پاسخ کامل مراحل 556 تا 570 بازی جدولانه کلاسیک

دسترسی سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 556 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 557 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 558 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 559 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 560 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 561 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 562 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 563 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 564 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 565 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 566 جدولانه کلاسیک | جواب کامل مرحله 567 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 568 جدولانه کلاسیک | پاسخ مرحله 569 جدولانه کلاسیک | حل مرحله 570 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۵۵۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نقاط سردسیر کردستان چهلچشمه
افقی ۱ قهرمان جنگل تارزان
افقی ۲ فرمانروا امیر
افقی ۲ توده غله خرمن
افقی ۲ تصدیق به ادبانه اوهوم
افقی ۳ پروردگار یزدان
افقی ۳ آماده کردن تهیه
افقی ۳ حاجت دربا
افقی ۴ پرنده‌ای خوش‌آواز سار
افقی ۴ غذای نذری اش
افقی ۴ مقیم، بی‌حرکت ساکن
افقی ۴ بهشت شداد ارم
افقی ۵ کم مانده آدم شود اد
افقی ۵ قالی فرسوده نخنما
افقی ۵ دادخواهی تظلم
افقی ۶ جمع غنی اغنیا
افقی ۶ وسیله روشنایی لامپ
افقی ۶ راز سر
افقی ۷ نقره سیم
افقی ۷ رنجش، آزردگی دلگیری
افقی ۷ چیز شیی
افقی ۸ اطلاع اگاهی
افقی ۸ سقف دهان کام
افقی ۸ فرشته مغضوب هاروت
افقی ۹ امر به یافتن یاب
افقی ۹ ویراستار ادیتور
افقی ۹ رغبت، گرایش میل
افقی ۱۰ برج کج فرانسه نل
افقی ۱۰ به کار خوشنویسی آید دوات
افقی ۱۰ نامی پسرانه یاشار
افقی ۱۱ نوعی زردآلو نوری
افقی ۱۱ تاج، افسر دیهیم
افقی ۱۱ نیزه کوچک مک
افقی ۱۲ صدای بلند رسا
افقی ۱۲ کبوتر صحرایی یمام
افقی ۱۲ مخترع تلفن بل
افقی ۱۲ رتبه کارمندی اشل
افقی ۱۳ باران کم نمنم
افقی ۱۳ سمت چپ یسار
افقی ۱۳ بی‌جنبش ایستا
افقی ۱۴ آدم آب زیر کاه تودار
افقی ۱۴ رنگ خون قرمز
افقی ۱۴ مقوای نازک کارت
افقی ۱۵ دقیق موشکاف
افقی ۱۵ مرکز فنلاند هلسینکی
عمودی ۱ وسیله درست کردن و گرم نگه داشتن چای چایساز
عمودی ۱ شبکه جهانی اینترنت
عمودی ۲ دوقلو همزاد
عمودی ۲ فکر سگال
عمودی ۲ سم‌ها سموم
عمودی ۳ رهبر حزب لیدر
عمودی ۳ بازگشت ایاب
عمودی ۳ شترمرغ آمریکایی ناندو
عمودی ۴ علف خوردن حیوانات چرا
عمودی ۴ آواز، ترانه نغمه
عمودی ۴ ورزش مادر دو
عمودی ۴ از حبوب بسیار مفید و غنی ماش
عمودی ۵ استخوان سر انگشت ناخن
عمودی ۵ کمک یاوری
عمودی ۵ سخن صریح رک
عمودی ۶ بسیار دانا مخ
عمودی ۶ با گفت آید شنید
عمودی ۶ همیشگی، جاویدان دایمی
عمودی ۷ شهر بی‌قانون هرت
عمودی ۷ چیزی را در تصرف خود داشتن مالکیت
عمودی ۷ مقام کلیسایی بالاتر از کشیش اسقف
عمودی ۸ از نام‌های دختران مهسا
عمودی ۸ سرود اوستایی گات
عمودی ۸ هلاک و نیستی دمار
عمودی ۹ کرم کدو تنیا
عمودی ۹ رنگ زرد و روشن لیمویی
عمودی ۹ گله رمه
عمودی ۱۰ ده هزار متر مربع هکتار
عمودی ۱۰ دیرنشین راهب
عمودی ۱۰ نگاه خیره زل
عمودی ۱۱ حرف مفعولی را
عمودی ۱۱ شهربانیس سابق نظمیه
عمودی ۱۱ نام دخترانه شیلا
عمودی ۱۲ سریع زود
عمودی ۱۲ عضو صورت لپ
عمودی ۱۲ پیشوا امام
عمودی ۱۲ اشاره به شخص نامعلوم یکی
عمودی ۱۳ ثلاثه مصر اهرام
عمودی ۱۳ بدکار شریر
عمودی ۱۳ سهل اسان
عمودی ۱۴ میوه نورسیده نوبر
عمودی ۱۴ مرکز کره جنوبی سیول
عمودی ۱۴ چیزی که متعلق به چند نفر است مشترک
عمودی ۱۵ مسافرت اداری ماموریت
عمودی ۱۵ رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری شکلاتی


جواب مرحله ۵۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از پرویز قاضی سعید ترسبزرگ
افقی ۱ کنترل کننده رفتار پرسنل ارتش دژبانی
افقی ۲ سست و بی‌اساس واهی
افقی ۲ پوشش شمشیر غلاف
افقی ۲ آتش گرفته سوخته
افقی ۳ پیشوایی دینی امامت
افقی ۳ فالگیر رمال
افقی ۳ رویان جنین
افقی ۴ تفاله عسل موم
افقی ۴ بستن، مسدود کردن سد
افقی ۴ پند دهندگان وعاظ
افقی ۴ یاری دهنده ممد
افقی ۵ حرف نازی‌ها اس
افقی ۵ بیزار متنفر
افقی ۵ شبیه مانا
افقی ۶ مقراض پشم چینی کاردو
افقی ۶ صدای خنده هرهر
افقی ۶ تصدیق روسی دا
افقی ۷ چابک چست
افقی ۷ شهر مرکزی هندودر
افقی ۷ از حروف الفبا عین
افقی ۸ هر یک از افراد سپاه سرباز
افقی ۸ هندی‌اش معروف است تمر
افقی ۸ برگزار کردن نماز اقامه
افقی ۹ برخی از آن کوه می‌سازند کاه
افقی ۹ کل هستی کاینات
افقی ۹ حرف تصدیق بلی
افقی ۱۰ رئیس جیمز باند ام
افقی ۱۰ چاشنی قرمز ترش مزه زرشک
افقی ۱۰ محروم و نامراد ناکام
افقی ۱۱ لاستیک خودرو تایر
افقی ۱۱ حکومت متشکل از دولت‌های مستقل فدرال
افقی ۱۱ تلخ عرب مر
افقی ۱۲ تأخیر و درنگ در کاری دول
افقی ۱۲ باقی گذاشتن ابقا
افقی ۱۲ کوچک که
افقی ۱۲ پسوند دارندگی مند
افقی ۱۳ وسایل الات
افقی ۱۳ مرض سگی هاری
افقی ۱۳ حرکت چیزی در جای خود نوسان
افقی ۱۴ تنظیم قطعات یک ماشین رگلاژ
افقی ۱۴ طرف چپ یسار
افقی ۱۴ دو روز پس از دیروز فردا
افقی ۱۵ شهری در ایالات متحده اوکلند
افقی ۱۵ سنگ کفپوش موزاییک
عمودی ۱ دوقلو توامان
عمودی ۱ مأمور هدایت کشتی سکاندار
عمودی ۲ فوتبالیست اسپانیایی رئال مادرید راموس
عمودی ۲ شهر کهگیلویه و بویراحمد چرام
عمودی ۲ رود روسیه ولگا
عمودی ۳ نصیب‌ها سهام
عمودی ۳ بازاری‌ها کسبه
عمودی ۳ درخشش تلالو
عمودی ۴ ترس بیم
عمودی ۴ مهاجم اسپانیایی منچستر ماتا
عمودی ۴ به دنیا آوردن زا
عمودی ۴ درخت انگور تاک
عمودی ۵ دستگاه برشته کردن نان تستر
عمودی ۵ از پیامبران زکریا
عمودی ۵ جامد کشسان ژل
عمودی ۶ آروغ رغ
عمودی ۶ عوض کردنی راننده دنده
عمودی ۶ نوشیدنی‌ها اشربه
عمودی ۷ دروازه‌بان فوتبال گلر
عمودی ۷ علم مطالعه اصوات فونتیک
عمودی ۷ پیشوا قاید
عمودی ۸ کارها امور
عمودی ۸ دشت و صحرا دمن
عمودی ۸ از استان‌ها فارس
عمودی ۹ حفظ کردن از دستبرد دشمن دفاع
عمودی ۹ شهر آذربایجان شرقی هوراند
عمودی ۹ اسب قاصد یام
عمودی ۱۰ شهر فارس لامرد
عمودی ۱۰ فرق سر تارک
عمودی ۱۰ چهره رو
عمودی ۱۱ کافی بس
عمودی ۱۱ بر حسب ظاهر ظاهرا
عمودی ۱۱ روحانی مصریان باستان کاهن
عمودی ۱۲ بلندی اوج
عمودی ۱۲ مذکر نر
عمودی ۱۲ مقابل قبال
عمودی ۱۲ به جا آوردن عهد وفا
عمودی ۱۳ فرسوده نخنما
عمودی ۱۳ دنیا عالم
عمودی ۱۳ سرایت کننده مسری
عمودی ۱۴ کودک پدر مرده یتیم
عمودی ۱۴ الکی، خود بار آمده دیمی
عمودی ۱۴ خوانده شده منادی
عمودی ۱۵ با یک دست نمی‌توان دو عدد از آن را برداشت هندوانه
عمودی ۱۵ الیم دردناک


