پاسخ کامل مراحل 826 تا 840 بازی جدولانه 2

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 826 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 827 جدولانه 2 | حل مرحله 828 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 829 جدولانه 2 | جواب مرحله 830 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 831 جدولانه 2 | حل مرحله 832 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 833 جدولانه 2 | جواب مرحله 834 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 835 جدولانه 2 | حل مرحله 836 جدولانه 2 | جواب کامل مرحله 837 جدولانه 2 | جواب مرحله 838 جدولانه 2 | پاسخ مرحله 839 جدولانه 2 | حل مرحله 840 جدولانه 2 |

جواب مرحله ۸۲۶ جدولانه ۲

بر طبق مقررات قانونی
اثر مهرداد اوستا تیرانا
مرکز استان البرز کرج
برگشتن از گناه انابت
تیزهوشی ذکاوت
کلام پرسش آیا
برهان حجت
شهر خراسان جنوبی قاینات
درخشان منور
توانگری غنا
روز گذشته دی
اثر رجب علی اعتمادی ساکن محله غم
وسیله تعیین جهت باد بادنما
پایتخت اندونزی جاکارتا
شهری در چین تیانجین
کشور آفریقایی کنگو
سلطنتی کیانی
پنکه فن
چهره رو
قوه حافظه یاده
بانگ آوا
رود ایران و افغانستان هریرود
محله‌ای در تهران ونک
چیدمان وسائل صحنه نمایش دکور
کم‌بها ارزان
آشکار ساختن معنی تبیان
اثر رجب علی اعتمادی گلبانو
مانند مادر مادرانه
برانگیزنده محرک
درنگ کردن تانی
بخشی در بیمارستان آی سی یو
باران منجمد تگرگ
نوگرا مدرنیست
از موضوع اصلی خارج شدن حاشیه رفتن
بیماری دا
مرغابی بط
خانه ییلاقی ویلا
شهوت‌پرست هوس باز
ضرورت لزوم
عدد دو رقمی چهارده
طالب خواستار
دختر زن از شوهر سابق ربیبه
کتف و شانه خا
از بیماری‌های کودکان خروسک
میانجی واسط
چهره رو
ابزار درودگری آره
سنگ عصاری غن
کر شدن صم
خرم خوش
برشته تست
پست دنی
ضرورت لزوم
خو گرفتن انس
اثر شولوخف دنارام
نقاشی روی شیشه ویترای
جای سردسیر ییلاق
مهارتی در فوتبال دریبل
اثر فرزانه کرم‌پور حوادرخیابان
ایجاد کردن وضعی ساختگی صحنه سازی
پیدا شدن اندیشه بد وسوسه
رقصی در آمریکای جنوبی رومبا
پوشیده گشتن تستر
باشگاه کلوب
مکر و ریا تزویر
شاخه نورسته شنار
حرف تعجب وا
ریختن برف و باران بارش
شکاف و رخنه کاف
اجباری الزامی
پادشاهان ملوک
آشکار هویدا
رنگ به رنگ شدن تلون
برهنه رت
مدد یاری
دیکته املا
خالق «کمدی الهی» دانته
میوه نارنجی خرمالو
کپی رونوشت
پذیرش قبولی
سهل ساده
در قفا غیابا
آلات ابزار
جوجه‌تیغی راورا
فوتبالیست آلمانی رویس
از روی ضرورت لزوما
ابزار باغبانی بیل
باد گلو آروغ
خسارت زیان
شهر خوزستان باوی
تهی‌دست ندار
کنجد کوبیده ارده
اثر منصور کوشان آداب زمینی
ماده ضد عرق در عطاری زاج
مقابل ازا
شناگر ابورز
گشوده وا
کاهو خس
از نیروهای ارتشی هوایی
عدد ورزشی دو
چوب خشک خشب
جایز روا
کمک امداد
پناهندگی می‌خواهد پناه جو
فوتبالیست اسپانیایی اینیستا


جواب مرحله ۸۲۷ جدولانه ۲

کشوری در آمریکای‌شمالی نیکاراگویه
موی گردن اسب یال
وسعت دادن توسعه
حدس گمانه
راه و روش سنت
اثر صادق چوبک اسایه ادب
گرد گیری غبارروبی
ظلم و جور قهر
عدد فوتبالی نود
دوم ثانیا
پرنده شکاری شاهین
سودش به عموم می‌رسد عام المنفعه
خانه کوچک کاشانه
پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی بانگویی
چنگ در زدن استمساک
رشته روی سر مو
تمرین نظامی مانور
سیاره زهره ناهید
بلند کردن اعلا
دردمند شدن الم
به من مرا
اثر بزرگ علوی موریانه
کارآموز پزشکی انترن
از حشرات اجتماعی موریانه
ابزار رسم زاویه قائمه گونیا
زمین دور از آب لیا
بی‌خطر امن
عدد فوتبالی اا
چاپلوسی چرب زبانی
نوبت وهله
دلیر و پهلوان گو
ژرف گود
از آلات موسیقی چنگ
اثر فهیمه رحیمی پریا
پگاه بام
مدفن گور
توشه سفر زاد
فراوانی افزونی
فروغ و روشنایی پرتو
دو یار همقد اا
دست عرب ید
پابوسی تشرف
حمالی باربری
نشانه‌ها ایات
از سوره‌ها عادیات
کوشیدن جهد
شوهر خواهر ایزنه
عاقبت سرانجام
به وجود آوردن انشا
تار عنکبوت کرو
آزرده شدن رنجیدن
بالا آمدن آب دریا مد
مایع حیات آب
اثر احمد محمود غریبه ها
شهر آذربایجان شرقی هریس
ساز زهی پرطرفدار گیتار
گیاهی علفی پایا با برگ‌های پهن بابا آدم
داستان جنگی رزم نامه
از اوراق اداری سربرگ
فرمان امر
بجز الا
آسوده و رها شده فارغ
شهری در آلمان هانوفر
ترساندن و دور کردن تاراندن
کنج زاویه
ماده منفجره بمب
گرد چیزی گشتن طواف کردن
کبود رنگ نیلی
مذکر نر
کلاه جواهر نشان تاج
شیر لبن
درنوردیدن طی
بی‌خطر خطرناک کبریت
افراد شریف نجبا
زاری کنان نالان
دارای اعتبار با آبرو
خوراک زمین کشاورزی کود
از مراکز استان‌ها رشت
طریق راه
ظرف لباس‌شویی لگن
با محبت مهربان
عنان زمام
نیلوفر فل
عظمت و شکوه دبدبه
شهرها مدن
دریافت فهم
از سوره‌ها همزه
بزرگوارتر اشرف
شعله آتش الاو
شهر خراسان رضوی درگز
طلایی زرین
همان تکه است تیکه
عمومی کلی
ظاهر ساختمان نما
نوعی بازی تخته‌ای نرد
رایگان زب
عمومی کلی
یک عدد یکی
استفراغ قی کردن
واحد تحصیلی ترم
تازه و پرطراوت تر
غربال الک
رود خوزستان دز
کشور تب مالت
شهر آذربایجان شرقی کلیبر
کنایه از آدم عبوس آیینه دق
خرابه ویرانه


