پاسخ کامل مراحل 1036 تا 1050 بازی جدولانه 2

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 1036 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 1037 جدولانه 2 | حل مرحله 1038 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 1039 جدولانه 2 | جواب مرحله 1040 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 1041 جدولانه 2 | حل مرحله 1042 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 1043 جدولانه 2 | جواب مرحله 1044 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 1045 جدولانه 2 | حل مرحله 1046 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 1047 جدولانه 2 | جواب مرحله 1048 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 1049 جدولانه 2 | حل مرحله 1050 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۱۰۳۶ جدولانه ۲

لقب زنان پیامبر امالمومنین
شهر خراسان جنوبی زیرکوه
پست و حقیر رکیک
بی آن نباید به آب زد گدار
تیر پیکان‌دار یب
در طول روز نیست شبانه
تاراج شده ربوده
از نت‌ها فا
فوتبالیست آلمانی لام
مرکز کانون
شهر خراسان رضوی سبزوار
سوراخ کوه غار
سال ترکی ییل
نویسنده حوا در خیابان فرزانهکرمپور
اثر فتح‌الله بی‌نیاز دریاسالاربیدریا
رقص معروف ایرانی باباکرم
مساحت ساختمان زیربنا
عقاب دال
پسر مازنی ریکا
ویران کننده مخرب
درخت زبان گنجشک ون
پسوند قید ساز انه
بزرگنمایی عکاسی زوم
نانوا خباز
پشت کول
پایتخت هندوراس تگوسیگالپا
خاکستری ادهم
به او ظلم شده دادخواه
در رگ‌ها جاریست خون
از جنس روی رویین
صمغ الکتریکی کهربا
اندوه و حزن هم
عدد یک رقمی هشت
دوندگی خت
حیوان معصوم بره
خوشحالی دنه
خدا را یگانه دانستن توحید
کاغذ برای نوشتن برگه
از حروف الفبا ضاد
کلمه افسوس اه
شهر مازندران کلاردشت
شهر فارس کوار
رهایی گریز
کتک زدن و دشنام دادن ضربوشتم
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
پیش شماره کد
فوتبالیست برزیلی دنیالوز
دیرک خیمه ستون
کم پشت تنک
آرزو دلخواه
باده می
باز اپن
زنده حی
اثر عباس معروفی ورگ
چای فرنگی تی
حلال مشکلات پول
بالشتک نان‌پزی ناوند
ذره بنیادین اتم
پرنده قطبی پنگوین
اثر شهریار مندنی پور دلدلدادگی
خرده گرفتن ایراد
پایتخت بوسنی و هرزگوین سارایوو
روانه کرده فرستاده
صاحبان اندیشه اولوالالباب
مقراض دوکارد
از سفر باز آمدن قدوم
پیچ و تاب کشوقوس
بند پای زندانیان لگ
جنس برخی ظروف چینی
قله‌ها قلل
شهر گیلان املش
بی بند و بار لجامگسیخته
دروازه‌بان فوتبال گلر
کجاست کو
واژگون چپ
خمیازه باسک
وحشی دد
ریش زخم
بانگ قمری وت
دریا یم
وا رفته شل
عدد دو رقمی هشتاد
شیرینی رمضان زولبیا
پیچ و تاب تاو
روا جایز
نکوهنده لایم
وسنی هوو
عضو انعقاد نطفه تخمدان
بانگ خر عرعر
بدبختی شقا
آسوده خاطر بسامان
غمگین اسی
اسب باری یابو
شامل عام
دریای عرب یم
ترک خفیف استخوان مو
فوتبالیست آرژانتینی اگویرو
پارسا و پاکدامن بتول
نمد زین اسب ادرم
قطعه احتیاطی یدک
فوتبالیست آلمانی هوملس
از بن اساسا
عامل تکثیر نهانزایان هاگ
دور بعید
همراه عرب مع
حاجت نیاز
شش عدد از هر چیز جین
پادشاهی کیی
بخشش داد
حرف نوروزی سین
خدایی ربوبی
رودی در سیبری لنا
دور دهان کب
نشانه مفعولی را
تسمه سرم
تصدیق روسی دا
برادر پدر عمو
راز سر
گروه اسبان خیل
ظرفیت انجام کار پتانسیل
فوتبالیست آرژانتینی دیماریا
جانشین نایب
بلبل هزاردستان


جواب مرحله ۱۰۳۷ جدولانه ۲

هیچ نخوردن لبنزدن
جانشین قایممقام
لاستیک خودرو تایر
پایتخت یمن صنعا
رئیس جیمز باند ام
کر شدن صم
شغل مسافرکشی رانندگی
مرض سگی هاری
ته ماده سوختن ماده نفتی دوده
آهنگر نهامین
دریای عرب یم
شمشیر بران صل
فیلمی با بازی اکرم محمدی اوایدریا
اثر امین فقیری کوچهباغهایاضطراب
اثر الکساندر دوما شوالیهدارمانتال
بدی‌ها معایب
پرنده سعادت هما
پشت سر ماورا
شیرینی رمضان بامیه
مانند چو
بخشنده وهاب
جانب راست ایمن
کم‌رسیدن خون به‌بخشی از بدن ایسکمی
شهر عرب مدینه
کشتی جنگی ناو
سخن پوشیده رمز
فلز غنی کردنی اورانیوم
ظاهر ساختمان نما
خطاب بی‌ادبانه هی
اطلاعیه حزبی بیانیه
خوشحال شادمان
بلندی قامت قد
هم دوچرخه دارد هم اسب زین
پیشکشی‌ها هدایا
کارگردان حقیقت زشت لیومککری
ملتهب سوزان
واحدی در سطح ار
مسابقات ورزشی منظم لیگ
نماد مجموع در ریاضیات سیگما
فریاد غریو
آماده کردن تهیه
فلمی از ابراهیم حاتمی کیا گزارشیکجشن
نوعی کبوتر دشتی یاکریم
شهر فارس داراب
عدد ماه سی
همراه چای قند
رود فرانسه رن
داستان بلند رمان
باطل شدن هدر
بندها قیود
عدد فوتبالی اا
شراب انگوری می
گل سرخ رز
آفت گندم سن
پول ژاپن ین
دوگوشی هدفون
اثر ویلکی کالینز سنگماه
نیزه کوچک زوبین
ستایش یسنا
چین و چروک یرا
محلول دارویی گیاهی جوشیده دمکرده
خرد عقل
طمع از
فروتنی خضوع
گنجینه خزانه
از ابزارهای موسیقی اکاردیون
به سر زدن هواییشدن
ترک روی سی‌دی خش
سبب‌ها علل
پر کردنی در ثبت نام فرم
مثل نمونه
خداوند رب
مشتری ژوپیتر
مرتبه طبقه
اثر هنری سه گانه تریلوژی
از بت‌های جاهلیت عزی
فاکس دورنگار
سرود نوا
کشت به امید باران دیم
کیسه‌کش دلاک
شهر خراسان رضوی قوچان
دشت و صحرا دمن
ضمیر غایب او
لایق سزاوار
از خواهران برونته ان
نشانه بیماری تب
گرفتگی عضلات قولنج
پایین فرو
واحد پردازش مرکزی کامپیوتر سیپییو
فوتبالیست انگلیسی جرمیدفو
ترمز چهارپا هش
فقر و گوشه‌نشینی درویشی
مورد نفرت منفور
هرگز هیچگاه
کم جزیی
شهر چهارمحال و بختیاری فارسان
بلند شده افراشته
پایه‌ها ارکان
اگرچه هرچند
مدار مجتمع ایسی
عالم دانا
دور شونده واگرا
شکسته شدن تکسر
جیحون امودریا
سرخ‌رگ شریان
جنگ ناورد
خریدن شرا
پارچه نخی نازک چیت
ترش و شیرین ملس
پسر مازنی ریکا
جانور بدبو خز
حشره کش غیر شیمیایی مگسکش
درنوردیدن طی
درخت سرشویه سدر
خودستایی لاف
منزلت شان
اثری از پرویز قاضی سعید طلایسرخ
فیلمی با بازی لعیا زنگنه رازمینا
تازه به درآمدی رسیده نوکیسه


