پاسخ کامل مراحل 241 تا 260 بازی جدولانه 1

پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 241 جدولانه 1 | مرحله 242 جدولانه 1 | مرحله 243 جدولانه 1 | مرحله 244 جدولانه 1 | مرحله 245 جدولانه 1 | مرحله 246 جدولانه 1 | مرحله 247 جدولانه 1 | مرحله 248 جدولانه 1 | مرحله 249 جدولانه 1 | مرحله 250 جدولانه 1 | مرحله 251 جدولانه 1 | مرحله 252 جدولانه 1 | مرحله 253 جدولانه 1 | مرحله 254 جدولانه 1 | مرحله 255 جدولانه 1 | مرحله 256 جدولانه 1 | مرحله 257 جدولانه 1 | مرحله 258 جدولانه 1 | مرحله 259 جدولانه 1 | مرحله 260 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۲۴۱ جدولانه ۱

آزرده شدن رنجیدن
آمرزنده غفار
اثر پرویز قاضی سعید شبهای پر ماجرا
اثر جرج برنارد شاو کاندیدا
اثر جلال آل احمد نون و القلم
اثر شهریار مدنی پور آبی ماورابحار
ارادی اختیاری
از استان ها قم
از بازیگران فیلم زمهریر ابوالفضل پور عرب
از مراکز استان ها یزد
استوار و محکم مبرم
افزودن ازدیاد
امت ها امم
اندک کم
اهل مرو مروی
ایوان رواق
بالا آمدن آب دریا مد
برداشت محصول درو
بشر آدمیزاد
بهشت جاوید عدن
بوی ماندگی نا
بی درنگ عجالتا
بیماری همه گیر اپیدمی
پای افزار لکا
پایتخت لاتوس وینتیان
پدر ابوی
پسوند شباهت سا
پشت کمر
پوسیده رمیم
پویانمایی انیمیشن
تشنه فریب بیابان سراب
تقلب کردن جعل
تکیه گاه مسند
جاری روان
جای بی خطر امن
جشن و طرب بزم
چو حل گشت آسان شود معما
حرف انتخاب یا
حرف همراهی با
خرس آسمانی دب
خرسند وراضی قانع
خطاب بی ادبانه هی
خویشان و خدمتگذاران حشم
دارای نکته آموزشی آموزنده
دام و تله فخ
درست و بی نقص کامل
دروازه درب
ذره باردار یون
رد رگ ها جاریست خون
رمزینه کد
روا و مجاز مباح
رود مرزی اروند
روش و ایین مسلک
زدنی به سیگار پک
زمین سبز و خرم چمن
زیر پا مانده له
ساز شاکی نی
ساز و کار مکانیسم
سانسور ممیزی
سرسرا هال
سگ بیمار هار
سیاه رنگ ادهم
عود ند
قدرت زور
گمراه شدن ضلال
مالدار بای
مطیع رام
معمولی عادی
میان لا
نابودکردن محو
نام اسم
نژاد و نسبت نزاد
نظر رای
نقص در اعضای بدن فلج
نیکی خوبی
هدیه دادن اهدا
وا رفته شل
وحشی دد
کشف ماری کوری رادیوم
کشیک و نگهبانی یتاق
کنایه از تسلیم شدن زانو زد
یاری دهنده ممد


جواب مرحله ۲۴۲ جدولانه ۱

آخر و عاقبت فرجام
آزمایش لباس پرو
آن دم
آواز حزین زخ
از حبوبات ماش
از طوایف ایرانی بلوچ
از مرکبات دارابی
اعتماد به خدا در کار توکل
افراد یک خانواده خانوار
انچه ابدی است جاویدان
اکراه و ناچاری جبر
با اش
با اهمیت و مهم باارزش
باره مورد
برادر پدر عمود
بستر جا
بی عرضه پخمه
بی عیب سره
پارچخ پنبه ای نخی
پارچه مالیدنی نمد
پارکت چوب فرش
پیشگاه خانه رواق
توشه زاد
تکه پارچه کهنه لته
جامه صاف کن اتو
چربی جانوری پیه
چه کسی کی
حمال باربر
خاطر یاد
خواب خوش رویا
خوش طعم کننده غذا ادویه
دارایی مال
دالان کریدور
دلباخته و شیفته عاشق
راه و روش کار لم
رسوب آب رودخانه لای
روز گذشتهئ دی
زحمت رنج
سطح و رویه رو
سوغات ساوه انار
شجاع یل
شرط زندگی آرام تفاهم
صاحب ذا
ظرف آبجوش کتری
فرزند زاده نوه
قالی فرش
قد و بالا قامت
قلب دل
قوت و توانایی زور
گل سرخ رز
لیست غذا منو
مادر در لفظ عامیانه ننه
ماست چکیده لور
ماه شروع مدارس مهر
متداول بودن رواج
مجالس عیش و نوش بزم
مخالف و زد منافی
مردان ذکور
مرض دا
مقابل آستری رویه
مقابل باطل حق
مقابل دام دد
مقابل زن مرد
میوه لهیده و پر آب اب لمبو
نادان چل
نافرمان گردن کش
نشانه تیر هدف
نقش کردن نوشته ها وتصاویر روی کاغذ چاپ
نوعی پلو همراه با خلال نارنج و پلو شیرین پلو
نوعی شیرینی با آرد برنج شکرپنیر
نوعی مایع ظرفشویی ریکا
نوعی نان فانتزی شیرمال
هدیه عروس رونما
همراه اصول ادب
همسر آدم حوا
ویران و خراب منهدم
کار پوشیده سر
کارگر کشتی جاشو
کشتی جنگی ناو
کوتاه و ناقص نارسا
یگانه و یکتا واحد


