هرز زاید
افقی ۱۴ ممکن است شاید
افقی ۱۵ نیایشگاهی باستانی در منطقه باستانی هفت تپه معبدچغازنبیل
افقی ۱۵ مقابل آری نه
عمودی ۱ از آثار عبید زاکانی اخلاقالاشراف
عمودی ۱ زمینه تم
عمودی ۲ تحسین فرنگی براوو
عمودی ۲ مقابل خرید فروش
عمودی ۲ سودمند نافع
عمودی ۳ دستور امر
عمودی ۳ پشیمان نادم
عمودی ۳ از وسایل آرایش خانم‌ها سرخاب
عمودی ۴ درس زوری جبر
عمودی ۴ برج پاریس ایفل
عمودی ۴ زهر سم
عمودی ۴ مدرسه خردسالان مهد
عمودی ۵ از اشکال هندسی دایره
عمودی ۵ نغمه اواز
عمودی ۵ بند دست مچ
عمودی ۶ دو یار بلند قد اا
عمودی ۶ ذره باردار یون
عمودی ۶ گل خوشه‌ای معطر اقاقیا
عمودی ۷ برابر با حسب
عمودی ۷ هوشیار اگاهدل
عمودی ۷ گذرنامه ویزا
عمودی ۸ گلی خوشبو یاسمن
عمودی ۸ صدای بلند ندا
عمودی ۸ عشوه‌گر فرناز
عمودی ۹ پشتیبان پناه
عمودی ۹ ماه یازدهم میلادی نوامبر
عمودی ۹ سرزمین زرد چین
عمودی ۱۰ دقیق موشکاف
عمودی ۱۰ تالار بزرگ هال
عمودی ۱۰ خرس فلکی دب
عمودی ۱۱ عیب و نقص اک
عمودی ۱۱ آغاز شروع
عمودی ۱۱ دیده شده مشهود
عمودی ۱۲ میوه جاذبه سیب
عمودی ۱۲ پهلوان یل
عمودی ۱۲ نامعلوم مبهم
عمودی ۱۲ رتبه کارمندی اشل
عمودی ۱۳ آدم آب زیر کاه تودار
عمودی ۱۳ از صفات باریتعالی به معنی بسیار نیرومند و چیره قهار
عمودی ۱۳ دورویی ریا
عمودی ۱۴ سرگرد قدیم یاور
عمودی ۱۴ حکومت عصر هیتلر رایش
عمودی ۱۴ یار ویس رامین
عمودی ۱۵ شهر توت کن
عمودی ۱۵ کنایه از باتجربه و گرم و سرد عالم چشیده گرگباراندیده


جواب مرحله ۱۰۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ محل تلاقی زمین و آسمان افق
افقی ۱ دورگه اکدش
افقی ۱ لوله سفالی تنبوشه
افقی ۲ بیماری جنون جوانی شیزوفرنی
افقی ۲ خود خویشتن
افقی ۳ نوعی شیرینی تر
افقی ۳ بزم جشن
افقی ۳ شرمساری خجالت
افقی ۳ رفوزه رد
افقی ۴ ضربه‌ای در تنیس هوک
افقی ۴ مکر و حیله ریو
افقی ۴ نظرات ارا
افقی ۴ اسم ترکی اد
افقی ۵ عنوان اسرای جنگی ایران و عراق ازاده
افقی ۵ درد و رنج الم
افقی ۵ نامناسب ناجور
افقی ۶ سالک رهرو
افقی ۶ در قدیم برای حمل مسافر استفاده می‌شد کجاوه
افقی ۶ نام چند تن از شاهان اشکانی بلاش
افقی ۷ جای پرورش کرم ابریشم تلمبار
افقی ۷ دستور و فرمان امر
افقی ۷ خطایی در پینگ پنگ نت
افقی ۸ شتر ابل
افقی ۸ خیابان وسیع شار
افقی ۸ آلوی کوهی نلک
افقی ۸ خونبها دیه
افقی ۹ تکرار حرفی رر
افقی ۹ بازیگر فیلم دوئل راد
افقی ۹ نقاشی روی شیشه ویترای
افقی ۱۰ مفصل بین ران و ساق پا زانو
افقی ۱۰ صاف و مسطح هموار
افقی ۱۰ نویسنده انگلیسی لبه تیغ موام
افقی ۱۱ قریب نزدیک
افقی ۱۱ از نام‌های انسان در قرآن انس
افقی ۱۱ ره می‌سپارد مسافر
افقی ۱۲ حرف انتخاب یا
افقی ۱۲ لایه محافظ زمین ازن
افقی ۱۲ حرف شرط اما
افقی ۱۲ بوته اولیه برنج نشا
افقی ۱۳ پهلوان یل
افقی ۱۳ ورزش نابینایان گلبال
افقی ۱۳ گردن خنق
افقی ۱۳ از گروه‌های خونی او
افقی ۱۴ بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان ایسییو
افقی ۱۴ تیمی قدرتمند در فوتبال آلمان دورتموند
افقی ۱۵ صورت‌حساب فاکتور
افقی ۱۵ اسب بارکش یابو
افقی ۱۵ ده واحد از چیزی دهه
عمودی ۱ شهرت و آوازه اشتهار
عمودی ۱ خوراک پرنده ارزن
عمودی ۱ فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی یاف
عمودی ۲ سنگ باارزش نیشابور فیروزه
عمودی ۲ پایتخت برزیل برازیلیا
عمودی ۳ ابریشم قز
عمودی ۳ مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در ممالک صنعتی کارتل
عمودی ۳ نوعی برنج ایرانی ندا
عمودی ۳ سرکه سک
عمودی ۴ وجه ناتمام وج
عمودی ۴ دولت‌ها دول
عمودی ۴ فلز چهره روی
عمودی ۴ ورودی‌های کنترل شده مسافران در ترمینال‌های فرودگاه گیت
عمودی ۵ عصاره میوه‌ها افشره
عمودی ۵ فلسفه ارسطو مشا
عمودی ۵ کودن و احمق کالیو
عمودی ۶ شاعر فرانسوی صاحب اثر هوراس کرنی
عمودی ۶ از ابزار ورزش زورخانه‌ای کباده
عمودی ۶ کتاب داود نبی زبور
عمودی ۷ آرامش را شولوخوف روسی نوشت دن
عمودی ۷ بازار واجار
عمودی ۷ ماندنی مانا
عمودی ۸ مراد و مرشد شیخ
عمودی ۸ سدی در تهران لار
عمودی ۸ پول دو کره وون
عمودی ۸ نزد عرب لدی
عمودی ۹ ایالتی در هند و پاکستان جامو
عمودی ۹ دریاچه‌ای در آفریقا نیاسا
عمودی ۹ گشوده وا
عمودی ۱۰ ولایتی در افغانستان تخار
عمودی ۱۰ وسیله ورزشی حامد سلیمی هالتر
عمودی ۱۰ خراب کننده مخرب
عمودی ۱۱ کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده بریتانیایی خالق سه‌گانه شوالیه تاریکی نولان