جواب مرحله ۱۰۳۸ جدولانه ۲

نوعی برادر و خواهر ناتنی
زمین‌های بلند کوهستان
چاپلوس زبانباز
بار دوم ثانیا
خزنده خوش خط و خال مار
سوراخ کوه غار
کاغذ نامرغوب وب
زائو ترسان ال
زورمند توانگر
تباه و هلاک دمار
م. مؤدب‌پور گندم
فیلمی با بازی بهروز وثوقی امروزوفردا
ذات‌الریه سینهپهلو
شهر آذربایجان غربی میاندواب
پرآب ترین رود دنیا امازون
یقه گریبان
باارزش گرانبها
شهر خوزستان شادگان
فرش مالیدنی می‌سازد نمدمال
شخصیت اصلی داستان قهرمان
سروری ریاست
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند مار
بدی شر
آتشدان حمام تون
دستگاه گیرنده امواج انتن
رسمی بودن رسمیت
فیلمی از میلوش فورمن رگتایم
خباز نانوا
رود ایتالیا پو
فیلمی با بازی نیکی کریمی سهزن
مالدار بای
بیم ترس
شهر گیلان رودبار
مرحوم شادروان
فیلمی با بازی بهروز وثوقی دزدبانک
کارگاه نقاشی نگارستان
نویسنده کاتب
نان نازک لواش
مهیب خوفناک
همیشگی جاودانه
سرحد مرز
ماده‌ای در نقاشی گواش
از خواهران برونته ان
تصدیق روسی دا
غیر جز
نوعی بازی روی میز بیلیارد
موی بلند گیس
شاه شاعر شه
گستاخ کردن رودادن
نومیدی یاس
اثر هرمان هسه سیدارتا
حرکت هوا باد
نشانه‌ها ایات
ضربه با پا به توپ شوت
اثر مرتضی مشفق کاظمی رشکپربها
پیامبر صبور ایوب
کاکل بش
خلاص شده رها
شهر مرکزی نراق
کاغذ روزنامه وب
کارکرد راندمان
عدد فوتبالی اا
دور دهان نس
شب طولانی شبیلدا
گریزان فراری
سایه نش
بغل بر
علامت مفعولی را
ابدی جاوید
سزاوار شایان
گلخن تون
جانش را کف دستش گرفته جانبرکف
تنگ‌چشمی بخل
عضو دردسرساز زبان
خودروی جنگی تانک
ناخوانا لایقرا
گزارش راپرت
تذکر یاداوری
نصف دایره نیمدایره
راه کوتاه ره
خداوند رب
نگهبان قراول
نگاه کردن نگریستن
بیگانه نیست خودی
از پیامبران سلیمان
اثر دافنه دوموریه پرندگان
فوتبالیست برزیلی برنارد
نخست اول
بنیان پی
مهمانی ولیمه
تیکر پیکان‌دار یب
شامه‌نواز بو
باید در محکمه حاضر شود دادگاهی
رعایت یکدیگر را کردن مراعات
شامل شدن عم
باد کردگی ورم
قطعه تکه
پشه بق
شهر آذربایجان غربی پلدشت
غیر مجاز ناروا
نعمت داده شده ممنون
شهری در ایالات متحده پورتلند
پرنده سحرخیز خروس
چاهی در جهنم ویل
سایت اینترنتی معروف یاهو
پایتخت فراری رم
فوتبالیست برزیلی رامیرس
قطعا اکیدا
شهر مازندران نکا
آب بینی خل
مراد و مقصود کام
تمامی همگی
کلام معتبر نص
مورد توجه قرار دادن عنایتکردن
شهر مرکزی ساوه
سگ گزنده هار
از کشتی‌های جنگی ناوشکن
حرف نفی نه
بیچاره و گرفتار مستاصل
گوناگونی تنوع


جواب مرحله ۱۰۳۹ جدولانه ۲

دشمن سرسخت لد
مکانی برای ترجمه متون دارالترجمه
متفق همدل
تیم فوتبال فرانسوی گینگام
باقی جان نا
شهر مرکزی جاورسیان
سخن‌چین غماز
آقای اسپانیایی دن
قعر چیزی ته
معما چیستان
دوستی و آمد و شد مراوده
از ضد عفونی کننده‌ها پرمنگنات
حرارت گرمی
فیلمی از وودی آلن انیهال
محفظه لباس جیب
خراب کردن هدم
ماست چکیده لور
فرومایه ناجوانمرد
ترتیب کردن به رده ردهبندی
فرستنده مرسل
عضو مجلس بزرگان سناتور
شور و غوغا هایوهوی
سائل گدا
اسباب خانه مان
پایین زیر
آتش قرآنی نار
به نام خدا بسمالله
از ایالات آمریکا نبراسکا
هضم شدن گواردن
حفر کردن کندن
نیمه بار تا
فراخوانی با بلندگو پیج
اسب قاصد یام
سخنان بی‌معنی یان
به هوش باش هان
پسوند نگهداری بان
زیبای دریایی پری
تلف کردن هرزدادن
زره رستم ببربیان
گوهر درون صدف مروارید
کلمه افسوس اه
بزرگ گت
فیلمی با بازی حسین پناهی هیجو
گلخن تون
امر از راندن ران
سروده‌های زردشت گات
اثاثیه خانه مان
بابا پدر
برگرداندن از زبان دیگر ترجمه
از خود گذشتگی پاکبازی
اثر دافنه دوموریه پرندگان
درد مفاصل رماتیسم
کمپ اردو
چرک هو
از بیماری‌های مسری وبا
همراه دک پوز
محبت و دوستی ولا
نومیدی یاس
بینایی دید
کشور آمریکای جنوبی ونزویلا
از ورزش‌های رزمی تکواندو
به نام خدا بسمالله
مقصود مراد
از ادات تشبیه سا
آموزاندن یاددادن
دایی ابو
آینده اتی
غربال الک
موی پیشانی توک
دو دلی ریب
فیلمی با بازی پل نیومن هاد
عمران ابادانی
شهر ایالات متحده لسانجلس
فقیر تهیدست
حیله‌گر شیاد
به دنیا آوردن زا
ستایش نعت
پایتخت یونان اتن
اندوهگین اسی
اثر احمد محمود مول
اسطوره فوتبال برزیل پله
عدد فوتبالی نود
میعاد وعدهگاه
زدودن آشغال از یک محل پاکسازی
عایق‌کاری بام در قدیم قیرگونی
سمبل ممانعت سد
باد سرد زم
وعده بد دادن وعید
بانگ اوا
اندوهگین اسی
اسب قاصد یام
قله‌ها قلل
نابینا کور
برتری یافتن اعتلا
جامه دوخته از پشم پشمینه
فوتبالیست ایتالیایی کیهلینی
اثر بزرگ علوی ازبکها
قاضی داور
نام ترکی اد
درخت مسواک یسر
نخ‌های افقی پارچه پود
مکر و فریب کید
سرگشته هاج
سر راس
نخ درون دوات لیقه
شهر ایلام ملکشاهی
خطابی برای زن‌ها خانم
زیورآلات طلایی می‌سازد زرگر
خداوند رب
پسر ابن
چین خوردگی زمین گسل
باشد که مگر
خونابه سیم
زمین دور از آب لیا
کلمه درد واخ
نوعی شفتالو هلو
فوتبالیست آرژانتینی دیماریا
سرخ کم‌رنگ ال
پیر کهنسال
رام و مطیع اهلی
بریدن قب
نگاه شاعرانه نگه
جد نیا
وسیع پهن
شهر البرز کمالشهر
آب روستایی او