جواب مرحله ۵۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثر الکساندر دوما جنگزنان
افقی ۱ از وسایل شهر بازی چرخفلک
افقی ۲ کار بی مزد و اجرت سخره
افقی ۲ شاعر هفت اورنگ جامی
افقی ۲ بخش بخش شده مقسوم
افقی ۳ درج شده، نوشته شده مندرج
افقی ۳ سرخوش ملنگ
افقی ۳ رواج رونق
افقی ۴ آسایش و آرامش قلب امن
افقی ۴ اعتبار اب
افقی ۴ گلیم زیلو
افقی ۴ رشته، نخ تار
افقی ۵ باقی جان نا
افقی ۵ سازگار منسجم
افقی ۵ کمپ اردو
افقی ۶ آخر پایان
افقی ۶ پدر ابوی
افقی ۶ مقیاسی برای طول پا
افقی ۷ حرف خوردنی نون
افقی ۷ محبوب نگارین
افقی ۷ اقبال بخت
افقی ۸ صفتی برای سیلی ابدار
افقی ۸ فوتبالیست پرتغالی نتو
افقی ۸ قومی از قبال سامی ارامی
افقی ۹ پوست دباغی شده نرم جیر
افقی ۹ اسب ماده مادیان
افقی ۹ خداوند اله
افقی ۱۰ نقش هنری رل
افقی ۱۰ راه و روش شیوه
افقی ۱۰ کشور اروپایی روسیه
افقی ۱۱ استارت قدیمی هندل
افقی ۱۱ از استان‌ها تهران
افقی ۱۱ بانگ قمری وت
افقی ۱۲ ابزار دفاعی سپر
افقی ۱۲ ساخته شده از نی نیین
افقی ۱۲ عدد اول یک
افقی ۱۲ نیکوکار خیر
افقی ۱۳ تمرین بدنی ورزش
افقی ۱۳ نرم‌تر الین
افقی ۱۳ به نوبت کاری را انجام دادن تناوب
افقی ۱۴ اکسید زنگار
افقی ۱۴ زبان لسان
افقی ۱۴ نخستین اولا
افقی ۱۵ مرحله‌ای در ساختمان‌سازی سیمکشی
افقی ۱۵ مفتخر سرافراز
عمودی ۱ روحانی نیست جسمانی
عمودی ۱ آجر مقاوم در برابر حرارت اجرنسوز
عمودی ۲ فرسوده نخنما
عمودی ۲ هوشیار نبیل
عمودی ۲ شاهزاده فرنگی پرنس
عمودی ۳ مال برخی از مو نازک‌تر است گردن
عمودی ۳ گرد پودر
عمودی ۳ یاوه‌گویی هرزگی
عمودی ۴ سم زهر
عمودی ۴ شبیه مانا
عمودی ۴ همراه ماسه شن
عمودی ۴ آغاز شب شام
عمودی ۵ آدمکش جانی
عمودی ۵ ترسیدن و گریختن رمیدن
عمودی ۵ صریح رک
عمودی ۶ برجستگی لاستیک اج
عمودی ۶ مانند بسان
عمودی ۶ بزرگان اولیا
عمودی ۷ شهرت نام
عمودی ۷ هواپیمای جنگی جنگنده
عمودی ۷ وقت تلف کردن یللی
عمودی ۸ انجام کاری بر او واجب شده ملزم
عمودی ۸ آینده اتی
عمودی ۸ از ورزش‌های پرطرفدار تنیس
عمودی ۹ جنس برخی ظروف چینی
عمودی ۹ فک ارواره
عمودی ۹ از سوره‌ها ناس
عمودی ۱۰ میوه بیضی شکل گلابی
عمودی ۱۰ اثر حسینقلی مستعان نوری
عمودی ۱۰ مذکر نر
عمودی ۱۱ ظرف سفالی خم
عمودی ۱۱ شهری در ایتالیا ورونا
عمودی ۱۱ خاموش ساکت
عمودی ۱۲ تهیدستی فقر
عمودی ۱۲ روز گذشته دی
عمودی ۱۲ رود اروپایی راین
عمودی ۱۲ چالک وسط شکم ناف
عمودی ۱۳ کشور آفریقایی لسوتو
عمودی ۱۳ اندام شنای ماهی باله
عمودی ۱۳ مغرب خاور
عمودی ۱۴ واحد پول کرواسی کونا
عمودی ۱۴ ساده لوح پخمه
عمودی ۱۴ از سازهای زهی ویولا
عمودی ۱۵ به اجرای قوانین پایبند است مقرراتی
عمودی ۱۵ از سربازان نیروی هوایی چترباز


جواب مرحله ۵۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از تیم‌های معتبر انگلیسی چارلتون
افقی ۱ عنصر رشته لامپ تنگسیر
افقی ۲ بخشنده وهاب
افقی ۲ جهانگرد سیاح
افقی ۲ جنگ ناورد
افقی ۳ نرم‌افزاری بر روی چیپ مخصوص مادربرد رایانه بایوس
افقی ۳ پیشرفت ترقی
افقی ۳ اتاق قطار واگن
افقی ۴ پیکان فلش
افقی ۴ عنصر گواتر ید
افقی ۴ تعیین شده مقرر
افقی ۴ بسیاری بسی
افقی ۵ افزونی ری
افقی ۵ شهر و بندر کره جنوبی پوسان
افقی ۵ راضی قانع
افقی ۶ صافی فیلتر
افقی ۶ ادب آموختن تادب
افقی ۶ عضو راهی پا
افقی ۷ جوش ریز بدن ایر
افقی ۷ اثر از او گوبتی ایتالیایی کدبانو
افقی ۷ تنگ هم کیپ
افقی ۸ سالخورده فرتوت
افقی ۸ حیوان درنده شیر
افقی ۸ گذاشتن نهادن
افقی ۹ کشتی جنگی ناو
افقی ۹ یک دهم متر دسیمتر
افقی ۹ زنگ چارپا درا
افقی ۱۰ زمین سخت دک
افقی ۱۰ موزه پاریس لوور
افقی ۱۰ زیبایی و محبوبیت وجاهت
افقی ۱۱ بوق نفیر
افقی ۱۱ تباهی‌ها مفاسد
افقی ۱۱ مروارید در
افقی ۱۲ خرید و فروش شرا
افقی ۱۲ میوه کال نارس
افقی ۱۲ شکاف زمین لق
افقی ۱۲ از الفبا سین
افقی ۱۳ کشور نیشکر کوبا
افقی ۱۳ پوچ خالی
افقی ۱۳ واحد اندازه‌گیری ظرفیت خازن فاراد
افقی ۱۴ دریاچه‌ای در آفریقای جنوبی نیاسا
افقی ۱۴ آسیب و ضرر لطمه
افقی ۱۴ صندلی دارد روکش
افقی ۱۵ بستن منفذها برای جلوگیری از نشت و آب و غیره اببندی
افقی ۱۵ پایتخت موریتانی نواکشوت
عمودی ۱ پارکت چوبفرش
عمودی ۱ مشهورترین باله ساخت چایکوفسکی فندقشکن
عمودی ۲ ساکنان اهالی
عمودی ۲ شهری در استان مرکزی اراک
عمودی ۲ آرزوی خیالی رویا
عمودی ۳ حکومت عصر هیتلر رایش
عمودی ۳ فنی در کشتی فیتو
عمودی ۳ غیر معمول ناباب
عمودی ۴ چغندر پخته لبو
عمودی ۴ تابع پیرو
عمودی ۴ در هم پیچیده لف
عمودی ۴ حیوان مسابقه اسب
عمودی ۵ مرکز کره جنوبی سیول
عمودی ۵ تألیف کردن تدوین
عمودی ۵ پسوند دال بر زمان ان
عمودی ۶ بس وس
عمودی ۶ تیرچه چوبی دستک
عمودی ۶ روزنه سوراخ
عمودی ۷ قصد نیت
عمودی ۷ یکی از شخصیت‌های شاهنامه اردشیر
عمودی ۷ اتومبیلرانی رالی
عمودی ۸ طایفه‌ای از هند و اروپایی ارمن
عمودی ۸ خوف بیم
عمودی ۸ چیره شده مسلط
عمودی ۹ به دست آمدن یا واقعیت یافتن خواست یا آرزویی تحقق
عمودی ۹ از آثار مولیر تارتوف
عمودی ۹ کشور آسیایی یمن
عمودی ۱۰ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۰ مردان عرب رجال
عمودی ۱۰ صدای تمسخر هو
عمودی ۱۱ صفت مشبه است که با کلمه دیگر ترکیب می‌شود گن
عمودی ۱۱ از عناصر بی‌رنگ گازی رادون
عمودی ۱۱ پیشوای مسیحی اسقف
عمودی ۱۲ سوهان کارد تیز کنی ساو
عمودی ۱۲ تکبر نب
عمودی ۱۲ پوپک هدهد
عمودی ۱۲ صناب تاب ارک
عمودی ۱۳ جمع تابع یوابع
عمودی ۱۳ مقوای نازک کارت
عمودی ۱۳ فرشته سروش
عمودی ۱۴ گل عاشقان ررگس
عمودی ۱۴ آشکار پیدا
عمودی ۱۴ شاه مادها دیاکو
عمودی ۱۵ فیزیکدان فرانسوی مخترع اولین ماشین بخار پیستونی دنیپاپن
عمودی ۱۵ بسیار پهناور درندشت