جواب مرحله ۸۲۸ جدولانه ۲

نویسنده «گل های رنج» شارل بودلر
از حروف یونانی یتا
ستم ظلم
دعاها اوراد
پنهان کردن کتمان
رفیق مشهدی یره
فطرت ذات
از سنگ‌های قیمتی زمرد
از ماه‌های سریانی ایار
چانه زنخدان
عنصر رادیو اکتیو رادیوم
اثر جامی هفت اورنگ
اثر گوته سفرنامه ایتالیا
گرماسنج ترمومتر
شومی نحوست
دیر کردن تاخیر
آموختن یاد دادن
زائوترسان آل
سوره مردم ناس
سگ گزنده هار
حیله‌ها دسایس
شهر هرمزگان رودان
قوت لایموت نان
اسیدنیتریک تیزآب
حایل میان دو چیز حد
رود آمریکای جنوبی پارانا
هوس باردار ویار
تو درون
درمان دارو
ورزش فرهاد قائمی والیبال
پوشش بیرونی جانداران پوست
ضربه فنی بوکس ناکاوت
فایده سود
شهری در ایتالیا نشویل
پایتخت باهاما ناسایو
قراردادی پیمانی
رطوبت نم
رنج و محنت لگ
سرای مهر و محبت دل
نوشته داخل حاشیه متن
چریک پارتیزان
اثر دافنه دوموریه ماریان
تقویم سالشمار
مجاز از آمریکا ینگیدنیا
نوعی سنگ سیاه یا سفید میکا
اثر ژول ورن سفربه مرکز زمین
درست‌کرداری بسامانی
گنج دفینه
اثر رضا امیرخانی بیوتن
روزانه یومیه
کدخدا دهدار
میان بین
قرض و وام دین
بسیاری فراوانی
چاپ کامپیوتری پرینت
از سازهای ضربی دف
نوزادی که کنار راه گذارند سرراهی
چاله گودال
فرمانده امیر
راه راست یافته سهی
خارجی بیرونی
پست الکترونیکی ایمیل
آهنگر نهامین
مالدار بای
گرو رهن
پیروز شدن بردن
شریر بدکاره
از جنس نمد نمدین
پارسا بتول
منحرف بیراه
اثر استاندال ارماسن
گزیده و انتخاب شده بهینه
اجاق مخفی فر
درماندگی گرفتاری
مهد گهواره
روان ساختن ادرار
مرغابی بط
بهانه‌گیر نقنقو
شهر یزد ابرکوه
رنگ فام
از عناصر فلزی کروم
جوش خمیر وز
آرامش طمانینه
ورزش رزمی چینی ووشو
کیسه صابون لیف
فرمان چنگیزی یاسا
پرنده زیبا قو
سوراخی در کوه غار
حرف تصدیق آری
آسمان سما
کشتی جنگی ناو
بذر گیاه دان
طرف زی
ماده دارویی مالیدنی پماد
کشور توانگری غنا
وزغ بک
بنگاه موسسه
برهنه رت
شکافنده باقر
راهب بودایی شمن
طرف چپ یسار
اثر ژان پل سارتر زنان تروا
ناپسند مکروه


جواب مرحله ۸۲۹ جدولانه ۲

جریمه سخت فراموش‌نشدنی نقره داغ
آبگیر تالاب
خروشیدن غریدن
چله کمان زه
باران ریز طل
روا و مجاز مباح
درس نوشتنی انشا
از روی اجبار ضرورتا
آهنگ کردن نیت کردن
نیرو و شجاعت باس
پسوند پیدا کننده یاب
خرسند قانع
اثر گراهام گرین پایان رابطه
بستن و دوختن رتق
بسنده کردن اکتفا
از ماه‌های سریانی ایار
جلودار یساول
ملی ناسیونال
دشوار صعب
موافق و بی‌ریا یکدله
گوشه‌ای در دستگاه شور افشار
تراویدن ترشح
پیش‌قراول یساول
مدرک نشان دادن استناد
ایرادگیر عیب جو
بی‌مانند یکتا
دانه سحرآمیز لوبیا
علم مطالعه زبان زبان شناسی
مطرب غزل سرا
حرف همراهی با
بیزار گشتن زده شدن
پاکدامنی عفاف
رونده پوینده
ثروتمند دارا
استقبال پیشواز
باشد بواد
کشور آفریقایی گابون
فتنه‌گر دوبه همزن
وحشی دد
سولفات ارسنیک زرنیخ
سختی و عذاب وبال
گذراندن واحد تحصیلی پاس
پارسایان زهاد
بنیاد نهادن تاسیس
دستگاه فراخوان پیجر
بخش زایمان بیمارستان زایشگاه
رسیدن به مطلوب نیل
شام عشا
داری خوی بد ترشرو
پیشرفته مترقی
مفصل بین ران و ساق پا زانو
دستور و قاعده فرمول
آب راکد مانداب
دهان عرب فم
ضایع و خراب فاسد
شکاف درز
فرش زیر پا پادری
پرواز کننده طایر
سفره نوروزی هفت سین
اثر اصغر الهی قالیباف
از سوره‌ها طه
تیغ برش کاتر
بهرام مریخ
میان مابین
الگو سرمشق
نوعی عایق بام ایزوگام
مراد و مقصود کام
کوهان شتر سنام
کشیش قس
حرف نهم یونانی یتا
اندازه سایز
آبگیر آبخوره
آواز خواباندن کودک لالایی
زن‌بابا نامادری
نفع سودمندی
سالخورده مسن
کارآموز پزشکی انترن
شکوه و عظمت هیبت
زمان تولد میلاد
نوعی کباب ششلیک
کامیون کشنده تریلی
اجازه و رخصت بار
برانگیختن تهییج
امر از آمدن بیا
گردش دور
قرض و دین وام
اثر خواجه عبدالله‌انصاری صد میدان
تیشه درودگری تش
شهر آذربایجان شرقی بناب
نطفه تخم
برفراز ازبر
عمل بریدن برش
غزال آهو
موی پیچیده جعد
خو کرده مالوف
گمان پندار
اثر فرشته ساری جزیره نیل
ماهی کنسروی تن
به سوی الی
ساختن و آراستن تعبیه
ناخوشی درد
پادشاهی کیی
شهری در استان قزوین آبیک
گنجیده شده مندرج


