پاسخ کامل مراحل 796 تا 810 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 796 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 797 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 798 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 799 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 800 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 801 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 802 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 803 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 804 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 805 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 806 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 807 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 808 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 809 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 810 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۷۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهر مرزی شمالی استارا
افقی ۱ از آثار تاریخی دوران زندیه مسجدوکیل
افقی ۲ پوشاننده ساتر
افقی ۲ جاودان و ابدی سرمد
افقی ۲ خباز نانوا
افقی ۳ نوعی پخت برنج پلو
افقی ۳ وطن و میهن دیار
افقی ۳ ضربه راه دور به دروازه شوت
افقی ۳ گشودن معما حل
افقی ۴ لحظه ان
افقی ۴ توانایی خواندن و نوشتن سواد
افقی ۴ حشره چوب‌خوار موریانه
افقی ۵ از دامن زن او به معراج می‌رسد مرد
افقی ۵ رهگذر عابر
افقی ۵ رفتگر کناس
افقی ۶ حلزونی شکل مارپیچ
افقی ۶ معادل فارسی کلوپ باشگاه
افقی ۷ شهر صنعتی آلمان رور
افقی ۷ از امپراتوران روم باستان هادریان
افقی ۷ پسوند شباهت سا
افقی ۸ بندری در آمریکا بات
افقی ۸ رتبه‌بندی کاراته دان
افقی ۸ از لبنیات کره
افقی ۸ بار و اسباب سفر بنه
افقی ۹ آسیب و صدمه اک
افقی ۹ از فامیل‌ها پسردایی
افقی ۹ نبرد و رزم جنگ
افقی ۱۰ نوازنده عهد ساسانیان بامشاد
افقی ۱۰ کم‌هوش ناویرا
افقی ۱۱ سخنور ادیب
افقی ۱۱ اذیت کردن ازار
افقی ۱۱ بازدید از رژه سان
افقی ۱۲ آرزوانه ویارانه
افقی ۱۲ از گازهای آلی اتان
افقی ۱۲ گل بتونه مل
افقی ۱۳ فرمان خودرو رل
افقی ۱۳ بخشیدن هبه
افقی ۱۳ ماده‌ای در چای تیین
افقی ۱۳ فراموشی نسی
افقی ۱۴ پای کوه دامنه
افقی ۱۴ تواضع و فروتنی کرنش
افقی ۱۴ شهری در استان فارس جهرم
افقی ۱۵ اثری از ژان راسین نقاهتشاه
افقی ۱۵ کشوری در جزیره هیسپانیولا در دریای کارائیب هاییتی
عمودی ۱ گرفتگی عضله اسپاسم
عمودی ۱ کنایه از «نتیجه دادن» باراوردن
عمودی ۲ تالار سالن
عمودی ۲ مرکز استان مرکزی اراک
عمودی ۲ لندهور دیلاق
عمودی ۳ نوعی خالکوبی ابرو تتو
عمودی ۳ جوانمردی مروت
عمودی ۳ امر به آمدن بیا
عمودی ۳ ضمیر جمع ما
عمودی ۴ واحد سطح ار
عمودی ۴ نوعی تفنگ سرپر
عمودی ۴ بی‌کفش پابرهنه
عمودی ۵ نوعی عینک یا ماهی دودی
عمودی ۵ چربی و پیه دسم
عمودی ۵ شکوه و عظمت ابهت
عمودی ۶ قاره زرد اسیا
عمودی ۶ کنایه از فرد تنومند و قوی چهارشانه
عمودی ۷ بازدارنده رادع
عمودی ۷ میزان و مقدار اندازه
عمودی ۷ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۸ گذرگاه ممر
عمودی ۸ همیشگی ابد
عمودی ۸ ناز و کرشمه ادا
عمودی ۸ از سبزیجات تره
عمودی ۹ مانع آب سد
عمودی ۹ میمنت و خجستگی مبارکی
عمودی ۹ رودی در آلمان راین
عمودی ۱۰ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی جواد اردکانی شورشیرین
عمودی ۱۰ گاهی به ریشه می‌زنند تیشه
عمودی ۱۱ مرکز ایالت کلرادو در آمریکا دنور
عمودی ۱۱ پسوند زمان گاه
عمودی ۱۱ ساده و سهل اسان
عمودی ۱۲ مقر پاپ واتیکان
عمودی ۱۲ برنا جوان
عمودی ۱۲ پادگانی در تهران جی
عمودی ۱۳ روستای توت کن
عمودی ۱۳ پول خرد هند انه
عمودی ۱۳ کشوری آفریقایی بنین
عمودی ۱۳ بازداشتن نهی
عمودی ۱۴ از حواریون مسیح یوحنا
عمودی ۱۴ جان پناه سرباز سنگر
عمودی ۱۴ شادمانی مسرت
عمودی ۱۵ گلی به رنگ خرمایی تیره لالهسیاه
عمودی ۱۵ نوعی نقاشی اسلیمی


جواب مرحله ۷۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خویشاوندان و اقارب عترت
افقی ۱ بازیگر مرد «نیمه شب اتفاق افتاد» بهداد
افقی ۱ از آلبوم‌های محسن یگانه حباب
افقی ۲ احضاریه دادگاه نتیجه آن است شکایت
افقی ۲ کارگردان فیلم نفس ابیار
افقی ۲ بلیغ رسا
افقی ۳ درخت زبان گنجشک ون
افقی ۳ احمق کودن
افقی ۳ یکی از دو فرزند کورش کبیر کمبوجیه
افقی ۴ امر به سکوت هیس
افقی ۴ چابک سریع
افقی ۴ از البسه مردانه و زنانه پیراهن
افقی ۵ گیاهی علفی و یک ساله که ساقه‌های آن گرد و گل‌هایش، آبی آسمانی است کاسنی
افقی ۵ روستایی از توابع بخش مرکزی بهبهان شیرعلی
افقی ۶ شمای بیگانه یو
افقی ۶ پنجمین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امانو
افقی ۶ تنزل موقعیت افت
افقی ۷ پاکدامنی اخلاص
افقی ۷ خواری حقارت
افقی ۷ شیشه آزمایشگاه لام
افقی ۸ بدی رطوبت نا
افقی ۸ خالق سه تفنگدار دوما
افقی ۸ پرچم بیرق
افقی ۸ از ضمایر جمع فارسی ما
افقی ۹ نوعی کشت دیم
افقی ۹ از شهرهای مهم فرانسه مارسی
افقی ۹ موضوع و قضیه مساله
افقی ۱۰ سوره مردم ناس
افقی ۱۰ قالب شعری خیام رباعی
افقی ۱۰ گلابی بزرگ مل
افقی ۱۱ از سرداران داریوش سوم هخامنشی رادمهر
افقی ۱۱ اندام ورزشی استیل
افقی ۱۲ شهری در نوار غزه جبالیا
افقی ۱۲ بخش کننده قاسم
افقی ۱۲ هنگام غروب مسا
افقی ۱۳ دلجویی کردن استمالت
افقی ۱۳ حاکم خونخوار روم نرون
افقی ۱۳ واحد سطح ار
افقی ۱۴ حق ناحق وتو
افقی ۱۴ خارپشت بزرگ راورا
افقی ۱۴ بیمار زنجیری روانی
افقی ۱۵ در گرو جایی است رهنی