عمودی ۱۱ سلاح روباه مکر
عمودی ۱۱ تن‌پوش زنانه مانتو
عمودی ۱۲ خانه شعری بیت
عمودی ۱۲ مادر باران ابر
عمودی ۱۲ دیروز عرب امس
عمودی ۱۲ شهر و استانی به همین نام قم
عمودی ۱۳ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۳ زمان مرگ اجل
عمودی ۱۳ کتاب شعر دیوان
عمودی ۱۳ دوستی ود
عمودی ۱۴ ورزشی که در جنوب شرقی کشورمان طرفداران زیادی دارد شتردوانی
عمودی ۱۴ روستای زادگاه ابن سینا افشانه
عمودی ۱۵ جگرخوار بنی‌امیه هند
عمودی ۱۵ در آش هم می‌ریزند رشته
عمودی ۱۵ رفت و آمد داشتن مراوده


جواب مرحله ۱۰۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آسایشگاه خیریه‌ای در حومه تهران کهریزک
افقی ۱ نویسنده فرانسوی انسان وحشی امیلزولا
افقی ۲ ظرف سفالی کوچک شبیه کاسه تغار
افقی ۲ سروده‌های حضرت داود مزامیر
افقی ۳ هواپیمای عجول جت
افقی ۳ زبان به چیزی مالیدن لیس
افقی ۳ تخته سنگ پرداخت شده چهارگوش کالار
افقی ۳ جهت سو
افقی ۴ کارمند اداری
افقی ۴ نسیم شب ایاز
افقی ۴ روستاهای بزرگ قرا
افقی ۵ اضافه علاوه
افقی ۵ حفر کردن کندن
افقی ۵ زمین لم‌یزرع بایر
افقی ۶ به کار بستن رانی
افقی ۶ همگی کل
افقی ۶ احساس غرور فخر
افقی ۷ طلای قالبی شمش
افقی ۷ هولناک هایل
افقی ۷ هم‌پیمان معاهد
افقی ۸ خدای درویش هو
افقی ۸ اثری از ویلیام تاکری نویسنده انگلیسی متولد کلکته یاوهبازار
افقی ۸ رود اروپا رن
افقی ۹ شاهزاده ایرانی پسر کیکاووس سیاوش
افقی ۹ درخت خرما نخیل
افقی ۹ یار آدم حوا
افقی ۱۰ پست دون
افقی ۱۰ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۱۰ درنگ تانی
افقی ۱۱ قرین نکیر منکر
افقی ۱۱ نوعی بستنی قیفی
افقی ۱۱ حلقه‌ای از گل برای بزرگداشت تاجگل
افقی ۱۲ تلاش سعی
افقی ۱۲ سرنوشته، عنوان تیتر
افقی ۱۲ آن که با کامپیوتر کار می‌کند کاربر
افقی ۱۳ پشته خاک تل
افقی ۱۳ بارها کرارا
افقی ۱۳ به تنهایی تکی
افقی ۱۳ برآمدگی ته کفش اج
افقی ۱۴ شاه مقتدر عثمانی سلیمان
افقی ۱۴ تنها و بی‌همنشین بیکس
افقی ۱۵ ویژگی هر داروی مسکن و خواب‌آور نارکوتیک
افقی ۱۵ ویراستار ادیتور
عمودی ۱ درخت کریسمس کاج
عمودی ۱ محوطه باز کشتی عرشه
عمودی ۱ فصل سرما زمستان
عمودی ۲ بخشی از مغز مهره‌داران تالاموس
عمودی ۲ کفش اسب نعل
عمودی ۳ نصف صورت رت
عمودی ۳ علم و فرهنگ دانش
عمودی ۳ ابزار اضافه و لازم یدکی
عمودی ۳ کله سر
عمودی ۴ ظرف سربازی یغلاوی
عمودی ۴ یاری دهنده یاور
عمودی ۴ حقه و نارو کلک
عمودی ۵ زنی زیارت کننده زایره
عمودی ۵ کوبنده مطبخ هاون
عمودی ۵ قطعه موسیقی برای سه نوازنده تریو
عمودی ۶ رشته یا درسی تخصصی در آموزش دانشگاهی کرسی
عمودی ۶ تفحص و جستجو کاوش
عمودی ۶ رستاخیز قیامت
عمودی ۷ تصفیه خانه بدن کلیه
عمودی ۷ نقاشی روی شیشه ویترای
عمودی ۸ میسر بودن امکان
عمودی ۸ تا نگرید طفل کی نوشد ... لبن
عمودی ۸ مادر فریدون فرانک
عمودی ۹ مقابل مناقصه مزایده
عمودی ۹ برادر اخوی
عمودی ۱۰ دروغ ترکی یالان
عمودی ۱۰ زینت داده شده مزین
عمودی ۱۰ به صورت نوشته کتبا
عمودی ۱۱ عیب‌گزار و بدگو لماز
عمودی ۱۱ پرکار فعال
عمودی ۱۱ اصرار بر انجام کاری با تکرار و بیان ضرورت‌ها تاکید
عمودی ۱۲ پایین زیر
عمودی ۱۲ حالت گازی آب بخار
عمودی ۱۲ ظلمت تاریکی
عمودی ۱۳ پرگویی ور
عمودی ۱۳ هر یک از پنج خشکی عالم قاره
عمودی ۱۳ دربان حاجب
عمودی ۱۳ واحد بدمینتون ست
عمودی ۱۴ محرمانه سری
عمودی ۱۴ شخصی بی‌توجه به ظواهر و علاقمند به عمق پدیده‌ها درونگرا
عمودی ۱۵ استخوان فک ارواره
عمودی ۱۵ به مقصد رسیده نایل
عمودی ۱۵ پایین رفتن آب دریا جزر


جواب مرحله ۱۰۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ایما اشارهکردن
افقی ۱ نوشته شده مکتوب
افقی ۲ اختراعی از جورج استیونسون لوکوموتیو
افقی ۲ زنگ کلیسا ناقوس
افقی ۳ وسیله‌ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیر مجاز محافظت می‌کند فیوز
افقی ۳ چهره رخ
افقی ۳ ناحیه‌ای در استان مازندران کلاردشت
افقی ۴ نام ترکی اد
افقی ۴ دیروز تازی امس
افقی ۴ حفظ و نگهداری پاس
افقی ۴ کرم ابریشم دیوه
افقی ۵ بازداشتن منع
افقی ۵ فلز نیروگاه اتمی اورانیم
افقی ۶ کنفرانس فراهمایی
افقی ۶ حرف خوردنی الفبا نون
افقی ۶ پسوند شباهت سا
افقی ۷ جاده و مسیر راه
افقی ۷ کربن خالص الماس
افقی ۷ از دستگاه‌های هفتگانه موسیقی ایرانی ماهور
افقی ۸ ترسناک مهیب
افقی ۸ عروسک مدل لباس مانکن
افقی ۸ از جزایر خلیج فارس لارک