جواب مرحله ۵۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معاشقه عشقبازی
افقی ۱ صدای ساعت تیکتاک
افقی ۲ از شهرهای استان گیلان املش
افقی ۲ عرق روسی ودکا
افقی ۲ سلوک رفتار
افقی ۳ شکل هندسی کامل دایره
افقی ۳ بالش کوسن
افقی ۳ تیرگی تاری
افقی ۴ سال ترکی ییل
افقی ۴ فاش کردن خبر بث
افقی ۴ کوچ کرده رفته
افقی ۴ ریشه گیاه بیخ
افقی ۵ بچه ترسان معروف ال
افقی ۵ بهارخوش قورمه
افقی ۵ مترسک ادمک
افقی ۶ دسیسه توطیه
افقی ۶ افزودنی پرمصرف به غذا پیاز
افقی ۶ حرف نفی نه
افقی ۷ بالاپوش ردا
افقی ۷ موشک‌انداز کوچک ارپیجی
افقی ۷ ملخ میگ
افقی ۸ قصد کردن عزیمت
افقی ۸ نوعی پارچه کتانی برد
افقی ۸ اندیشه‌ها افکار
افقی ۹ کشور آسیایی یمن
افقی ۹ تفاوت مغایرت
افقی ۹ جیوه ابک
افقی ۱۰ حرف ندا ای
افقی ۱۰ خیانتکار خاین
افقی ۱۰ دنبال کننده پیگیر
افقی ۱۱ صدای ریزش آب شرشر
افقی ۱۱ پست الکترونیکی ایمیل
افقی ۱۱ یار پت مت
افقی ۱۲ واحد پول دو کره وون
افقی ۱۲ مداد نوکی اتود
افقی ۱۲ درخت انگور مو
افقی ۱۲ دیوار کوتاه نرا
افقی ۱۳ بنیاد اساس
افقی ۱۳ از تقسیمات ارتش یگان
افقی ۱۳ مسطح هموار
افقی ۱۴ چکری ریواس
افقی ۱۴ ناگهان یکهو
افقی ۱۴ شهر کهگیلویه و بویراحمد لیکک
افقی ۱۵ دلاورانه مردانه
افقی ۱۵ از یک سو یکجانبه
عمودی ۱ از سوره‌ها عادیات
عمودی ۱ خانواده و فرزند دارد عیالوار
عمودی ۲ شکل، صورت شمایل
عمودی ۲ جنگی رزمی
عمودی ۲ خوبروی وسیم
عمودی ۳ اندک قلیل
عمودی ۳ دین داشتن تدین
عمودی ۳ روی آب حرکت می‌کند شناور
عمودی ۴ مردم، آدمی بشر
عمودی ۴ اصل چیزی قوام
عمودی ۴ حیوانی که در گل گیر می‌کند خر
عمودی ۴ خوک نر ساد
عمودی ۵ فرود آمدن هبوط
عمودی ۵ نگاه کردن تماشا
عمودی ۵ از ادات تشبیه سا
عمودی ۶ بازی نفس‌گیر زو
عمودی ۶ چلچراغ ثریا
عمودی ۶ ناموس‌پرست غیرتی
عمودی ۷ قطعه احتیاطی یدک
عمودی ۷ با محبت مهربان
عمودی ۷ واحد پول موریتانی وگیه
عمودی ۸ اجاق سرپوشیده کوره
عمودی ۸ زیبای دریایی پری
عمودی ۸ جزیره اداک
عمودی ۹ دریغ تاسف
عمودی ۹ متوالی پیدرپی
عمودی ۹ ممانعت نهی
عمودی ۱۰ برایندها نتایج
عمودی ۱۰ جانشین وضو تیمم
عمودی ۱۰ قورباغه درختی وک
عمودی ۱۱ رودی در استان فارس کر
عمودی ۱۱ پیشکشی‌ها هدایا
عمودی ۱۱ کفش نخی قدیمی گیوه
عمودی ۱۲ شهر یزد تفت
عمودی ۱۲ ترش و شیرین مز
عمودی ۱۲ محفظه کشویی برای نگهداری پرونده‌ها فایل
عمودی ۱۲ گروه مردم ملا
عمودی ۱۳ مربی شاهزادگان سلجوقی اتابک
عمودی ۱۳ تکبیر گوینده در نماز جماعت مکبر
عمودی ۱۳ تازه نوین
عمودی ۱۴ اثربخش، مؤثر کاری
عمودی ۱۴ جد نیاک
عمودی ۱۴ بر آنها سوار می‌شوند مراکب
عمودی ۱۵ فلز را ذوب می‌کند و در قالب می‌ریزد ریختهگر
عمودی ۱۵ جدایی زن و شوهر متارکه


جواب مرحله ۵۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ذهن آمدن اندیشه یا شعری بدون فکر قبلی بداهه
افقی ۱ گوشی پزشکی استروسکوپ
افقی ۲ بخشی از لنت کفشک
افقی ۲ نوعی بیماری عفونی حاد همراه با تب بادسرخ
افقی ۳ زیر پا مانده له
افقی ۳ منسوب به تاتار تتری
افقی ۳ منسوب به ریه ریوی
افقی ۳ حرف هشتم لاتین اچ
افقی ۴ کیفی بر پشت کوله
افقی ۴ اندیشه فکر
افقی ۴ صدای پنچری فس
افقی ۴ رشک حسد
افقی ۵ از صفات پیامبر امی
افقی ۵ مدرس دانشگاه استاد
افقی ۵ با هم سفر می‌کنند همسفر
افقی ۶ رنود رندان
افقی ۶ طایفه‌ای از قریش امیه
افقی ۶ ماشین تحریر تایپ
افقی ۷ نور امید بارقه
افقی ۷ درخشنده براق
افقی ۷ از نام‌های دخترانه فرنگی مگی
افقی ۸ آزاده حر
افقی ۸ خداحافظی بدرودکردن
افقی ۸ بند دست مچ
افقی ۹ چهره لقا
افقی ۹ متداول رایج
افقی ۹ چلچله پرستو
افقی ۱۰ الهه عشق و زیبایی ونوس
افقی ۱۰ در آتش نمی‌سوزد نسوز
افقی ۱۰ تازه بودن تازگی
افقی ۱۱ وترها اوتار
افقی ۱۱ همبازی لورل هاردی
افقی ۱۱ قلعه حکومتی ارک
افقی ۱۲ درخت مخروطی شکل سرو
افقی ۱۲ بیماری ریوی سل
افقی ۱۲ میوه آتشین نار
افقی ۱۲ بیمارستانی در تهران اراد
افقی ۱۳ هالوژن نمک طعام ید
افقی ۱۳ شاعر بهارستان جامی
افقی ۱۳ چربی دنبه
افقی ۱۳ شگرد کشتی فن
افقی ۱۴ سردار کارتاژ انیبال
افقی ۱۴ لپ گونه
افقی ۱۵ ماده سرخ رنگ خون هموگلوبین
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی میانه
عمودی ۱ بازیگر صحنه‌های خطرناک بدلکار
عمودی ۱ ماهی خلیج فارس حلواسیاه
عمودی ۲ بازیگر سریال روزهای بد به در هومنبرقنورد
عمودی ۳ کارتن باز نشده اک
عمودی ۳ نام زنانه لیدا
عمودی ۳ مخترع موتور گازی اوتو
عمودی ۳ ضمیر غایب او
عمودی ۴ از تقسیمات زمان هفته
عمودی ۴ حاجت و تقاضا ارب
عمودی ۴ از ادات تشبیه سا
عمودی ۴ نبرد جنگ
عمودی ۵ عدد اختاپوس هشت
عمودی ۵ آن اندازه انقدر
عمودی ۵ جمع رسانه رسایل
عمودی ۶ سبزی خورشتی کرفس
عمودی ۶ هر لحظه هران
عمودی ۶ چیز فشرده شده لمبو
عمودی ۷ یگانه یکتا
عمودی ۷ وزیر افراسیاب ویسه
عمودی ۷ امر به یافتن یاب
عمودی ۸ نفرین سب
عمودی ۸ مجری خندوانه رامبدجوان
عمودی ۸ شلوار جین لی
عمودی ۹ ساز اصیل ایرانی تار
عمودی ۹ ستون خیمه دیرک
عمودی ۹ زره ساز زراد
عمودی ۱۰ پشت سر هم ردیف
عمودی ۱۰ ساز سیمی هارپ
عمودی ۱۰ تأخیر درنگ
عمودی ۱۱ تحریکات شیطانی وسوسه
عمودی ۱۱ ورزش توان سنجی قدرتی
عمودی ۱۱ پرده نقاشی بوم
عمودی ۱۲ محرمانه سری
عمودی ۱۲ شیره انگور مت
عمودی ۱۲ از سوره‌های طولانی قرآن نسا
عمودی ۱۲ کنایه از سخت اهنی
عمودی ۱۳ کاشف میکروب سل کخ
عمودی ۱۳ نامی پسرانه حسام
عمودی ۱۳ لقب امپراطوران روسیه تزار
عمودی ۱۳ علامت جمع ها
عمودی ۱۴ نبض نگار اسفیگموگراف
عمودی ۱۵ کوچه های دارای پیچ زیاد پیچدرپیچ
عمودی ۱۵ کنایه از آدم لجوج یکدنده