افقی ۱۵ ذکرش «یاهو» است درویش
افقی ۱۵ خواب خوش رویا
عمودی ۱ کرشمه عشوه
عمودی ۱ دسته فرنگی باند
عمودی ۱ همسایه مجاور
عمودی ۲ فن تکنیک
عمودی ۲ خیانتکار خاین
عمودی ۲ مرسوله بزرگ بسته
عمودی ۳ نشانه مفعول در جمله را
عمودی ۳ دریوزه سایل
عمودی ۳ از انواع دو استقامت ماراتون
عمودی ۴ شکل تأیید تست تیک
عمودی ۴ سیاهی شهر از دور سواد
عمودی ۴ تندرست سالم
عمودی ۵ اسب وحشی توسن
عمودی ۵ روزه صوم
عمودی ۵ سرزمین دیار
عمودی ۶ قلزم دریا
عمودی ۶ لرزانک میوه مارمالاد
عمودی ۷ «عسل» فرنگی هانی
عمودی ۷ عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد محاربه
عمودی ۷ ابزار ماهیگیری تور
عمودی ۸ خرس آسمانی دب
عمودی ۸ دلدادگان عشاق
عمودی ۸ دزد سارق
عمودی ۸ سطح چیزی رو
عمودی ۹ بیماری سفیدک ایک
عمودی ۹ چشمه‌های تازی ینابیع
عمودی ۹ انجمن معتادان گمنام انای
عمودی ۱۰ از مشاغل روستاییان دامپروری
عمودی ۱۰ پدر عمار یاسر
عمودی ۱۱ بهار تازی ربیع
عمودی ۱۱ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۱۱ حیوانی با پوستی گران‌بها سمور
عمودی ۱۲ لورای درهم ورلا
عمودی ۱۲ تقدیر و دست روزگار قسمت
عمودی ۱۲ سوره روشنایی نور
عمودی ۱۳ بزرگترین منبع گردشگری فرانسه برجایفل
عمودی ۱۳ دردمند الیم
عمودی ۱۳ وی او
عمودی ۱۴ همسر صالحه فرعون اسیه
عمودی ۱۴ اندیشیدن تامل
عمودی ۱۴ زبانی لسانی
عمودی ۱۵ دانشگاه دولتی کرمان باهنر
عمودی ۱۵ متبحر ماهر
عمودی ۱۵ نامی پسرانه اریا


جواب مرحله ۷۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مخترع برق‌گیر فرانکلین
افقی ۱ پول کاغذی اسکناس
افقی ۲ برابر و مساوی یکسان
افقی ۲ ساده و سهل اسان
افقی ۲ سنگ‌انداز رامی
افقی ۳ سود و فایده راده
افقی ۳ گوسفند استرالیایی مرینوس
افقی ۳ بدبو نتن
افقی ۴ شبکه اینترنت وب
افقی ۴ فرزند پسر ابن
افقی ۴ فلز سرخ مس
افقی ۴ در دست فشرده مچاله
افقی ۵ معلم اول ارسطو
افقی ۵ از حروف یونانی اکسی
افقی ۵ بالای فرنگی اپ
افقی ۶ دوری و فراق هجر
افقی ۶ دگرگون کننده مقلب
افقی ۶ اندوه ماتم
افقی ۷ شهر تمدن قدیم بابل
افقی ۷ از اثرهای معروف خواجه عبدالله انصاری اسرار
افقی ۷ کاه درشت بخل
افقی ۸ ریگ نرم ماسه
افقی ۸ درآمدن تداخل
افقی ۸ مکناس جارو
افقی ۹ هنر انگلیسی ارت
افقی ۹ مورد اعتماد معتمد
افقی ۹ جرأت یارا
افقی ۱۰ شاعر تبریزی همام
افقی ۱۰ سکوی شیرجه دایو
افقی ۱۰ پرنده‌ای با گوشت لذیذ کبک
افقی ۱۱ شهر فراری رم
افقی ۱۱ تجارت سودا
افقی ۱۱ حب دوستی
افقی ۱۲ قوم مغول تاتار
افقی ۱۲ نگهبان گله سگ
افقی ۱۲ کرانه آسمان افق
افقی ۱۲ خرس تازی دب
افقی ۱۳ از شهرهای همدان رزن
افقی ۱۳ غیر ایرانی انیران
افقی ۱۳ هوای گرفته ابری
افقی ۱۴ از شهرهای سیستان و بلوچستان زابل
افقی ۱۴ سیاهرگ ورید
افقی ۱۴ پدر و مادر ابوان
افقی ۱۵ از شهرهای استرالیا ادلاید
افقی ۱۵ زلزله زمینلرزه
عمودی ۱ سنگ معدنی آبی شکل فیروزه
عمودی ۱ بانوی مسیحی فداکار برنده جایزه نوبل مادرترزا
عمودی ۲ پله اتوبوس رکاب
عمودی ۲ زورگو جبار
عمودی ۲ آنچه زیاد باشد مازاد
عمودی ۳ شیر عرب اسد
عمودی ۳ مرتب و منظم اراسته
عمودی ۳ تن‌پرور و کاهل تنبل
عمودی ۴ غذای ظهر ناهار
عمودی ۴ میوه نیکو به
عمودی ۴ اول شب مسا
عمودی ۴ نفی عربی لا
عمودی ۵ شهر جشنواره کن
عمودی ۵ حیوان سربریده بسمل
عمودی ۵ پشت سر ماورا
عمودی ۶ میزان سخن و استدلال منطق
عمودی ۶ از روی قصد تعمد
عمودی ۶ دقیقه فوتبال نود
عمودی ۷ دوست و رفیق یار
عمودی ۷ سالروز تولد ولادت
عمودی ۷ دربند اسیر
عمودی ۸ باد خنک نسیم
عمودی ۸ فرکانس بسامد
عمودی ۸ فرار گریز
عمودی ۹ خبرگزاری ایتالیا انسا
عمودی ۹ واقعه رخداد
عمودی ۹ نخستین انسان ادم
عمودی ۱۰ خدای بابلی انو
عمودی ۱۰ آراستگی صفات کمال
عمودی ۱۰ پول چین یوان
عمودی ۱۱ فوشنده وسایل دست دوم سمسار
عمودی ۱۱ عزیز مصر یوسف
عمودی ۱۱ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۲ آواز دسته جمعی کر
عمودی ۱۲ پارچه نخی ارزان چیت
عمودی ۱۲ مکان جا
عمودی ۱۲ روبرو شدن تقابل
عمودی ۱۳ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۱۳ میمنت مبارکی
عمودی ۱۳ دماغ سوخته بور
عمودی ۱۴ پر شدن معده امتلا
عمودی ۱۴ ویران و منهدم خراب
عمودی ۱۴ بلند و کشیده دراز
عمودی ۱۵ ذات‌الریه سینهپهلو
عمودی ۱۵ هیأت دولت کابینه


جواب مرحله ۷۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سدی در استان اردبیل اربابکندی
افقی ۱ ثلاثه مصر اهرام
افقی ۲ طویل‌ترین رود فرانسه لوار
افقی ۲ گل سرخ نقاشی اکرا
افقی ۲ بیان تاویل
افقی ۳ ریز و کوچک فنقلی
افقی ۳ آماسیدن تورم
افقی ۳ نوعی مار کبرا
افقی ۴ کلام تأسف وای
افقی ۴ خادم قوم ام
افقی ۴ ویران یباب
افقی ۴ ناپاک، پلید نجس
افقی ۵ گرداگرد لب نس
افقی ۵ راحتی، فراغت ارامش
افقی ۵ خیمه سرادق
افقی ۶ پاکدامنی نزاهت
افقی ۶ سازمان نفت اوپک
افقی ۶ گندم اگ
افقی ۷ مداوا درمان
افقی ۷ کریدور سرسرا
افقی ۷ گردش کودکانه ددر
افقی ۸ بصیر وارد
افقی ۸ کنج زاویه
افقی ۸ لباس زنان هندی ساری
افقی ۹ ظرف روغن دبه
افقی ۹ شنونده نیوشا
افقی ۹ ژست هنرپیشه میمیک
افقی ۱۰ خواندن گوسفند هر
افقی ۱۰ کشور قذافی لیبی
افقی ۱۰ صندوق قدیم یخدان
افقی ۱۱ تنبل تناسا
افقی ۱۱ غم‌خواری تیمار
افقی ۱۱ به اندازه بس
افقی ۱۲ پیغمبر نبی
افقی ۱۲ بدل وضو تیمم
افقی ۱۲ جهت سو
افقی ۱۲ نوعی غذا سوپ
افقی ۱۳ نام دخترانه سوسن
افقی ۱۳ واحد پول چین یوان
افقی ۱۳ پشت سر ماورا
افقی ۱۴ پدر مردگان ایتام
افقی ۱۴ راز و نیاز منظم با پروردگار نماز
افقی ۱۴ نور دهنده نایر
افقی ۱۵ از شهرهای استان آذربایجان شرقی کلیبر
افقی ۱۵ زلزله سنج سیسموگراف