جواب مرحله ۸۳۰ جدولانه ۲

استهزا ریش خند
ظلمانی نیست نورانی
قبل از انتشار چاپ
نامی برای دین زردشتی بهدین
پایتخت تبت لهاسا
دور بازی تنیس گیم
گیره پنس
بلبل عند لیب
خشک یابس
کوشش کننده مجد
رب‌النوع مصری رع
نوعی بازی روی میز فوتبال دستی
باردان خورجین
پاسداری نگهبانی
سوگوار سیاه پوش
خراش خدشه
شمار تعداد
بزرگ‌منشی نب
چهره رخ
بشارت مژده
از سوره‌ها مسد
بیماری و ناخوشی نالانی
شهری در افغانستان بلخ
هدیه دادن اهدا
ماهیانه مقرری
سوگند‌ها ایمان
خوشحال شادمان
ورم کردن آماسیدن
چیز مدور و میان‌خالی حلقه
مهیب و سهمگین نژند
خردمند کاردان
گشاده روی بشاش
تصور شده انگاشته
ون زبان گنجشک
ماه سرد دی
ابر نزدیک زمین مه
فنا هلاک
گرد سفید مخدر هرویین
کلمه افسوس دردا
دخترانه نیست پسرانه
خسران دیده زیانکار
دنباله ادامه
رایگان زب
از پیامبران ادریس
شماره و عدد نمره
نوعی بیماری پوستی گر
آتشدان حمام تون
خط‌کش مهندسی تی
عددی در ریاضی پی
کلمه پرسش آیا
چاهی در جهنم ویل
خاطر یاد
جایی که سایه باشد نسار
پیچ و تاب تاو
گریه و زاری کردن نالیدن
مجرای آب از بام به پایین ناودان
متصدی مسیول
گوارا نوشین
والیبالیست ایرانی میرزاجانپور
مکتب ادبی احساسات و تخیل رمانتیسم
فریب نیرنگ
شهر خوزستان هویزه
اما لیکن
نوعی ساز بادی فلوت
نفس نفس زدن هناسه
قسمت عقب چیزی موخر
پهلوان یل
پیرامون خانه حریم
تابه نان پزی ساج
رود پرآب آمازون
مهربان ریوف
شهر کرمانشاه هرسین
تسمه دوال
چکیدن آب رش
بزرگتر اکبر
خانه ییلاقی ویلا
پاک شده زدوده
تحت‌سرپرستی است نان خور
متذکر یادآور
ضرورتا لزوما
زور توان
سری نهانی
پرده‌دری هتاکی
پاکیزگی نزاکت
مستقیم راست
گرامی داشتن تکریم
تار و کدر مات
عضو سخن‌گو زبان
خواب خوش رویا
بی‌شرم پررو
شهری در فرانسه لیون
جنگ اورد
در رفاه بزرگ شده نازپرورده
پارچه مشبک تور
شهر مازندران نکا
عالم وهم و خیال هپروت
عدد فوتبالی اا
رنج و محنت لگ
درخت پر شاخ و برگ نارون
عدد خیطی سه
رنگ لون
ناشنوایی کری
از عوامل بیماری‌زا ویروس
شهر زنجان خرمدره
ثروتمندی توانگری


جواب مرحله ۸۳۱ جدولانه ۲

کار اداری مهمی ندارد میرزا بنویس
حلقوم نای
کشور آفریقایی گابون
بافنده تننده
شهر فارس فسا
امتناع ورزیدن ابا داشتن
مزبله زباله دان
دوره ده ساله دهه
ناشنوایی کری
خشنود خرسند
بزرگان اکابر
اثر مولیر طبیب اجباری
شهر فولاد اصفهان مبارکه
کهن باستانی
مخزن آب زیر زمینی ابانبار
یازده اا
به کلی یکسره
بنیادها مبانی
سر و صدای آزار دهنده نویز
تبار ایل
تا الا
داستان منظوم جنگی رزم نامه
رقص آرام دو نفره تانگو
اجازه ورود دادن راه دادن
دوست داشتن علاقه
جاوید ابد
درخت شجر
دمای بالای بدن تب
طرفداری و حمایت جانب داری
شیردهنده کودک دایه
شرافت عز
رنگ طبیعت سبز
روح انسانی جان
تیز بران
رتبه کارمندی اشل
آشتی سلم
سوراخ کوه غار
بستان‌پیرا باغبان
خانم بانو
آسیب اک
الفبای موسیقی نت
کشور آفریقایی نیجر
از مرکبات نارنگی
پره گوش نرمه
شهر مرکزی رازقان
دایه ظیر
بختک کابوس
گل سرخ آپارتمانی تاج خروس
خود این همین
مرد جوان شاب
رود روسیه و مغولستان ینیسیی
از رفته بر جای ماند رد
چوب خوشبو ند
شهر ایالات متحده نیویورک
کوچ کردن هجرت
از انواع تماس تلفنی
مراسم یادبود یادواره
انواع ظروف شیشه‌ای بلورجات
خانه‌های شاعر ابیات
حرف تصدیق آری
خودپسندی کبر
داستان بلند رمان
تیپا اردنگی
گفتن بخش‌های سازنده کلمه هجی کردن
تو در تو لابلا
وجود و هستی بود
برنامه کامپیوتری نرم افزار
نکویی خوبی
عدد خیطی سه
پرکردنی در ثبت نام فرم
گره بند
دور دهان نس
سولفات ارسنیک زرنیخ
تخت سریر
پارچه پوشاندن صورت روبند
دیوانگان مجانین
طلایی زری
از حروف الفبا گاف
وسنی هوو
شبانگاه مسا
مشغولیت مفرح سرگرمی
کبوتر صحرایی یمام
ناپدید گم
قصد کردن عزیمت
گندم سوده آرد
برخی از زیر آن‌به‌عمل‌می‌آیند بته
آلت نواختن ویولون ارشه
نادان کانا
بخشنده‌تر ارحم
از پیامبران عیسی
ظن گمان
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا
دور از هم جدا
لیکن اما
زمستان شتا
درختی تنومند گز
عقب ورا
بازگشت صوت اکو
گاو درشت هیکل گاومیش
دریای شمالی خزر
کافی بس
رتبه و مقام ارج
غذای آبکی آش
گوژپشت محدب
جوانمردی کرامت
نادیده گرفتن خطای ورزشی آوانتاژ
ابزاری در چرخ خیاطی ماسوره