جواب مرحله ۵۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ در گذشته به آن نظمیه می‌گفتند شهربانی
افقی ۱ از انواع خورش‌ها خورشسیب
افقی ۲ داستان عاشقانه رمانس
افقی ۲ خوب نکو
افقی ۲ از فرزندان چنگیزخان اکتای
افقی ۳ از گیاهان دارویی فوکا
افقی ۳ اثری از احمد ناظرزاده کرمانی شامشوم
افقی ۳ نوشابه قدیمی اسو
افقی ۴ اثر ماندنی و خاطره انگیز یادگار
افقی ۴ فکر و عقیده رای
افقی ۴ جزیره اداک
افقی ۵ صد متر مربع ار
افقی ۵ کاغذفروش وراق
افقی ۵ کشتارگاه مسلخ
افقی ۵ رمق آخر نا
افقی ۶ از نمازهای یومیه عشا
افقی ۶ قطب مثبت اند
افقی ۶ عقاید انتخاباتی ارا
افقی ۷ چین و چروک پوست یرا
افقی ۷ وسیله حل جدول مداد
افقی ۷ از شهرهای استان یزد حمیدیا
افقی ۸ واحد پول اتیوپی بیر
افقی ۸ دندان‌های نیش انیاب
افقی ۸ صدای آهنگین نوا
افقی ۹ باد زهرآگین کویری بادسام
افقی ۹ قطعی و حتمی مسلم
افقی ۹ یار مشهدی یره
افقی ۱۰ سال ترکی ییل
افقی ۱۰ درک و شعور فهم
افقی ۱۰ لب شفه
افقی ۱۱ گندم اگ
افقی ۱۱ مغازه دکان
افقی ۱۱ دعوی کردن ادعا
افقی ۱۱ مقابل خوب بد
افقی ۱۲ جدید و تازه نوین
افقی ۱۲ انسان‌ها خلق
افقی ۱۲ ایالتی در آمریکا کلرادو
افقی ۱۳ صوت صدا
افقی ۱۳ آشتی و صلح مصالحه
افقی ۱۳ تخت پادشاهی سریر
افقی ۱۴ ساکن و بی‌حرکت ایستا
افقی ۱۴ شهر نیروگاه شمالی نکا
افقی ۱۴ اسرار رازها
افقی ۱۵ شهری در استان فارس فراشبند
افقی ۱۵ نسخه‌ای از یک اثر که نویسنده با دست نوشته است دستنویس
عمودی ۱ به خدمت بزرگی رسیدن شرفیابی
عمودی ۱ عادل باانصاف
عمودی ۲ صاف و مسطح هموار
عمودی ۲ سود پول حرام ربا
عمودی ۲ مخترع لاستیک گودیر
عمودی ۳ بازار بی رونق راکد
عمودی ۳ درآمد و مستمری عایدی
عمودی ۳ قانون مغولی یاسا
عمودی ۴ قسمتی از کله پاچه بناگوش
عمودی ۴ آمدن، وارد شدن رسیدن
عمودی ۴ مخفف آتش تش
عمودی ۵ حرف نازی‌ها اس
عمودی ۵ از اقیانوس‌های جهان ارام
عمودی ۵ غربال الک
عمودی ۵ جای بازگشت ماب
عمودی ۶ خرید و فروش شرا
عمودی ۶ تله دام
عمودی ۶ ویژه‌تر اخص
عمودی ۷ شهری در آلمان ینا
عمودی ۷ شاه مغول قاان
عمودی ۷ کشوری در اروپا فنلاند
عمودی ۸ میانه بدن کمر
عمودی ۸ زن همنشین ندیمه
عمودی ۸ بانک خانگی قلک
عمودی ۹ تملق و چاپلوسی خوشامد
عمودی ۹ نام‌ها اسما
عمودی ۹ شدت حاد
عمودی ۱۰ همداستان رامین ویس
عمودی ۱۰ ریسمان حبل
عمودی ۱۰ مغازه کوچک دکه
عمودی ۱۱ اهلی رام
عمودی ۱۱ حرف عصا لام
عمودی ۱۱ دستگاهی در تأسیسات گرمایشی مشعل
عمودی ۱۱ برهنه رت
عمودی ۱۲ تردید شک
عمودی ۱۲ واپسین اخرین
عمودی ۱۲ از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری فارسان
عمودی ۱۳ مرکز فرماندهی ستاد
عمودی ۱۳ مواد خوشبو کننده مواد غذایی ادویه
عمودی ۱۳ بر جوانان عیب نیست ارزو
عمودی ۱۴ سزاوار یاسان
عمودی ۱۴ دوست و رفیق یار
عمودی ۱۴ آشکار و واضح بدیهی
عمودی ۱۵ جزیره پرنسس استانبول بیوکادا
عمودی ۱۵ کشوری در آمریکای مرکزی هندوراس


جواب مرحله ۵۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ترسا مسیحی
افقی ۱ کشور نیشکر کوبا
افقی ۱ رئیس جمهور مصر سیسی
افقی ۲ آزاده حر
افقی ۲ صحرای استراتژیک مصر سینا
افقی ۲ بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی لنین
افقی ۲ ویتامین انعقاد خون کا
افقی ۳ نخستین نسخه‌های قرآن به این خط نوشته شده است کوفی
افقی ۳ شعله‌های آتش الاو
افقی ۳ ردیاب رادار
افقی ۴ نویسنده ژانر وحشت آمریکایی النپو
افقی ۴ فرزند امام حسن قاسم
افقی ۴ ناحیه صنعتی آلمان ینا
افقی ۵ قله زردکوه دنا
افقی ۵ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۵ قبل از ورزش نرمش
افقی ۶ سوره مردم ناس
افقی ۶ با همین املا هم یکی از ماکیان است اردگ
افقی ۶ از غذاهای سنتی دلمه
افقی ۷ از بازیگران نقش بتمن کریستینبیل
افقی ۷ طرفداران یک پیامبر امت
افقی ۸ نمایش تلویزیونی شو
افقی ۸ توبه کننده تواب
افقی ۸ آشیانه پرنده لانه
افقی ۸ مادر تازی ام
افقی ۹ ارزش و قیمت بها
افقی ۹ وکیل‌الرعایا کریمخانزند
افقی ۱۰ مهمترین ارز خارجی دلار
افقی ۱۰ خدای هندو راما
افقی ۱۰ باستانی کهن
افقی ۱۱ حکمران والی
افقی ۱۱ درس نوشتنی انشا
افقی ۱۱ قبر گور
افقی ۱۲ بی‌سواد امی
افقی ۱۲ جانب راست یمین
افقی ۱۲ چهارمین خلیفه اموی مروان
افقی ۱۳ ذات و چیستی یک شی ماهیت
افقی ۱۳ باهوش ویرا
افقی ۱۳ ترس و بیم هراس
افقی ۱۴ پول ژاپن ین
افقی ۱۴ نامی دخترانه مهین
افقی ۱۴ سیب ترکی الما
افقی ۱۴ چوب خوشبو ند
افقی ۱۵ اما لیکن
افقی ۱۵ دهانه و افسار لگام
افقی ۱۵ رهبر سپاه فیل سوار ابرهه
عمودی ۱ سنجش محک
عمودی ۱ دلپذیر و خوشایند دلکش
عمودی ۱ بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آتاری دتامیل
عمودی ۲ بالاتر از ستوان و پایین‌تر از سرگرد سروان
عمودی ۲ پول روسیه روبل
عمودی ۲ پیامبر نقاش مانی
عمودی ۳ یارو فلانی
عمودی ۳ دوزخ و جهنم هاویه
عمودی ۴ شهید مظلوم حسین
عمودی ۴ از شهرهای استان گیلان استارا
عمودی ۴ برکت یمن
عمودی ۵ حرف دهن کجی یی
عمودی ۵ پرنده مهاجر پرستو
عمودی ۵ از انواع ترشی
عمودی ۶ سرباز نیروی دریایی ناوی
عمودی ۶ قمری یاکریم
عمودی ۶ پهلوان یل
عمودی ۷ میوه نرسیده کال
عمودی ۷ پایتخت استرالیا کانبرا
عمودی ۷ از بزرگترین شاگردان فروید یونگ
عمودی ۸ نزدیکان اقارب
عمودی ۸ اهل یمن است یمانی
عمودی ۹ آشوب و فتنه بلوا
عمودی ۹ از توابع استان گیلان دیلمان
عمودی ۹ حیوان دست آموز رام
عمودی ۱۰ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۰ زمین ناهموار پر از سنگ سنگلاخ
عمودی ۱۰ از جهات جغرافیایی شمال
عمودی ۱۱ انتظار و نگرانی یرمر
عمودی ۱۱ صدمه دیده
عمودی ۱۱ از ضمایر جمع فارسی ناکار
عمودی ۱۲ مجلس نمایندگان آمریکا سنا
عمودی ۱۲ چاپلوسی مداهنه
عمودی ۱۲ از صفات خداوند به معنی بخشنده وهاب
عمودی ۱۳ چای قند پهلو دیشلم
عمودی ۱۳ زنگ فلزات زنگار
عمودی ۱۴ فرمان کشتی سکان
عمودی ۱۴ گازی گلخانه‌ای که به عنوان سوخت هم به کار می‌رود متان
عمودی ۱۴ نان گرده ونانه
عمودی ۱۵ سوبسید یارانه
عمودی ۱۵ رئیس مدیر
عمودی ۱۵ قرن سده