عمودی ۱ نویسنده فرانسوی قصه‌های دوشنبه الفونسدوده
عمودی ۱ جمع ناسک نساک
عمودی ۲ رنگ گیاهی روناس
عمودی ۲ پایه‌گذار شیمی جدید رابرتبویل
عمودی ۳ جاوید باقی
عمودی ۳ شماره نمره
عمودی ۳ تباهی، نابودی نیستی
عمودی ۴ لقب اشرافی اروپایی ارل
عمودی ۴ سبکی در کشتی ازاد
عمودی ۴ حرف نفی لا
عمودی ۴ سره ناب
عمودی ۵ شاعر از آنان چشم یاری داشته یاران
عمودی ۵ وجود ندارد نیست
عمودی ۵ تلخ مر
عمودی ۶ ویتامین معروف کا
عمودی ۶ گوی نقره‌ای پوش شب ماه
عمودی ۶ وجاهت زیبایی
عمودی ۷ جمع نکته نکت
عمودی ۷ برابر با هم متساوی
عمودی ۷ یار مونس
عمودی ۸ قلندر درویش
عمودی ۸ راه، طریق روش
عمودی ۸ کل تمامی
عمودی ۹ پروردگارا یارب
عمودی ۹ هر یک از مردم بومی قاره کهن اسیایی
عمودی ۹ آخرین سوره ناس
عمودی ۱۰ قرقره بافندگی ماسوره
عمودی ۱۰ یک پنجم خمس
عمودی ۱۰ سرما زم
عمودی ۱۱ ضمیر متصل دوم شخص مفرد ات
عمودی ۱۱ ایستاده برپا
عمودی ۱۱ پایدار و ثابت مداوم
عمودی ۱۲ فیلمی از استیون اسپیلبرگ هاک
عمودی ۱۲ صدمه اک
عمودی ۱۲ کشکینه سیار
عمودی ۱۲ برچسب انگ
عمودی ۱۳ ماسک روبند
عمودی ۱۳ لباس خانم‌ها دامن
عمودی ۱۳ ضد پیاده سوار
عمودی ۱۴ کارگردان مصادره ایرجقادری
عمودی ۱۴ حصیر بوریا
عمودی ۱۵ باقیمانده شربت حاصل از تصفیه شکر گرفته شده از چغندر قند و نیشکر ملاس
عمودی ۱۵ قهرمان اسبق شطرنج جهان گریکاسپارف


جواب مرحله ۸۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ طولانی‌ترین رشته‌کوه دنیا اند
افقی ۱ پادگان ساخلو
افقی ۱ هراس واهمه
افقی ۲ فروتنی و تواضع شکستهنفسی
افقی ۲ روزنامه پرشمارگان ژاپنی اساهی
افقی ۳ تکرارش آوای فاخته است کو
افقی ۳ دیدن رویت
افقی ۳ کفش پاشنه بلند روسی ارسی
افقی ۳ مردود رد
افقی ۴ دفعه و مرتبه وهله
افقی ۴ سمی سام
افقی ۴ رانده شده مطرود
افقی ۵ انسانیت بشریت
افقی ۵ غذای محبوب شتر نواله
افقی ۵ مخفف از آن زان
افقی ۶ عضو پرگو زبان
افقی ۶ دوات امه
افقی ۶ کمدین معروف آلمانی دیدی
افقی ۷ از درختان جنگل‌های شمال راش
افقی ۷ آنچه ایجاد و تولید شده است ساخته
افقی ۷ تیمی قدرتمند در بسکتبال ایران مهرام
افقی ۸ بالای فرنگی اپ
افقی ۸ رنگی از خانواده سفید شیری
افقی ۸ از دروس مدرسه انشا
افقی ۸ پرحرفی ور
افقی ۹ دستگاهی برای اندازه‌گیری دقیق کولیس
افقی ۹ فنی در کشتی آزاد افلاک
افقی ۹ از آفات نباتی ملخ
افقی ۱۰ سنگین وزین
افقی ۱۰ لوس ننر
افقی ۱۰ سازمان فضایی آمریکا ناسا
افقی ۱۱ از ارکان نماز نیت
افقی ۱۱ کوتاه شده مختصر
افقی ۱۱ کشتی نفتکش تانکر
افقی ۱۲ پسر رستم سهراب
افقی ۱۲ موشک ضد تانک تاو
افقی ۱۲ لوح فشرده سیدی
افقی ۱۳ شراب می
افقی ۱۳ ضمیر اشاره جمع انها
افقی ۱۳ از اسامی دخترانه ویدا
افقی ۱۳ ضمیر انگلیسی یو
افقی ۱۴ خوار و خفیف کردن توهین
افقی ۱۴ بیماری لقوه و لرزش اندام‌ها پارکینسون
افقی ۱۵ شطرنج‌باز بنام هندی اناند
افقی ۱۵ مترسک هراسه
افقی ۱۵ هرویین گرد
عمودی ۱ طبقه ساختمان اشکوب
عمودی ۱ تنها حیوانی که غذایش را می‌شوید و می‌خورد راکون
عمودی ۱ از انجیل‌ها متا
عمودی ۲ ملامت و سرزنش نکوهش
عمودی ۲ گروه نمایندگان یا افراد مخالف با سیاست دولت در یک جامعه اپوزیسیون
عمودی ۳ شبیه و نظیر دس
عمودی ۳ تکان و جنبش لرزش
عمودی ۳ ترشی بادنجان لیته
عمودی ۳ علامت جمع ها
عمودی ۴ ترسانیدن ترهیب
عمودی ۴ یک حرف و سه حرف شین
عمودی ۴ شهری در کرمان و رودی در آلمان راین
عمودی ۵ اشتباه غیر عمدی سهو
عمودی ۵ بنا کردن تاسیس
عمودی ۵ همتا و مشابه مانند
عمودی ۶ همدم انیس
عمودی ۶ آتش نار
عمودی ۶ برگزیده و منتخب نخبه
عمودی ۷ زره یا لباس جنگی خفتان
عمودی ۷ در امانت روا نیست خیانت
عمودی ۷ اسلحه‌ای در شمشیربازی اپه
عمودی ۸ پژمرده و بی‌حال لس
عمودی ۸ زمینی که در آن کشت نشده باشد موات
عمودی ۸ مجال فرصت
عمودی ۸ صد متر مربع ار
عمودی ۹ مهاجم تیم ملی اسپانیا در جام جهانی برزیل ویا
عمودی ۹ مهلت دادن امهال
عمودی ۹ جوجه تیغی راورا
عمودی ۱۰ از همسران پیامبر رمله
عمودی ۱۰ قوت لایموت نان
عمودی ۱۰ پماد سرماخوردگی ویکس
عمودی ۱۱ میانجی واسطه
عمودی ۱۱ جای چراغ مشکات
عمودی ۱۱ خونبها دیه
عمودی ۱۲ دربند اسیر
عمودی ۱۲ ستاره‌ای کم‌نور در دب اصغر دها
عمودی ۱۲ بیمارستانی در تهران ساسان
عمودی ۱۳ بخار دهان ها
عمودی ۱۳ فرزین وزیر
عمودی ۱۳ خالق ارژنگ مانی
عمودی ۱۳ حیوان باوفا سگ
عمودی ۱۴ ششمین پادشاه اشکانی مهرداداول
عمودی ۱۴ کشاورز کدیور
عمودی ۱۵ چهارشاخ خرمن بر باد ده هید
عمودی ۱۵ یک دوم چهره نیمرخ
عمودی ۱۵ گیاهی از خانواده ریواس که مصرف دارویی دارد ریوند


جواب مرحله ۸۰۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پدری ابوت
افقی ۱ مرکز کشور اریتره اسمره
افقی ۱ دوره چرخشی اجسام سیکل
افقی ۲ مکتب آزادی‌خواهی لیبرالیسم
افقی ۲ همگانی عمومی
افقی ۳ ناشنوا کر
افقی ۳ شیوه منوال
افقی ۳ مخترع اسکاتلندی لگاریتم جاننپر
افقی ۴ جد نیا
افقی ۴ بله روسی دا
افقی ۴ ستاره صبح طارق
افقی ۴ ته چک سوش
افقی ۵ شاعر و رمان نویس آلمانی مؤلف ایمنسی اشتورم
افقی ۵ آکنده مملو
افقی ۵ حرف فاصله تا
افقی ۶ خواهر پدر عمه
افقی ۶ مولا و آقا سید
افقی ۶ رود مرزی ارس
افقی ۷ هلاک دمار
افقی ۷ مرشد و مرید قطب
افقی ۷ بندری در بوشهر گناوه
افقی ۸ سگ بیمار هار
افقی ۸ بدون داشتن ذوق و رغبتی برای انجام کاری بیحوصله
افقی ۸ ساک کیف
افقی ۹ یار قاشق چنگال
افقی ۹ مسافرت سفر
افقی ۹ بهتر از هیچی کاچی
افقی ۱۰ خطی در دایره وتر
افقی ۱۰ پوشش ستر
افقی ۱۰ پسوند آورنده اور
افقی ۱۱ نفس خسته هن
افقی ۱۱ پیوند دهنده رابط
افقی ۱۱ کشور «ریکیاویک» ایسلند
افقی ۱۲ نوعی شیرینی کیک
افقی ۱۲ نهنگ دریایی بالن
افقی ۱۲ کارگاه بافندگی هف
