تصویر  کاهش رتبه الکسا

396

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

813

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

1,072

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

702

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

777

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

583