جواب مرحله ۵۶۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ابتر دمبریده
افقی ۱ تیم فوتبال آلمانی دورتمند
افقی ۲ مراسم و آیین‌ها سنن
افقی ۲ حمام خودرو کراواش
افقی ۲ ثانوی دومی
افقی ۳ خم کاغذ تا
افقی ۳ علامت قرآنی مد
افقی ۳ نوعی بستنی کیم
افقی ۳ نیلوفر ابرود
افقی ۴ از شهرهای ایلام دهلران
افقی ۴ مخفی شدن به قصد شکار کمین
افقی ۵ جای روشنایی منار
افقی ۵ مساوی عامیانه یر
افقی ۵ کتاب حضرت داود زبور
افقی ۵ مایع حیات اب
افقی ۶ زه کمان وتر
افقی ۶ پهلوان یونان باستان هرکول
افقی ۶ همراه شکلک ادا
افقی ۷ ذهب زر
افقی ۷ سپاس شکر
افقی ۷ زم بادسرد
افقی ۸ میر سرخنای
افقی ۸ چین ملی تایوان
افقی ۹ آمیختگی امتزاج
افقی ۹ آواز نوا
افقی ۹ علوفه گاو ار
افقی ۱۰ همراه تب می‌آید لرز
افقی ۱۰ پاک کردن زدودن
افقی ۱۰ رشد کردن نمو
افقی ۱۱ نت سوم می
افقی ۱۱ زورگو جبار
افقی ۱۱ ضربه سر هد
افقی ۱۱ گردنبند اویز
افقی ۱۲ پارچه باریک و بلند نوار
افقی ۱۲ رشد بالیدن
افقی ۱۳ رنگ‌ها الوان
افقی ۱۳ خرمن بنو
افقی ۱۳ ضمیر جمع ما
افقی ۱۳ عدد دونده دو
افقی ۱۴ انابت توبه
افقی ۱۴ آبشش برانشی
افقی ۱۴ پیمانه کیل
افقی ۱۵ قاطرچی استروان
افقی ۱۵ عالم و حکیم دانشمند
عمودی ۱ اهلی، رام دستاموز
عمودی ۱ پایتخت قزاقستان المااتا
عمودی ۲ محلی در مکه منا
عمودی ۲ بیباک نترس
عمودی ۲ شهر رازی ری
عمودی ۲ ننر لوس
عمودی ۳ پایتخت ریشه‌ای بن
عمودی ۳ چوبه اعدام دار
عمودی ۳ سخن ناگفتنی راز
عمودی ۳ رعایت کردنی صف نوبت
عمودی ۴ ماه مدرسه مهر
عمودی ۴ شیار زراعی شخم
عمودی ۴ سنگ‌های گرانبها جواهر
عمودی ۵ متحد و بی‌ریا یکدل
عمودی ۵ تاتا لکنتزبان
عمودی ۶ بیماری در
عمودی ۶ برکت برنج ری
عمودی ۶ محرم اسرار رازدار
عمودی ۶ آش با
عمودی ۷ دیگ سنگی مشهد هاکاره
عمودی ۷ کمک‌رسان یاور
عمودی ۷ پایتخت سوئیس برن
عمودی ۸ پایتخت اتریش وین
عمودی ۸ پروردگار عالم رب
عمودی ۸ پدربزرگ جد
عمودی ۸ خوشه گندم و جو بنا
عمودی ۹ تله دام
عمودی ۹ پرداختنی شرعی زکات
عمودی ۹ از شهرهای همدان نهاوند
عمودی ۱۰ غوزه پنبه وش
عمودی ۱۰ از اثرهای معروف حسین دولت‌آبادی کبودان
عمودی ۱۰ قلب دل
عمودی ۱۰ خواست عرب شا
عمودی ۱۱ لایه حساس عکاسی امولسیون
عمودی ۱۱ جناح راست یمین
عمودی ۱۲ چاره‌اندیشی تدبیر
عمودی ۱۲ جایز و شایسته روا
عمودی ۱۲ به جا آوردن ادا
عمودی ۱۳ رسوب یخچال مورن
عمودی ۱۳ همراه اطوار ادا
عمودی ۱۳ حرف خوردنی نون
عمودی ۱۳ قلیل کم
عمودی ۱۴ رشد نمو
عمودی ۱۴ نام ترکی اد
عمودی ۱۴ معروف نامی
عمودی ۱۴ شریعت دین
عمودی ۱۵ نگهبان بلندی دیدهبان
عمودی ۱۵ میلاد روزتولد