جواب مرحله ۸۳۲ جدولانه ۲

در هم شکستن سرکوب کردن
آموختنی دانش‌آموز درس
توانگر غنی
بازرگانی تجارت
ملخ دریایی قمرون
اشاره به نزدیک این
آزردگی رنج
پاک شده از تهمت مبرا
طوق یاره
حرارت گرفتن گرم شدن
آهن ساختمانی تیرآهن
در کلاس درس بجویید تخته سیاه
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی دختری به نام تندر
جرواسک جیرجیرک
تحقیق و رسیدگی بررسی
خدمت و غمخواری تیمار
فیلمی از فتح‌الله‌منوچهری شهرشراب
آب ترکی سو
پست دنی
نغمه نوا
تنظیم کلی موتور توناپ
پایتخت عراق بغداد
نوعی بازی تخته‌ای نرد
شهر فارس داراب
برهنه رت
شهر خراسان جنوبی درمیان
سهل ساده
وطن میهن
ضرب تنبک
فوتبالیست ایتالیایی کاندروا
سلام درود
مجاز از پادشاه تاجدار
عظیم‌الجثه یغر
گلی سفید و خوشبو نسرین
خوف‌انگیز ترسناک
شهر مرکزی کرهرود
اشاره به دور آن
چربی په
وحشی دد
میوه گرمسیری موز
شهر کردستان کامیاران
جاده شهری خیابان
شستن و بستن زخم پانسمان
فیلمی با بازی نیکی کریمی ردپایگرگ
هزینه زندگی خرجی
بازیگر سریال خانه سبز آتنه فقیه نصیری
توانگر مایه دار
جشن و مهمانی ضیافت
خداحافظی بدرود
دارای هوش سرشار است نابغه
فیلمی با بازی احمد نجفی خطاتش
کوچک ریز
پرهیزکاری تقا
ترساندن و دور کردن تاراندن
حشره نیش زننده زنبور
مشک خی
صاحب خداوند
فیلمی از میلوش فورمن پاتون
وسیله تزریق سرنگ
سهو خطا
سمبلیک نمادین
پیش از این سابقا
واقف داننده
فیلمی با بازی پل نیومن هاد
به خاک سپردن دفن
پنبه‌زن نداف
نوعی نان شیرمال
ای افسوس دریغا
اطاق قطار واگن
سرزنش شماتت
از ماهی‌های کنسروی ساردین
بعلاوه وانگه
پایتخت ایتالیا رم
نابود کننده ویرانگر
شیرینی ماه رمضان زولبیا
بیگناه شاهنامه سیاوش
تیر کوتاه زج
زبان رسمی ایران فارسی
انجام دادن گزاردن
بانگ آوا
همتا همگن
عامل وراثت ژن
فوتبالیست انگلیسی جرمی دفو
بذله‌گوی لوده
بانگ ندا
اندیشمند فکور
سرخ کمرنگ ال
سخن و گفتار حرف
بذر گیاه دان
شهر آذربایجان شرقی اهر
ترس و هراس هول
کلام پرسش آیا
رده صف
پسر مازنی ریکا
جنگ حرب
ویتامین جدولی کا
آغازها اوایل
خرده سنگ‌های ریز شن
صندلی دانشگاهی کرسی
کام دهن
نمو رویش
شهر سیستان و بلوچستان ایرانشهر
سازمان تبهکاری مافیا