افقی ۹ بازرگان ارتاق
افقی ۹ الگو و مدل نمونه
افقی ۹ رودی در روسیه لنا
افقی ۱۰ جدید نو
افقی ۱۰ مار عظیم‌الجثه بوا
افقی ۱۰ از کشورهای اروپایی انگلستان
افقی ۱۱ مؤدب باتربیت
افقی ۱۱ پایان و انتها اخر
افقی ۱۲ امپراتور دیوانه روم نرون
افقی ۱۲ دریغ از زهی
افقی ۱۲ همراه چین شکن
افقی ۱۲ زهر سم
افقی ۱۳ فرمودن و بازداشتن امرونهی
افقی ۱۳ از ضمایر انگلیسی شی
افقی ۱۳ آینده اتیه
افقی ۱۴ شاعر فرانسوی راسین
افقی ۱۴ گشاده‌رویی ابروفراخی
افقی ۱۵ نسل سلاله
افقی ۱۵ لقب جبرئیل روحالامین
عمودی ۱ حرف نخست یونانی الفا
عمودی ۱ حکم و دستور فرمان
عمودی ۱ میوه کال نارس
عمودی ۲ از سبزیجات خوردنی شوید
عمودی ۲ دالان راهرو
عمودی ۲ فالگیر رمال
عمودی ۳ بازگشت صدا اکو
عمودی ۳ حقیقت چیزی ماهیت
عمودی ۳ از شهرهای مهم ترکیه بورسا
عمودی ۴ یومیه روزانه
عمودی ۴ نماد کریسمس بابانویل
عمودی ۵ اراده هم
عمودی ۵ چیستان معما
عمودی ۵ نیرو و توانایی قوت
عمودی ۵ به پیرزن می‌گویند ننه
عمودی ۶ مسابقه اسب‌دوانی کورس
عمودی ۶ درد و رنج الم
عمودی ۶ کاهگل ارزه
عمودی ۷ چسبیدن به چیزی رتخ
عمودی ۷ باور و یقین ایمان
عمودی ۷ کمک پرستار بهیار
عمودی ۸ ماه دهم سال شمسی دی
عمودی ۸ معادل فارسی انیمیشن پویانمایی
عمودی ۸ رایحه بو
عمودی ۹ کم‌تجربه نوکار
عمودی ۹ اقامت گزیدن سکونت
عمودی ۹ بیان کردن مسأله شرح
عمودی ۱۰ زبان لسان
عمودی ۱۰ عیب و عار ننگ
عمودی ۱۰ رسا شیوا
عمودی ۱۱ محلی در مکه منا
عمودی ۱۱ خواب نوم
عمودی ۱۱ مردن سخت هلاک
عمودی ۱۱ نیلوفر هندی فل
عمودی ۱۲ مقام مذهبی بعد از پاپ کاردینال
عمودی ۱۲ شاعر سخنارا
عمودی ۱۳ پیشکش کردن تقدیم
عمودی ۱۳ وزنه ورزشی هالتر
عمودی ۱۳ کامل و تمام تام
عمودی ۱۴ از ورزش‌های رزمی ووشو
عمودی ۱۴ سردار نامی ایرانی سورنا
عمودی ۱۴ از کباب‌ها سیخی
عمودی ۱۵ مقابل باز بسته
عمودی ۱۵ ستون‌ها ارکان
عمودی ۱۵ بزرگتر مهین


جواب مرحله ۱۰۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چربی گوسفندی دنبه
افقی ۱ جت جنگنده چند منظوره معروف فانتوم
افقی ۱ فربه چاق
افقی ۲ الفت گرفته مانوس
افقی ۲ برداشت از روی یک متن اقتباس
افقی ۲ قیمت بازاری فی
افقی ۳ رود روسیه لنا
افقی ۳ باقی ماندن ابقا
افقی ۳ تیره روزی ادبار
افقی ۴ کارزار تبلیغاتی کمپین
افقی ۴ نهال برنج شالی
افقی ۴ هر فصل کتاب باب
افقی ۵ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۵ نخستین رئیس‌جمهور دموکراتیک روسیه یلتسین
افقی ۵ ماده بیهوشی اتر
افقی ۶ هنوز رزرو نشده رزر
افقی ۶ رشته بسیار باریک نخ
افقی ۶ پایتخت سوئد استکهلم
افقی ۷ شیشه آزمایشگاهی لام
افقی ۷ در دوچرخه و موتور مشترک است تسمه
افقی ۷ تقدیم کردن اهدا
افقی ۸ زائو ترسان ال
افقی ۸ گهواره مهد
افقی ۸ کشور جنگ‌زده آسیایی یمن
افقی ۸ جنس به ظاهر قوی نر
افقی ۹ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو
افقی ۹ بیابان خشک و بی‌علف یابس
افقی ۹ شماره عدد
افقی ۱۰ لجاجت یکدندگی
افقی ۱۰ صدمه و آسیب اک
افقی ۱۰ ضمیر جمع مذکر عربی انت
افقی ۱۱ قبیله ایل
افقی ۱۱ مادر حضرت موسی یوکابد
افقی ۱۱ مغز مخ
افقی ۱۲ از شهرهای ترکی اهر
افقی ۱۲ بخش مهم اوستا یسنا
افقی ۱۲ شترمرغ آمریکایی ناندو
افقی ۱۳ بزرگواری‌ها مکارم
افقی ۱۳ اسلوب و روش رویه
افقی ۱۳ طاس کچل
افقی ۱۴ چون که او آید، نود هم پیش ماست صد
افقی ۱۴ آونگ ساعت پاندول
افقی ۱۴ برنامه ثابت و همیشگی روتین
افقی ۱۵ میزان حرارت دما
افقی ۱۵ از آن سو، نام دو فلز است ندچنها
افقی ۱۵ سم شرنگ
عمودی ۱ جوش چرکین دمل
عمودی ۱ نامی دخترانه پانیسا
عمودی ۱ نخستین سه رقمی صد
عمودی ۲ نمک نشناس نانکور
عمودی ۲ زینت ناخن لاک
عمودی ۲ انیس همدم
عمودی ۳ مشهور بنام
عمودی ۳ نگاه خیره زل
عمودی ۳ فراهم تدارک
عمودی ۴ تکیه کلام درویش هو
عمودی ۴ محیط اطراف پیرامونی
عمودی ۴ بالای فرنگی اپ
عمودی ۵ گدا سایل
عمودی ۵ ابر نزدیک به زمین مه
عمودی ۵ شجاعان دلیران
عمودی ۶ از قهرمانان کارتونی معاصر بنتن
عمودی ۶ از ظروف آشپزخانه دیگ
عمودی ۶ خودروی ملی سمند
عمودی ۷ آقای آشفته ااق
عمودی ۷ دشوار سخت
عمودی ۷ مراسم ایین
عمودی ۷ نیمه دچار دچ
عمودی ۸ از هنرهای هفتگانه نقاشی
عمودی ۸ میوه پرطرفدار که همیشه یافت می‌شود سیب
عمودی ۸ برعکس وارون
عمودی ۹ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۹ مخلوقات انام
عمودی ۹ کیف ورزشی ساک
عمودی ۹ میان برنامه تلویزیونی وله