جواب مرحله ۵۶۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ زندان موقت محکومان و متهمان بازداشتگاه
افقی ۱ معروف شهیر
افقی ۲ بالای زانو ران
افقی ۲ واحد شمارش کتاب و دفتر جلد
افقی ۲ ننر لوس
افقی ۲ مارال اهو
افقی ۳ امر به گفتن گو
افقی ۳ درخت آزاده سرو
افقی ۳ ورزشی همراه با دویدن، پریدن، بالا رفتن از دیوار و خزیدن پارکو
افقی ۳ گشوده وا
افقی ۴ پایان یافته سپری
افقی ۴ نوعی کشت ابی
افقی ۴ درنگ، وقفه توقف
افقی ۵ پسندیده و خوش نکو
افقی ۵ شهر رصدخانه آذربایجان شرقی مراغه
افقی ۵ از محلات تهران نارمک
افقی ۶ پول زور باج
افقی ۶ علم و آگاهی دانش
افقی ۶ پسر مازندرانی ریکا
افقی ۷ سوره‌ای در شرح حال پیامبران و فرزندانشان انعام
افقی ۷ دندانه کلید مدنگ
افقی ۷ نوبت بازی داو
افقی ۸ تلخ مر
افقی ۸ نعمت دهنده منعم
افقی ۸ پول گرجستان لاری
افقی ۸ شهر برج طغرل ری
افقی ۹ زیرکی دها
افقی ۹ جامه بلند یلمه
افقی ۹ جادوگر قوم حضرت موسی سامری
افقی ۱۰ فاقد پیچ و خم راست
افقی ۱۰ قرن‌ها قرون
افقی ۱۰ گهواره ننو
افقی ۱۱ مو خشک کن سشوار
افقی ۱۱ کودتاچی مرداد بیست و هشت زاهدی
افقی ۱۱ آسمان سما
افقی ۱۲ کشور شمال اروپا هلند
افقی ۱۲ امیدواری رجا
افقی ۱۲ محل حفظ و نمایش آثار باستانی و هنری موزه
افقی ۱۳ پیچش مو خم
افقی ۱۳ از شهرهای پرجمعیت آمریکا میامی
افقی ۱۳ گل سفید لاو
افقی ۱۳ اسب تبریزی ات
افقی ۱۴ لوله فاضلاب اگو
افقی ۱۴ مادربزرگ ننه
افقی ۱۴ واحد شمارش احشام راس
افقی ۱۴ بامداد سحر
افقی ۱۵ کتاب امیل زولا نانا
افقی ۱۵ سراینده‌اش اسدی طوسی است گرشاسبنامه
عمودی ۱ گیاهی طبی از تیره بقولات برگسنا
عمودی ۱ از آثار تاریخی شیراز مدرسهخان
عمودی ۲ کشورهای عرب صادر کننده نفت ااوپک
عمودی ۲ فاکتوری که یکی از پروتئین‌های موجود در گلبول قرمز خون است ارهاش
عمودی ۲ پیشوند یک میلیونی مگا
عمودی ۳ کدبانوی خانه زن
عمودی ۳ ستاره هلندی بایرن مونیخ روبن
عمودی ۳ الگو و نمونه اسوه
عمودی ۳ درخت جدولی ون
عمودی ۴ از نت‌های موسیقی سی
عمودی ۴ متضاد اخص اعم
عمودی ۴ دردمندی تالم
عمودی ۵ خشت گرمادیده اجر
عمودی ۵ بلاعوض مجانی
عمودی ۵ آنزیم مبدل شیر به پنیر رنین
عمودی ۶ همراه کت شلوار
عمودی ۶ آویزان معلق
عمودی ۶ یک ششم ملک دانگ
عمودی ۷ تند میان تهی تد
عمودی ۷ حرکت هوا باد
عمودی ۷ از درختان جنگل‌های شمال ممرز
عمودی ۷ ماه مهربونی مهر
عمودی ۸ همراه پسغام پیغام
عمودی ۸ خیمه بزرگ هواری
عمودی ۹ حرف استثنا الا
عمودی ۹ استارت قدیمی هندل
عمودی ۹ راه روشن و آشکار نهج
عمودی ۹ علامت مفعول را
عمودی ۱۰ صدای نوشیدن مایعات هورت
عمودی ۱۰ آشنا شناس
عمودی ۱۰ این هم از شهرهای آمریکاست دالاس
عمودی ۱۱ آرامش سکون
عمودی ۱۱ باری بر دوش مردم ایران گرانی
عمودی ۱۱ حیوان مسابقه‌ای اسب
عمودی ۱۲ متانت وقار
عمودی ۱۲ کشور خجسته یمن
عمودی ۱۲ برگ تاک مو
عمودی ۱۳ علامت جمع ها
عمودی ۱۳ بی‌نظیر و یگانه فرید
عمودی ۱۳ نویسنده فرانسوی قرارداد اجتماعی روسو
عمودی ۱۳ پسوند شباهت سا
عمودی ۱۴ سریع خودمانی یهو
عمودی ۱۴ کرایه دهنده اسب و شتر مکاری
عمودی ۱۴ زحمت‌افزا مزاحم
عمودی ۱۵ آنالیز روانی روانکاوی
عمودی ۱۵ گیاهی علفی و طبی شاهتره


جواب مرحله ۵۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بسیار روشن چراغان
افقی ۱ بخش سردساز موتور خودرو رادیاتور
افقی ۲ کوبنده خانگی هاون
افقی ۲ سخن‌چین لماز
افقی ۲ تنبل تناسا
افقی ۳ بزرگ داشتن اکرام
افقی ۳ ابر سفید رباب
افقی ۳ کشوری در قاره آفریقا گینه
افقی ۴ نهر بسیار بزرگ رود
افقی ۴ به همان شکل و ترتیب هم
افقی ۴ همسطح با یکدیگر طراز
افقی ۴ قاصد پیک
افقی ۵ قلم انگلیسی پن
افقی ۵ مترسک هراسه
افقی ۵ اشاره با چشم و ابرو غمزه
افقی ۶ گوهرها جواهر
افقی ۶ نام گاگارین یوری
افقی ۶ پرحرفی ور
افقی ۷ گیاه خورشتی ریواس
افقی ۷ سوره حمد فاتحه
افقی ۷ پول کشور آفتاب تابان ین
افقی ۸ همسر حضرت ابراهیم هاجر
افقی ۸ قلندر درویش
افقی ۸ کشوری در اروپا نروژ
افقی ۹ خدای قلندر هو
افقی ۹ آئین‌ها مراسم
افقی ۹ دیپلماتیک سیاسی
افقی ۱۰ ورزش مادر دو
افقی ۱۰ سکه برنجین پشیز
افقی ۱۰ کفش چرمی چاروق
افقی ۱۱ جایگاه ماوا
افقی ۱۱ پنهان کردن نهفتن
افقی ۱۱ حرف تنفر اف
افقی ۱۲ قطار ترن
افقی ۱۲ نام دخترانه شیلا
افقی ۱۲ حرف صلیب تی
افقی ۱۲ با های آید هوی
افقی ۱۳ دیرنشین راهب
افقی ۱۳ نوعی اسباب بازی یویو
افقی ۱۳ طیران پرواز
افقی ۱۴ نوشتن است و آئین هم دارد نگارش
افقی ۱۴ سزاوار لایق
افقی ۱۴ پرورش دهنده مربی
افقی ۱۵ از غذاها جوجهکباب
افقی ۱۵ برای انجام کار خاصی به کار می‌رود ابزارک
عمودی ۱ از جدیدترین قالب‌های شعر فارسی چهارپاره
عمودی ۱ مزد زحمت دسترنج
عمودی ۲ جانور درختزی استرالیایی راکون
عمودی ۲ کلام درویش یاهو
عمودی ۲ خوراک فرنگی شبیه تاس کباب راگو
عمودی ۳ جنگ و پیکار اورد
عمودی ۳ پرنده کوچک یا حشره جوجو
عمودی ۳ راه آشکار منهاج
عمودی ۴ کشور آفریقایی غنا
عمودی ۴ فریاد بلند هوار
عمودی ۴ عضو راهی پا
عمودی ۴ نوزاد گوسفند بره
عمودی ۵ هاون مهراس
عمودی ۵ درهم مشوش
عمودی ۵ دودلی شک
عمودی ۶ برج کج فرانسه نل
عمودی ۶ چهره زیبا را به آن تشبیه کنند ماه
عمودی ۶ از نیروهای سه‌گانه ارتش دریایی
عمودی ۷ شمار مر
عمودی ۷ سربلند و مفتخر سرفراز
عمودی ۷ در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود لولا
عمودی ۸ ارتباط و پیوند رابطه
عمودی ۸ قبیله صدر اسلام اوس
عمودی ۸ نادر نایاب
عمودی ۹ اذیت ازار
عمودی ۹ خوراکی با بادمجان یتیمچه
عمودی ۹ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۰ جایی که در آن حیوانات اهلی و وحشی را نگهداری می‌کنند باغوحش
عمودی ۱۰ کم و کاست افت
عمودی ۱۰ هنوز قاچ نشده! قا
عمودی ۱۱ علامت مصدر جعلی یت
عمودی ۱۱ گروه زمره
عمودی ۱۱ درجه ارتشی سرتیپ
عمودی ۱۲ مارک کالا انگ
عمودی ۱۲ طرز پوشاک زی
عمودی ۱۲ گاز کمیاب نیون
عمودی ۱۲ راز نهفته رمز
عمودی ۱۳ مرکز تایوان تایپه
عمودی ۱۳ زین و برگ اسب یراق
عمودی ۱۳ فریاد شادی هورا
عمودی ۱۴ هوو وسنی
عمودی ۱۴ الهه عشق ونوس
عمودی ۱۴ معادل فارسی آیفون اوابر
عمودی ۱۵ استراتژی راهکار
عمودی ۱۵ دانشی که به مطالعه نیروهای فیزیکی و جریانات داخلی زمین می‌پردازد ژیوفیزیک


