تصویر  کاهش رتبه الکسا

1,176

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

1,371

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

1,767

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

1,220

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

1,243

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

1,104