عمودی ۱۰ مایه زحمت و اذیت وبال
عمودی ۱۰ صفت سرو سهی
عمودی ۱۰ مینرال کانی
عمودی ۱۱ یکی از بایسته‌های مهم در زندگی‌های امروز مادیات
عمودی ۱۱ حرف همراهی عرب مع
عمودی ۱۱ روشن و درخشان باهر
عمودی ۱۲ دشنام سب
عمودی ۱۲ لرزاندن تکاندادن
عمودی ۱۲ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۳ حاکمی که قصد حمله به مکه را داشت ابرهه
عمودی ۱۳ رود شولوخوف دن
عمودی ۱۳ طبیب دکتر
عمودی ۱۴ از درختان جنگلی افرا
عمودی ۱۴ ظرف زمان و مکان لدن
عمودی ۱۴ نام اصلی چنگیزخان تموچین
عمودی ۱۵ استفراغ قی
عمودی ۱۵ مرض بیماری
عمودی ۱۵ کسی که پایش در راه رفتن دچار مشکل است لنگ


جواب مرحله ۱۰۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ لایه حساس عکاسی امولسیون
افقی ۱ مخوف ترسناک
افقی ۲ محل نگهداری تبهکاران زندان
افقی ۲ نادان و کم‌خرد جاهل
افقی ۲ گذرگاه معبر
افقی ۳ آراسته شده مزین
افقی ۳ یکی از بیماری‌های چشم ابسیاه
افقی ۳ تیره و تار مات
افقی ۴ کلمه تحسین وه
افقی ۴ برپا کردنی صیاد دام
افقی ۴ آب روستایی او
افقی ۴ ناشی و ناوارد مبتدی
افقی ۵ تخته سنگ کالار
افقی ۵ مبارزه نبرد
افقی ۵ نفس خسته هن
افقی ۶ سیال تنفسی هوا
افقی ۶ مقصود و منظور مراد
افقی ۶ تیر کوچک ناوک
افقی ۷ قلعه و حصار اورا
افقی ۷ خسته و کوفته مانده
افقی ۷ نخ تابیده ریس
افقی ۸ نوشته ساده سلیس
افقی ۸ رموز اسرار
افقی ۸ از کلمات پرسشی کدام
افقی ۹ جوانمرد راد
افقی ۹ پایتخت ایران تهران
افقی ۹ خوب و پسندیده نیکو
افقی ۱۰ حمص نخود
افقی ۱۰ مشت‌زنی بوکس
افقی ۱۰ عقب و پشت سر ورا
افقی ۱۱ بالا آمدن آب دریا مد
افقی ۱۱ ابزار الات
افقی ۱۱ از انواع خط ارامی
افقی ۱۲ دریایی در شمال اقیانوس آرام برینگ
افقی ۱۲ مایع حیات اب
افقی ۱۲ رود مرزی ایران ارس
افقی ۱۲ علامت مفعولی را
افقی ۱۳ مردم ناس
افقی ۱۳ پابرجا و محکم استوار
افقی ۱۳ امتداد یافته ممتد
افقی ۱۴ موطن دیار
افقی ۱۴ تابع پیرو
افقی ۱۴ خباز نانوا
افقی ۱۵ نوعی راه رفتن اسب یورتمه
افقی ۱۵ از اثرهای معروف صادق هدایت سایهروشن
عمودی ۱ مجرب و کاردیده ازموده
عمودی ۱ کار سرسری سرهمبندی
عمودی ۲ پاکدامن منزه
عمودی ۲ بلندمرتبه والا
عمودی ۲ رانندگی در زبان بیگانه درایو
عمودی ۳ نهال خرما ودی
عمودی ۳ جستجو کردن کاویدن
عمودی ۳ طرف چپ یسار
عمودی ۴ از حروف یونانی لاندا
عمودی ۴ خاک صنعتی رس
عمودی ۴ شیار داخل لوله تفنگ خان
عمودی ۴ لخت و برهنه رت
عمودی ۵ میزان عمر سن
عمودی ۵ سیب ترکی الما
عمودی ۵ از بلندترین آبشارهای جهان تولگا
عمودی ۶ علم سرشماری امار
عمودی ۶ هدیه فرستادن اهدا
عمودی ۶ بانک ارتشی سپه
عمودی ۷ اندازه دستی وجب
عمودی ۷ از شهرهای مازندران رامسر
عمودی ۷ راه رفتن کودکانه تاتی
عمودی ۸ سازمان فضایی آمریکا ناسا
عمودی ۸ از شهرهای فارس داراب
عمودی ۸ بازار اوراق بهادار بورس
عمودی ۹ شتر تندرو هیون
عمودی ۹ خباز نانوا
عمودی ۹ بانگ اوا
عمودی ۱۰ خروس مازندرانی تلا
عمودی ۱۰ محل بارگیری کشتی بندر
عمودی ۱۰ حمله کننده کرار
عمودی ۱۱ موافق و هم‌قدم همراه
عمودی ۱۱ خانه پشت به آفتاب نسار
عمودی ۱۱ عدد منفی نه
عمودی ۱۲ ناخن چهارپایان سم
عمودی ۱۲ ابتدا و آغاز بدو
عمودی ۱۲ چه وقت کی
عمودی ۱۲ میخ مسمار
عمودی ۱۳ مال و روزی نعمت
عمودی ۱۳ از شهرهای گلستان کردکوی
عمودی ۱۳ صورت غذا منو
عمودی ۱۴ از شهرهای استان فارس اباده
عمودی ۱۴ کمک‌رسان یاور
عمودی ۱۴ دستکاری روی عکس رتوش
عمودی ۱۵ بیماری عقب‌ماندگی در اثر کمبود ید کرتینیسم
عمودی ۱۵ از شهرهای خوزستان ابادان


جواب مرحله ۱۰۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کدبانوی خانه زن
افقی ۱ از شخصیت‌های بزرگ سمبولیسم شارلپیربودلر
افقی ۲ پارچه زخم بندی باند
افقی ۲ چاقوی مطبخ کارد
افقی ۲ راهنمایی ارشاد
افقی ۳ دارا بودن داشتن
افقی ۳ بالش متکا
افقی ۳ گروه‌های مردم امم
افقی ۴ عزم قوی همت
افقی ۴ گل بتونه مل
افقی ۴ فرمان توقف ایست
افقی ۴ نیکش به جا ماند نام
افقی ۵ پسوند دال بر زمان ان
افقی ۵ از وسایل آرایش خانم‌ها سرخاب
افقی ۵ پادشاه ساسانی نرسی
افقی ۶ پرنده نامه‌بر کبوتر
افقی ۶ وقت اوان
افقی ۶ نفس خسته هن
افقی ۷ درست یا مناسب دانستن سخنی یا کاری تایید
افقی ۷ بالای کوه کمرکش
افقی ۷ بی‌نیاز و پاینده صمد
افقی ۸ رسیدن وصول
افقی ۸ پوشیده شده مستتر
افقی ۸ شش عرب سادس
افقی ۹ نوعی شیمی الی
افقی ۹ آغاز کننده مبتدی
افقی ۹ شک دودلی
افقی ۱۰ افزایش حجم چیزی ری