جواب مرحله ۵۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ صدای یکنواخت ساعت تیکتاک
افقی ۱ بی‌ادبی اسایهادب
افقی ۲ سنگ آتشفشانی بازالت
افقی ۲ از زنان فارسی گوی هندی با تخلص مخفی زیبالنسا
افقی ۳ عضو صورت لب
افقی ۳ ایستاده قایم
افقی ۳ فریاد تشویق هورا
افقی ۳ داخل تو
افقی ۴ قبلیه عرب صدر اسلام اوس
افقی ۴ روایت شده مروی
افقی ۴ چوب خوشبو ند
افقی ۴ سحاب ابر
افقی ۵ آرایش زیور
افقی ۵ بارانداز کشتی‌ها اسکله
افقی ۵ خجستگی تبرک
افقی ۶ شیوه نوشیدن نوزادان مکیدن
افقی ۶ پادشاه ملک
افقی ۶ اخوی برادر
افقی ۷ تحفه‌ها هدایا
افقی ۷ از روی قصد بعمد
افقی ۸ مرز بی‌پایان مر
افقی ۸ اثری از تئوفیل گوتیه یکمومیایی
افقی ۸ خودم من
افقی ۹ دولتمرد و رهبر کامبوجی، رهبر چریک‌های خمر سرخ پلپت
افقی ۹ ضارب زننده
افقی ۱۰ داخلی درونی
افقی ۱۰ مخترع آلمانی دیفرانسیل بنز
افقی ۱۰ نام زنانه هایده
افقی ۱۱ تولید کننده مولد
افقی ۱۱ برتری‌ها مزایا
افقی ۱۱ لازم بودن لزوم
افقی ۱۲ غول کارتونی شرک
افقی ۱۲ ساز چوپان نی
افقی ۱۲ علامت اختصاری نیروی انتظامی ناجا
افقی ۱۲ از دختران شعیب لیا
افقی ۱۳ پیشوند نفی نا
افقی ۱۳ تاج گل بساک
افقی ۱۳ نامی مردانه رحیم
افقی ۱۳ کجاست کو
افقی ۱۴ زبان اختراعی دکتر زامنهوف لهستانی اسپرانتو
افقی ۱۴ نخستین صدر اعظم آلمان ادنایر
افقی ۱۵ اثری از یاشار کمال ستونخیمه
افقی ۱۵ فیلمی از کمال تبریزی فرشباد
عمودی ۱ سل تبلازم
عمودی ۱ جامعه‌شناس مردمشناس
عمودی ۲ از آثار جان اشتاین‌بک یابویکهر
عمودی ۲ کنایه از صادق روراست
عمودی ۳ گوشه‌گیری کز
عمودی ۳ کشور استکهلم سوید
عمودی ۳ فلس ماهی پولک
عمودی ۳ رودی در ایتالیا پو
عمودی ۴ سقف اتاق تاق
عمودی ۴ کوچکترین ایالت آمریکا ردایلند
عمودی ۴ پایتخت سوئیس برن
عمودی ۵ دردها الام
عمودی ۵ خوش‌قدم نیکپی
عمودی ۵ نسخه‌بردار نساخ
عمودی ۶ محصول گیاه گون کتیرا
عمودی ۶ گروهی از مردم امت
عمودی ۶ وسطی میانی
عمودی ۷ وقت و هنگام موسم
عمودی ۷ عنوان جانوری سال نود و چهار بز
عمودی ۷ پنهان داشتن کتم
عمودی ۸ طمع از
عمودی ۸ معاش اندک یکلقمهنان
عمودی ۸ کلمه شگفتی وه
عمودی ۹ مخفف سیاه سیه
عمودی ۹ اثر چربی لک
عمودی ۹ پدر مرد آویچ زیار
عمودی ۱۰ مشترک مجله ابونه
عمودی ۱۰ از پرندگان شکاری باز
عمودی ۱۰ حق کسی را ضایع کردن اجحاف
عمودی ۱۱ واحدی در طول یارد
عمودی ۱۱ عینا بعینه
عمودی ۱۱ اینجا، اکنون ایدر
عمودی ۱۲ حرف هشدار و آگاهی هلا
عمودی ۱۲ پایانه ترمینال
عمودی ۱۲ شیوه رفتار منش
عمودی ۱۳ از خواهران برونته ان
عمودی ۱۳ مقابل ویران اباد
عمودی ۱۳ ماشین سنگین دیزل
عمودی ۱۳ بیشتر سطح زمین را پوشانده اب
عمودی ۱۴ دزدیدن دستبرد
عمودی ۱۴ اسطوره پرسپولیس و مرد اخلاق فوتبال ایران مهدویکیا
عمودی ۱۵ قبول امری به عنوان حقیقت باورکردن
عمودی ۱۵ حریف جنگ هماورد


جواب مرحله ۵۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فشرده و چسبیده به هم تنگاتنگ
افقی ۱ مدرسه‌ای که برای مدارس معلم تربیت می‌کند دانشسرا
افقی ۲ اسباب بازی دخترها عروسک
افقی ۲ اثری از محمد علی اسلامی ندوشن روزها
افقی ۲ نژاد مردم روسیه روس
افقی ۳ سرمای سخت زم
افقی ۳ عقاب الغ
افقی ۳ وسیله احتیاطی اضافی یدک
افقی ۳ ورزش با سه تیر کوچک دارت
افقی ۴ بخشی از اوستا یشت
افقی ۴ امدادرسانی یاوری
افقی ۴ به غیر از آن ماسوا
افقی ۵ دو روز بعد پسفردا
افقی ۵ بیماری سرع غش
افقی ۵ پایه و اساس رکن
افقی ۶ امانتدار امین
افقی ۶ از ورزش‌های آبی قایقرانی
افقی ۷ شکننده ترد
افقی ۷ حیوان وحشی دد
افقی ۷ جنگل رابین هوود شروود
افقی ۷ ورزش مادر دو
افقی ۸ جنگ و هیاهو هنگامه
افقی ۸ گذرگاه سیل ابراهه
افقی ۹ رئیس جیمز باند ام
افقی ۹ محلی برای خرید و فروش یا اجاره خانه بنگاه
افقی ۹ مخفف شاه شه
افقی ۹ نمک ملح
افقی ۱۰ کسی که با کشتی روی دریا گردش کند دریانورد
افقی ۱۰ خوش اندام شکیل
افقی ۱۱ خو گرفتن انس
افقی ۱۱ نفس سوزناک اه
افقی ۱۱ کشوری در غرب آفریقا که پایتخت آن مانروویا می‌باشد لیبریا
افقی ۱۲ خودمختار مستقل
افقی ۱۲ طعن و گوشه کنایه
افقی ۱۲ از اعضای تنفسی ریه
افقی ۱۳ ابریشم حریر
افقی ۱۳ زنگ کاروان درا
افقی ۱۳ سرپیچی کردن ابا
افقی ۱۳ روی سالاد می‌ریزند سس
افقی ۱۴ حرف نوروزی سین
افقی ۱۴ شعر ژاپنی هایکو
افقی ۱۴ خرگوش‌ها ارانب
افقی ۱۵ کلیسایی در ارومیه ننهمریم
افقی ۱۵ سوزاننده دل جانگداز
عمودی ۱ نهادی که در آن میزان مجازات افراد خاطی تعیین و اجرا می‌شود تعزیرات
عمودی ۱ پیشوای دوم شیعیان امامحسن
عمودی ۲ پیش از ورزش نرمش
عمودی ۲ دارویی روی زخم مرهم
عمودی ۲ گلی سفید رنگ و خوشبو با برگ‌های کوچک و انبوه نسرین
عمودی ۳ پهلوان گو
عمودی ۳ زدن قلب تپیدن
عمودی ۳ امضا دستینه
عمودی ۴ پسوند شباهت اسا
عمودی ۴ صحنه نمایش سن
عمودی ۴ خیمه که به یک ستون برپای باشد گبر
عمودی ۴ ادا و اطوار قر
عمودی ۵ مشق شب تکلیف
عمودی ۵ پیامبر شوش دانیال
عمودی ۵ شامل همه می‌شود هر
عمودی ۶ از آثار دیدنی شهر آذرشهر در استان آذربایجان شرقی غارقدمگاه
عمودی ۶ چینه دیوار دای
عمودی ۷ مخفف اگر گر
عمودی ۷ کتاب مقدس هندوان ودا
عمودی ۷ آگاه باش هان
عمودی ۷ بخشنده کریم
عمودی ۸ ادیت مطلب ویرایش
عمودی ۸ وحشتناک هولناک
عمودی ۹ سرقت دزدی
عمودی ۹ جمع قاری قرا
عمودی ۹ تظاهر به نیکی ریا
عمودی ۹ سوسن زرد وج
عمودی ۱۰ از مصالح ساختمانی اهک
عمودی ۱۰ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی انسیه شاه حسینی غروبشدبیا
عمودی ۱۱ رمق آخر نا
عمودی ۱۱ رایزنی مشاوره
عمودی ۱۱ ترسا رهبان
عمودی ۱۲ بیماری دا
عمودی ۱۲ صدا زدن ندا
عمودی ۱۲ از ضمایر انگلیسی شی
عمودی ۱۲ ساز کلیسا ارگ
عمودی ۱۳ همگانی سراسری
عمودی ۱۳ هم پیشه همکار
عمودی ۱۳ نام ترکی اد
عمودی ۱۴ وسیله کمک حرکتی اطفال روروک
عمودی ۱۴ پایتخت هندوستان دهلی
عمودی ۱۴ بخشی از اوستا یسنا
عمودی ۱۵ کاشف آفریقای مرکزی استانلو
عمودی ۱۵ سریالی از ابراهیم حاتمی‌کیا حلقهسبز