افقی ۱۲ پراکنده و پریشان ولو
افقی ۱۳ مسرور شادمان
افقی ۱۳ سرگردان و بلاتکلیف خودمانی زاورا
افقی ۱۳ آب منجمد یخ
افقی ۱۴ جوهر گل اسانس
افقی ۱۴ معلم شهید انقلاب اسلامی شهیدمطهری
افقی ۱۵ مشهور نامی
افقی ۱۵ رشوه‌خواری ارتشا
افقی ۱۵ خوبرو وسیم
عمودی ۱ کندزبان الکن
عمودی ۱ جمعیت انسانی عده
عمودی ۱ هر یک از منظومه‌های بی‌شمار کیهانی کهکشان
عمودی ۲ دوست مخلص بیریا
عمودی ۲ بوسه ماچ
عمودی ۲ دریاچه‌ای در آفریقا نیاسا
عمودی ۳ نوعی کاغذ وب
عمودی ۳ اثر کارل بوسه اشعارنو
عمودی ۳ از ادات پرسشی کدام
عمودی ۴ واحد تحصیلی ترم
عمودی ۴ سوغات گجرات تمر
عمودی ۴ ساق‌پوش گتر
عمودی ۴ خودبینی منی
عمودی ۵ غم و غصه اندوه
عمودی ۵ رمانی معروف از «پارلاگر کویست» نویسنده سوئدی باراباس
عمودی ۶ تخته ضخیم بلند الوار
عمودی ۶ همرا «قال» قیل
عمودی ۶ پسوند مراقبت بان
عمودی ۷ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا
عمودی ۷ پهن و هموار مسطح
عمودی ۷ ظرف استوانه‌ای دسته‌دار سطل
عمودی ۷ فتنه شر
عمودی ۸ غالب و چیره مسلط
عمودی ۸ خشکی مزاج یبوست
عمودی ۸ خوشی و خرمی و پاکی نزهت
عمودی ۹ پایتخت فراری رم
عمودی ۹ همراه رفت امد
عمودی ۹ زرداب صفرا
عمودی ۹ زمین آماده کشت ایش
عمودی ۱۰ گناه و بزه جرم
عمودی ۱۰ دروازه‌بان گلر
عمودی ۱۰ حواری خائن یهودا
عمودی ۱۱ مکتب کلامی مبتنی بر ارزش عقل و استدلال عاقلانه
عمودی ۱۱ گل و گیاه معطر اسفرم
عمودی ۱۲ یاسمن سمن
عمودی ۱۲ پشت سر ورا
عمودی ۱۲ شانه و دوش کول
عمودی ۱۲ از لوازم خانگی اطو
عمودی ۱۳ پیامبری در کام ماهی یونس
عمودی ۱۳ اولین رئیس جمهور اندونزی سوکارنو
عمودی ۱۳ آخرین نازی هس
عمودی ۱۴ میوه پخته درون ظرف کمپوت
عمودی ۱۴ فیلمی از کاهانی هیچ
عمودی ۱۴ شجاعت دلیری
عمودی ۱۵ اثر موسیقیایی هکتور برلیوز لیرشاه
عمودی ۱۵ جانور خرطوم‌دار فیل
عمودی ۱۵ دشوار وخیم


جواب مرحله ۸۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرز کشورها سرحد
افقی ۱ بیگانگان اجانب
افقی ۱ گرز و ستون عماد
افقی ۲ پرندگان طیور
افقی ۲ کارگردان فیلم حوض نقاشی مازیارمیری
افقی ۳ ولنگار لاابالی
افقی ۳ نوعی نوشابه قدیمی لیموناد
افقی ۴ یک راست و مستقیم صاف
افقی ۴ ناپیدا گم
افقی ۴ از حروف یونانی گاما
افقی ۵ راه و جاده مسیر
افقی ۵ یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری فارسان
افقی ۵ توقف فیلم‌برداری کات
افقی ۶ نخست اول
افقی ۶ چوپان گلهبان
افقی ۶ شیرجه دایو
افقی ۷ شامل همه می‌شود هر
افقی ۷ جغد بوف
افقی ۷ حرکت اسب در شطرنج ال
افقی ۷ ناشایست ناروا
افقی ۸ کارگردان فیلم نیمه شب در پاریس وودیالن
افقی ۸ لباس جنگی رستم ببربیان
افقی ۹ از ادیان اسلام
افقی ۹ پرستیدنی مشرکان بت
افقی ۹ قسمتی از خانه هال
افقی ۹ رطوبت نم
افقی ۱۰ زعفران رادن
افقی ۱۰ هم‌ریش باجناق
افقی ۱۰ پایتخت چین پکن
افقی ۱۱ مسافرخانه مدرن هتل
افقی ۱۱ فراوان و بی‌نهایت بیشمار
افقی ۱۱ بشارت نوید
افقی ۱۲ هم صحبت کلیم
افقی ۱۲ سیلی لت
افقی ۱۲ شیوه و روش مشی
افقی ۱۳ از غذاهای ایرانی شیربرنج
افقی ۱۳ مجبور واداشتن
افقی ۱۴ چهارمین جزیره بزرگ جهان ماداگاسکار
افقی ۱۴ نظر و ملاحظه نگرش
افقی ۱۵ کشور گل لاله هلند
افقی ۱۵ افق و ساحل کرانه
افقی ۱۵ بانگ سگ هریر
عمودی ۱ از وسایل نقاشان ساختمان سطل
عمودی ۱ قمر مصنوعی ماهواره
عمودی ۱ اندکی از چیزی شمه
عمودی ۲ زهد دروغین ریا
عمودی ۲ مقدمات و ملزومات سوروسات
عمودی ۲ موی گردن اسب یال
عمودی ۳ از پرندگان حواصیل
عمودی ۳ تردید داشتن دلدلکردن
عمودی ۴ بارگاه پادشاهان دربار
عمودی ۴ شرح دادن بیان
عمودی ۴ نمد فروش لباد
عمودی ۵ کلام انزجار اف
عمودی ۵ کشور جزیره‌ای در آسیا گوام
عمودی ۵ صفت سیب زمینی بیرگ
عمودی ۶ آرزو امل
عمودی ۶ ادویه تند فلفل
عمودی ۶ خائف و ترسنده بیمناک
عمودی ۷ ماوا جایگاه
عمودی ۷ گورشکاف نباش
عمودی ۷ پل جسر
عمودی ۸ فزون‌خواهی از
عمودی ۸ همراه کره در صبحانه مربا
عمودی ۸ آنچه برای افزودن بر شکوه یا زیبایی به کار می‌رود تجمل
عمودی ۸ ویتامین جدولی کا
عمودی ۹ رود جاری در مصر نیل
عمودی ۹ غارتگر سالب
عمودی ۹ عاجز و درمانده ناتوان
عمودی ۱۰ آرشیویست بایگان
عمودی ۱۰ فصل نخست سال بهار
عمودی ۱۰ ابزار نجاری اره
عمودی ۱۱ داستان بلند رمان
عمودی ۱۱ بخشی از شهرستان دلیجان محدوده استان مرکزی نراق
عمودی ۱۱ سلیقه روز مد
عمودی ۱۲ تمامی عموم
عمودی ۱۲ خطای بسکتبال دابل
عمودی ۱۲ هدف تیر نشانه
عمودی ۱۳ از هنرهای دستی ایران میناکاری
عمودی ۱۳ معادل فارسی اسکنر پویشگر
عمودی ۱۴ نظریات و عقاید ارا
عمودی ۱۴ از توابع گرمسار در استان سمنان ایوانکی
عمودی ۱۴ خیسی تری
عمودی ۱۵ نگاه دید
عمودی ۱۵ مقتدر توانمند
عمودی ۱۵ پراکنده کردن نشر


جواب مرحله ۸۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گندم سوده ارد
افقی ۱ بازی شاهزادگان چوگان
افقی ۱ هیهات افسوس
افقی ۲ پول آذربایجان منات
افقی ۲ آب ویرانگر سیل
افقی ۲ نام دخترانه غربی کرلی
افقی ۳ خانه سرا
افقی ۳ هواپیمای تندرو جت
افقی ۳ حیوان باوفا سگ
افقی ۳ کاخ و بارو ارگ
افقی ۴ مایع حیات اب
افقی ۴ سماوی اسمانی
افقی ۴ هنر هفتم سینما
افقی ۵ ننر لوس
افقی ۵ «ژنرال» فارسی تیمسار
افقی ۵ نام ترکی اد
افقی ۶ از شهرهای فرانسه اوسر
افقی ۶ نمایش صامت پانتومیم
افقی ۷ پایتخت چک پراگ
افقی ۷ یک رنگی خلوص
افقی ۷ شانس و اقبال بخت
افقی ۸ آب بند سد
افقی ۸ وبا کلرا
افقی ۸ انسان احمق ابله
افقی ۸ دندان شل لق
افقی ۹ شش ریه
افقی ۹ بخشی از اوستا یسنا
افقی ۹ واکنش آلرژیک حاد یا مزمن به شکل ورم دانه‌های گرد سرخ بر روی پوست که با خارش شدید همراه است کهیر
افقی ۱۰ میدان کرملین میدانسرخ