افقی ۱۰ رشته پهن نوار
افقی ۱۰ از گل‌ها شقایق
افقی ۱۱ تباه و گندیده فاسد
افقی ۱۱ شهری در استان کرمانشاه نوسود
افقی ۱۱ نانی که از آرد خشک پزند کک
افقی ۱۲ وقوف خبر
افقی ۱۲ آدم ناشی از سر گشادش می‌زند سرنا
افقی ۱۲ واحد عملی سنجش رسانایی برق مو
افقی ۱۲ اثر جین اوستین اما
افقی ۱۳ سخن بی‌عمل لاف
افقی ۱۳ پرنده‌ای کوچک و خواننده توکا
افقی ۱۳ دنیا و آخرت دارین
افقی ۱۴ بلندترین قله دنیا اورست
افقی ۱۴ سریالی با هنرنمایی داریوش ارجمند و فریبا کوثری بانو
افقی ۱۴ رخوت سستی
افقی ۱۵ کتابی نوشته محدث قرن چهاردهم میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی که روایات راجع به امام زمان شیعیان در آن جمع‌آوری شده است مکیالالمکارم
افقی ۱۵ سکسکه هک
عمودی ۱ اثر معروف حافظ ابرو زبدهالتواریخ
عمودی ۱ خادم قوم ام
عمودی ۲ فاقد آرامش ناامن
عمودی ۲ مقابل فرعی اصلی
عمودی ۲ تعدادی ساختمان کنار هم بلوک
عمودی ۳ سرایت آب نشت
عمودی ۳ پرنده پرزدار کیوی
عمودی ۳ کارخانه سازنده خودرو ایتالیا فراری
عمودی ۴ صلابت و سختی شدت
عمودی ۴ شارب سبیل
عمودی ۴ بوی ماندگی نا
عمودی ۴ شهری در استان فارس فسا
عمودی ۵ پادشاه بابل نمرود
عمودی ۵ تأسیس کننده موسس
عمودی ۵ پشته خاک تل
عمودی ۶ حرف پوست‌کنده رک
عمودی ۶ جامه‌ای بر تن ندارد لخت
عمودی ۶ اقدام کردن مبادرت
عمودی ۷ ورقه نازک فلز لام
عمودی ۷ گروه نوازندگان ارکستر
عمودی ۷ جایزه معروف نوبل
عمودی ۸ انداختن پرتاب
عمودی ۸ اسلوب متد
عمودی ۸ جوانمرگ ناکام
عمودی ۹ زاپاس یدکی
عمودی ۹ کنگر فرنگی ارتیشو
عمودی ۹ آنکه شاعر انک
عمودی ۱۰ نوعی بازی اسنوکر
عمودی ۱۰ سوگند قسم
عمودی ۱۰ حرف تعجب وا
عمودی ۱۱ حرف همراهی با
عمودی ۱۱ یکی از لوازم‌التحریر تراش
عمودی ۱۱ از انبیا داوود
عمودی ۱۲ سوی دیگر ورا
عمودی ۱۲ رودی در فرانسه سن
عمودی ۱۲ کشور باسوادان سوید
عمودی ۱۲ نام اسم
عمودی ۱۳ عداوت دشمنی
عمودی ۱۳ راستگو صادق
عمودی ۱۳ رود مرزی ارس
عمودی ۱۴ نوعی شتر لاما
عمودی ۱۴ دوست جانی همدل
عمودی ۱۴ انجمن کمیته
عمودی ۱۵ رفوزگی رد
عمودی ۱۵ شاخه‌ای از علوم فنی مهندسیمکانیک


جواب مرحله ۱۰۱۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر شکسپیر مکبث
افقی ۱ از عوارض مبتلا شدن به ماده مخدر صنعتی شیشه است التهابمغزی
افقی ۲ آسمان عرش
افقی ۲ پول روسیه روبل
افقی ۲ پارسنگ ترازو ورام
افقی ۳ مخفف هستم ام
افقی ۳ نقاش فرانسوی بنیانگذار امپرسیونیسم مانه
افقی ۳ وسیله پرواز انفرادی کایت
افقی ۳ مخالف پد
افقی ۴ از مراکز استان‌ها مشهد
افقی ۴ از اسامی پسران سینا
افقی ۴ ضمیر محترمانه کرا
افقی ۵ دلواپس نگران
افقی ۵ نام گلی است نرگس
افقی ۵ قاضی ورزشی داور
افقی ۶ امام‌زاده‌ای در جاده هراز هاشم
افقی ۶ دمای بالاتر از حد معمول گرما
افقی ۶ درختی است همیشه سبز با گل‌های خوشبو کورس
افقی ۷ زوج نیست فرد
افقی ۷ بنده و شما ما
افقی ۷ سرخوردگی دلسردی
افقی ۸ قلم درشت نی
افقی ۸ خدای هندوان راما
افقی ۸ پسر خورشید در اوستا یاوه
افقی ۸ جدید نو
افقی ۹ پایتخت قزاقستان استانه
افقی ۹ مروارید مر
افقی ۹ ابرقدرت آسیایی چین
افقی ۱۰ ضرباهنگ ریتم
افقی ۱۰ از مربیان فوتبال ایران فرکی
افقی ۱۰ گروه نگهبانان مسلح گارد
افقی ۱۱ سخن‌چین نمام
افقی ۱۱ از نام‌های قرآن مجید
افقی ۱۱ شهری در مازندران چالوس
افقی ۱۲ قرض بانکی وام
افقی ۱۲ سوغات زلزله اوار
افقی ۱۲ از شیر می‌گیرند خامه
افقی ۱۳ رفوزه رد
افقی ۱۳ آتشدان مجمر
افقی ۱۳ نفت دریای شمال برنت
افقی ۱۳ ویتامین ضد سرطان ای
افقی ۱۴ پدیدار مریی
افقی ۱۴ پیک کاغذی نامه
افقی ۱۴ بزرگش علامت نزدن است سنگ
افقی ۱۵ عابران و رانندگان کم‌توجه التفاتی به آن نمی‌دهند چراغراهنما
افقی ۱۵ کرم کدو تنیا
عمودی ۱ بررسی خودرو توسط کارشناس مربوط معاینهفنی
عمودی ۱ تیم فوتبالی در لیگ جزیره نوریچ
عمودی ۲ رنگ سخاوت کرم
عمودی ۲ ارابه گاری
عمودی ۲ خاکستر رماد
عمودی ۳ پنج ترکی بش
عمودی ۳ رهبر زورخانه مرشد
عمودی ۳ روزها ایام
عمودی ۳ بنده و شما ما
عمودی ۴ بینی مشام
عمودی ۴ پدر سهراب رستم
عمودی ۴ کشته عزا و عروسی مرغ
عمودی ۵ گرو گذارنده راهن
عمودی ۵ سوگ و عزا ماتم
عمودی ۵ مزدور اجیر
عمودی ۶ لوله غذارسان در گیاه اوند
عمودی ۶ حرف سوم الفبای یونانی گاما
عمودی ۶ روغن مردگان مومیا
عمودی ۷ قسمت تیز کارد لبه
عمودی ۷ جنس به ظاهر قوی نر
عمودی ۷ ترکیدن بمب انفجار
عمودی ۸ تپه و پشته تل