جواب مرحله ۵۶۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عنصر یازدهم سدیم
افقی ۱ حس بساوایی لامسه
افقی ۱ پیشگاه خانه رواق
افقی ۲ پایتخت بحرین منامه
افقی ۲ سالها سنوات
افقی ۲ هر دوربینی دارد لنز
افقی ۳ نام ترکی اد
افقی ۳ نوعی شیرینی خامه‌ای رولت
افقی ۳ سلطان محمد خدابنده الجایتو
افقی ۴ شیرینی مخصوص کرمانشاه کاک
افقی ۴ لاغر اندام نحیف
افقی ۴ خانه‌های ریز روی عکس ترام
افقی ۵ حرف نگفتنی ناز
افقی ۵ همدردی کردن با فرد عزادار دلداری
افقی ۵ تلاش و کوشش هم
افقی ۶ عظیم‌الجثه یغر
افقی ۶ نشان قدم ایز
افقی ۶ قلب دل
افقی ۶ پنج ترکی بش
افقی ۷ آبشش ماهی برونشی
افقی ۷ از اشکال هندسی هرم
افقی ۷ دارنده بالاترین مدرک تحصیلی دکتر
افقی ۸ چشم چپ لوچ
افقی ۸ پیمانه کیل
افقی ۸ کمک و یاری مدد
افقی ۸ اطوار ادا
افقی ۹ در قدیم بالاتر از سروان بود یاور
افقی ۹ شتر قوی هیکل لوک
افقی ۹ انباشته شدن تلنبار
افقی ۱۰ عدد ماه سی
افقی ۱۰ زمینه تم
افقی ۱۰ ماست چکیده لور
افقی ۱۰ نبی خدا وصی
افقی ۱۱ آخر و انتها ته
افقی ۱۱ چنگیزخان مغول تموچین
افقی ۱۱ آفت بلا
افقی ۱۲ زدنی خودستا ادعا
افقی ۱۲ خانه کوچک جنگلی کومه
افقی ۱۲ وجود هست
افقی ۱۳ سبزینه گیاه کلروفیل
افقی ۱۳ اسلحه سلاح
افقی ۱۳ پژمرده لس
افقی ۱۴ شهری بزرگ در خراسان قدیم بود مرو
افقی ۱۴ نوازش و دلجویی نواخت
افقی ۱۴ ورزش روشندلان گلبال
افقی ۱۵ پراکنده و متفرق شدن تزیل
افقی ۱۵ جیوه سیماب
افقی ۱۵ از درختان جنگلی بلوط
عمودی ۱ ماهی فروش سماک
عمودی ۱ شیطان ابلیس
عمودی ۱ دانایی حکمت
عمودی ۲ آسیاب بدن دندان
عمودی ۲ شیوه تعریف داستان روایت
عمودی ۲ عمل بعد از ترس لرز
عمودی ۳ حرف گزینش یا
عمودی ۳ لاتکس کایوچو
عمودی ۳ کاشف گردش خون هاروی
عمودی ۴ جای عبور ممر
عمودی ۴ کلاغ زغن
عمودی ۴ عریان رت
عمودی ۴ ورزش مادر دو
عمودی ۵ قوم آتیلا هون
عمودی ۵ حسد بردن رشک
عمودی ۵ دارای بوی بد متعفن
عمودی ۶ گور لحد
عمودی ۶ سال ترکی ییل
عمودی ۶ ناامید مایوس
عمودی ۷ چیرگی و غلبه استیلا
عمودی ۷ موجودی خیالی برای ترساندن بچه‌ها لولو
عمودی ۷ گل ته حوض لای
عمودی ۸ فیلمی با بازی لیلا حاتمی من
عمودی ۸ آنچه که اسیران برای رهایی خود بدهند فدیه
عمودی ۸ ریز کوچک
عمودی ۸ ظرف رنگرزی خم
عمودی ۹ جدا سوا
عمودی ۹ شرم و حیا ازرم
عمودی ۹ پتانسیومتر ریوستا
عمودی ۱۰ از ادوات بدنسازی هالتر
عمودی ۱۰ زمان معین مدت
عمودی ۱۰ مورچه نمل
عمودی ۱۱ تنهایی گزیدن تجرید
عمودی ۱۱ سطل آبکشی دلو
عمودی ۱۱ عامل تکثیر گیاهان نهانزا هاگ
عمودی ۱۲ عدد جدولی اا
عمودی ۱۲ دشمن سرسخت لد
عمودی ۱۲ گماشتن نصب
عمودی ۱۲ شهری در سوریه حلب
عمودی ۱۳ مهمانی دادن ولیمه
عمودی ۱۳ هاون کابیله
عمودی ۱۳ مخترع تلفن بل
عمودی ۱۴ از ضمایر عربی انت
عمودی ۱۴ یکی از دو رکن جمله اسمیه مبتدا
عمودی ۱۴ از نژادهای سفید اسلاو
عمودی ۱۵ خالق «دو رکعت عشق» و «با کاروان نیزه» قزوه
عمودی ۱۵ بدی و فتنه انگیزی شرارت
عمودی ۱۵ اشراف داشتن روی موضوعی تسلط


جواب مرحله ۵۷۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عزرائیل ملکالموت
افقی ۱ تریاک و افیون نارکوک
افقی ۲ آمریکایی را گویند یانکی
افقی ۲ نژاد ایرانی اریا
افقی ۲ جرأت یارا
افقی ۳ هدیه فرستادن اهدا
افقی ۳ قند گلوسید
افقی ۳ درخت کنار سدر
افقی ۴ عدد منفی نه
افقی ۴ زه کمان وتر
افقی ۴ رود فرانسه رن
افقی ۴ ادب و معرفت فرهنگ
افقی ۵ در دل افکندن الهام
افقی ۵ سنت ایین
افقی ۵ شامل همه می‌شود هر
افقی ۶ سیخ آهنی یوک
افقی ۶ رنگ‌آمیزی شده منقش
افقی ۶ ستارگان انجم
افقی ۷ آرایش و زیور زینت
افقی ۷ هواپیما طیاره
افقی ۷ ستاره بنات‌النعش سها
افقی ۸ ستر پرده
افقی ۸ واحد پول هندوستان روپیه
افقی ۸ پایه ساختمان ستون
افقی ۹ حمام تک نفری وان
افقی ۹ نود تازی تسعون
افقی ۹ فریاد بلند هوار
افقی ۱۰ حمله هجوم
افقی ۱۰ صف و رسته ردیف
افقی ۱۰ واحد شیشه جام
افقی ۱۱ دشنام و ناسزا سب
افقی ۱۱ مستمر دایم
افقی ۱۱ واحد زمین هکتار
افقی ۱۲ خدا و پروردگار یزدان
افقی ۱۲ ضمیر جمع ما
افقی ۱۲ فلز پرمصرف اهن
افقی ۱۲ دو یار همقد اا
افقی ۱۳ ننر لوس
افقی ۱۳ گاز جوشکاری استیلن
افقی ۱۳ سرگرمی سالم جدول
افقی ۱۴ دوست داشتن وداد
افقی ۱۴ ستایش کننده مداح
افقی ۱۴ از صنایع شعری ایهام
افقی ۱۵ سرباز داوطلب نیساری
افقی ۱۵ زلزله زمینلرزه
عمودی ۱ واسطه میانجی
عمودی ۱ از حروف یونانی پوپسیلون
عمودی ۲ دادگاه بین‌المللی لاهه
عمودی ۲ هیأت دولت را تشکیل می‌دهند وزرا
عمودی ۲ عنقریب بزودی
عمودی ۳ آرام آرام کند
عمودی ۳ خارپشت استرالیایی اکیدنه
عمودی ۳ مار زهردار دساس
عمودی ۴ زمین بلند اکاول
عمودی ۴ عدد منفی نه
عمودی ۴ دور از هم جدا
عمودی ۴ بیماری دا
عمودی ۵ قدم یک پا لی
عمودی ۵ افترا تهمت
عمودی ۵ قادر توانا
عمودی ۶ پربها گران
عمودی ۶ نوعی استخدام رسمی
عمودی ۶ زهرآگین سمی
عمودی ۷ نهنگ وال
عمودی ۷ قطع شده مقطوع
عمودی ۷ امتداد یافته ممتد
عمودی ۸ قتل سیاسی ترور
عمودی ۸ از سازهای بادی شیپور
عمودی ۸ غلام سلطان محمود ایاز
عمودی ۹ بخشی از اوستا یسنا
عمودی ۹ آتی اینده
عمودی ۹ گوشت لحم
عمودی ۱۰ لوله تنفسی نای
عمودی ۱۰ النگو یاره
عمودی ۱۰ آحاد یکان
عمودی ۱۱ گنج دفینه
عمودی ۱۱ آخرش آدینه است هفته
عمودی ۱۱ لحظه کوتاه ان
عمودی ۱۲ شهر رازی ری
عمودی ۱۲ آزار و اذیت رنج
عمودی ۱۲ جهت سو
عمودی ۱۲ کتاب حضرت عیسی انجیل
عمودی ۱۳ ظرفی در آشپزخانه کاسه
عمودی ۱۳ اجاره‌نشین مستاجر
عمودی ۱۳ روزگار دهر
عمودی ۱۴ چوب خمیر صاف کن وردنه
عمودی ۱۴ فریاد شادی هورا
عمودی ۱۴ نوا اواز
عمودی ۱۵ سازنده فیلم کارگردان
عمودی ۱۵ گفتگوی تلفنی مکالمهگروه:   بازیهای موبایل » جدولانه کلاسیک  | 5,036 بازدید | 0 دانلود

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.