جواب مرحله ۲۴۳ جدولانه ۱

آب ویرانگر سیل
آشفته مختل
آموزش یاد
آکندگی پری
ادب آموخته مودب
از زینت آلات النگو
از ضمایر تان
از غذاها فرنی
از غذاها لوبیا پلو
از گازها اتان
اسارت بردگی
افشاگری لو
انبار کشتی خن
او وی
بخشنده وهاب
برنامه غذایی رژیم
بشارت مژده
بصیرت بینایی
بنشن ریز عدس
به دنیا آمدن ولادت
بهار ربیع
بهم سودن تماس
بهن خورده مصادف
بیم ترس
پایه اس
پشم نرم گوسفند پت
تاب و توان نا
تازه نو
تنبل جالیزی کدو
تنگ هم کیپ
تیر پیکاندار یب
جنگ رزم
حرف تحسین وه
حرف ربط یا
حرف ندا ای
حرف نفی عرب لن
حوض کوچک ابزن
خرس چینی پاندا
خزنده گزنده مار
داد و ستد معامله
دادگری عدالت
درمان علاج
دریاچه معروف خزر
دهکده ابادی
راهنمایی دلالت
رشد کردن نمو
رفت و امد تردد
روده کور آپاندیس
ساختمان بنا
سازمان جاسوسی سیا
سخت پوس آبزی خرچنگ
سخن،کلام قال
سرپرست ولی
سردسیر ییلاق
سرمشق الگو
سستی فترت
سفید آذی اق
شهر استان کرمانشاه پاوه
شهر اصفهان لنجان
صدای درد اخ
صدمه اسیب
صفحه اینترنتی وب
ضد بد خوب
ضمیر سوم شخص مفرد او
فرو رفتن ظرف قر
گل بی برگ پرپر
گل وسط دو آجر ملات
گوسفند جنگی قوچ
لباس کسا
ماده بیهوشی اتر
مقدار فشار الکتریکی ولتاژ
نرخ بها
نشان،رونق نماد
نقاش معروف فرانسوی اگوستر نوار
نقیض پر تهی
نوبت فیلم سانس
نوعی پرانتز آکولاد
نوعی شتر مرغ ناندو
نوعی ماهی کپور
نیرومند قوی
هر چیز بد و زشت انر
وارونه واژگون
وسیله آرایش خانم ها سرخاب
ویران یباب
کرانه افق
کلام معتبر نص
کلام مغرور منم
کلرا وبا
کم مانده آدم شود اد
کوه ایلام کبیر کوه


جواب مرحله ۲۴۴ جدولانه ۱

ابر نزدیک زمین مه
اثر عبدالحسین زرین کوب شهر بی دروغ شعر بی نقاب
از چاشنی ها رب
از درختان جنگلی توسکا
از روی خلوص و پاکی صمیمانه
اسب چاپار یام
اشاره به دور ان
اصلاح بی نظمی دندان ها ارتودنسی
الهه عشق یونان باستان ونوس
اولین انسان آدم
بانگ ندا
بدون رطوبت خشک
برتر از گوهر هنر
بزرگ و عظیم کلان
به جا آوردن ادا
به جز الا
بی باکانه متهورانه
پاداش سزا
پاک شمردن تقدیس
پرنده زیبا قو
پلیدی رجس
ترکیده و شکسته غر
توشه زاد
ثروتمندی توانگری
خشکی بر
خطا سهو
خمیازه اسا
خوب نیکو
خوشبخت سعادت مند
داد و ستد بده بستان
داد و فریاد توخالی هارتوپورت
دارای مزیت مزی
دانه خشبو هل
درخت مسواک یسر
درند تیز پا یوزپلنگ
درنوردیدن طی
درون دهان کب
دست نخورده بکر
دهنه لگام
دوست و همدم یار
راه رفتن مشی
راه کوتاه ره
رفتار عمل
زهرآلود سمی
ساز و کار مکانیسم
سخان بی معنی یان
شراب خمر
شش ریه
شهر سینمایی فرانسه کن
شیوا رسا
صحنه نمایش سن
عدد تنفسی شش
عدد هندسی پی
عشوه آمدن نازکردن
عضو پرواز بال
عقل خرد
غالب شعری حافظ غزل
غزال آهو
فریاد افسوس وای
فیلمی با بازی پرویز پرستویی و گلشیفته فراهانی به نام پدر
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی دل شکسته
قسمت اصلی ذره بین عدسی
قشنگ زیبا
قعر جهنم درک
قوم کم حرف لر
گله رمه
مادرعرب ام
مخالف ضد
مزد اجرت
مغرور غره
مقدم صدرنشین
میوه تلفنی الو
ناتوان زمین گیر
نوعی انگور دانه درشت ریش بابا
نیم صدای ساعت تیک
هر یک از یاران مسیح حواری
هنوز فرنگی یت
واحد سطح ار
واحد طول متر
واحد مقاومت الکتریکی اهم
وک قورباغه
کوزه سفالین ابریق


جواب مرحله ۲۴۵ جدولانه ۱

آتشفشانی در پرو ابی ناس
آهنگساز آلمانی شومان
اتحادیه فوتبال اروپا یوفا
اثری از جی جی بالارد جزیره بتون
از آثار تورگینف زن روستایی
از گیاهان رنگرزی روناس
اشاره قلبی الهام
بازگشت صوت پس از برخورد به مانع اکو
بالاتر از کشیش اسقب
بررسی اطلاعات پردازش
برگه اجرای حکم اجراییه
بندگی رق
به دنیا آوردن زا
به زغال می ماند روسیاهی
پایتخت آفریقایی لیبرویل
پایتخت چاد جامنا
پایخت ترکیه آنکارا
پسوند شباهت وار
پلیس فدرال آمریکا اف بی آی
پناه دادن الجا
پول فلزی سکه
ترس اور خوفناک
تهی دست ندار
توان تاب
توسل جوینده واسل
جرثقیل بالابر
جستجو کردن تجسس
جوان،دلیر نیو
چهارپا بهیمه
حیله نارو
حیوان بی افسار بی لگام
حیوان وحشی دد
خانه ییلاقی ویلا
خط بعد از هیدروگلیف هیراتیک
خمیازه اسا
خوب مختصر خب
خوشه پروین ثریا
داد و فریاد هوار
دختر عرب بنت
دخل درامد
درخشنده زهرا
درد رنج
دروازه بان هلندی وندرسار
دست روی چیزی کشیدن مالیدن
دیکته املا
رشته کوهی در اروپا آلپ
رشوه دادن ارشا
رفع کدورت اشتی
رهبر و پیشوای مذهبی امام
زینت ناخن لاک
سازمان موسسه
سازنده آتش آتشگر
سانسور ممیزی
سخنان بی معنی یان
سه یار همقد ااا
شیوه سبک
صفت سیر بدبو
غربال الک
فالگیر رمال
فرشته مقرب سدرهن
فوتبالیست آرژانتینی مسی
فیلمی از جوئل کوئن فارگو
قابل دیدن مریی
قایق بلم
قرینگی تقارن
گرفتن تمام حق استیفا
گل دندان نشین گل مینا
لنگه بار تا
مجلس شادی جشن
محموله بار
مخفف آتش تش
مزده اسیدی ترشی
موسسه امداد جهانی صلیب سرخ
مکان جا
میل و هوس شدید ویر
نابخرد ابله
نابود شده هدر
ناراحت از کسی دلخور
هر بخش از لشکر جناح
واقعا الحق
کشتی جنگی ناو


