تصویر  کاهش رتبه الکسا

1,880

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

1,733

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

2,440

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

1,591

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

1,768

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

1,477