جواب مرحله ۱۰۴۰ جدولانه ۲

اثر فرخنده آقایی جنسیتگمشده
سالم تندرست
غله پرمصرف گندم
غلاف شمشیر نیام
حرف ندا ای
ناگهان خودمانی یهویی
شهر کرمانشاه هرسین
جمع کردن ضم
شاد خرم
بدون اندیشه سخن گفتن بداهه
خدایی ربوبیت
یاری مدد
نوعی بازی تخته‌ای نرد
اثر شهرنوش پارسی‌پور طوباومعنایشب
اثر پرویز قاضی سعید خوندردخمههایگنج
نمو دادن رویاندن
شکیبا بردبار
کشور آفریقایی چاد
جای درس دادن مدرس
آرزو کردن تمنی
عدد ماه سی
ضایع شدن هدر
پندار وهم
از مد افتاده دمده
ستاره فوتبال آرژانتین مسی
کشور آمریکای شمالی نیکاراگویه
شکل و صورت هییت
باشگاه باستانی زورخانه
ظرف روغن دبه
ترجمه فیلم دوبله
عقیده‌اش زود تغییر می‌کند دمدمی
عید ویتنامی‌ها تت
سنگ ساختمانی اجر
ضمیر خودستا من
جوانمردی کرم
کوفتن زدن
برنج‌کوبی رزازی
کشور آفریقایی کنیا
سلطان شاه
پرحرفی ور
اثر صادق هدایت ولنگاری
بازگرداندن عودت
چربی گوسفندی دنبه
اثر جعفر مدرس صادقی شریکجرم
از مراکز استان‌ها کرج
پرحرفی ور
نشستن تمرگیدن
بها ارزش
شیر لبن
اثر اسماعیل فصیح تلخکام
زائو ترسان ال
روستا دیه
نام ترکی اد
خلاص شده رها
جوی آب لر
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ ماز
جای اذان گفتن مناره
شهر سیستان و بلوچستان زهک
جنگیدن مبارزه
اثر صادق هدایت وغوغساهاب
کاسه سفالین بزرگ زرگنج
از اجزای ترمز لنتترمز
مکان قبله قبلهگاه
اثر منیرو روانی‌پور کولیکناراتش
سپس وانگهی
تنها مفرد
صادق در دوستی وفادار
گشوده وا
منسوب به هنر هنری
عضو متفکر مغز
از فرشتگان قبر نکیر
مورد پسند واقع شدن قبولافتادن
نازکی رقت
ضمیر فرانسوی وو
خطاب بی‌ادبانه هی
اشاره کردن ایما
سنبل کوهی فو
ریا کننده مری
روز گذشته دی
حرف پیروزی وی
نیلوفر فل
شهر مرکزی نیمور
تخم مرغ مرغانه
ظلم ستم
از مسالح ساختمانی بتون
از سوره‌ها شوری
ساز بادی نای
ییلاق سردسیر
آخرین پسین
قطعه احتیاطی یدک
از ایالات آمریکا کانزاس
بی‌سواد امی
سرنیزه سنان
برهنه پتی
آب منجمد یخ
تکیه بر پشتی لم
اصول هیتلری نازیسم
وسیله تیر اندازی کمان
پیشوا رهبر
ستاره کم‌نور سها
آسیاب آبی ابدنگ
جوجه تیغی راورا
همان دم انا
رسیدن امدن
مشک خی
پسر ریکا
زه کمان وتر
کوچک ریز
برتر از گوهر هنر
نقره سیم
دوست ناجور ناباب
عدد یک رقمی هشت
نشانه مفعولی را
تازه نو
رنگ طبیعت سبز
یازده اا
شهرها مدن
حرف دهن کجی یی
بخشی از سوره ایه
رشد کردن قدکشیدن
از انواع پوشش بام ایرانیت
التهاب سوزش
شهری در انگلستان ناتینگهام