جواب مرحله ۲۴۶ جدولانه ۱

آب منجمد یخ
از پوشاک ورزشکاران شرت
از خزندگان مار
اصفهان قدیم جی
اندیشمندان علما
ایما اشاره
باران اندک زش
بازیگر فیلم بی خوابی آل پاچینو
بخار دهان ها
بدهی وام
بوزینه میمون
پابان ها اواخر
پایتخت فراری رم
پشت سر ورا
پول خارجی ارز
پیرامون دورادور
پیکر و اندام جثه
ترش و شیرین مز
تصفیه پالش
تقویت امواج رادیویی رله
تیم فوتبال اسپانیایی رئال مادرید
تیک فوتبال انگلیسی لیور پول
جدید نو
چشم درد رمد
چهره نما اینه
حرف دهن کجی یی
حیوان وحشی دد
خداوند رب
خط نابینایان بریل
خودروی ده نفره وندرسار
دشمن عدو
دلداده مجنون لیلی
دور بعید
دکان مغازه
رهبر لیدر
روایت کننده راوی
روییدن گیاه رویش
ریاکار دورو
زرین طلایی
سال ترکی ییل
سوا جدا
شب عرب لیل
صدای ترساندن پخ
ضمیر اول شخص مفرد من
علف خوار چرنده
فارغ و آسوده سبکبال
فوتبالیست آرزانتینی دی ماریا
فیلمی با بازی آل پاچینو بوی خوش زن
قدرت و توان نیرو
قلم فرنگی پن
گل ته حوض لای
گمراه کننده اغواگر
گویند حبیب خداست مهمان
لمه های صورت و بدن لکو پیس
مسابقات سراسری لیگ
مسرور شادمان
معمار کلیسای سن پیتزو مادرنو
مقابل کیفی کمی
مولود و کودک ولید
میوه نارس کال
نام قدیم مدینه یثرب
نو پدید آمده نوایین
نوشه زاد
نوعی آش رقیق سوپ
نیروی هوایی ارتش نهاجا
هزینه درس خواندن شهریه
همشیره خواهر
ورزش مادر دو
کتاب مقدس هندوان ودا
کتداول و مرسوم رایج
کشوری در آمریکای جنوبی آرژانتین
یافتن یابیدن


جواب مرحله ۲۴۷ جدولانه ۱

آزرده دلتنگ
آسیای دستی دستار
آشفته آسیمه
اثر صادق هدایت مازیار
اثر محمد علی جمال زاده راه آبنامه
ارز پر قدرت دلار
از روی شهوت شهوانی
از سعدی بوستان
اقدام کردن به کاری مبادرت
باقیمانده ها بقایا
بالشتک ماوس پد
برگ برنده اس
پایتخت لیبی طرابلس
پایتخت کره جنوبی سئول
پراکندگی و شکست لشکر هزیمت
پیش ضمه
تخت اریکه
ترسیده هراسان
جنگجو رزم آور
جهانی که در آنیم دنیا
چار همسایه
خالص و بی غش سارا
خاندان سلسله
خنجر دشنه
خو گرفته مانوس
خودروی ده نفره ون
دستگاه گوارش هاضمه
دوستان یاران
رفت و آمد به شتاب تکاپو
سخنان بیهوده و مزخرف شر و ور
سر فوتبالیست هد
سنگینی وزن
سیاره زهره ناهید
شدنی ممکن
شرح و توضیح بیان
شهری در همدان ملایر
شکسته مکسور
شیوه اسلوب
طرف ور
عامل وراثت ژن
علم اشکال هندسه
غذا خوردن تناول
غذای نیم روز ناهار
فاش کردن سخن انما
فرمان بردن تمکین
فیلمی از علی قوی تن آدمکها
فیلمی با بازی الناز شاکردوست ارابه مرگ
قسمتی از تخم مرغ زرده
قوی جثه تناور
گرداگرد دهان نس
گریه و نوحه مویه
گل نارنجی رنگ لادن
لطیف و هموار نسو
مادران عرب امهات
ماهی فروش سماک
مخزن سیمان بونکر
مسخره کردن ورزشی هو کردن
میوه نکو به
نا خلف نا اهل
نادر نایاب
نت چهارم فا
نتیجه ثمره
نشانه جمع ها
نکوهش ملامت
نیمه بار تا
هواپیمای عجول جت
وسیله اندازه گیری زاویه نقاله
کتاب مقدس یهودیان تورات
کتمل کننده مکمل
کجاست؟ کو
کشور اروپایی لتونی
کشور مرفه عربی کویت
کمک و دستیار وردست
کنار نزد
کناره دامنه
کوچک و بزرگ خلیج فارس تنب
یازده اا
یوش آهسته