جواب مرحله ۸۳۳ جدولانه ۲

غذای معروف ایرانی چلوکباب
طایفه و گروه قبیله
آماده کردن تعبیه
پیش‌شماره کد
از خواهران برونته آن
برگزیده از هر چیز زبده
نیروی نظامی یک کشور ارتش
مشت‌زن بوکسور
مسطح نیست ناهموار
ضعیف دنی
درخت مسواک یسر
آزمند طماع
اثر میخائیل شولوخوف زمین نوآباد
خرد عقل
ریختنی روی عروس و داماد شاباش
از گل‌ها شببو
کشور آسیایی لبنان
آرد کردن غله آسیا کردن
گودی قعر
طرفدار جدایی دین‌از سیاست لاییک
تاج خروس لالکا
قسمت مرکزی اتم هسته
اثر ماکسیم گورگی چلکاش
مملو لب به لب
لباس پوشیده متلبس
سرکش چموش
زاماسکه بتونه
اثر پائولو کوئلیو وال کیریها
دوبله کننده دوبلور
بخار دهان ها
ظرف غذای سربازی یغلاوی
شبیه مانا
تیم فوتبال آلمانی ماینتس
خسرو و پادشاه کسری
از هم پاشیده متلاشی
تکیه کردن اتکا
تنبان شلوار
خط تصویری هیروگلیف
کوتاه و چاق غک
شرمساری خجالت
زبانش گرفته است الکن
خواندنی دانش‌آموز درس
حالتی بین خواب‌و بیداری خلسه
خرج‌ها مصارف
پارچه ابریشمی رنگین دیبا
پشت و پناه پشتیبان
عمل و کردار کنش
چربی پیه
محل جریان‌ها مجاری
دیدن تماشا
شاهزاده پرنس
مخالف ناساز
صورت‌ها تصاویر
بانگ سگ وغ
جلسه نشست
نوعی بازی تخته‌ای نرد
دلیل‌های آشکار بینات
دلداده مجنون لیلی
کشور آفریقایی سومالی
زن‌بابا نامادری
بند پای زندانیان لگ
شراب‌ده ساقی
تاراج غارت
عظمت و شکوه دبدبه
شهر کرمانشاه هرسین
شدنی می‌شود باد آباد
آب ویرانگر سیل
کاور روکش
پرده توری شف
رفیق مشهدی یره
مسابقه اتومبیل‌رانی رالی
پایتخت آلبانی تیرانا
کشور آفریقایی زامبیا
از مواد مورد نیاز بدن ویتامین
عابد پرستیده
انبار دپو
بازداشت کردن توقیف
کمیاب نادر
وارونه معکوس
قوم مغول تاتار
دوری جدایی
یک عدد یکی
دارای اندیشه خوب بهمنش
ظرف روغن دبه
سالخورده مسن
چرک ریم
تحت سلطه کشور بیگانه مستعمره
هواپیمای عجول جت
قبه روی مساجد گنبد
بریدگی برش
پیشوا سرور
سائل گدا
ستار کم‌نور سها
منحرف پرت
مسافرکش شهری تاکسی
بوزینه میمون
ماده گندزدایی پرمنگنات
شخص کس
امر از آمدن بیا
تاج خورشید کرونا
بشقاب دراز بزرگ دیس
فراخ و وسیع پهن
توانا قدیر
پهن شدگی گسترش


جواب مرحله ۸۳۴ جدولانه ۲

جویدن خاییدن
مهارت زیاد ید طولی
زیان ضرر
شیره انگور دوشاب
باردان خرجین
پسوند پیدا کننده یاب
دودمان نسل
از تقسیمات نظامی گروهان
هستی وجود
زمان مدت
تصدیق انگلیسی یس
اثر آنتوان چخوف درجاده بزرگ
دالان کریدور
رودی در آسیای میانه سیردریا
آبی آسمانی لاجوردی
فزونی نعمت برکت
سرچ جستجو
آش با
درنوردیدن طی
دفعه و مرتبه باره
افزون بیش
دوران قطع عادت ماهانه یایسگی
بخشش وهب
نابود کننده مهلک
گاری ارابه
نیست شده نابود
کشور آسیایی تایوان
پرورش حیوانات اهلی دامداری
قسمتی از ستون فقرات مهره
وال بالن
غریبه ناشناس
مفاهیم لطیف نکات
گیاهان بی‌گل نهان زاد
تخصص بتهوون موسیقیدان
شهر رازی ری
عریان رت
دیگ دهان گشاد تیان
از استان‌ها اردبیل
وال بالن
اثر بزرگ علوی ازبکها
کمربند نظامی فانوسقه
در مدار خود در گردش است سیاره
سنبل کوهی فو
دوستان یاران
حاوی پروتئین است گوشت
واحد سطح آر
وسنی هوو
راه کوتاه ره
باوفای حیوانات سگ
گل نومیدی یاس
بی‌سر و پا لات
سخنان بیمارگونه یان
راهنما هادی
کشور آسیایی هند
دوره نوزایی اروپا رنسانس
بیماری و ناخوشی نالانی
پرخطر ناامن
خوشبخت روزبه
اثر صادق چوبک یک شب بیخوابی
اثر بزرگ ویکتور هوگو بینوایان
شهر مرکزی ساروق
جذب ربایش
پیروی کردن تاسی
سرنیزه سنان
معشوق دلدار
پسر زن از شوهر پیشین ربیب
شخص کس
به آن اشاره شده مشار
نسیه نیست نقد
بندگی‌ها عبادات
خشک یابس
از استان‌ها تهران
تابان ساطع
بخار دهان ها
توبه‌پذیر تواب
بازدارنده مانع
فاقد راه خروج بنبست
نوعی بیماری چشمی آب سیاه
ترساندن و گریزاندن رماندن
جانشینی نیابت
کبوتر دشتی یمام
همراه ملکه ندیمه
معلق روی آب شناور
آگهی رکلام
از ظروف مایعات بطری
شهر همدان ملایر
جراحت زخم
بخش پایین جامه دامن
سرخ احمر
ابزار روفتن جارو
آباد کننده عامر
کژدم عقرب
اثر جعفر مدرس صادقی نا کجا آباد
رنگ لون
حرص ولع
دست کم لااقل
ساز شاکی نی
کتف و شانه خا
زیبایی و لطافت ملاحت
نیمه بار تا
چاکران خدم
علامت تجاری آرم
پایتخت لبنان بیروت
مساحت ساختمان زیربنا
از حشرات اجتماعی موریانه