جواب مرحله ۱۰۴۱ جدولانه ۲

اثر ایوان تورگنیف یاکوفپاسینکف
یرقان زردی
گرانی تورم
در سیرک کار می‌کند بندباز
جاه و جلال احتشام
بند و بست بش
از ایالات آمریکا ارکانزاس
بخشی از خون پلاسما
زاده ولید
آهنگر حداد
یار پت مت
پسوند شباهت سا
محضر دفترخانه
ازاجزای‌سازنده قندهای گیاهی گالاکتوز
اثر بالزاک مادامدولاشانتری
تقریبا حدودا
سالن بزرگ تالار
لیکن اما
پیچیدن لف
فوتبالیست اسپانیایی ماتا
شادباش گفتن تبریک
مال کمر معروف است دیسک
محله‌ای در تهران ونک
مقابل رویاروی
آغاز شب شام
هشدار ماشین بوق
اندازه گرمی یا سردی دما
وجود دارد هست
کرم دارد کرمو
عبادتگاه بت پرستان بتخانه
طاقچه رف
سال‌ها سنوات
شریک انباز
پیروز برنده
غذای رقیق سوپ
تر خیس
بزرگنمایی عکاسی زوم
هذیان یان
تحصیل کسب
سخن بیهوده هذر
تعجب خانمانه وا
گیاهی خاردار گزنه
سرود خنیا
فالگیری رمالی
پادزهر تریاق
اثر خواجه عبدالله‌انصاری رسالهدلوجان
سبزی خوراکی و دارویی ریواس
درخت سرشویه سدر
مردم در قرآن ناس
رفیق مشهدی یره
پریشان گفتن هذر
غذای معروف ایرانی چلوکباب
درون دهان بچ
فروشگاه‌اجناس دست دوم سمساری
پادشاه ترکستان خاقان
آمدن و وارد شدن رسیدن
میوه‌ای‌که‌وقت چیدنش است رسیده
آتشدان حمام تون
نشان و علامت انگ
صاحب خدا
قدرت و توانایی وسع
تصدیق نجار اره
بی درنگ انی
جوی لر
بچه گاو گوساله
عدد اول یک
روز مقدس یومالله
فوتبالیست پرتغالی وارلا
پایتخت کنیا نایروبی
تازه ترکی ینی
پیاله جام
انجام کارهای زشت فسق
اهل هرات هریوه
عداوت کینه
جلا یافته ابدیده
برنج پخته چلو
گیاهی خاردار گون
از سوره‌ها روم
دندان فیل عاج
سارق دزد
بوسه ماچ
خراج و مالیات باج
آتش قرآنی نار
هماهنگی هارمونی
میدان، صحرا لرد
نیمتنه گرم اورکت
کلمه افسوس اه
بزرگ منشی نب
تلفن همراه موبایل
مانند کردن تشبیه
گوشواره اویزه
ثروتمند هندی مهاراجه
راه حیوانات مالرو
درون تو
چیزهایی که وجود دارند موجودات
روشن کردن خودرو استارت
جاده اصلی شاهراه
کشور آسیایی لبنان
پیش جلو
دانه سحرآمیز لوبیا
مرکز استان شمالی رشت
شاعر عقل نامه سنایی
از بت‌های جاهلیت هبل
پول اروپا یورو
نماد سمبول
شعری که با آهنگ خوانند سرود
مقیم ساکن
فرزندان عترت
تیر پیکان‌دار یب
شتر سار
حرف پیروزی وی
مربوط به سال سنوی
قطار ترن
چوپ خوشبو ند
ماچ بوس
تازه و پرطراوت تر
تصنیف ترانه
عدد فوتبالی اا
نردبان‌ها درج
پایتخت آلبانی تیرانا
در سطح چیزی قرار دارد رویی
اجابت کردن براوردن
ته دوزی کتاب تهبندی


جواب مرحله ۱۰۴۲ جدولانه ۲

یون مثبت کاتیون
پایتخت مالاوی لیلونگوه
وام دین
استان و مرکزش قزوین
معروف نامور
تاب و توان تیو
اطراف پیرامون
ریزه چوب و علف خاشاک
تألیف کردن تدوین
دورویی ریا
هراس و ترس هول
آسیب رساندن به خود خودزنی
وقت تعیین شده ضربالاجل
فیلمی با بازی لادن مستوفی برخوردخیلینزدیک
افسوس واویلا
مأیوس نومید
واحد پول ونزوئلا بولیوار
فیلمی با بازی پل نیومن هاد
پیش‌نویس مینوت
قدرت زور
ضمیر سوم شخص جمع ایشان
هر چیز را در جای‌خودگذاشتن جورکردن
مظهر لاغری نی
فیلمی با بازی هنری فاندا لیدیایو
ناموافق ناموزون
بی‌خردی سفاهت
لیز و چسبنده لزج
چراغ فانوس
آجر اسباب‌بازی لگو
فوتبالیست آلمانی شورله
کشور آفریقایی کومور
دشمن دیرین درخت تبر
ناله و زاری شیون
به پایان رسید تمت
شهر اردبیل نیر
چلچراغ لوستر
شهر کرمان جیرفت
معبر رود پل
اثر خواجوی کرمانی همایوهمایون
جمعیت مردم توده
اندازه گرمی یا سردی دما
پایتخت افغانستان کابل
موجود شونده کاین
گشتن دور کعبه طواف
فاخته قمری
جنی جنزده
شهر مرکزی کرهرود
درختی بزرگ با برگهای بیضوی شاهبلوط
دلیری و شجاعت رشادت
به هم خوردن تلاطم
خشک و شکننده ترد
پررو سمج
قمر مصنوعی ماهواره
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی هیوا
سنگینی و وقار متانت
سرزنش کردن عتاب
اشاره به نزدیک این
فهم و دریافت ذهن
حرف افسوس وای
شرمندگی خجلت
طلایی زری
سربلند شدن عزت
عیب و ننگ عار
شماره مخصوص کد
سنبل کوهی فو
دست مالیدن مس
فرزندان و اولاد عترت
شماره عدد
از رنگ‌های اصلی ابی
دمپخت کته
نوعی ساز بادی نیانبان
نامدار بلنداوازه
سختی و عذاب وبال
غیر عرب عجم
شکل و صورت قیافه
اثر پرویز قاضی سعید قتلسوم
کشور آفریقایی غنا
در خصوص بابت
خشکسالی قحطی
حرف پیروزی وی
حجره اطاق
آش با
برنج آبکشی نشده دمپختک
حمیت غیرت
علمدار بیرقدار
چهار من تبریز ری
کلمه شگفتی وه
هر چینه دیوار گلی دای
مقصود مرام
دختران بنات
موی پشت لب سبیل
طریقه نحوه
مرا در یاب ادرکنی
دستور و قاعده ضابطه
انباشته مملو
غذای آبکی اش
شمشیرزن سیاف
کاغذفروش وراق
شکل و صورت هییت
از سازهای زهی هارپ
فیلم مارتین اسکورسیزی هوگو
پشم شتر وبر
دراز طویل
دایر نشده دای
صد سال قرن
لوس ننر
شعبه درختی شاخه
جسم بلوری سفید رنگ زاج
روش طریقه
لشکر جند
محکم و استوار متین
گربه عرب هر
سوزن بزرگ جوالدوز
بالابر خودرو جک
از ابزارهای جنگی قدیمی منجنیق
عداوت کین
مطلع اگاه
تازه و پرطراوت تر
شهر لرستان بروجرد
متحدالقول یکدل