جواب مرحله ۲۴۸ جدولانه ۱

آموختن فراگرفتن
ابزار زمین شویی تی
اتحادیه صنفی سندیکا
از چاشنی ها رب
از حروف الفبا صاد
از خدایان باستان را
از خوانندگان موسیقی پاپ نیما مسیحا
از سیارات منظومه شمسی نپتون
از شهرهای استان ابلام ایوان
از شهرهای استان قم جعفریه
از قمرهای سیاره اوراوس میراندا
از هم پاشیده متلاشی
اشاره به نزدیک اینه
بازاریاب ویزیتور
بازی تخته نرد
بازیگر فیلم شب یلدا فروتن
بخشی از پا ساق
بسیار مهربان ودود
بعید دور
بند و زندن لگ
پارچه لطیف زخم بندی گاز
پرچم لوا
پهلوانان یلان
پیمانه کیل
تفاله تخ
جای بازگشت ماب
حرارت تف
حرف ندا ای
خالص قح
خشنود راضی
خم کاغذ تا
خواسته ها امیال
خواننده آلبوم نفس های بی هدف محسن یگانه
دارایی مال
دریغ و اقسوس حیف
دست اموز رام
دلتنگی ضجر
دور کردن دفع
رانده شده رجیم
راه فاضلاب اگو
رتبه کارمندی اشل
رهرو مسافر
روشنایی ضو
زه کمان وتر
سارق درد
سال ترکی ییل
سخن ناگفتنی راز
سما آسمان
سوت صفیر
سوراخی در کوه غار
شایسته روا
شرح احوال و تذکره بیوگرافی
شهر شمالی آمل
شهری در آلمان دوسل دورف
شهری در ترکیه یوزگات
شک و تردید ریب
صدای ناله در گلو غرم
ظاهر ساختمان نما
عقیده رای
عقیم نازا
فیلمی از پوران درخشنده رویای خیس
گونه و دسته صنف
لوله خروجی کلیه میزنال
لیست غذا منو
محصول خباری نان
مرد ترشروی بسل
مریض بیمار
مسطح و هموار صاف
مقابل زیر رو
ناخشنود ناراضی
کشوری در جنوب غربی اروپا پرتغال
کلان بزرگ


جواب مرحله ۲۴۹ جدولانه ۱

آب در لغت محلی آو
آبرو،اعتبار وجهه
آحاد یکان
آخرین لباس کفن
آسیب لطمه
آغوش بر
ابزار مکانیک آچار
ارزش،اعتبار شان
از آثار تاریخی ابلام پل گاومیشان
از آحاد وزن چارک
از ادات استفهام ایا
از حبوب خوراکی باقلا
از گلها رابو
استخوان بندی اسکلت
اشاره به دور آن
الهه آب اناهیتا
انبار کشتی خن
اندیشمندان فکور
اول امری وحله
این مکان اینجت
بخت آزمایی لاتاری
برابر یر
برادر دادا
برتر تاپ
برخوردار بهره مند
بزرگ منشی نب
به معنی بگو قل
بی قید و بند رها
پایین حوض تگ
پرتابه انفجاری بمب
پشتگرمی اتکا
پنهان کردن نهقته
ترستاک مهیب
تفاله چغندر ملاس
توده غله خرمن
جریمه جزا
چله کمان وتر
چندین کتاب کتب
حرف بیست و سه فا
حرف فاصله تاک
حمام تکی وان
حومه طهران طالقان
حیوان جانور
خاک سفالگری رس
خوش زبان بامزه
درخت انگور تاک
دست افزار ابزار
دورویی ریا
ردیف رسته
رنگ مو مش
زاری ناله
زغال سنگ مرغوب کک
زیستگاه بوم
سال گذشته پار
ساکنان محل اهالی
سایه نش
سخا جود
سرامیک زینتی کاشی
سرمایه راس المال
سمت راست یمین
سنجش قیاس
شگرد فن
شهر توت کن
شهر کرمان راور
صندوقچه درج
ضد نسیه نقد
عظیم الجثه یقر
علامت اشاره
غذای شب شام
فرزند آدم قابیل
فرمان اتومبیل رل
فریب مکر
گردش دور
گردنکش مستکبر
گرو گذارنده راهن
گرو گذاشتن رهن
گندم آگ
لبریز لبالب
مایه نشاط و خرمی دل دل ارا
مچاله شده له
مخفف از او ازو
معلق اون
نرخ،ارزش بها
نغمه آوا
نم پسرانه ایرج
همراخ ملازم
واضح بدیهی
وجود دارد هست
وسیله روفتن جارو
کجازات کیفر
کشیده شده امتداد
یک ششم دانگ


جواب مرحله ۲۵۰ جدولانه ۱

آجر لعباب دار کاشی
آیین مسلک
اثر امیل زولا وحش انسانی
اثر بالزاک باباگوریو
اثر جعفر مدرس صادقی دوازده داستان
اثر صادق چوبک یک شب بی خوابی
از پرندگان گردن دراز لک لک
اشاره به دور آن
الفبای موسیقی نت
انتقال فوتبالی ترانسفر
باب روز مد
بالین بستر
بخشی از سوره آیه
برکت آسمان باران
بیماری دا
بیماری هراس
پایتخت کانادا اتاوا
پرتو نگاری رادیو گرافی
پرنده سعادت هما
پسوند شباهت سا
پور پسر
تن پرور تنبل
تندرست سالم
ته نشین شدن رسوب
تیم فوتبال اسپانیایی بیلبایو
جانبداری تعصب
جای بازگشت ماب
چهره رو
حرف دهن کجی یی
حرف نداری بی
حرف همراهی عرب مع
خاک صنعتی رس
خطاب بی ادبانه هی
خطاب محترمانه جناب
خود رای بودن استبداد
دریای عرب یمین
دست عرب ید
دستگاه خنک کننده کولر
دوستی ود
رسته ردیف
رها ول
رود آلمان راین
زشت بد
زمان بی نهایت ابد
زوبین مک
سا زشاکی نی
سایه نش
سمی زهر آگین
سنگستان حره
شهر خراسان جنوبی قایم
شهر رازی ریا
شکوه فر
صنم بت
عدد خیطی سه
عدد منفی نه
عمل بریدن برش
عوض و جانشین بدیل
فرو کشیدن جر
فلز رسانا مس
فیلمی از یرادران کوئن یک مرد جدی
گدا سایل
گرفتار اسیر
گریز فرار
گمان بردن ظن
گیاهی از تیره آلاله ها ادنیس
مانع سد
مجموعه ست
مجوس گبر
مرتجع لاستیکی کش
مژده بشارت
مساوی یر
معتدل میانه رو
مقدمه پیش درآمد
مکان جارو
مکر فریب
میوه گرمسیری آناناس
نشانه مفعولی را
نفع سود
نوعی نان سنگک
نیا جد
نیز هم
هرچیز دارای نیرنگی کدیر
همسر کنت کنتس
واحد سطح ار
ویتامین جدول کا
کرسی واعظ منبر
کشور آفریقایی مالی
کفش چوبی سندل
یاری گر ناصر


