تصویر  کاهش رتبه الکسا

862

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

1,115

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

1,492

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

984

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

1,048

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

890