جواب مرحله ۱۰۴۳ جدولانه ۲

کلمه درد و افسوس اوه
پیمان مکتوب عهدنامه
مکان پرخطر ناامن
دوشیزه باکره
سروده‌های زردشت گات
شیرینی تولد کیک
فتوکوپی زیراکس
همراه فراوان فت
کیمیای امروزی شیمی
غلتک رولت
تصفیه کردن پالایش
سه‌پایه دیگدان
پایتخت ایسلند ریکیاویک
اثر جیمز جویس بیداریفینیگانها
فیلمی با بازی فریبرزعرب‌نیا کاکادو
فیلمی با بازی پویا امینی وعدهدیدار
واحدی در طول کیلومتر
پایتخت رواندا کیگالی
تصنیف ترانه
مؤمن باایمان
ضمیر غیاب او
فوتبالیست آرژانتینی مارکوسروخو
خسته شدن و عقب ماندن واماندن
پرنده سعادت هما
اعلان رکلام
جسم شش سطحی منظم مکعب
سکه کم ارزش پولسیاه
ویرایش ادیت
ماده‌ای در نقاشی گواش
بالیدگی نمو
اسب قاصد یام
نگهبان پاسدار
تیره و تار تاریک
بخار دهان ها
ورزش یخ و چمن هاکی
پارچه مشبک تور
دانه کش بی‌آزار مور
پول ژاپن ین
بالابر خودرو جک
جدایی هجران
قدبلند دیلاق
صاحب مالک
بخار دهان ها
ادیب سخنور
کبوتر دشتی یمام
نور اندک کورسو
از پیامبران زکریا
رود خوزستان دز
زندان سجن
الک شده بیخته
حیوانات اهلی دام
اسب سرخ و سفید چال
در رأس امور قرار دارد رییس
بازیگر «دیوار شیشه‌ای» هماروستا
عاقل بخرد
ایالت بستنی یخی الاسکا
شهر مرکزی کارچان
ترسیده هراسان
کوچک که
نرم و نازک نرمه
اشاره به نزدیک اینان
خمیده دوتا
داد و فریاد هوار
بی‌مطالعه و الکی دیمی
بازیگر «دراکولا» و «در مدت معلوم» ویشکااسایش
فیلمی با بازی النازشاکردوست دلخون
پهلوان گو
آب بینی خل
کلمه شگفتی وه
واحدی در طول یارد
پایتخت بوسنی و هرزگوین سارایوو
پایتخت آنگولا لواندا
غمباد گواتر
پوشش بالای چرخ خودرو گلگیر
آقای اسپانیایی لی
بالای جمجمه ملاج
فوتبالیست آلمانی گوتسه
کشور آمریکای مرکزی هندوراس
گیاه رنگ ابرو وسمه
اثر شهره وکیلی رازهایمن
پسوند نابود کننده و رنج دهنده فرسای
حیوان موزی موش
پنکه فن
آسیب اک
واحد پول ژاپن ین
دانه خوشبو هل
شهر لرستان چقابل
آسمان‌ها افلاک
عالم وهم و خیال هپروت
مطرب و خنیاگر چنگی
چاشنی پرمصرف نمک
پایتخت یونان اتن
ماتم عزا
اثر امیل زولا نانا
فرزند ابن
پول نقد نقدینه
سوا جدا
پرندگان طیور
واحدی در طول پا
بعضی برخی
رقیب هماور
باتلاق و گنداب لشاب
آواز بلند گال
حرف نازی‌ها اس
خمیازه اسا
عود بربط
معدن کان
غرور کبر
از یک پدر تنی
درنوردیدن طی
شهری در اسپانیا لاکرونیا
گربه عرب هر
پرستش یشت
قوس کمانه
میانی وسطی
ساختار ساخت
میل و رغبت گرایش
ساز شاکی نی
فرزند فرزند نبیره


جواب مرحله ۱۰۴۴ جدولانه ۲

شهری در استان خوزستان هندیجان
مهم‌ترین سرزمین امالقری
نهایی‌ترین امتیاز رکورد
اجازه و رخصت بار
نژاد نسل
فیلمی با بازی حامد بهداد رویایزمین
دوست داشتنی تودلبرو
نگاشتن ثبت
عشق و محبت خاطرخواهی
فیلمی از مارتین ریت هاد
سرتیپ خارجی ژنرال
تریاک افیون
بی‌خانمانی اوارگی
اثر بالزاک شوانها
بتون محکم بتونارمه
شهر استان همدان تویسرکان
اثر هرمان هسه سفربهشرق
از حد در گذشتن افراط
یاری کننده فریادرس
فرزند ولد
عقاب دال
باز قرقی
مشغول آموخته حرفه کاراموز
شلوار جین لی
آتشگیره خف
از علائم نگارشی گیومه
زدنی برای فریب گول
میان بین
نردبان‌ها درج
مخالف و ضد ناساز
زینت و آرایش بزک
قبر گور
دستور قطعی اکید
تصدیق آلمانی یا
بازدارنده ناهی
داستان بلند رمان
بازگشتن ایاب
حرکت روی آب شنا
دوست و همدم یار
برآمدگی جلوی زین اسب پیشکوهه
تند و سریع زود
خراب ویران
آدرس نشانی
ماهی کنسروی تن
مخالف و زد ناساز
نادر کمیاب
پویانمایی انیمیشن
واحد شمارش توپ عراده
پارچه ضخیم پرزدار ماهوت
حسد رشک
دانش فلز شناسی متالوژی
حرکت هوا وزیدن
اثر صادق چوبک اسایهادب
جایگاه مقام
تیرهای بزرگ چوبی الوار
جوانی و جوانمردی فتوت
همیشه جاوید ابد
قسمت خارجی ساختمان نما
ضدیت منافات
خارج از محدوده زمین بازی اوت
پرستار نرس
خسارت زیان
نیلوفر ابرود
حاجت نیاز
شهر لرستان ازنا
فیلمی با بازی سیروس‌گرجستانی شکارخاموش
نومیدی یاس
شکل گرد دایره
گرفتار مبتلا
افزایش نسل زادوولد
اثر محمود دولت‌آبادی باشبیرو
پیس نمایشنامه
مستقیم و بدون مقدمه یکراست
غرامت تاوان
دوره متوسطه دبیرستان
جانشین قایممقام
عهد و پیمان بستن عقد
دومین رود بزرگ چین خوانگخه
در میان فیمابین
آسیاب آشپزخانه هاون
حکومت رژیم
تیم فوتبال فرانسوی رنس
خر خر کردن در خواب فخ
جای خلوت و آرام دنج
گندم سوده ارد
چین و شکن یرا
از سوره‌ها هود
سحاب ابر
اثر محمد حجازی ایینه
ابلیس دیو
رنج و ناخوشی درد
دود کردن دخ
خطاب بی‌ادبانه هی
خیک مشک
وسیله تعیین جهت باد بادنما
قوم بنی‌اسرائیل یهود
اشراف قوم ملا
معمول مرسوم
یک پنجم خمس
گیاه مانند دریایی مرجان
بزرگترین دریاچه جهان خزر
خصومت دشمنی
دیدار کردن لقا
امیر قبیله بزرگ بگ
من و شما ما
کلاه جنگی کلاهخود
پژمرده لس
کشتن قتل
دست کم لااقل
مسمار میخ
یاد دادن اموزش
ابزار مرتب کردن موی سر شانه
باطل شدن هدر
آیین‌های عبادی مناسک