جواب مرحله ۲۵۱ جدولانه ۱

آشتی کردن مصالحه
آگاهی وقوف
آوای درشت بم
اتوبوس برقی تراموا
اثری از جان گالزروئی مردم
اثری از چارلز دیکنز دوست صمیمی
ار عناصر هلیوم
انسانها آدمیان
بارور حاصل خیز
برگه کاغذ ورق
بزرگواری مجد
بنابراین پس
بی باک دلیر
پاداش نیکی و بدی سزا
پارچه باریک بلند نوار
پارچه معیوب زده
پایتخت ایتالیا رم
پایه اساس
پایکوبی رقص
پایین تر فروتر
پلیدی رجس
پیکر کرده جسد
تاج خروس کرت
تعمیر مرمت
تفسیر کننده مفسر
ته نشین شدن رسوب
جمع کردن ضم
چاشتگاه ضحی
چندین منبر منابر
چوب سوزاندنی هیمه
حیله کید
خاندان قوم
خطر کردن ریسک
درنده سبع
ذوق و شوق وجد
راوی رودکی ماج
زمان بی پایان ابد
زندان سجن
زهر سم
ستوده شده ممدوح
شاگرد کاراموز
ظلمانی غاسق
عاقبت کار سرانجام
عالم وهم و خیال هپروت
فریب دادن خدع
فهم و دریافت ادراک
فیلمی با بازی ایرج قادری لبه تیغ
قصری که سنمار ساخت خورنق
قلعه اورا
گریه و زاری مویه
ماه گرفتگی خسوف
محل کار کارمند اداره
مدت عمر سن
معرکه هنگامه
مغز سر مخ
مقابل وارد صادر
مقام قهرمان اول
نابود محو
ناپسند بد
نت میانی لا
نعره صیحه
نویسنده بانو کراداک سامرست موام
نویسنده معاصر اهل چک میلان کوندرا
نیش زدن گزیدن
هجوم و حمله سورن
هدیه چهره گشایی رونما
همنشین منادم
هواپیمای عجول جت
واحد وزن کیلو
وسیع و بزرگ پهناور
کبوتر دشتی یمام
کشور برج ایفل فرانسه
کلام پرسش ایا
کلاه جنگی خود
کوشش جد
کوکب تارا


جواب مرحله ۲۵۲ جدولانه ۱

ابزار شکسته بندی آتل
اثر الکساندر دوما سفیده اوابیها
اثر معروف برام استوکر دراکولا
از گل ها کاملیا
اسباب و وسابل زندگی معاش
اشاره به دور آن
الف هزار
اندک کم
انکار و دبه واقول
با شرح جزئیات با اب و تاب
با یکدیگر سخن گفتن تحاور
باقیمانده ها بقایا
بر خلاف علیرغم
برآمدگی ورم
برگه جواب امتحانات پاسخنامه
بو کردن استنشاق
بی ماننده نادره
بیماری دا
بیهوده گوی ژاژخا
پاک از گناه بری
پاک و پارسا قدیس
پشیمان نادم
پنکه فن
پول واحد اروپا یورو
تولید کردن بار آوردن
تکیه بر پشتی لم
جارو کردن رفت و روب
جانور درنده دد
جدید نو
چندین نکته نکات
چهارگوش مربع
حافظه موقت کامپوتر رم
حرف نداری بی
حساسیت و زود رنجی نازک طبعی
حیوان باربر خر
خوش و زیبا وش
دریای عرب بحر
دوازده ماه سال
راننده شوفر
ربودن و گرفتن سلب
رنج و آزار درد
رود مصر نیل
زلال صاف
سحر و جادو افسون
سرپرست آقابالاسر
شاه کم حرف شه
شمیم بو
صبحانه نخورده ناشتا
صدای درشت و خشن بم
صدای زنبور وز
صفحه نمایش سن
عدد تنفسی شش
عدد ماه سی
علم پزشکی طب
فلز چهره روی
فیلم معروف جیمز کامرون تایتانیک
فیلمی با بازی امین حیایی رژیم طلایی
قوم بنی اسرائیل یهود
گاز مرداب متان
گربه عرب هر
گل پخته سفال
ماه صیام رمضان
ماه هفتم سریانی نیسان
مایه آبادانی آب
مرد بزرگوار شیخ
مرد عرب رجل
مزد و پاداش اجر
مساحت ساختمان متراژ
ناقص نارسا
نت چهارم فا
نیمه دیوانه خل
همه پرسی رفراندوم
هنوز فرنگی یت
کلاغ سیاه زاغ
کندن گل چیدن
کهکشان معروف راه شیری
یاری کننده فریادرس


