تصویر  کاهش رتبه الکسا

258

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

639

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

869

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

538

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

605

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

480