افقی ۱۰ از اجزای آجیل پسته
افقی ۱۱ روحانی زرتشتی مغ
افقی ۱۱ گدای سمج هادوری
افقی ۱۱ سرپرست قیم
افقی ۱۲ پیامبری رسالت
افقی ۱۲ منور نورانی
افقی ۱۲ نشانه مفعول در جمله را
افقی ۱۳ فرزند خلف اهل
افقی ۱۳ گلابی مل
افقی ۱۳ اندوه غم
افقی ۱۳ میوه پرآب هلو
افقی ۱۴ از شهرهای استان آذربایجان شرقی هریس
افقی ۱۴ دستیار رئیس معاون
افقی ۱۴ پل تاریخی سوادکوه مازندران ورسک
افقی ۱۵ تبادل پایاپای تهاتر
افقی ۱۵ از شهرهای استان نینوای عراق سنجار
افقی ۱۵ چاق سمن
عمودی ۱ تمامی مایملک منقول و غیر منقول اموال
عمودی ۱ درخت تسبیح یسر
عمودی ۱ ناپسندی کراهت
عمودی ۲ رود فرانسه رن
عمودی ۲ مار بزرگ که تنها می‌بلعد و سم ندارد بوا
عمودی ۲ زراعت به امید باران دیم
عمودی ۲ فنچ سهره
عمودی ۳ ابزار درو داس
عمودی ۳ غذای بیمار سوپ
عمودی ۳ بام دنیا هیمالیا
عمودی ۴ دیوار بلند ترا
عمودی ۴ بار اضافی سرک
عمودی ۴ کلک باز دغل
عمودی ۴ واحد بازی والیبال ست
عمودی ۵ روزگاری وسیع‌ترین مستعمره انگلستان به شمار می‌رفت استرالیا
عمودی ۵ زمینه تم
عمودی ۶ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۶ نت سوم می
عمودی ۶ انسان سیر از احوال او خبر ندارد گرسنه
عمودی ۶ قلق یک کار لم
عمودی ۷ پریدن انگلیسی جامپ
عمودی ۷ نام دیگر سوره دهر انسان
عمودی ۷ نگهبانی عس
عمودی ۸ نسخه‌برداری استنساخ
عمودی ۸ دوازدهیم رئیس جمهور ترکیه اردوغان
عمودی ۹ ساز مولانا نی
عمودی ۹ از آن طرف، الهه باد است یانلا
عمودی ۹ از توابع استان بوشهر خورموج
عمودی ۱۰ پژمرده لس
عمودی ۱۰ از آن سو، پرنده صلح است رتوبک
عمودی ۱۰ چرای ابتر را
عمودی ۱۰ بوی ماندگی نا
عمودی ۱۱ طعم خرمالو گس
عمودی ۱۱ دوک‌های متعدد روی لباس را گویند وصلهپینه
عمودی ۱۲ آرواره فک
عمودی ۱۲ اسب چاپار یام
عمودی ۱۲ امر به سکوت هیس
عمودی ۱۲ زرد انگلیسی یلو
عمودی ۱۳ نام قبلی سریلانکا سراندیب
عمودی ۱۳ بستن رتق
عمودی ۱۳ مهار شتر ورس
عمودی ۱۴ آب نیمه‌گرم ولرم
عمودی ۱۴ اخلالگر مخل
عمودی ۱۴ خورشید هیر
عمودی ۱۴ ناخن چهارپا سم
عمودی ۱۵ از دودکردنی‌ها سیگار
عمودی ۱۵ پرهیزگار تقی
عمودی ۱۵ انسان‌نمای بوتیک‌ها مانکن


جواب مرحله ۸۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مخترع برق‌گیر فرانکلین
افقی ۱ پول کاغذی اسکناس
افقی ۲ برابر و مساوی یکسان
افقی ۲ ساده و سهل اسان
افقی ۲ سنگ‌انداز رامی
افقی ۳ سود و فایده راده
افقی ۳ گوسفند استرالیایی مرینوس
افقی ۳ بدبو نتن
افقی ۴ شبکه اینترنت وب
افقی ۴ فرزند پسر ابن
افقی ۴ فلز سرخ مس
افقی ۴ در دست فشرده مچاله
افقی ۵ معلم اول ارسطو
افقی ۵ از حروف یونانی اکسی
افقی ۵ بالای فرنگی اپ
افقی ۶ دوری و فراق هجر
افقی ۶ دگرگون کننده مقلب
افقی ۶ اندوه ماتم
افقی ۷ شهر تمدن قدیم بابل
افقی ۷ از اثرهای معروف خواجه عبدالله انصاری اسرار
افقی ۷ کاه درشت بخل
افقی ۸ ریگ نرم ماسه
افقی ۸ در آمدن تداخل
افقی ۸ مکناس جارو
افقی ۹ هنر انگلیسی ارت
افقی ۹ مورد اعتماد معتمد
افقی ۹ جرأت یارا
افقی ۱۰ شاعر تبریزی همام
افقی ۱۰ سکوی شیرجه دایو
افقی ۱۰ پرنده‌ای با گوشت لذیذ کبک
افقی ۱۱ شهر فراری رم
افقی ۱۱ تجارت سودا
افقی ۱۱ حب دوستی
افقی ۱۲ قوم مغول تاتار
افقی ۱۲ نگهبان گله سگ
افقی ۱۲ کرانه آسمان افق
افقی ۱۲ خرس تازی دب
افقی ۱۳ از شهرهای همدان رزن
افقی ۱۳ غیر ایرانی انیران
افقی ۱۳ هوای گرفته ابری
افقی ۱۴ از شهرهای سیستان و بلوچستان زابل
افقی ۱۴ سیاهرگ ورید
افقی ۱۴ پدر و مادر ابوان
افقی ۱۵ از شهرهای استرالیا ادلاید
افقی ۱۵ زلزله زمینلرزه
عمودی ۱ سنگ معدنی آبی شکل فیروزه
عمودی ۱ بانوی مسیحی فداکار برنده جایزه نوبل ۱۹۲۹ میلادی مادرترزا
عمودی ۲ پله اتوبوس رکاب
عمودی ۲ زورگو جبار
عمودی ۲ آنچه زیاد باشد مازاد
عمودی ۳ شیر عرب اسد
عمودی ۳ مرتب و منظم اراسته
عمودی ۳ تن‌پرور و کاهل تنبل
عمودی ۴ غذای ظهر ناهار
عمودی ۴ میوه نیکو به
عمودی ۴ اول شب مسا
عمودی ۴ نفی عربی لا
عمودی ۵ شهر جشنواره کن
عمودی ۵ حیوان سربریده بسمل
عمودی ۵ پشت سر ماورا
عمودی ۶ میزان سخن و استدلال منطق
عمودی ۶ از روی قصد تعمد
عمودی ۶ دقیقه فوتبال نود
عمودی ۷ دوست و رفیق یار
عمودی ۷ سالروز تولد ولادت
عمودی ۷ دربند اسیر
عمودی ۸ باد خنک نسیم
عمودی ۸ فرکانس بسامد
عمودی ۸ فرار گریز
عمودی ۹ خبرگزاری ایتالیا انسا
عمودی ۹ واقعه رخداد
عمودی ۹ نخستین انسان ادم
عمودی ۱۰ خدای بابلی انو
عمودی ۱۰ آراستگی صفات کمال
عمودی ۱۰ پول چین یوان
عمودی ۱۱ فروشنده وسایل دسته دوم سمسار
عمودی ۱۱ عزیز مصر یوسف
عمودی ۱۱ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۲ آواز دسته جمعی کر
عمودی ۱۲ پارچه نخی ارزان چیت
عمودی ۱۲ مکان جا
عمودی ۱۲ روبرو شدن تقابل
عمودی ۱۳ الهه ماه سومریان نانا
عمودی ۱۳ میمنت مبارکی
عمودی ۱۳ دماغ سوخته بور
عمودی ۱۴ پر شدن معده امتلا
عمودی ۱۴ ویران و منهدم خراب
عمودی ۱۴ بلند و کشیده دراز
عمودی ۱۵ ذات‌الریه سینهپهلو
عمودی ۱۵ هیأت دولت کابینه


جواب مرحله ۸۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فهمیدن، درک کردن دریافتن
افقی ۱ لبریز مالامال
افقی ۲ حشره موذی خانگی سوسک
افقی ۲ وجود هستی
افقی ۲ دامکشی، پوست‌کنی سلاخی
افقی ۳ خواندن قرآن با صوت تلاوت
افقی ۳ ضد شلوغ خلوت
افقی ۳ آراسته و منظم مرتب
افقی ۴ امر به آوردن اور
افقی ۴ هنوز آدم نشده اد
افقی ۴ نمایش با ساز و آواز اپرا
افقی ۴ کاملاً محرمانه سری
افقی ۵ یکی از دو جنس نر
افقی ۵ جانوری پر زاد و ولد خرگوش
افقی ۵ زینت دادن ارایش
افقی ۶ آدم خوش صورت و نمکین بامزه
افقی ۶ سازمان پیمان مرکزی سنتو
افقی ۶ جدید نو
افقی ۷ گلی با نام فرنگی امیلیا