جواب مرحله ۲۵۳ جدولانه ۱

ابریشم سفید دمسه
از افعال ربطی بود
بازیگر مرد فیلم گرگ و میش امیرحسین مدرس
بیابان بر
پسر بزرگ فریدون تور
پله پله شده مدرج
پولک فلس
تحسین فرانسوی براوو
ترساندین ارهاب
تشکر شیرین شکر
تیشه بزرگ تش
تیم فوتبال انگلیسی استون ویلا
جلا دادن و پرداختن صقل
جوی نهر
چسبناک دج
حرف همراهی با
حیله کید
خالص قح
خدای درویش هو
درامد عایدی
درون حاشیه متن
دسته و صف رده
دور اندیشی حزم
رئیس جیمز باند ام
رمق نا
روزگار دهر
سرو کوهی ابهل
سرور و خداوند مخدوم
سریالی ساخته احمد کاوری خواب بلند
سنگ عصاری غن
شایسته روا
شریک قائل شدن برای خدا شرک
شکستنی ورزش رکورد
شیوه کار شگرد
صدای گنجشک جیک
ضروری اضطرای
عایق نمودن ایزوله کردن
عمارت بنا
عود ند
فرق سر تارک
فریاد بلند غریو
فریاد بلند نهیب
فیگور ژست
فیلمی از اصغر فرهادی درباره الی
فیلمی از سعید سهیلی گشت ارشاد
فیلمی با بازی ماهایا پطروسیان خواب لیلا
قافله کاروان
قلب دل
گرانبها بهادار
گرانمایه فاخر
گرفتاری بلا
گریز فرار
گلزار گلشن
گناه بزرگ کبیره
گوارا هنی
گوشه ای از موسیقی ایرانی بیات
گوهر صدف مروارید
گیاه سمی هوم
لجوج یکدنده
مخزن قوه برق انباره
مدد نصر
مذکر نر
مقابل بسته باز
مقام جاه
منحنی کوژ
نهی از گفتن نگو
نیکنام خوش نام
هزار عرب الف
هلهله شادی هورا
همنشین برهمن رای
واحد پول ژاپن ین
کجاوه هودج
کوکهای روی پارچه بخیه
کیسه کش گرمابه دلاک


جواب مرحله ۲۵۴ جدولانه ۱

آسایش رفاه
آشکار بارز
آلیاژ همجوش
از بازیگران فیلم خود زنی لعیا زنگنه
از گازها کلر
الکتروسکوپ برق نما
امر به آمدن بیات
ایستگاه پیکها یام
بازگشتن مراجعه
بخشش دهش
بخشی از ریاضیات انالیز
برطرف کردن رفع
بزرگ شدن رشد
بزرگی و سرپرستی سروری
بی صدا و بی حرکت ساکن
بیماری سگی هاری
پارچه شلواری محکم لیس
پارچه مشبک تور
پسر عرب ابن
پله ترازو کفه
پوشش کتاب جلد
پیش نزد
تمیز پاک
جمله قرآنی ایه
جناح لشکر یسار
چغندر پخته لبو
حامل باربر
حرف حساب ندارد جواب
حرف همراهی با
خرده سنگ ریگ
خرس فلکی دب
خرید غیر نقدی نسیه
دارای حرارت گرم
دریا یم
دلیری رشادت
راز و نیاز دعا
زبان کشید لیس
زمانه دهر
زینت دادن تزیین
سرزنش ملامت
سنگینی وزن
سوغات مراغه باسلق
شب گذشته دیشب
شبیه خوانی تعزیه
شهر استان فارس لار
شیطان هریمن
ضد زوج فرد
طایفه غرب ایران لر
ظرف دم کردن چای قوری
فروغ ایزدی فر
گروه ورزشی تیم
گیاهی طبی خاک شیر
لباس شنا مایو
ماده خوشبو عنبر
مایع حیات خون
مایع نشاسته اهار
محبوب دلبر
مخفف ساو سا
مخفف مگ مر
مرزبان کیا
مرغ سعادت هما
معنمدان امنا
مقابل آری نه
موی صورت مردان ریش
میوه کال نارس
نوازش کننده دلجو
نوزاد گوسفند تا شش ماهگی بره
نوعی آچار الن
نوعی بیسکویت ویفر
نوعی حج عمره
نوعی نوشیدنی شربت
هادی رهنما
هدیه دادن اهدا
هوله رومال
کامروا موفق
کشور یخهای جاویدان ایسلند
یخه جیب


جواب مرحله ۲۵۵ جدولانه ۱

ابله نادان
اثر ابوتراب خسروی رود راو
ادیب سخن ور
ارج نهادن تقدیر
از درختان همیشه سبز شمشاد
از رنگ های اصلی آبی
از گیاهان دو لپه ای لوبیا
از مراکز استان ها تبریز
افزایش نعمت برکت
افسر تاج
اموال دزدی میخرد مالخر
ایجاد بی نظمی کردن اخلال
با هم جنگیدن تخاصم
بالابر خودرو جک
بخل و خست شح
بدنامی ننگ
بدوی اغازی
بغل آغوش
بنیانگذار مذهب بودایی بودا
بوی ماندگی نا
پرچم رایت
پست الکترونیکی ایمیل
تا پایان تاریخی معین لغایت
توانایی یارگی
توت فرنگی درختی حرمله
جارو کردن روفتن
جای اتومبیل گاراژ
جای پر درخت شخسار
چشم انداز دور نما
چه وقت کی
خداوند یزدان
خوب نکو
درخت زبان گنجشک ون
درها ابواب
درهم شدن تداخل
روزانه یومیه
زود باور ساده دل
سر و سامان دادن اصلاح
سلول یاخته
سنایشگر حامد
شاد و مسرور کیفور
شکسته شده غسیل
صندوق مرده تابوت
ضروری لازم
ظرف مخصوص یخ یخدان
عزم اراده
علم وراثت ژنتیک
عمل و کردار کنش
غزال آهو
فیل دریایی مرس
قبر گور
قلبش مجروح است دل ریش
قوم آتیلا هون
گرفتگی زبان تا تا
گوشی شرکت اپل آیفون
گوناگون مختلف
گیسو موفق
ماه سرد دی
محل نگهداری کالا انبار
مخفف اگر ار
مزرعه برنج شالیزر
معلم مدرسه ابتدایی آموزگار
من و شما ما
ناگزیر وادار
نزد عرب لدی
نشانه مفعولی را
نصیب سهمیه
نلمراد ناکام
نمد زین اسب ادرم
نوعی بیماری جلدی اگزما
نوعی شیرینی تر
هضم شدن گواردن
همسایه پاکستان هند
هنر نمایشی تیاتر
ورزش مفرح آبی شنا
کاستن تقلیل
کروکدیل تمساح
کلمه تعجب وه