جواب مرحله ۸۳۵ جدولانه ۲

نویسنده «فریاد در خاکستر» صادق کرمیار
درس خوانده ملا
قضاوت کردن داوری
ایرج پزش‌زاد بوبول
کشور آفریقایی چاد
شهری در اسپانیا لاکرونیا
از استان‌ها مازندران
سوی جهت
سازمان نامه رسان پست
سیستم‌آشکارساز محل هواپیما رادار
مأیوس نومید
نویسنده «سرود کریسمس» چارلزدیکنز
مبل چند نفره کاناپه
از ایالات آمریکا آلاباما
تولید نسل زادوولد
ضمیر درون تو
بهتر و بالاتر رودست
تاریکی‌ها ظلمات
درخشنده براق
پدران آبا
کم‌پشت تنک
داستان جنگی منظوم رزم نامه
غذای مجردی نیمرو
اثر ابوتراب خسروی رودراوی
زاویه راست قایمه
پایین زیر
چندین غده غدد
مذکر نر
کشور آمریکای مرکزی گواتمالا
واحد پول روسیه روبل
ابریشم خام قز
نوعی بازی تخته‌ای نرد
دور بازی تنیس گیم
خم شدن در نماز رکوع
همان دم انا
شهرت و آوازه نام
به پایان رسید تمت
نظریه دکترین
منسوب به ایتالیای باستان رومی
رطوبت نم
مظهر لاغری نی
ضرورت لزوم
پایتخت ترکیه آنکارا
عقیم نازا
فرش مالیدنی درست می‌کند نمد مال
سربلندی عزت
قسمت اصلی خودرو موتور
دارای بدن آسیب‌ناپذیر رویین تن
مخلوط‌کن همزن
دست نخورده بکر
شهر ایلام دهلران
مخترع تلفن بل
برادر پدر عم
پایتخت موریتانی نواکشوت
داد و فریاد هوار
سرازیر کردن مایع ریختن
شهر خراسان رضوی نیشابور
مربوط به ادبیات ادیبانه
خودرو حمل مایعات تانکر
جاوید ابد
دومین مهره گردن اسه
فروشگاه لباس مزون
درخت جوان نونهال
آفرین ایوالله
قدیم دیرین
لشکر جیش
پاک کردن گرد و خاک غبارروبی
قانون چنگیزی یاسا
مقیاسی در طول پا
بیمناکی خوف
آب بینی فین
بددل غر
بازیچه دخترانه عروسک
بادبزن برقی پنکه
تنیدن بافتن
هیئت وزیران کابینه
جامه گشاد قدیم عبا
بنگاه بنک
نار آتش
مباهات کردن فخر
شهر مرکزی نوبران
شهر اصفهان نطنز
آهوی ختن اف
شهادت گواهی
حرف خوردنی نون
روزگار دهر
وجود هستی
روشن شدن تنور
بخش بیرونی گیاهان بشره
تون حمام گلخن
مالیده شده مماس
حرکت زیر حرف کسره
بالاپوش ردا
تر و تازه رطب
مراد و مقصود نیت
ترک خفیف استخوان مو
سال ترکی ییل
بلند رسا
شهر خراسان رضوی فریمان
طبل بزرگ کوس
ضمیر بیگانه یو
پراکندگی نشر
صنم بت
یرقان زردی
تاریکی سیاهی
تیم فوتبال انگلیسی هالسیتی
از ایالات آمریکا هاوایی


جواب مرحله ۸۳۶ جدولانه ۲

اثر ناهید طباطبایی آبی وصورتی
اشاره به نزدیک این
زمستان شتا
بچه آدم فرزند
احمق گاگول
تیر انداختن رمی
شش ریه
نام تجاری نوعی‌خودتراش ژیلت
پشت کردن تولی
از ایالات آمریکا ورمونت
محکوم به مرگ شده اعدامی
فوتبالیست هلندی ژرمینینس
اثر آگاتا کریستی شرارتی زیرآفتاب
تقارب همگرایی
ناگهان خودمانی یهویی
رسم شده معمول
بدبختی بی دولتی
تازه نو
لباس اتاق عمل گان
از درندگان یوز
مؤدب باادب
درگذشتنی رفتنی
پارچه حمام لنگ
آهوی زیبا مارال
کوزه بزرگ هب
سرنامه‌ها عناوین
فوتبالیست پرتغالی نانی
ارزش قیمت
درمان دارو
مبلغ مسیحیت میسیونر
عامه مردم عوام
تیم فوتبال انگلیسی اورتون
شخص نفر
اثر شاتوبریان اتالا
اثر آگاتا کریستی انیاام
اثر آلفونس دوده ارنوین
مظهر لاغری نی
خاک صنعتی رس
عید ویتنامی‌ها تت
ابزار و وسیله آلت
فیلمی از احمد اشراقی اوای دریا
پراکندن مایع پاشیدن
قدیمی و کهنه باستانی
اثر خواجوی کرمانی کمال نامه
بی‌شرم پررو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری منازل السایرین
شاعرانه رمانتیک
کاسه سفالین بزرگ زرگنج
شب‌ها لیالی
بدان سوی آندون
شهر مرکزی خنداب
واحد اختلاف پتانسیل ولت
گرم حار
بالندگی نشوونما
شهر اصفهان نایین
الاغ خر
فریادکنان خروشان
خم شدن انحنا
دروازه‌بان اسپانیایی دخیا
کودن خنگ
شهر مرکزی کمیجان
معشوق دلدار
نگهبان شتر ساربان
کوفتن زدن
تیم فوتبال آلمانی کلن
انجام دادن کردن
اثر آلفونس دوده ارنوین
شاعر سخنور
زیر پای راننده پدال
خیزاب‌ها امواج
وارسته و زاهد پاکباز
آخر هر چیز پایان
ناله و فغان وح
از گونه‌های نمایشی ملودرام
به آرامی و در خفا یواشکی
دو شب پیش پریشب
یار پت مت
حیله و مکر دسیسه
جایی که قبلا ذکر شده همان جا
دم نفس
ابر سحاب
ویتامین جدولی کا
ورزش رزمی کره‌ای تکواندو
فاقد عاری
گودال لان
از مرکبات لیمو
از ادات تشبیه سا
توانایی قوت
میان بین
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ ماز
فایده نفع
نرم لین
پهلوان یل
خط نابینایان بریل
چرم قیش
آفت گندم سن
اسباب زندگی سامان
باقی جان نا
از حشرات مزاحم سوسک
همراه نیاز راز
سوگند یمین
آمیخته به دیوانگی جنون آمیز
به پایان منتهی