افقی ۷ تفریق کاهش
افقی ۷ صدای افسوس وای
افقی ۸ با زد آید خورد
افقی ۸ انتقام گیرنده منتقم
افقی ۸ سؤال پرسش
افقی ۹ ضد فراخ تنگ
افقی ۹ رود مرزی اترک
افقی ۹ مرگ موش ارسنیک
افقی ۱۰ یادداشت نت
افقی ۱۰ سیاستمدار سیاس
افقی ۱۰ هجران و فراق جدایی
افقی ۱۱ محرم اسرار همراز
افقی ۱۱ رنجاندن، دلگیر کردن ازردن
افقی ۱۱ من و جنابعالی ما
افقی ۱۲ عدسی لنز
افقی ۱۲ اهل محل بومی
افقی ۱۲ ضمیر بیگانه یو
افقی ۱۲ موش رایانه‌ای موس
افقی ۱۳ واحد نظامی یگان
افقی ۱۳ در آرزوی فرزند نازا
افقی ۱۳ صبحانه نخورده ناشتا
افقی ۱۴ نمایش دنباله‌دار سریال
افقی ۱۴ پشت سر هم ردیف
افقی ۱۴ تقویت کننده مقوی
افقی ۱۵ خواهش دل هواینفس
افقی ۱۵ مرکبات محصول میناب لیموترش
عمودی ۱ کسی را مسخره کردن دستانداختن
عمودی ۱ از آفات درختان میوه‌دار لیسه
عمودی ۲ ششلول رولور
عمودی ۲ کشوری در جنوب خاوری اروپا مونتهنگرو
عمودی ۳ سمت چپ یسار
عمودی ۳ بی‌غیرت بیرگ
عمودی ۳ جمع مزیت مزایا
عمودی ۴ انعکاس صدا اکو
عمودی ۴ جاودان خالد
عمودی ۴ راز سر
عمودی ۴ زندان مسعود سعد نای
عمودی ۵ نرده چوبی تارمی
عمودی ۵ بازگشت ایاب
عمودی ۵ حرف نفی ابد لن
عمودی ۶ انتها ته
عمودی ۶ دارویی برای کاهش التهاب و تضعیف سیستم ایمنی بدن دگزامتازون
عمودی ۷ باطل کردن نسخ
عمودی ۷ کلمه شگفتی وه
عمودی ۷ پرستار نرس
عمودی ۷ ماه میلادی مارس
عمودی ۸ سعی و کوشش تلاش
عمودی ۸ چاشنی دعوا کتک
عمودی ۸ پروردگار ایزد
عمودی ۹ نزدیک‌بین میوپ
عمودی ۹ قسمتی از پا ساق
عمودی ۹ حرف استثنا جز
عمودی ۹ طایفه ایل
عمودی ۱۰ سریال حسین سهیلی‌زاده ترانهمادری
عمودی ۱۰ قیمت بازاری فی
عمودی ۱۱ بی‌حس لس
عمودی ۱۱ قوای نظامی یک کشور ارتش
عمودی ۱۱ از عناصر گازی شکل رادون
عمودی ۱۲ درد الم
عمودی ۱۲ ضمیر غایب او
عمودی ۱۲ آخرین پسین
عمودی ۱۲ با دریا جیحوش شود امو
عمودی ۱۳ شهر و بندری در جنوب فرانسه مارسی
عمودی ۱۳ روغن جلا ورنی
عمودی ۱۳ رنج و دشواری مشقت
عمودی ۱۴ علم مطالعه پدیده‌های آسمانی اخترشناسی
عمودی ۱۴ محرک ماشین موتور
عمودی ۱۵ کشور قذافی لیبی
عمودی ۱۵ بازیگر کتاب قانون ویشکااسایش


جواب مرحله ۸۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ با نیرنگ پول گرفتن سرکیسهکردن
افقی ۱ دانای علم و ادب ادیب
افقی ۲ در رگ جاریست خون
افقی ۲ فانوس دریایی فار
افقی ۲ فرو خوردن خشم کظم
افقی ۲ واحد شمارش مو لاخ
افقی ۳ واحدی برای شمارش انسان تن
افقی ۳ بدهی و وام قرض
افقی ۳ کی بود مانند دیدن شنیدن
افقی ۳ چند گیم بازی تنیس ست
افقی ۴ از ادات پرسش کدام
افقی ۴ تکلیف دانش‌آموز مشق
افقی ۴ برتر؛ بهتر راجح
افقی ۵ از نام‌های خدا در قرآن وهب
افقی ۵ بی‌شمار نهمار
افقی ۵ نقاشی روی دیوارها و سقف ساختمان‌ها مورال
افقی ۶ جامه بلند ردا
افقی ۶ اشاره ایما
افقی ۶ مراسم و مسلک ایین
افقی ۷ افزایش حجم غده تیروئید گواتر
افقی ۷ ایستاده و برپا قایم
افقی ۷ محکم و استوار قرص
افقی ۸ انکرالاصوات خر
افقی ۸ آشوب بلوا
افقی ۸ خمیده دولا
افقی ۸ صد متر مربع ار
افقی ۹ نهنگ وال
افقی ۹ توان و قدرت یارا
افقی ۹ ضربه‌ای در تنیس روی میز بکهند
افقی ۱۰ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۱۰ آواز حزین ناله
افقی ۱۰ پشت سر ورا
افقی ۱۱ شهر شهید هوانیروز شیرود
افقی ۱۱ مکان دورافتاده و پرت متروک
افقی ۱۱ داستان سمر
افقی ۱۲ نام غفوری، مدافع ملی‌پوش فوتبال ایران وریا
افقی ۱۲ کتاب هندوها ودا
افقی ۱۲ گونه سینمایی ژانر
افقی ۱۳ از بت‌های جاهلی ود
افقی ۱۳ آفریننده دادار
افقی ۱۳ پدر آلمانی ژیمناستیک یان
افقی ۱۳ گرما تف
افقی ۱۴ چاشنی غذا نمک
افقی ۱۴ بلندترین استخوان بدن ران
افقی ۱۴ رنگ قرمز قالیبافان گلی
افقی ۱۴ شهر باران رشت
افقی ۱۵ ظرف آبگوشت دیزی
افقی ۱۵ از مکان‌های دیدنی شهر اصفهان باغپرندگان
عمودی ۱ تلاشگر سختکوش
عمودی ۱ قوم و فامیل خویشاوند
عمودی ۲ متضاد آینده رونده
عمودی ۲ عزیز و ارجمند گرامی
عمودی ۲ نوعی پخت برنج دمی
عمودی ۳ چسبیده به سولقان کن
عمودی ۳ کمان چهره ابرو
عمودی ۳ کرمینه حشرات لارو
عمودی ۳ در خود فرو رفتن کز
عمودی ۴ شهر مذهبی قم
عمودی ۴ خو و عادت داب
عمودی ۴ درختی زینتی و همیشه سبز مورد
عمودی ۵ مقابل حضر سفر
عمودی ۵ استاد ابو علی سینا ناتلی
عمودی ۵ وطن دیار
عمودی ۶ گوارش هاضمه
عمودی ۶ روح و جان انسانی روان
عمودی ۶ روش‌ها و شیوه‌ها اداب
عمودی ۷ ناشنوا کر
عمودی ۷ ضمیر محترمانه شما
عمودی ۷ اقیانوس کبیر ارام
عمودی ۷ مادر ترک انا
عمودی ۸ آلاله شقایق
عمودی ۸ بیماری وبا التور
عمودی ۹ فلاتی در هند دکن
عمودی ۹ خاکستر رماد
عمودی ۹ زردچوبه هرد
عمودی ۹ گفت و گوی دوستانه گپ
عمودی ۱۰ مثل و شبیه نظیر
عمودی ۱۰ پیامبر صبور ایوب
عمودی ۱۰ کارگردان فیلم مشهور بن‌هور وایلر
عمودی ۱۱ همیشه و جاوید مدام
عمودی ۱۱ کنایه از بدنام است ملکوک
عمودی ۱۱ ضمیر اشاره نزدیک این
عمودی ۱۲ سخن زیر گوشی نجوا
عمودی ۱۲ ارسباران فعلی اهر
عمودی ۱۲ عامل وراثت ژن
عمودی ۱۳ شکستنی بی‌صدا دل
عمودی ۱۳ آتش‌سوزی حریق
عمودی ۱۳ سازمان فضانوردی آمریکا ناسا
عمودی ۱۳ سیب‌زمینی ندارد رگ
عمودی ۱۴ گل خوشبو یاس
عمودی ۱۴ عذر و بهانه بیجا ایراد
عمودی ۱۴ چوب گره‌داری که دراویش و قلندران به دست می‌گیرند منتشا
عمودی ۱۵ پادشاه ستمگر بابل بختالنصر
عمودی ۱۵ فرار کردن عامیانه دررفتن


جواب مرحله ۸۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از بازیکنان اسبق تیم ملی فوتبال ایران یحییگلمحمدی
افقی ۱ پوشش زمین فوتبال چمن
افقی ۲ سپاسگزار ممنون
افقی ۲ تار آوا تارصوتی
افقی ۳ پرنده وحشی حلال گوشت درنا
افقی ۳ بازگو مکن مگو
افقی ۳ توانایی مالی وسع
افقی ۳ حرص از
افقی ۴ درخت انگور مو
