تصویر  کاهش رتبه الکسا

641

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

1,003

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

1,350

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

872

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

949

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

771