جواب مرحله ۸۳۷ جدولانه ۲

شخص صاحب نفوذ کله گنده
معروف به بدی بد نام
رقیب هماور
خراشیدن حک
واحد پول ژاپن ین
امان پناه
همگی یکسر
تاریک ظلمانی
از مواد مخدر کوکایین
گودال و مغاک لان
از سوره‌ها روم
یاد کننده ذاکر
پیرابالینی پاراکلینیک
صندلی راحتی مبل
پشت سر هم یک بند
قوه حافظه یاده
بخشش‌ها مواهب
گیتی و آنچه در آن است کونومکان
دوال سرم
رود جنوب شرق آسیا مکونگ
آدرس نشانی
ظرف داغ‌تر از آش کاسه
از ماه‌های میلادی ژوییه
شهر مرکزی نوبران
ترکیب جوهر نمک‌و آمونیاک نشادر
مقوله ادبی و هنری ژانر
پیش بردن انفرادی توپ دریبل
مایه پلیدی‌ها امال خبایث
سحرآمیز جادویی
بالا آمدن آب دریا مد
توسط غده ترشح می‌شود هورمون
علامت نشان
همسایگی مجاورت
نهایی غایی
دیدن مشاهده
نمایان مریی
زیر پایین
نقشه کشیدن طرح ریختن
بانگ سگ وغ
الوهیت خدایی
پهلو جانب
خواهر پدر عمه
چوب‌تراش خراط
رسم کردن ترسیم
معمولی عادی
انس نگرفته نامالوف
کنار لبه
درخت خرما نخل
هلاک کردن تدمیر
به وجود آوردن تکوین
مرطوب نمور
از قوای سه گانه مجریه
نماز شب تراویح
بانگ قمری وت
چیره‌دست ماهر
مادر مام
جام جهان‌نما جام جم
تنبلی سستی
زهرابه توکسین
درخت نارنج نارنجبن
تصدیق ایتالیایی سی
حاوی گلوله فشنگ
درونی تویی
سرمشق نمونه
دوستان یاران
تیم فوتبال ایتالیایی اثمیلان
باطل کردن فسخ
آماده کردن تهیه
دریا یم
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه وند
پراکنده ساختن تشتت
مرا دریاب ادرکنی
از ترشحات داخلی هورمون
زشت بد ترکیب
عمران آبادانی
طاقت تاب
نرود میخ ... در سنگ آهنین
جمع فن فنون
یک دنده لج باز
ترک‌بند فتراک
خطی که به راحتی خوانده می‌شود خوانا
ظرف بزرگ دیگ
خیزران بامبو
لشکر جند
مطیع رام
عوض بدل
مجرب با تجربه
آتشگیره خف
اندیشه کردن تدبر
نماد معصومیت بره
گودال چاله
از میوه‌های شیرین تابستانی توت
دریدگی در لباس چاک
بذر گیاه دان
نگهبان در دربان
نامراد ناکام
وسیع دامنه دار
درنوردیدن طی
ساختمان و سازنده‌اش بنا
نوعی خربزه طالبی
دیگر نیز
سرازیری شیب
صدای شکستن تراک
کاملا شبیه عینهو


جواب مرحله ۸۳۸ جدولانه ۲

تسلط داشتن حاکمیت
نشست‌ها تراویح
ساختمان بنا
ساقی آبدار
شهر آذربایجان غربی سلماس
اندوه و بی‌تابی تاس
سنگ چاقو تیز کنی سان
نوعی دسر ایرانی شلهزرد
صبر زرد الوا
فروشنده آب سقا
کوبیدن در تق
فوتبالیست آلمانی پرمرته ساکر
از مرکبات پرتقال
شهری در ایالات متحده آتلانتا
نحس نا مبارک
آوازه شهرت
گفتار و مبحث مقاله
مورچه ریز ذر
رئیس جیمز باند ام
لرزه رعشه
خوک نر ساد
از میوه‌های کمپوتی آناناس
حرکت باد وزش
باتلاق لشاب
نخستین اولیه
اهل ساری ساروی
رودی در آرژانتین گرانده
اثر غزاله علیزاده تالارها
زیبا و مانند ماه مهوش
عموم مردم رعیت
مسخره نمودن استهزا
توقف درنگ
درک کردن حالی شدن
اثر فرخنده آقایی یک زن یک عشق
آزمندی شح
شهر فرانسوی رن
ستاره تارا
کلیپ نماهنگ
ابزار جنگ سلاح
چتر سایبان
انتقال ورزشی ترانسفر
ناخالص و معیوب ناسره
منقار مرغ تک
دستور زبان گرامر
دستگاه دریافت امواج آنتن
تکیه بر پشتی لم
جانب سوی
کوچک که
رأس سر
عمود آهنین گرز
زمان حال بودن است
قرن سده
واحد پول ایران‌وعربستان ریال
سازمان‌اطلاعات مرکزی‌آمریکا سیا
جر و بحث بگومگو
بلبل هزاران
مالک ارباب
از استان‌ها بوشهر
تعصب ملی ناسیونالیسم
مجاز از آمریکا ینگیدنیا
سهولت آسانی
شجاع شیردل
چنگ زدن تمسک
نوعی بیمار عفونی کزاز
نوشتن نگارش
دوشنده شیر هاشم
ضمیر غایب او
بند چرمی تسمه
برطرف کردن رفع
از سازهای زهی ویولون
ذکر حاجیان لبیک
وقت هنگام
سر و صدای آزار دهنده نویز
چکیدن آب رش
کامل تمام
امل آرزو
فرید یگانه
اثر سیمین دانشور سووشون
اثر هومر ایلیاد
آغاز بدایت
هوس باردار ویار
تنگدست مسکین
حتما لزوما
یگانگی اتحاد
نوعی خرچنگ دریایی میگو
رفتن به مکان مقدس زیارت
آلت موسیقی ساز
نکوهنده لایم
فوتبالیست برزیلی هالک
افسانه‌گو سمیر
آنکه تولید می‌کند زایا
عبارت فراز
فوتبالیست آلمانی ماتس هوملس
پرنده سعادت هما
کیسه صابون لیف
دور ستاره می‌گردد سیاره
عدد اول یک
حرف پیروزی وی
بخشاینده رحمان
چسبنده دج
افسوس وای
طایفه ایل
برگزیده سرآمد
آمیخته شدن امتزاج
نوشیدن درکشیدن