افقی ۴ قند مکرر نوه
افقی ۴ حرف ندا ای
افقی ۴ دروازه‌بان آلمانی نویر
افقی ۵ شهری در عراق اربیل
افقی ۵ معاینه کلی بدن چکاپ
افقی ۵ پایتخت بنگلادش داکا
افقی ۶ بانگ و صدا ناد
افقی ۶ اثر جرج الیوت ادامبید
افقی ۶ پندار وهم
افقی ۷ قسمتی از پا ساق
افقی ۷ نام «هازارد» گلزن چلسی ادن
افقی ۷ سبد بزرگ حمل میوه کوار
افقی ۸ هنوز لاتین یت
افقی ۸ تخت شاهی سریر
افقی ۸ همراه مال منال
افقی ۸ نام ترکی اد
افقی ۹ پست و خسیس لییم
افقی ۹ ریسمان بند
افقی ۹ فهرست غذا منو
افقی ۱۰ پرچم لوا
افقی ۱۰ شهری در ایتالیا فلورانس
افقی ۱۰ ساز شستی‌دار ارگ
افقی ۱۱ باطل کردن الغا
افقی ۱۱ مشاهده کردن رویت
افقی ۱۱ پیچاندن رشته تافتن
افقی ۱۲ دریافت کرد گرفت
افقی ۱۲ میان لا
افقی ۱۲ پایتخت سوئیس برن
افقی ۱۲ درختی جنگلی از تیره نارون‌ها وج
افقی ۱۳ ناشنوا کر
افقی ۱۳ همکار کلید قفل
افقی ۱۳ طلای سیاه نفت
افقی ۱۳ عضو بویایی بینی
افقی ۱۴ آن که کارش تدوین است تدوینگر
افقی ۱۴ دانه سحر‌آمیز لوبیا
افقی ۱۵ خانه شعر بیت
افقی ۱۵ از ابنیه تاریخی زنجان گنبدسلطانیه
عمودی ۱ بنای حفظ خاطره یادمان
عمودی ۱ پارچه کم‌عرض یکلا
عمودی ۱ دوستان خاموش کتب
عمودی ۲ کنایه از صادق روراست
عمودی ۲ پرسه ولگردی
عمودی ۳ کشور عدن یمن
عمودی ۳ دریغا بدا
عمودی ۳ نحیف لاغر
عمودی ۳ پوستین وت
عمودی ۴ اهل یمن یمانی
عمودی ۴ سنگدل قسی
عمودی ۴ از شرح‌های جدول افقی
عمودی ۵ کمربند طبی گن
عمودی ۵ محبت ولا
عمودی ۵ زمین پر آب و علف ریف
عمودی ۵ سلاح شکارچی تفنگ
عمودی ۶ پایتخت توگو لومه
عمودی ۶ مخترع موتورهای درونسوز دایملر
عمودی ۶ ظرف رختشویی لگن
عمودی ۷ گیج و سرگشته منگ
عمودی ۷ خیمه چادر
عمودی ۷ جنبیدن وول
عمودی ۷ خداوند رب
عمودی ۸ پخش همراه واکمن
عمودی ۸ برشته و کباب شده بریان
عمودی ۹ شیره انگور مت
عمودی ۹ امر به یافتن یاب
عمودی ۹ از بت‌های دوران جاهلیت منات
عمودی ۹ پولک ماهی فلس
عمودی ۱۰ نوبت بازی داو
عمودی ۱۰ کندن برای ساختن پی ساختمان پیکندن
عمودی ۱۰ پاکدامن بتول
عمودی ۱۱ کاشف میکروب طاعون یرسن
عمودی ۱۱ تجویز پزشک دوا
عمودی ۱۱ پوشش ستر
عمودی ۱۱ اردک بط
عمودی ۱۲ بالا رفتن صعود
عمودی ۱۲ رنج الم
عمودی ۱۲ پیامبران انبیا
عمودی ۱۳ شایعه چو
عمودی ۱۳ یاری دهنده یاور
عمودی ۱۳ چالک وسط شکم ناف
عمودی ۱۳ هذیان یان
عمودی ۱۴ طلاق متارکه
عمودی ۱۴ از تیم‌های فوتبال انگلیس اورتون
عمودی ۱۵ همچنین نیز
عمودی ۱۵ بزرگوارتر امجد
عمودی ۱۵ موزه گنجینه


جواب مرحله ۸۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اتفاقی ناگهانی
افقی ۱ نصرت خواستن، گشایش طلبیدن استفتاح
افقی ۲ دوستان اودا
افقی ۲ خانم بانو
افقی ۲ در دستور زبان، کسی که خوانده شده است منادا
افقی ۳ بینایی‌ها بصایر
افقی ۳ نمایندگان وکلا
افقی ۳ جریان داشتن رواج
افقی ۴ جوش ریز بدن ایر
افقی ۴ واحد پولی در اروپا یورو
افقی ۴ پسوند شباهت سا
افقی ۴ گروهی از مردم امت
افقی ۵ حرفی در مقام تردید یا
افقی ۵ نوعی مسلسل دستی یوزی
افقی ۵ مخفی پنهان
افقی ۶ کفش پاشنه‌دار ارسی
افقی ۶ ناسازگار مخالف
افقی ۶ عامل وراثت ژن
افقی ۷ پرهیزکاری تقوا
افقی ۷ از انواع تلسکوپ نیوتنی
افقی ۷ حرف هجدهم الفبای فارسی ضاد
افقی ۸ الیاف موجود در دوات لیقه
افقی ۸ ساز کلیسا ارگ
افقی ۸ برکت یافتن تبرک
افقی ۹ کوفتن زدن
افقی ۹ ادویه‌ای برای خوشبو کردن غذا دارچین
افقی ۹ بخشنده حاتم
افقی ۱۰ زدنی پرچانه‌ها ور
افقی ۱۰ کمیاب نادره
افقی ۱۰ شهری در استان آذربایجان غربی تکاب
افقی ۱۱ بخش زیرین در کریاس
افقی ۱۱ شادمانی سرور
افقی ۱۱ کشیدن جر
افقی ۱۲ بینایی بصر
افقی ۱۲ هزار کیلوگرم تن
افقی ۱۲ سؤال پرسش
افقی ۱۲ پوچ و توخالی هیچ
افقی ۱۳ آرزوها امال
افقی ۱۳ قوم ترکمنی یموت
افقی ۱۳ غذای بسته بندی شده کنسرو
افقی ۱۴ ترس و بیم واهمه
افقی ۱۴ نژاد ایرانی اریا
افقی ۱۴ عجله شتاب
افقی ۱۵ جارختی رختاویز
افقی ۱۵ کسی که کفش و جوراب در پا ندارد پابرهنه
عمودی ۱ غیر ضروری نابایست
عمودی ۱ ساده‌لوح و هالو زودباور
عمودی ۲ وصیت کنندگان اوصیا
عمودی ۲ زورگو قلدر
عمودی ۲ سوراخ گوش صماخ
عمودی ۳ گردنه کوه گدار
عمودی ۳ منطقه‌ای در تهران اوین
عمودی ۳ ناپسند شمردن کراهت
عمودی ۴ جوابش هوی است های
عمودی ۴ زین و برگ اسب یراق
عمودی ۴ یکی از دو جنس نر
عمودی ۴ گیاه تاجریزی لما
عمودی ۵ سرها ریوس
عمودی ۵ راهنمایی کردن هدایت
عمودی ۵ خدای درویش هو
عمودی ۶ غرور و تکبر نب
عمودی ۶ باوقار و سنگین وزین
عمودی ۶ نزدیکان ادانی
عمودی ۷ امدادرسانی یاوری
عمودی ۷ کمک رسان یاررس
عمودی ۷ لابیرنت ماز
عمودی ۸ خوب نکو
عمودی ۸ از حشرات اجتماعی مورچه
عمودی ۸ پسر پور
عمودی ۹ نخست اول
عمودی ۹ مقابل خامی پختگی
عمودی ۹ از درجات نظامی سرتیپ
عمودی ۱۰ دندان‌ها اسنان
عمودی ۱۰ جسور و بی‌باک نترس
عمودی ۱۰ یازده اا
عمودی ۱۱ زمینه و موضوع تم
عمودی ۱۱ شایستگی اهلیت
عمودی ۱۱ کاخ تابستانی کوشک
عمودی ۱۲ فلز مرتجع فنر
عمودی ۱۲ کلام تنفر اف
عمودی ۱۲ دریاها بحار
عمودی ۱۲ پراکنده کردن نشر
عمودی ۱۳ غرامت و جریمه تاوان
عمودی ۱۳ بسیار زننده ضراب
عمودی ۱۳ مرکز اتم هسته
عمودی ۱۴ نانخورش ادام
عمودی ۱۴ نوعی پوشاک زمستانی ژاکت
عمودی ۱۴ آهو و غزال جیران
عمودی ۱۵ نیازمند حاجتمند
عمودی ۱۵ از ادویه‌جات مارچوبه


جواب مرحله ۸۰۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مرز نزدیک کربلا مهران
افقی ۱ حاکم زمان حضرت ابراهیم نمرود
افقی ۱ زاری کردن فزع
افقی ۲ واحد سطح ار
افقی ۲ سرشیر قیماق
افقی ۲ وزیر سابق ارشاد جنتی
افقی ۳ هر چیز کمیاب نادر
افقی ۳ از ترکیب رنگ‌های سفید و قرمز به دست می‌آید صورتی
افقی ۳ بیزاری تنفر