جواب مرحله ۱۰۴۵ جدولانه ۲

فوتبالیست ایرانی امیدابراهیمی
حاجت نیاز
شخص نامعلوم فلان
گشودن معما حلکردن
روشنی دهنده درخشان
حرف ندا یا
تیم فوتبال انگلیسی لسترسیتی
از سازهای زهی ویولون
شهر سیستان و بلوچستان فنوج
پهلو کنار
رئیس جیمز باند ام
صحبت دوستانه چت
کشور اروپایی سنمارینو
مدلل ساختن ثابتکردن
فیلمی از جرج کیوکر داستانفیلادلفیا
اعلان رکلام
خو کرده مانوس
لیکن اما
ریشه بن
اثر صادق چوبک اتما
دکان لوازم خیاطی خرازی
نوعی شیرینی خامه‌ای رولت
بازی و طرب لهو
عینک قوی ذرهبینی
گردیدن شدن
دریاچه‌ای در حمام وان
نوع و گونه جور
چین و شکن یرا
درست و بی‌نقص کامل
نوزاد رها شده سرراهی
مالک ذا
عدد دو رقمی هشتاد
زنان نسوان
مشکل دشوار
گریز هرب
رود مرزی ارس
هذیان یان
رنگ فام
ذکر ورد
اوضاع جوی هوا
روز گذشته دی
اثر ساموئل بکت مننه
نامدارتر اشهر
کشور مملکت
پریشان شدن اشفتن
نویسنده «شنل» نیکلایگوگول
پی در پی مرتبا
سرسرا هال
کلمه افسوس وای
تمام همه
واحد پول دو کره وون
مهیا شدن کمربستن
زوبین مک
مجاور همسایه
فیلمی با بازی ایرج قادری لیلاج
به شک انداختن ایهام
پایتخت مالت والتا
پست دنی
تسمه سرم
گنگ لال
خط کشیدن رسم
میان کمر
راندن سوق
ترک خفیف استخوان مو
به هم نامه نوشتن مراسله
دریا یم
مأمور هدایت کشتی سکاندار
آرام و بی دغدغه ریلکس
از یک سو یکجانبه
هراس ترس
گوشت بن دندان لثه
شستشوی شرعی غسل
سرزنش ملامت
آشوب بلوا
راست مستقیم
قرض وام
در مکه نازل شده مکی
پرنده سعادت هما
دارایی مال
خشنودی رضا
بازگشت صوت اکو
زشت انر
بدن جثه
پیمان مکتوب عهدنامه
دروازه‌بان فوتبال گلر
جیوه مرکور
نیمه بار تا
آفت گندم سن
جایی که قبلا ذکر شده همانجا
پیدا کرده یافته
مکان‌ها مواضع
شهر ایالات متحده میلواکی
تن و بدن اندام
صنم بت
فیلمی با بازی نیکی کریمی مرگماهی
فاتح مقدونی اسکندر
تحریم بایکوت
خوراک چهارپایان علوفه
پسوند راننده ران
آخرین نهایی
عادت و خوی داب
مزه خوشایند شیرین
یک چهارم ربع
محل اجتماع و نشستن مجلس
شنیدن شنفتن
کشور سیگار برگ کوبا
یاخته سلول
چینش وسایل خانه دکور
دانه خوشبو هل
سخت دل قسی
غم و اندوه هم
واحد پول میانمار کیات
شهر هرمزگان قشم
گشوده وا
غیر متعارف اجق
سنبل کوهی فو
گوشت بریان قورمه
باقی جان نا
قطعه احتیاطی یدک
حکمت دان فیلسوف
مانند شبیه
اثر توماس مان قویسیاه
رشته و طناب ریسمان


جواب مرحله ۱۰۴۶ جدولانه ۲

اثر شهلا پروین روح تنهاکهمیمانم
احتیاج نیاز
اثر روسو امیل
از استان‌ها لرستان
ترازوی بزرگ باسکول
هدف فوتبالیست گل
از ایالات آمریکا ایندیانا
سرمایه‌دار بورژوا
فوتبالیست آلمانی رویس
مزد و پاداش ثواب
عدد قرن صد
گمان بردن ظن
تیز کننده مداد مدادتراش
درمان با مهندسی ژنتیک ژندرمانی
اثر فرخنده حاجی‌زاده منمنصوروالبرایت
سپهر اسمان
قضاوت کردن داوری
روشنی نور
وحشی دد
کتاب مقدس مسلمانان قران
جنگ ستیزه
اثر شهره وکیلی بیژن
جاده قطار ریل
اثر احمد محمود غریبهها
نارس کال
تکبر فیس
فایده سود
خانه سرا
گرد مدور
مبحثی در ریاضیات ماتریس
کوتاه غک
ادب آموخته باادب
آوابر ایفون
نگهبان قلعه دژبان
مظهر بی‌گناهی بره
همراه چای قند
تبار ایل
اشاره به نزدیک این
لقبی اشرافی در اروپا لرد
رنگ و لون دیس
مذکر نر
حیله‌گر شیاد
ایستاده قایم
برهنه عریان
نمایندگی اژانس
اثر آلفونس دوده نیورونززیبا
سرخ رنگ عنابی
پسوند دارنده مند
امر از آمدن بیا
نهر رود
از حروف الفبا شین
بیرون آوردن دراوردن
بالا آمدن آب دریا مد
اثر گراهام گرین مرددهم
جست و خیز کننده جهنده
گردش سیران
شهری در ایتالیا تورین
قیمت بها
آشکارا فاش
جن زده جنی
رشته‌کوه طولانی اند
واحد پول کره جنوبی وون
رتبه کارمندی اشل
عریان رت
ناشی ناوارد
از خواهران برونته ان
فیلی از انگ لی زندگیپی
هدف‌ها اهداف
اثر محمد حجازی هزارسخن
کرشمه ناز
جراحت ریش
روش‌ها سنن
راهرو دالان
پایتخت لهستان ورشو
از ایالات آمریکا مریلند
زمزمه خوشحالی دنه
چارشاخ شنه
قباله باغ و خانه و ... چاک
گردش کودکانه ددر
شلوار لی جین
سارق دزد
خشکی یبس
نیست و نابود هیچ
قادر بودن توانستن
جمسی معدنی، بلوری و سفید زاج
برپا کردن نماز اقامه
آقای اسپانیایی دن
شکم‌بند طبی گن
درخور شایگان
انگشت اشاره سبابه
دیرینگی ازلیت
مبتنی بر علم اکادمیک
گناه بزرگ کبیره
شهر تهران ری
بزرگتر از دریا اقیانوس
تشویش و دلواپسی نگرانی
شهر مازندران تنکابن
عدد دو رقمی هشتاد
بعد سپس
خشکی مزاج یبوست
مادر باران ابر
از سوره‌ها غاشیه
گریبان یخه
سازمان پیمان آتلانتیک‌شمالی ناتو
شعر بیانگر احساسات غنایی
پرچانه حراف
از حروف یونانی گاما
تارمی نرده
سایه نش
کتاب مقدس هندوان ودا
ریشه بن
شمارگر حاسب
ماه کامل بدر
شامل شدن عم
از حروف الفبا واو
آهوی ختن اف
بریان شده برشته
رئیس جیمز باند ام
پست دنی
خواهش استدعا
وام دهنده داین
ایاب و ذهاب رفتوامد
از یک سو یکطرفه


