تصویر  کاهش رتبه الکسا

16

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

464

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

643

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

427

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

434

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

385