جواب مرحله ۸۳۹ جدولانه ۲

اثر منیرو روانی‌پور سیریا سیریا
بالن وال
از مراکز استان‌ها گرگان
دعاها ادعیه
سوره انجیر تین
محل وحی حضرت موسی وادی ایمن
از استان‌ها کرمانشاه
تحسین ثنا
اشاره به نزدیک این
از استان‌ها کرمان
بیماری زردی یرقان
اثر شهریار مندنی پور هزار و یک سال
از ماه‌های سریانی حزیران
مقابل رویاروی
پایدار ماندگار
وزغ بک
اثر رضا امیرخانی ارمیا
بیماری زردی یرقان
بلند و رفیع عالی
مجلس بزرگان سنا
حرکت هوا باد
قدرت توانایی
به هم خوردن تلاطم
فن‌ورز تکنیسین
کشیدگی درازا
دریاچه ترکیه وان
نرم لین
تپانچه تس
رود ایران و عراق اروندرود
ظرف تخم‌مرغ شانه
عدد ورزشی دو
کسی یکی
به سوی الی
هم‌صحبت کلیم
کلام پرسشی ایا
چین و شکن یرا
موی پیشانی توک
ظرف چای استکان
بسیار حمله کننده کرار
سنگ آسیاب اس
غم و اندوه هم
پنبه‌زن نداف
بی‌مروت نالوطی
سازنده زره زراد
معلق آویزان
آسمان فلک
هنر هفتم سینما
ادیت کردن ویراستن
بیماری‌ویروس اچ آی وی ایدز
ناپیدایی غیب
انجام شده بدون دخالت دست ماشینی
گشودن معما حل
باب روز مد
بیکاره و ولگرد لاتولوت
فلانی یارو
آخرین نهایی
تجربه داشتن ورزیدگی
غذاخوری رستوران
ثریا پروین
زهدان رحم
سبمل پایداری کوه
محفظه نگهداری پرونده‌ها فایل
حرمت گذاشتن احترام
اثر برام استوکر دراکولا
دیه سربها
تیم فوتبال فرانسوی متز
نمایشنامه صامت پانتومیم
مداد نوکی اتود
مادر عرب ام
یگانه احد
بالا زبر
بنیان پی
زبان واتیکان لاتین
پیشوا اسوه
دیدار ویزیت
مسئول مقالات نشریه سردبیر
گودال لان
از مراکز استان‌ها رشت
داستان کوتاه متل
ستوه و عجز زله
منور نورانی
روی کردن توجه
علامت مفعول غیر صریح از
تیم فوتبال ایتالیایی آ اس رم
شرط را می‌رساند اگر
تازه ترکی ینی
گلی خوشبو دارای ساقه کوتاه پونه
پراکنده ساختن تشتت
دهنه لگام
خوراکی از تخم مرغ املت
پیاله و ظرف کاسه
تویی لاستیک چرخ خودرو تیوپ
روان روح
هراس هول
خالی تهی
ویتامین جدولی کا
جایز روا
بالاپوش ردا
مستقیم سرراست
بالیدگی نمو
باقی جان نا
کبد جگر
واحد پول ژاپن ین
آسیاب آشپزخانه هاون
دو طرفه دوسره
ارجمند با اهمیت
دادرسی محاکمه


جواب مرحله ۸۴۰ جدولانه ۲

پیش بینی نشده غیرمترقبه
گودال چاه
فایده سود
ابزار اندازه گیری زاویه نقاله
عید باستانی نوروز
امر از آمدن بیا
گداختن ذوب
جلف قرتی
طفیلی انگل
آن طوری که چنانکه
نوعی دیسک فشرده ویسیدی
اثر هکتور مالو بی خانمان
فوتبالیست ایتالیایی لیونارد وبونوچی
نگهدارنده پرچم در جنگ بیرق دار
پیامدها نتایج
ناراستی در عهد خیانت
دیر به دیدار دوستان رود پاسنگین
غم و اندوه هم
شعبه و شاخه فرع
بانگ آوا
به دست آمده گرفته
کیسه پول همیان
اول شب زلف
پایتخت کانادا اتاوا
تاخت اسب تگ
گوهر نایاب دریتیم
فلزی نقره‌ای رنگ نیکل
مهم و برجسته عمده
صدای خنده هرهر
محبس نواخانه
غنی دارا
شهر خراسان رضوی فریمان
ژرفا عمق
یار غیر رسمی نخودی
گول زدن فریفتن
کشور اروپایی بلاروس
حرف ندا ای
تیم فوتبال فرانسوی رن
تیر پیکان‌دار یب
قرض و دین وام
پایتخت بارابادوس بریجتاون
ضدیت منافات
مشتاق و آرزومند هواخواه
گیتی و آنچه در آن است کونومکان
قومیت ملیت
لفظ آغاز داستان یکی بود یکی نبود
متحرک دینامیک
از ماه‌های میلادی ژوییه
دو برادر اخوان
زایده‌ها زواید
درمانده زابرا
انسان آدم
پسوند قید ساز انه
مشغول‌یادگیری کاری است کارآموز
تلفن شرکت اپل آیفون
بازی نفس‌گیر زو
رشتن ریسیدن
لاغری نوانی
دو زن همسر دو برادر جاری
نظر رای
چارباغ بولوار
شاخه تازه درخت جوانه
در بازی شرکت می‌کند بازیکن
نیرو و شجاعت باس
درخت کرم ابریشم توت
مادربزرگ بیبی
اثر امین فقیری دوست من
شیرینی ماه رمضان بامیه
بهابازار بورس
دو طرفه دوسره
فرهنگستان آکادمی
رمزینه بارکد
ویتامین انعقاد خون کا
پایتخت قبرس نیکوزیا
دومین ثانویه
بزرگان اولیا
زوبین مک
خشکی یبوست
در نمک خوابانده نمک سود
ایتالیای سابق روم
فعال و مفید کاری
عدد ماه سی
شهری در ایتالیا کاتانیا
بی‌شک حتما
مستی سکر
مشهور بنام
شهر آلمان بن
به هوش‌باش هان
به رو خفته دمر
زیان ضرر
پیامبر کشتی‌بان نوح
آسیب آفت
بزرگ منشی نب
پسران ابنا
وسنی هوو
نوک مرغ تک
در بر دارنده متضمن
مجرای خون رگ
پیروی کردن تاسی
ریا کننده مری
زیاد وافر
نوکر خدمت گزار
قراضه و از کار افتاده لکنتهگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه 2  | 3,170 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.