جواب مرحله ۱۰۴۷ جدولانه ۲

شهر اردبیل نیر
عضو دسته طبهکاری گانگستر
رود بزرگ ایران کارون
نترس بیباک
شکستگی خفیف ترک
سقف محدب طاق
سیاه‌فام قیرگون
اسب ترکی ات
شریک سهیم
شهرها بلاد
خوب شدن حال جاامدن
نظریه، فکر، اندیشه دکترین
همایش گردهمایی
اثر آندره ژید سردابهایواتیکان
فدا قربانی
آماده کردن سپاه لشکرارایی
ده لیتر دکالیتر
کوشش کردن اهتمام
عمله کارگر
تیم فوتبال ایتالیایی یوونتوس
فرانسه قدیم گل
فیلمی با بازی میترا حجار خاکستروبرف
سازگار کردن وفقدادن
طبل بزرگ کوس
صفت و چگونگی کیفیت
شادمانی خوشی
بدون مشکل بلامانع
دودل مردد
شهر خراسان جنوبی قاین
فوتبالیست پرتغالی نتو
پارچه دور گردن شال
شهر تایلند بانکوک
خانه‌ها مساکن
طاقچه رف
نمو رویش
فرشته ملک
گرداگر خانه حرم
پول ژاپن ین
خطاب بی‌ادبانه هی
نسبت به چیزی وظیفه دارد مسیول
از سوره‌ها انفال
زودرنج حساس
بالا آمدن آب دریا مد
پایتخت فرانسه پاریس
گزنده خطرناک رتیل
تاوان غرامت
فوتبالیست آلمانی خدیرا
غلاف کارد چخ
وقت و نوبت پسا
کتاب ابن سینا قانون
خارج از محدوده بازی اوت
پرحیله مکار
منضبط باانضباط
رهبر و پیشوا قاید
آدم هفت خط و شارلاتان قالتاق
تصدیق انگلیسی یس
پهلوان رخ
گهواره ننو
شهر هرمزگان دهبارز
خرس عرب دب
حیله‌گر شیاد
ثروتمند تاریخی قارون
انبر ماشه
یکی‌از دو زبان رسمی اسرائیل عبری
ملایمت نرمی
نویسنده سرود کریسمس چارلزدیکنز
پایتخت فیلیپین مانیل
سقف سغ
چهره شطرنجی رخ
شهر فرانسه کن
گرو گذارنده راهن
جانش را برای هدفش می‌دهد جانبرکف
مشتری خریدار
ریاکار سالوس
حداد اهنگر
کتف و شانه خا
احتمالا شاید
آلودن اغشتن
پایتخت مجارستان بوداپست
کفیل ضامن
چاپلوسی چربزبانی
نقش و نگار کردن با گچ گچبری
پاره آتش شرر
مخترع تلفن بل
بخار دهان ها
استفراغ قی
میوه نکو به
جوجه تیغی راورا
تیره‌ها قبایل
فرومایگی رذالت
فروغ و روشنایی رونق
بزرگ‌زاده بیک
سر راز
سهو خبط
شهری در انگلستان لیدز
ساختمان بنا
مجرای باد در دیوار بادگیر
بخشش داد
قسمت‌ها اجزا
راندن ذب
گذرگاه معبر
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی دیوار
کشته قتیل
نوعی سینی طبق
شهر رازی ری
سال ترکی ییل
شبیه مانا
دیوار بلند و محکم ترا
اطلس کرپ
غذای شب شام
حرف ندا ای
مرخصی به علت بیماری استعلاجی
باقی جان نا
نار اتش
شالوده بنیان
خسارت زیان
خاک تربت
کشتزار خربزه و هندوانه جالیز
واحدی در سطح ار
لبه تیغ یلمان


جواب مرحله ۱۰۴۸ جدولانه ۲

از اجزای توقف خودرو لنتترمز
از روی انصاف عادلانه
پرخطر ناامن
عمیق گود
تازه آذری ینی
لقب حافظ لسانالغیب
متوقع و منتظر امیدوار
تحسین ثنا
خوش آمدید اهلاوسهلا
آتش قرآنی نار
برپا شدن خاستن
عظمت و شکوه دبدبه
فکل کراوات
منسوب به مردان مردانه
ملی ناسیونال
فرصت دادن اماندادن
پیر و تکیده شدن شکستهشدن
بهار ابسال
اسباب اصلاح صورت خودتراش
وسیله الت
تازه ترکی ینی
مرگ ممات
فیلمی با بازی بهنوش بختیاری دوبرادر
تصدیق روسی دا
قورباغه درختی وک
پرستش عبادت
پسر ابن
ابزار سوراخ کردن مته
لوس ننر
حیوان گردن دراز زرافه
فرزند ولد
پاسبان عسس
پاکتر اقدس
غم و اندوه هم
از ایالات آمریکا یوتا
شیر ماک اغوز
بزرگی ابهت
از اقوام آریایی ماد
دودلی ریب
مطلب اصلی روزنامه سرمقاله
ظرف بزرگ حمام وان
فوتبالیست فرانسوی ریبری
تزویر و حیله ترفند
میوه نکو به
آفرین براوو
بی‌هوا وکیوم
نوشتن برای یادآوری یادداشت
وضو ابدست
خورشیدن افتاب
فصل برداشت گندم درو
در عوض متقابلا
لگام اسب دهانه
شمای محترمانه جنابعالی
جدا شده منفک
وادار کردن الزام
رقص کننده رقاص
گردش کودکانه ددر
دایی ابو
کالاهای خروجی از کشور صادرات
نشانه تجاری ارم
تعمیر لباس رفو
در رحم است جنین
شهری در استان ایلام مهران
کشور آفریقایی نیجر
محل عبور مجرا
فیلمی از وودی آلن سایههاومه
پست دون
لاغری نوانی
بهانه‌گیر و ناسازگار بدقلق
اثر جلال آل احمد اورازان
فیلمی با بازی بهاره رهنما ماسهنفر
بازیگر سوپر استار نرگسمحمدی
از عناصر فلزی باریوم
از لوازم بهداشتی صابون
دفترچه مشخصات شناسنامه
آموختن یادگرفتن
قبل پیش
سوار بی‌همتا یکهسوار
نسخه برداشتن رونویسی
به چشم دیدن عیان
دریاچه سوئد ملار
رود مرزی ارس
چهار من تبریزی ری
فریاد جار
فلز مادر اهن
نشان انگ
آواز بلند هتف
در یک لحظه انا
شمشیر پهن و راست غداره
لطیفه جوک
شش ریه
زیر پا مانده له
تصدیق انگلیسی یس
یاری نصر
سوبسید یارانه
اجاق نان پزی تنور
مقابل ازا
جدا کردن گسستن
پایتخت سوئیس برن
از عوامل بیماری‌زا ویروس
نشانه قرآنی ایه
زبان‌آوری فصاحت
تظاهر ریا
قمر مصنوعی یو
باقی جان نا
داستان جنگی رزمنامه
همسر مرد زن
چراغ دریایی فار
جدا شونده متمیز
زنان قرآنی نسا
داروها ادویه
پرواز کننده طایر
رفیق مشهدی یره
پنهانی نهانی