عمودی ۸ جاوید سرمد
عمودی ۸ آوای ترسناک جانوران درنده هریر
عمودی ۸ تکرار حرفی نن
عمودی ۹ پایتخت رواندا کیگالی
عمودی ۹ عدد رمزی کد
عمودی ۹ آن سوی سقف بام
عمودی ۱۰ بیعانه و پیش‌پرداخت اوانس
عمودی ۱۰ نژاد عرب سامی
عمودی ۱۰ محصول نخلستان خرما
عمودی ۱۱ جلاد استالین بریا
عمودی ۱۱ پانصد هزار کرور
عمودی ۱۱ موقع خرید می‌زنند چانه
عمودی ۱۲ تیره و کدر مات
عمودی ۱۲ برای تهیه مرکب چاپ از آن استفاده می‌شود دوده
عمودی ۱۲ سلول تولید مثل گامت
عمودی ۱۳ خوردنی ناخوشایند غم
عمودی ۱۳ ادویه تند کاری
عمودی ۱۳ کوچکتر از چاه چاله
عمودی ۱۳ صحنه نمایش سن
عمودی ۱۴ نام قدیمی آلمان پروس
عمودی ۱۴ قدرت و توان نیرو
عمودی ۱۴ زمان زودگذر انی
عمودی ۱۵ نمک سازگار با غده تیروئید یددار
عمودی ۱۵ باشگاه‌های حاضر در دسته اول فوتبال آلمان بوندسلیگا


جواب مرحله ۱۰۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سریالی از محمد حسین لطیفی تنهاییلیلا
افقی ۱ ماسک نقاب
افقی ۲ دریاچه ترکیه وان
افقی ۲ روشنایی‌ها انوار
افقی ۲ سرپرستان اولیا
افقی ۳ پشت سر پس
افقی ۳ رئیس و مالک روستا در قدیم ارباب
افقی ۳ نابودی فنا
افقی ۳ برج کج داستانی نل
افقی ۴ معاینه کلی بدن چکاپ
افقی ۴ پرگویی ور
افقی ۴ انصاف داد
افقی ۴ به موقع بجا
افقی ۵ شایع شدن شیوع
افقی ۵ لباس سنگین شنل
افقی ۵ مرکز کشور چک پراگ
افقی ۶ پایتخت جمهوری آذربایجان باکو
افقی ۶ ظاهر عمارت نما
افقی ۶ بالا فوق
افقی ۷ جاده آهنی ریل
افقی ۷ نام زنانه لعیا
افقی ۷ خزنده خوش خط و خال مار
افقی ۷ محصول صابون کف
افقی ۸ آرام خودمانی اروم
افقی ۸ نویسنده و فیلسوف اگزیستانسیالیسم فرانسوی مؤلف هستی و نیستی سارتر
افقی ۸ فراوانی کثرت
افقی ۹ قورباغه دزفولی بق
افقی ۹ از حبوب ریز و گرد دانه عدس
افقی ۹ پودر گرده
افقی ۹ گل و لای ته حوض لجن
افقی ۱۰ قسمت سخت‌افزار کامپیوتر کیس
افقی ۱۰ کاپ ورزشی جام
افقی ۱۰ امر به آسودن اسای
افقی ۱۱ بزرگتر از گوشی تبلت
افقی ۱۱ پسوند مراقبت بان
افقی ۱۱ ارث برندگان وراث
افقی ۱۲ زهرآگین سمی
افقی ۱۲ دام صیاد تله
افقی ۱۲ از پسوندها گی
افقی ۱۲ بسیار پاکیزه طهور
افقی ۱۳ حرف تعجب وا
افقی ۱۳ فارسی باستان دری
افقی ۱۳ مطابق شرع مشروع
افقی ۱۳ شمای بیگانه یو
افقی ۱۴ شهری در اصفهان لنجان
افقی ۱۴ تراوش کننده تراوا
افقی ۱۴ شیمی کربن الی
افقی ۱۵ سازی که با آرشه می‌نوازند ویلن
افقی ۱۵ از بهترین کشتی‌گیران همه ادوار ایران حمیدسوریان
عمودی ۱ سربازی که با توپ تیر می‌اندازد توپچی
عمودی ۱ برنده نوبل اقتصاد ۱۹۸۷ رابرتسولو
عمودی ۲ عابد ناسک
عمودی ۲ علم و پرچم بیرق
عمودی ۲ فیلم مهرجویی بمانی
عمودی ۳ نفس خسته هن
عمودی ۳ کنایه از شخص بی‌حال و بی‌رمق اشالو
عمودی ۳ عمده، همگی کلی
عمودی ۳ پوشاک ستور جل
عمودی ۴ حماسی اپیک
عمودی ۴ همراهی معیت
عمودی ۴ خوراک طیور دان
عمودی ۵ بازیکن هم‌تیمی یار
عمودی ۵ جنبیدن وول
عمودی ۵ شبیه و نظیر دس
عمودی ۵ قطار ترن
عمودی ۶ شهری در عربستان ینبوع
عمودی ۶ شبگرد و پاسبان عسس
عمودی ۶ پاسخ مثبت بلی
عمودی ۷ طویل‌ترین رود فرانسه لوار
عمودی ۷ جد نیا
عمودی ۷ شأن و شوکت جاه
عمودی ۷ زمینه موسیقی تم
عمودی ۸ امر به یافتن یاب
عمودی ۸ فارسی تیراژ شمارگان
عمودی ۸ سرخ‌نای مری
عمودی ۹ طایفه غرب ایران لر
عمودی ۹ قله زاگرس دنا
عمودی ۹ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۹ وسیع و پهن گشاد
عمودی ۱۰ واحد فروش گردو فال
عمودی ۱۰ همسر زن مرد
عمودی ۱۰ از عوامل بسیار ریز بیماری‌زا ویروس
عمودی ۱۱ قطب مثبت اند
عمودی ۱۱ نت چهارم فا
عمودی ۱۱ سگ بیمار هار
عمودی ۱۱ حرف سی الفبا واو
عمودی ۱۲ سرمایه زندگی نوا
عمودی ۱۲ همسر بهرام گور پورک
عمودی ۱۲ تابان ساطع
عمودی ۱۳ بگوی قرآنی قل
عمودی ۱۳ نیروی الکتریسیته برق
عمودی ۱۳ سه ثلاثه
عمودی ۱۳ حرف ندا ای
عمودی ۱۴ در این مکان اینجا
عمودی ۱۴ نوعی قایق کوچک کرجی
عمودی ۱۴ خانه ییلاقی ویلا
عمودی ۱۵ پیشرفت کردن یا شدت گرفتن بالاگرفتن
عمودی ۱۵ اسطوره تیم پرسپولیس پروین


جواب مرحله ۱۰۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حربا افتابپرست
افقی ۱ ده هزار متر مربع هکتار
افقی ۲ جمع هدیه هدایا
افقی ۲ ظاهر عمارت نما
افقی ۲ گرفتار مبتلا
افقی ۳ رمق آخر نا
افقی ۳ نام دیگر گیاه شاهی ترهتیزک
افقی ۳ خشک یابس
افقی ۴ درخت لرزان بید
افقی ۴ بخشی از قطار واگن
افقی ۴ جوش ریز بدن ایر
افقی ۴ واحد بازی تنیس ست