جواب مرحله ۲۵۶ جدولانه ۱

اب نزدیک زمین مه
اثر قلم خط
اثرغلامحسین ساعدی واهمه های بی نام و نشان
از پسوندها گون
از حواس پنجگانه لامسه
از شعرای بنام آذربایجان همام تبریزی
از شهرهای استان گیلان ماسوله
بازیگر زن سریال ترانه مادری هما روستا
بانگ چوپان هی
بخت و شگون فال
بخشی از یک سازمان ناحیه
بردگی اسارت
برگه کاغذ ورق
بلندی اوج
پاک و پاکیزه طیب
پرستار کودک للهه
پژمرده افسرده
ترسناک هایل
تصدیق روسی دا
تندرستی سلامت
تنها یکه
جاده شمال هراز
جناح لشکر میسره
چربی و پیه دسم
چرم براق ورنی
حرف ربط تا
خشکی بر
درختی شبیه درخت انار اس
دسته و صف رده
دفعه مر
دلو سطل
دوست یار
رانده شده رجیم
رسوب قنات لای
رود فرانسه رن
رودی که به دریاچه همون میریزد هیرمند
رویداد ویزا
ریشه بیخ
زمین خشک و بایر موات
شوخ و طریف شنگ
طعام رقیق آش
طلا زر
عدد مهاجم ده
علامت جمع ها
عمل و پیشه کار
عمیق و ژرف گود
غم هم
فیلم سیاسی معروف زد
گرم و سوزان حار
لقب اروپایی کنت
محل عبور راه
مدعی العلوم دادستان
مشک خی
مغرور متکبر
ملاقات دیدار
میدان جنگ معرکه
نزول هبوط
نوبت بازی داو
نوک کوه قله
همسر مرد زن
واحدی در ارتش هنگ
وجود دارد هست
وسیله تزریق سرنگ
وصف کردن نعت
ولی لیکن
کوچکتر از بخش دهستان
یکدلی یکرنگی
یکسان یکنواخت


جواب مرحله ۲۵۷ جدولانه ۱

آهستگی آرامی
از پاپوش ها کفش
از غذاها عدس پلو
الفت انس
باشگاه فرنگی کلوپ
بخشی از دست مچ
برادر اخوی
بشارت دهنده بشیر
به دست آوردن کسب
بهشت شداد ارم
بی نظم شلخته
پاسبانی در شب شبگردی
پوست گندم سبوس
پیامبر قوم یهود موسی
پیروی تاسی
پیضش شماره کد
تقویت امواج رادیویی رله
جشن و سور مهمانی
جعبه باکس
جوان شاب
چوب خوشبو ند
خانه کوچک و محقر آلونک
خرمن ماه هاله
خودروی فرانسوی رنو
خوراکی از گوشت طاس کباب
خوردنی ته قابلمه ته دیگ
درخت خرما نخل
درس کشیدنی رسم
دزد اینترنتی هکر
دس سنتی نذری شله زرد
زاویه نود درجه قایمه
سزاوار لایق
سمت و جهت سو
سنگی قیمتی گوهر
سوسمار تمساح
شهر زیارتی ایران مشهد
شهری در استان فارس فسا
شهری درخوزستان شوش
شکاف تراک
ضربه ای با پا تی پا
ضمیر غایب او
طعم دهنده ترش مزه ابلیمو
طعم غذا چاشنی
طلا زر
ظرفی در آشپزخانه زود پز
عدد آبادی ده
عدد منفی نه
عدسی مقعر کاو
عید آذری بایرام
غذای آبکی اشکنه
فرما هنری رل
فلز رسانا مس
فلس ماهی کچ
قاضی داور
گازی بی رنگ و بی بو ازت
گوشت کبابی راسته
گیرنده امواج آنتن
لشگر قشون
لعن نفرین
ماهر در سوار کاری چابک سوار
مبهوت گیج
مشرق خاور
مقابل خوبی بدی
منظم مرتب
موجود مخوف خیالی هیولا
میوه ای جالیزی کدو حلوایی
ناپیدا گم
نفس خسته هن
نقاش نگارنده
نقصان کاهش
نگهبانی مراقبت
واحد سطح ار
واحد شمارش کاغذ رول
وحشی دد
ولی اما
کبابی لذیذ شیشلیک
کرم خونخوار زالو
کلام افسوس اه
کوچکتر از بخش که
یار شلوار کت
یکدلی وفاق
یکدندگی لج


جواب مرحله ۲۵۸ جدولانه ۱

آشوب بلوا
آشکار مبرهن
اثر جمال زاده سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
اثر صادق چوبک دزد قالپاق
اثر فرخنده آقایی یک زن یک عشق
ارجمند تر اعز
از زیورآلات گوشواره
از طرف خدا بر پیامبران نازل میشد وحی
استخوا کوچک پاچه گوسفند قلم
اولین انسان ادم
باز کردن گشودن
بازگشت صوت اکو
بخشش وهب
بزرگ داشتن تجلیل
بنیادین اساسی
بی مو کل
پدر رستم زال
تاجی از گل بساک
تری و نمناکی بلل
تومور غده
تیره ساختن تکدیر
تیزهوشی ذکاوت
ثروت مال
جایزه آکادمی هنرهای سینمای آمریکا اسکار
جستجو کاوش
جمع کردن افکار تمرکز
جهش خیز
جوانمرد و بخشنده لوطی
حرف تعجب وا
حکم مقام رسمی ابلاغیه
خانه عرب بیت
خوبی نکویی
خونبها دیه
خیار دشتی بک
دوست و یار ولی
رضا و تسلیم قناعت
رنگارنگ ملون
روش و طریقه منوال
زدنی به سیگار پک
زمان حاضر حال
سال گذشته پار
سر و صدا و جنجال قیل و قال
سرانجام بالاخره
سستی اعضای بدن خدر
سکوت کردن زبان بستن
شرح و بسط داده شده مبسوط
شش ریه
صدا صوت
طرف ور
طرف چپ یاسر
عضو پرواز بال
عضو گیاه برگ
عقبه و بازتاب پیامد
غزال آهو
فلزی است قابل تورق قلع
فیلمی با بازی باران کوثری قصه ها
قطار برقی درون شهری تراموا
گروه ورزشی تیم
گیاه خاردار بیابانی گون
گیج منگ
لذت بردن حال کردن
مادر عرب ام
مار عظیم الجثه بوا
مرغابی بط
مزه دها جمع کن گس
مهیا آماده
موطلایی بور
موی پیشانی طره
نوعی شانه برس
نیروها قوا
نیم صدای زنبور وز
هزار کیلو تن
واحد سطح ار
واحد مقاومت الکتریکی اهم
واژگون سرنگون
کاغذ نقش دار مخصوص خوشنویسی ابروباد
کشتی و زورق قایق
کمانگیر باستان ارش
یادداشت کردن ثبت
یار دیرین آفتابه لگن
یاری شده منصور