جواب مرحله ۱۰۴۹ جدولانه ۲

اثر فرشته ساری مرواریدخاتون
سرزنش کردن عتاب
جاوید سرمد
گل خوش بو ریحانه
خوش‌آیند نیست ناگوار
دو یار همقد اا
فیلمی با بازی گلشیفته‌فراهانی بهنامپدر
دومین ثانویه
شرح و توضیح بیان
رعشه لرزه
کوچک که
نوعی حلوا لو
خلوت خانه نهانخانه
کتیبه سنگنوشته
اثر احمد اکبرپور مننوکربابانیستم
آزادگان احرار
خرج هزینه
اوضاع جوی هوا
وقت و زمان گه
بزه گناه
دارای اندام درشت گامبو
آسیاب آشپزخانه هاون
سال سنه
کفن کردن و به خاک سپردن کفنودفن
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
بلند رسا
جد نیا
شکست دادن و پراکندن هزم
زهره ونوس
مطبخ اشخانه
رود فارس کر
فغان کنان نالان
همسفر همراه
کشور آسیایی لبنان
راندن نفی
طناب رسن
فرزند نرینه پسر
شهر یزد تفت
مسخرگی هزل
خرابی و ویرانی هدم
نیمه بار تا
وسعت پهنه
دور بازی بوکس راند
فروتر مادون
آغاز شده مبتدا
چراغ هدایت کشتی‌ها فانوسدریایی
پوست کنده شده مسلوخ
ناشنوایی کری
واحد شمارش شتر نفر
مرحله، گام فاز
نشانه هدف
نوعی پلو رشتهپلو
مرطوب تر
کشور آمریکای شمالی کانادا
فیلمی با بازی جمشید مشایخی گالان
از دست رفته مافات
جدایی هجران
طلای سیاه نفت
دو دلی ریب
پودر گرد
محافظ چشم پلک
قوت لایموت نان
اشاره به نزدیک این
شاه کوتاه شه
افزون‌تر متجاوز
تازه نو
به خدمت بزرگی رسیدن شرفیابی
مقام‌دار پایور
پایتخت قبرس نیکوزیا
سلاح مار نیش
واحدی در ارتش هنگ
کشورها ملل
عید باستانی نوروز
شهر آذربایجان شرقی هریس
به زور در درون کردن چپاندن
پیچ و تاب تاو
پایتخت سوئیس برن
گریز هرب
علف خشک کاه
درخت قالی دار
اندازه فیت
پرستار نرس
مادر ننه
پرورش اندام بدنسازی
نهر رود
کاغذ فلزی زرورق
هرگز نه لن
آب روستایی او
تابلوی معروف پیکاسو گرنیکا
حاصل نتیجه
فیلمی با بازی بیژن امکانیان زیراب
گیاهی علفی و پایا باباادم
آفرین براوو
ناله و فغان وح
اجابت کردن براوردن
واحد پول پاناما بالبوا
مرغ حق شباویز
جنباندن لرزان
رنگ طبیعت سبز
یک دفعه یکبار
فوتبالیست پرتغالی نتو
هست شده موجود
سال ترکی ییل
گریزنده هارب
پیرو حضرت عیسی مسیحی
اثر منیرو روانی‌پور رعنا
هوای گرفته ابری
علیل چلاق
واحدی در سطح ار
درخت مسواک یسر
کوچک که
رونق رواج
تافتن ریسمان مسد
دست عرب ید
مالدار بای
مزده دهان جمع کن گس
امور خارق العاده پیامبران معجزه
آش با
از کنده بلند می‌شود دود
فوتبالیست اسپانیایی گارسیا
سالیانه سنوی
گذراندن بسربردن
کشش، درازی امتداد


جواب مرحله ۱۰۵۰ جدولانه ۲

شهر همدان نهاوند
فوتبالیست آلمانی پودولسکی
مرطوب خیس
ترازو میزان
آرزو ارمان
بازگشت صوت اکو
ملاقات کننده ویزیتور
گیاهی در رنگرزی روناس
مقراض بزرگ کاردو
کار بزرگ و خطیر مهم
روزگار دهر
امان زینهار
رژیم استبدادی توتالیتر
فوتبالیست اسپانیایی خوزهماریاکایخون
کارآزموده ورزیده
اسید نیتریک تیزاب
بدبخت تیرهروز
روح انسانی جان
به غیر از آن ماسوا
مراد و مقصود کام
شهرنشینی مدنیت
بدخلق بداخلاق
واحد پول بلغارستان لو
نهر بزرگ رودخانه
کشور اروپایی واتیکان
کم کردن قیمت تخفیف
شعله آتش لهب
افزونی زیادت
ریسمان رسن
کشورها ممالک
ملتهب سوزان
مادر مام
تأکید کرده شده موکد
لحام کبد
فرمانبردار رام
سرشویه شامپو
بیماری چشمی تراخم
اجاق مخفی فر
به فرزندی قبول شده فرزندخوانده
اثر ادبی همراه با طنز کمدی
مردم قرآنی ناس
پستاندار پرنده خفاش
سرنیزه سنان
هوس باردار ویار
آشپز طباخ
گواه‌ها شواهد
از پیامبران سلیمان
تشکیل صف برای مبارزه صفارایی
دسته‌ها اصناف
شجاع دلاور
شیر لبن
از حبوبات ماش
جاده دور شهر کمربندی
برده زن کنیز
ظرف گاز کپسول
قصد کننده عازم
شکاف میان قلم فاق
سخنان بیمارگونه یان
به هوش باش هان
تا این زمان هنوز
برادر مادر ابو
حشره چسبنده کنه
برادر پدر عمو
قیمت بازاری فی
اثر پا رد
زمین خشک و سخت دغ
شهر کهگیلویه و بویر احمد چرام
قدیمی کهن
رودی در سیبری لنا
چراغ دریایی فار
عصر کارتونی یخبندان
فیلمی با بازی رضا خندان پاییزبلند
بزه گناه
پرسش از تعداد چند
پاره شده دریده
کذاب دروغگو
پول سیاه فلس
اثر ساموئل بکت مننه
گنجه قفسه
آب سفت شده یخ
جیوه زیبق
بوی رطوبت نا
پیشخدمت رستوران گارسون
بلندی، اوج فراز
دشواری‌های رستم هفتخوان
تصدیق روسی دا
تازه و پرطراوت تر
لباس اتاق عمل گان
عجله شتاب
از عناصر گازی هلیم
برآمده محدب
اثر صادق چوبک نفتی
جمیع خمس و زکات وجوهات
شهر گیلان رودسر
گواه شاهد
عدد اول یک
تباه کننده مفسد
پایین آمدن تنزل
بسیار خوب باشه
گرم‌کن برقی هیتر
داخل شدن ورود
زیر تحت
قیف تگاب
مقام جاه
زیرا چون
عقاب دال
بازاری کاسب
گناه شاعرانه گنه
بدخلق تندخو
غمگین اسی
باشد بواد
نوعی بیماری پوستی گر
تیم فوتبال آلمانی اگزبورگ
نشانه مفعولی را
سال گذشته پارسال
روییدن نشا
معلق اونگ
دانه خوش‌بو هل
بشاش خندهرو
توبه‌کار تایبگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه 2  | 16,531 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.