تصویر  کاهش رتبه الکسا

875

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

1,127

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

1,506

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

1,004

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

1,056

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

899