افقی ۴ نگارش کامپیوتری تایپی
افقی ۴ به عروس می‌دهند رونما
افقی ۴ از چاشنی‌های غذا رب
افقی ۵ یام آشفته ایم
افقی ۵ زمین پر آب ابخیز
افقی ۵ هر موجود بی جان و بی حرکت جماد
افقی ۶ پرنده مهاجر پرستو
افقی ۶ حاکم آلمان نازی رایشسوم
افقی ۷ محتوای دینامیت باروت
افقی ۷ کمک رسانی امداد
افقی ۷ امتحان گزینه‌ای تست
افقی ۸ پایه و بنیان اس
افقی ۸ رابطه‌ها روابط
افقی ۸ بعضی‌ها از روزگار در می‌آورند دمار
افقی ۹ روش متد
افقی ۹ کثرت آمد و شد روارو
افقی ۹ سنگ قیمتی جواهر
افقی ۱۰ حکومت شاهنشاهی امپریال
افقی ۱۰ پادزهر تریاق
افقی ۱۱ دکوراسیونی تزئینی برای سقف اویز
افقی ۱۱ نامی پسرانه به معنای بشارت دهنده پیروزی ونداد
افقی ۱۱ خالص سره
افقی ۱۲ نقش بازیگر رل
افقی ۱۲ گواهی شهادت
افقی ۱۲ پایتخت نیجر نیامی
افقی ۱۳ شامی کتلت
افقی ۱۳ آزادی رهایی
افقی ۱۳ برخاستن در رستاخیز معاد
افقی ۱۴ جنس و کالا اروس
افقی ۱۴ کشور سقراط یونان
افقی ۱۴ عدد خیطی سه
افقی ۱۵ برزن و محله کوی
افقی ۱۵ از این کویر به عنوان مثلث برمودای ایران نام برده می‌شود ریگجن
افقی ۱۵ معامله کالا به کالا تهاتر
عمودی ۱ اسباب منزل مان
عمودی ۱ قبل از ترامپ اوباما
عمودی ۱ بسیار زشت رکیک
عمودی ۲ شاعر انقلابی و صاحب «دری به خانه خورشید» هراتی
عمودی ۲ دلجویی کردن استمالت
عمودی ۳ از ماشین‌آلات ساختمانی دامپر
عمودی ۳ مخزن و انبار اجناس دپو
عمودی ۳ «دروغ» انگلیسی لای
عمودی ۴ بزرگ پشت اقری
عمودی ۴ منطقه مهمی در آلمان رور
عمودی ۴ واحد سنجش زمین لرزه ریشتر
عمودی ۵ ساز شاکی نی
عمودی ۵ فرایندی است که طی آن، رشد میکروب‌ها در غذا آهسته می‌شود پاستوریزه
عمودی ۵ حرف زیادی ور
عمودی ۶ بلای به غایت دردناک مصیبت
عمودی ۶ صدا اوا
عمودی ۶ گونه‌ای از کفش پاشنه‌دار ارسی
عمودی ۷ کشتی جنگی ناو
عمودی ۷ کسی که تازه بیدار شده خوابالوده
عمودی ۸ حقوق و مستمری مقرری
عمودی ۸ باران تازی مطر
عمودی ۸ به دست آمده‌ها نتایج
عمودی ۹ کنایه از وعده پوچ یا انسان فاقد اعتماد است توزرد
عمودی ۹ میخ وتد
عمودی ۹ به اتم یا مولکول‌هایی گفته می‌شود که بار الکتریکی اضافه داشته باشند یون
عمودی ۱۰ نشای محصول وجین
عمودی ۱۰ ادای آشفته ااد
عمودی ۱۰ نوعی زره جنگی رانین
عمودی ۱۱ رود شولوخوف دن
عمودی ۱۱ کارگردان آثاری چون «پدر» و «بید مجنون» مجیدمجیدی
عمودی ۱۱ گوشت ترکی ات
عمودی ۱۲ برعکسش، سرزنش معنی می‌دهد تتامش
عمودی ۱۲ نامی دخترانه اوا
عمودی ۱۲ نام مادر پیامبر امنه
عمودی ۱۳ باغ مشهور کاشان فین
عمودی ۱۳ گوش ایستادن پنهانی استراقسمع
عمودی ۱۴ بهشت فردوس
عمودی ۱۴ مدیریت کردن ریاست
عمودی ۱۵ از مهمترین فیلم‌های جمشید هاشم‌پور عقرب
عمودی ۱۵ جدایی زن و شوهر از یکدیگر متارکه
عمودی ۱۵ روزگار دهر


جواب مرحله ۸۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کثرت و بسیاری فراوانی
افقی ۱ لواف گلیمباف
افقی ۲ خوردنی پس از غذا دسر
افقی ۲ وسیله سنجش دما دماسنج
افقی ۲ نژاد ایرانی اریا
افقی ۳ مادر عرب ام
افقی ۳ حرف نگفتنی سر
افقی ۳ درخت کریسمس کاج
افقی ۳ مجموعه تلویزیونی سریال
افقی ۴ پادشاه موسیقی جهان و خالق سونات مهتاب بتهوون
افقی ۴ عضوی در صورت دهان
افقی ۵ سقف فرو ریخته اوار
افقی ۵ طمع از
افقی ۵ مته دریل
افقی ۵ حرف انتخاب یا
افقی ۶ اهلی رام
افقی ۶ در دل افکندن مطلبی الهام
افقی ۶ تنگی نفس اسم
افقی ۷ زمین ترکی یر
افقی ۷ نشانه الهی ایت
افقی ۷ قسمتی از گوشت خوک ژامبون
افقی ۸ نظریه سیاسی دکترین
افقی ۸ محل کار شاطر ناوایی
افقی ۹ داخل چیزی اندرون
افقی ۹ پشیمانی ندم
افقی ۹ همراه شلوار کت
افقی ۱۰ گل ته حوض لجن
افقی ۱۰ رادار ردیاب
افقی ۱۰ تخم گیاه دان
افقی ۱۱ درخت انگور مو
افقی ۱۱ سر انگشتان بنان
افقی ۱۱ درخت جدول ون
افقی ۱۱ عرصه بوکس رینگ
افقی ۱۲ زعفران رادن
افقی ۱۲ کامپیوتر رایانه
افقی ۱۳ الگو نمونه
افقی ۱۳ سلاح کاشتنی مین
افقی ۱۳ باب روز مد
افقی ۱۳ گوشت ترکی ات
افقی ۱۴ ابزار تزریق سرنگ
افقی ۱۴ دو خطی که به هم نرسند متوازی
افقی ۱۴ فلز مغناطیسی اهن
افقی ۱۵ از بازیگران کمدی سینمای آمریکا وودیالن
افقی ۱۵ از جزایر خلیج فارس تنببزرگ
عمودی ۱ گذشت فداکاری
عمودی ۱ ببر فرانسه کلمانسو
عمودی ۲ درس کشیدنی رسم
عمودی ۲ آشنا به کار وارد
عمودی ۲ آتمسفر زمین جو
عمودی ۲ شهری در خراسان قدیم مرو
عمودی ۳ صد متر مربع ار
عمودی ۳ بالای خانه بام
عمودی ۳ معدن کان
عمودی ۳ روش و طریقه روند
عمودی ۴ پرده ستر
عمودی ۴ پایتخت یونان اتن
عمودی ۴ پایتخت آفریقای مرکزی بانگی
عمودی ۵ شب سرد ادره
عمودی ۵ ضرغام شیردرنده
عمودی ۶ اثر رطوبت نم
عمودی ۶ حرف تعجب وا
عمودی ۶ ترکش تیردان
عمودی ۶ صابون خیاطی مل
عمودی ۷ مافیای ژاپن یاکوزا
عمودی ۷ تازه و مدرن نوین
عمودی ۷ مقابل حاشیه متن
عمودی ۸ بازدید سپاه سان
عمودی ۸ جایگاه ویژه لژ
عمودی ۸ آخرین توان نا
عمودی ۸ از انواع مدل ماشین ریو
عمودی ۹ دفینه گنج
عمودی ۹ کام دهان
عمودی ۹ از شهرهای استان فارس بوانات
عمودی ۱۰ یکدندگی لج
عمودی ۱۰ ایمن درامان
عمودی ۱۰ ساز شاکی نی
عمودی ۱۰ همسر مرد زن
عمودی ۱۱ اشتراک سهیمبودن
عمودی ۱۱ موجود تک سلولی امیب
عمودی ۱۲ آهو مارال
عمودی ۱۲ قرض و بدهی وام
عمودی ۱۲ حیله‌گر حافظ رند
عمودی ۱۳ پنجه پرندگان شکاری برین
عمودی ۱۳ زود و فوری انی
عمودی ۱۳ خون‌بها دیه
عمودی ۱۳ حرص از
عمودی ۱۴ کلام پرسش ایا
عمودی ۱۴ بله لاتین یس
عمودی ۱۴ آحاد یکان
عمودی ۱۴ از شهرهای آذربایجان شرقی اهر
عمودی ۱۵ اثری از عبید زاکانی فالنامه
عمودی ۱۵ فشرده و بهم چسبیده تنگاتنگگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 2,733 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.