تصویر  کاهش رتبه الکسا

200

تصویر پاسخ بازی محبوب جدول مدرن گاندی

566

تصویر جواب همه مراحل بازی – پاسکال

769

تصویر جواب بازی جدول مدرن دفاع مقدس

505

تصویر رمز بازی جدول مدرن مجید سمیعی

539

تصویر راهنمای کامل حل جدول کارگردان فیلم

447