افقی ۵ سرها ریوس
افقی ۵ خودم من
افقی ۵ محافظ چشم پلک
افقی ۵ از مصالح ساختمانی اهک
افقی ۶ قبرکن نباش
افقی ۶ آواره و سرگردان دربهدر
افقی ۷ عید باستانی ایرانیان نوروز
افقی ۷ قانون مغولی یاسا
افقی ۷ پرنده شانه‌به‌سر هدهد
افقی ۸ آسمان فلک
افقی ۸ بنیانگذار مذهب تائوتی در چین لایوتسه
افقی ۸ پرسش از مکان کجا
افقی ۹ اسب بارکش یابو
افقی ۹ نوعی مدل اتوبوس ولوو
افقی ۹ آباد کننده معمور
افقی ۱۰ تنها شدن انفراد
افقی ۱۰ آماده و فراهم مهیا
افقی ۱۱ فرار کردن هرب
افقی ۱۱ تنگی و سختی ضیق
افقی ۱۱ درهم پیچیدن لف
افقی ۱۱ عضوی در صورت دهان
افقی ۱۲ خاک سفالگری رس
افقی ۱۲ تکنوازی در موسیقی سلو
افقی ۱۲ رسم کننده راسم
افقی ۱۲ شهری در آلمان ینا
افقی ۱۳ وضع کننده واضع
افقی ۱۳ دارای نشان و علامت نشاندار
افقی ۱۳ حرف دوم انگلیسی بی
افقی ۱۴ گوش دادن شنیدن
افقی ۱۴ روش و شیوه متد
افقی ۱۴ قوم مغول تاتار
افقی ۱۵ فینال نهایی
افقی ۱۵ فرزند فتحعلی‌شاه عباسمیرزا
عمودی ۱ نوعی اره اهنبر
عمودی ۱ از بازیگران خانم فیلم «شاخه گلی برای عروس» نفیسهروشن
عمودی ۲ از جان گذشته فدایی
عمودی ۲ کتاب مقدس هندوان ولا
عمودی ۲ هر وسیله اطلاع‌رسانی رسانه
عمودی ۳ خم پارچه تا
عمودی ۳ غذایی ترکی دونرکباب
عمودی ۳ روشنایی ضیا
عمودی ۴ نشانه الهی ایت
عمودی ۴ کوزه سبو
عمودی ۴ خودروی ده‌نفره ون
عمودی ۴ شاعر بوستان و گلستان سعدی
عمودی ۵ قلعه و حصار بارو
عمودی ۵ زمان بی‌آغاز ازل
عمودی ۵ دانش فضل
عمودی ۵ از جدایی‌ها شکایت می‌کند نی
عمودی ۶ حاشیه کتاب هامش
عمودی ۶ ورم غده بناگوش اوریون
عمودی ۷ کاشف اشعه ایکس رنتگن
عمودی ۷ سردسیر ییلاق
عمودی ۷ یار محفل گل و پروانه شمع
عمودی ۸ چاق و فربه سمین
عمودی ۸ از پیامبران داوود
عمودی ۸ مستمری راتب
عمودی ۹ امر از تازیدن تاز
عمودی ۹ از پرندگان پرستو
عمودی ۹ از ذرات بنیادی لاندا
عمودی ۱۰ از فرآورده‌های گوشتی کالباس
عمودی ۱۰ تباه‌کننده مفسد
عمودی ۱۱ یار غم هم
عمودی ۱۱ خوردنی متعجب یکه
عمودی ۱۱ کل و جملگی همه
عمودی ۱۱ سوگ و عزا ماتم
عمودی ۱۲ بزرگ کبیر
عمودی ۱۲ اولین عدد دو رقمی ده
عمودی ۱۲ روز روشن عید
عمودی ۱۲ فکر و عقیده رای
عمودی ۱۳ از حروف یونانی تتا
عمودی ۱۳ از آبزیان اردکماهی
عمودی ۱۳ خیس تر
عمودی ۱۴ جامه‌ها البسه
عمودی ۱۴ بدگویی شعری هجو
عمودی ۱۴ شریک انباز
عمودی ۱۵ درستکار و صادق راستکردار
عمودی ۱۵ واحد پول نیجریه نایرا


جواب مرحله ۱۰۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چهارمین رئیس‌جمهور ایران هاشمیرفسنجانی
افقی ۲ پژواک صدا اکو
افقی ۲ مهریه صداق
افقی ۲ گونه‌ای موسیقی غربی راک
افقی ۲ گوشت ترکی ات
افقی ۳ بودجه درامد
افقی ۳ از قدیمی‌ترین و زیباترین محلات ییلاقی شمیرانات درکه
افقی ۳ دالان زیرزمینی تونل
افقی ۴ شهری در فرانسه مارسی
افقی ۴ درمان مداوا
افقی ۵ کرسی آشفته یکرس
افقی ۵ مقدار الکتریسیته جاری شده در یک مدار امپر
افقی ۵ داخلی درونی
افقی ۶ نشانه مفعول در جمله را
افقی ۶ برنده تیز
افقی ۶ از شرکت‌های خودروسازی آلمان اوپل
افقی ۶ از کشورهای جنگ‌زده یمن
افقی ۷ ساختمان مسکونی اپارتمان
افقی ۷ رشوه ارتشا
افقی ۸ از عشاق ادبی لیلی
افقی ۸ حاشا انکار
افقی ۸ شتر ماده بکیه
افقی ۹ گیاهی پایا به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر تا یک متر که دارای برگ‌های ساده به رنگ سبز است ترخون
افقی ۹ از مشهورترین نقاشان هلند و خالق «گشت شبانه» رامبراند
افقی ۱۰ شیشه آزمایشگاهی لام
افقی ۱۰ اشاره بی‌صدا ایما
افقی ۱۰ نومیدی یاس
افقی ۱۰ بلی روسی دا
افقی ۱۱ بندرها بنادر
افقی ۱۱ بی‌رونق کساد
افقی ۱۱ ان صلاه ... عن الفحشاء و المنکر تنهی
افقی ۱۲ از صفات باریتعالی دادار
افقی ۱۲ از نام‌های پسرانه ترکی یاشار
افقی ۱۳ حکمران امیر
افقی ۱۳ به هم سائیده شده مماس
افقی ۱۳ نقاش بزرگی که گوش خود را برید و از آن نقاشی کرد ونگوگ
افقی ۱۴ یکدندگی نق
افقی ۱۴ سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا
افقی ۱۴ از شاخه‌های شمشیربازی سابر
افقی ۱۴ داستان سمر
افقی ۱۵ از سمت‌های مهم در جمهوری اسلامی رییسمجمعتشخیص
عمودی ۱ دریاسالار ادمیرال
عمودی ۱ کشوری کوچک در منطقه حساس خاورمیانه لبنان
عمودی ۲ کسی که به اطلاعات شخصی و محرمانه یک سامانه اینترنتی نفوذ می‌کند هکر
عمودی ۲ ناخدا کاپیتان
عمودی ۲ قرارگاه مقر
عمودی ۳ دستورات اوامر
عمودی ۳ مرکز استان الانبار عراق الرمادی