جواب مرحله ۲۵۹ جدولانه ۱

ابزار زمین شویی طی
ابزار شالیکوبی دنگ
اثر جیمز جویس دوبلینی ها
ادامه مطلب ذیل
از افعال ربطی بود
از اناجیل اربعه متا
از گازها کلر
از لوازم نقاشی ماژیک
اندام پرواز بال
بازداشت کردن جلب
به کمال خود نرسیده نارس
بیماری مزمن ریوی امفیزم
پایتخت کشور کومو مورونی
پایندگی وجاودانگی ابدیت
پنهان کاری دس
پیاپی شدن توالی
تبار دودمان
تکیه دادن لمیدن
جزا مکافات
جواب های هوی
حرف همراهی عرب مع
حلال رنگ تینر
درخت صنوبر تنب
دست نخورده بکر
ذره باردار یون
رد کردن نفی
رشد نمو
روحانی زرتشتی مغ
روز آینده فردا
روسیاه مطبخ دیگ
روشنایی اندک سو
زبانه آتش لهیب
سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد
سختی و عذاب وبال
سستی اعضای بدن فتور
شماره نخستین یک
شهر بندری ژاپن هیروشیما
شهر بی قانون هرت
شکست نور انکسار
صد متر مربع ار
صمغ ساقه گون کتیرا
صمغ سوزاندنی کندر
ضمیر عربی انت
طاقچه رف
عزا سوگ
فاصله دارد دور
فیلمی از منوچهر مصیری دنیا
قابل مشاهده مریی
قوس قزح نوس
گراز ساد
گروه مرغان قرانی ابابیل
گشودن و باز کردن استفتاح
لقب اروپایی کنت
مارک و نشان انگ
مرد جوان نیو
معروف شدن شهرت
منتشر کننده ناشر
موریانه تافشک
موی پشت لب بروت
ناپاک چرکین
نویسند دور دنیا در هشتاد روز ژول ورن
نویسنده اثر تاتار خندان غلامحسین ساعدی
نیتروژن ازت
واحد اختلاف سطح الکتریکی ولت
وقت و زمان موسم
کاغذ باری بوروکراسی
کبود رنگ نیلی
کشتی جنگی ناو
کلام پرسش آیا
کم پشت تنک
کنایه از تازه ثروتمند شده نو کیسه


جواب مرحله ۲۶۰ جدولانه ۱

آب ویرانگر سیل
آبشاری در لرستان تاف
آرایش قدیمی ها بزک
آسیب کوب
از روی اضطرار قهری
از مقاطع تحصیلی قدیم راهنمایی
اسب چاپار یام
الفبای موسیقی نت
انس گرفتن خو
انکار کننده منکر
اهل هند هندو
با چین آید شکن
برج کج نل
به هدف رسیده نایل
بوی خوش نکهت
بی قید و بند رها
بیماری در دار المجانین روانی
پاک و پاکیزه نزیه
پرخاش تشر
پژواک انعکاس
پس انداز ذخیره
پهلوان یل
پیغمبری نبوت
پیوچ گرایی نهی لیسم
تازیانه قد
تحریم بایکوت
تکرار سخنی بازگو
جایگاه ماوا
جنس مذکر نر
چادر زیر پوش ردا
چادر زیر پوش سرادق
چرب زبانی طرب
چیز شیی
چیز داغ است و صفت چای لبسوز
خاصیت ویژگی
خانه شاعر بیت
خرابه یباب
خوش گذران عیاش
دانه های نباتات حبوب
درد الم
دل آزار کهنه نو
دلیری رشادت
دهان کب
رسول خدا نبی
رطوبت نم
رنج و خستگی تعب
رنجوری دا
زن گندمگون سمیرا
سخن زیر لب از خشم ژک
سر و سامان نوا
سردار اشکانی سورنا
سنجش قیاس
سوبسید یاران
شایورد هاله
شوخ بذله گو
شک دو دلی
صریح اللهجه رک
ضمیر سوم شخص مفرد او
عدد مجهول اند
عیب و عار ننگ
غذای نذری آش
غنچه صورت لب
غنیمت شمردن مغتنم
فاضلاب اگو
فقیر بی بضاعت
فیلم شهرام شاه حسینی آقای هفت رنگ
قوت لایموت نان
گاز تنفسی هوا
گران نیست ارزان
گودال بغ
متداول رایج
مثل و نظیر همتا
مجانی زب
مرکز کانادا اتاوا
معشوقه رامین ویس
مقطع برش
موبیز الک
موزیک نظامی مارش
میوه ساوه انار
ناپیدا غیب
نام امام هشتم رضا
نام دخترانه لادن
نامرتب مشوش
هستی دادن تکوین
هوو وسنی
وسیله آرایش خانم ها سرخاب
کتاب مقدس هندوان ودا
کلام و سخن مفید جمله
کلامی برای شگفتی وخ
کنده کاری روی چوب مبت
یازده اا
یکی از فنون کشتی براتگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه 1  | 12,212 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.