عمودی ۴ دانشگاه مهم هلند و نام پیمانی که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ باعث ایجاد پول مشترک یورو شد ماستریخ
عمودی ۴ در دوران «مظفرالدین شاه قاجار»، امتیاز کشف و بهره‌برداری از نفت ایران برای مدت ۶۰ سال به او واگذار شد دارسی
عمودی ۵ کلمه‌ای است که معنی انجام عملی را به صورت آزاد و کلی بیان می‌کند و وابسته به هیچکدام از زمان‌ها نیست مصدر
عمودی ۵ هنوز بیگانه یت
عمودی ۵ متبحر وارد
عمودی ۵ بله بیگانه یس
عمودی ۶ عنصر موجود در نمک طعام ید
عمودی ۶ پرسنلی سازمانی
عمودی ۶ زعیم و پیشوا امام
عمودی ۷ کشف مادام کوری رادیم
عمودی ۷ لحظه کوتاه ان
عمودی ۷ بزرگوار مکرم
عمودی ۸ تنگدستی فقر
عمودی ۸ لوزالمعده پانکراس
عمودی ۸ بیماری تنگی نفس اسم
عمودی ۹ خجالتی کمرو
عمودی ۹ عدد فوتبال اا
عمودی ۹ توانگر شدن ایساع
عمودی ۱۰ گردون ... ز تند رفتاری، گیتی ننهد ز سر سیه کاری نرهد
عمودی ۱۰ نامی دخترانه پارمیدا
عمودی ۱۰ صنم بت
عمودی ۱۱ مکان جا
عمودی ۱۱ از شاگردان بزرگ فروید ادلر
عمودی ۱۱ حرف همراهی با
عمودی ۱۱ به پا خاستن ناگهانی علیه حکومت شورش
عمودی ۱۲ بازیگر فرنگی اکتور
عمودی ۱۲ نام قدیمی مازندران تبرستان
عمودی ۱۳ از غذاهای محلی گیلان واویشکا
عمودی ۱۳ غذایی که با تخم مرغ و اسفناج درست می‌شود نرگسی
عمودی ۱۴ سخنان نامربوط بیمار یان
عمودی ۱۴ وکیل نماینده
عمودی ۱۴ صوم درهم ومص
عمودی ۱۵ هدایت فردی و درونی افکار، احساسات یا رفتار تلقین
عمودی ۱۵ پیشوا و هادی هدایتگر


جواب مرحله ۱۰۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماهی عنبر کاشالوت
افقی ۱ کلنی مستعمره
افقی ۲ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۲ یک دسته سرباز اتریاد
افقی ۲ برقرار دایر
افقی ۳ آب پاک کر
افقی ۳ اندک کم
افقی ۳ اسب چاپار یام
افقی ۳ آبار چاهها
افقی ۴ ماه آخر سال میلادی دسامبر
افقی ۴ دست‌آموز اهلی
افقی ۵ جرأت یارا
افقی ۵ عدد دونده دو
افقی ۵ شکر متبلور نبات
افقی ۵ خط‌کش مهندسی تی
افقی ۶ میدانی در تهران ونک
افقی ۶ غذای ظهر ناهار
افقی ۶ مدرک سند
افقی ۷ بوی ماندگی نا
افقی ۷ نژاد کشور الجزایر عرب
افقی ۷ سلطان و ملک پادشاه
افقی ۸ از توابع گنبد کاووس رامیان
افقی ۸ مأیوس ناامید
افقی ۹ ماه یازدهم میلادی نوامبر
افقی ۹ مادربزرگ ننه
افقی ۹ اثر چربی لک
افقی ۱۰ شهر بادگیرها یزد
افقی ۱۰ نماد نشانه
افقی ۱۰ جد و پدربزرگ نیا
افقی ۱۱ پشته تل
افقی ۱۱ نان نازک لواش
افقی ۱۱ ترنجیدن من
افقی ۱۱ پدر خلیل‌الله تارخ
افقی ۱۲ نبرد و رزم اورد
افقی ۱۲ چین ملی تایوان
افقی ۱۳ کاندید نامزد
افقی ۱۳ مقابل حاشیه متن
افقی ۱۳ شهر رازی ری
افقی ۱۳ دست مالیدن مس
افقی ۱۴ لباس بی‌آستر یکلا
افقی ۱۴ متخصص فنی مکانیک
افقی ۱۴ از شهرهای مازندران نور
افقی ۱۵ مسکن ارامبخش
افقی ۱۵ گرمادرمانی دیامتری
عمودی ۱ مجموعه کلکسیون
عمودی ۱ از قمرهای سیاره اورانوس تیتانیا
عمودی ۲ زادگاه ابراهیم اور
عمودی ۲ میوه هزار دانه انار
عمودی ۲ لغزیدن پا زل
عمودی ۲ جریب اکر
عمودی ۳ تردید شک
عمودی ۳ فهم درک
عمودی ۳ قطب مثبت باطری اند
عمودی ۳ دیکته املا
عمودی ۴ حدیث معروف کسا
عمودی ۴ برادر پدر عمو
عمودی ۴ وسایل و ابزار لوزام
عمودی ۵ شتر بی‌کوهان لاما
عمودی ۵ ملوان و ناخدا دریانورد
عمودی ۶ پوستین وت
عمودی ۶ بالا آمدن آب دریا مد
عمودی ۶ نوازنده عهد ساسانیان بامشاد
عمودی ۶ مغز سر مخ
عمودی ۷ کرسی خطابه تریبون
عمودی ۷ کفن دزد نباش
عمودی ۷ جذب مکش
عمودی ۸ دوست و رفیق یار
عمودی ۸ بالای فرنگی اپ
عمودی ۸ رود فرانسه رن
عمودی ۸ از حروف یونانی تتا
عمودی ۹ مادر وطن مام
عمودی ۹ مخفی و نهفته نهان
عمودی ۹ شبیه یکدیگر همانند
عمودی ۱۰ آب‌بند سد
عمودی ۱۰ از شهرهای خوزستان ابادان
عمودی ۱۰ ساز مولانا نی
عمودی ۱۰ حرف دهان‌کجی یی
عمودی ۱۱ کنایه از فرد تنومند و قوی چهارشانه
عمودی ۱۱ دخمه اموات اشکانیان ورکا
عمودی ۱۲ دادگری عدالت
عمودی ۱۲ دوات امه
عمودی ۱۲ زبان مردم کشور تایلند تای
عمودی ۱۳ حوت ماهی
عمودی ۱۳ صفت سرو سهی
عمودی ۱۳ برکت سفره نان
عمودی ۱۳ الفبای موسیقی نت
عمودی ۱۴ جگر سفید ریه
عمودی ۱۴ بدن تن
عمودی ۱۴ بی‌باک و شجاع دلیر
عمودی ۱۴ حشره زحمتکش مور
عمودی ۱۵ ترسیدن هراسیدن
عمودی ۱۵ معروف‌ترین بنای تیسفون کاخکسریگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 3,989 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.